elgyűrűz ts ige 4c (irod)

(átv is) ’〈vkit, kül. nőt férfi〉(gyűrűvel) eljegyez, jegyesévé tesz’ ❖ [Ilona] ſzerentséje ſok kérökre fordúlt. Harmintz hatan valának [...] a’ Fö Görög Vezérek, és Hertzegek, kik a’ Szüzet magoknak akarák el-gyürüzni (1774 Dugonics András C1484, 1) | a lány ki szívem elgyürűzte, Hiú kedélye játszadásit űzte, Enyelge csak velem (1843 Kunoss Endre 8260002, 8) | [a kisasszony] elvesztette a nemes és híres bátyát, [...] vele együtt vagyona java részét, hozományát; mindakettővel pedig elgyűrűzött férjét (1866 Greguss Ágost ford.–Shakespeare CD11) | Ez a lány már el van gyűrűzve! Azé a fiúé lesz, senki másé! (1915 Barta Lajos CD10) | [Poussin és Milton] mihelyt a klasszikus szépség ideáljára szegezték szemüket, valósággal megbabonázódtak tőle és úgy jártak, mint a mondabeli fiú, aki jegyeséül gyűrűzte el a márvány Vénuszt (1963 Rónay György 9573095, 36).

a. elgyűrűzi magát vkivel (rég)(gyűrűt adva) elkötelezi magát a vkivel kötött házasságra’ ❖ elgyűrűzted magadat Esztikével (1883 Berczik Árpád C1027, 98) | [Zrínyi Ilona] elgyűrűzte magát a protestáns vezérrel [ti. Thököly Imrével] (1897 Gaál Mózes¹ C1797, 162).

b. (rég) ’megnyer, megszerez (magának) vmit’ ❖ Kiki bánnya, hogy el-tnt, Mellyet el-is gyrüzött vólt, a’ meg-nem halandó Dítsség (1797 Baróti Szabó Dávid C0821, 8) | nemes tekintetével el-gyűrüzé tévedt egyéniségem jobb szellemét (1848 Bernát Gáspár C1060, VIII).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, elgyűrűzött

elgyűrűz tárgyas ige 4c (irod)
(átv is)
〈vkit, kül. nőt férfi〉 (gyűrűvel) eljegyez, jegyesévé tesz
[Ilona] ſzerentséje ſok kérökre fordúlt. Harmintz hatan valának [...] a’ Fö Görög Vezérek, és Hertzegek, kik a’ Szüzet magoknak akarák el-gyürüzni
(1774 Dugonics András)
a lány ki szívem elgyürűzte, Hiú kedélye játszadásit űzte, Enyelge csak velem
(1843 Kunoss Endre)
[a kisasszony] elvesztette a nemes és híres bátyát, [...] vele együtt vagyona java részét, hozományát; mindakettővel pedig elgyűrűzött férjét
(1866 Greguss Ágost ford.Shakespeare)
Ez a lány már el van gyűrűzve! Azé a fiúé lesz, senki másé!
(1915 Barta Lajos)
[Poussin és Milton] mihelyt a klasszikus szépség ideáljára szegezték szemüket, valósággal megbabonázódtak tőle és úgy jártak, mint a mondabeli fiú, aki jegyeséül gyűrűzte el a márvány Vénuszt
(1963 Rónay György)
a. elgyűrűzi magát vkivel (rég)
(gyűrűt adva) elkötelezi magát a vkivel kötött házasságra
elgyűrűzted magadat Esztikével
(1883 Berczik Árpád)
[Zrínyi Ilona] elgyűrűzte magát a protestáns vezérrel [ti. Thököly Imrével]
(1897 Gaál Mózes¹)
b. (rég)
megnyer, megszerez (magának) vmit
Kiki bánnya, hogy el-tnt, Mellyet el-is gyrüzött vólt, a’ meg-nem halandó Dítsség
(1797 Baróti Szabó Dávid)
nemes tekintetével el-gyűrüzé tévedt egyéniségem jobb szellemét
(1848 Bernát Gáspár)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, elgyűrűzött

Beállítások