elhagyatott mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → elhagy.

II. mn 12A

1. ’magára hagyott, elárvult, társ v. gondoskodás nélkül élő 〈ember(csoport), állat〉, ill. ilyen emberre jellemző, elhanyagolt, ápolatlan 〈kinézet, külső〉’ ❖ haſzontalanul kotſollyák öſzve fejeken ezek az el hagyatott gyermekek, ártatlan kezeket (1775 Báróczi Sándor ford.–Dusch C0804, 120) | én úgy vagyok mint egy elhagyatott kutya gazda nékün (1883 Budapesti Hírlap jún. 12. C4730, 1) | megsajnáltam önt, hogy olyan elhagyatott kinézése van (1890 Jókai Mór CD18) | magasztosabb dolog gondoskodni a szegény elhagyatott nép egészségi állapotairól, életéről, mint az – állatokéról (1896 Gyulafehérvári Hírlap 8628001, 1) | Mária, ha nagyon elhagyatottnak érezte magát, néhány sort írt naplójába (1936 Berczeli Anzelm Károly 9045013, 28) | [Jean Vanier] a Bárka közösségeket azzal a céllal hozta létre, hogy otthont teremtsenek és munkalehetőséget adjanak a legelhagyatottabb, sérült emberek számára (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. (kissé rég) ’〈embernek, közösségnek〉 az az 〈állapota, életszakasza stb.〉, amelyben magára hagyott, elárvult(, ezért elhanyagolt, ápolatlan)’ ❖ miért vagyok ſzerentſétlen, nem élhetni azzal a’ boldogſággal melyre méltoztatod tſekély ſzemélyemet? O! el hagyatott voltamat (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 54) | nem kötelesség e olly társról gondoskodni, a’ ki életünknek minden bajait könnyebbítse ’s elhagyatott öregségünkben gyámolítson? (1804 Németh László¹ C2556, 184) | a nyomorult adózó népnek elhagyatott sorsán (1831 Deák Ferenc CD51) | elhagyatott helyzetünkben, feladva Istentül, világtul (1848 Csányi László¹ CD58) | a fővárosi börtönökből kibocsátott s elhagyatott állapotban levő nők (1913 RévaiNagyLex. C5704, 188).

2. ’kihalt, üres, ill. lakatlan v. gazdátlan(, ezért gondozatlan, lepusztult) 〈hely, építmény stb.〉’ ❖ egy Ketske-páſtor hajtogatván elébb-elébb a’ maga ketskéit, talála egy elhagyatott barlangra (1776 Esopus meséi ford. C1641, 164) | Legelhagyatottabb a vár-útcza, melynek kövezete rosz, patakja fedetlen, s az abban kimosandó festett gyapjú halmazok nagyon kellemetlen büzt terjesztenek (1873 Orbán Balázs CD22) | A kávéház – az ebédszünet alatt – csöndes volt, elhagyatott (1930 Kosztolányi Dezső 9359181, 80) | öreg, kissé elhagyatott kert (1969 Mándy Iván 9420034, 494) | A kis házon tábla hirdeti, hogy eladó, áll üresen, elhagyatottan (2002 Oravecz Imre 3252054, 193).

2a. (/ritk) ’gazdátlan, elhanyagolt(, ezért rossz állapotban levő)(szak)terület, tevékenységi kör stb.〉’ ❖ Sokat, sokat köszönök én ezen szép, de elhagyatott literatúrának (1814 Kölcsey Ferenc 8253060, 138) | [Muhzin elhatározta, hogy] ismét hozzáfog elhagyatott üzletéhez (1858 Jókai Mór CD18) | A skizofrénia évtizedekig elhagyatott terület volt az új fejlesztések szempontjából (1996 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈vmely dolognak, ill. jelenségnek〉 az az 〈állapota〉, amelyben gazdátlan, ezért elhanyagolt, gondozatlan v. lepusztult’ ❖ [a hazai nyelvnek] el-hagyatott sorsa (1788–1789 Magyar Múzeum C0352, 54) | [a kőutak] elhagyatott karban hevernek, még Budapesthez, a’ honszivéhez, egy órányi távolra is a’ hatvani utvonalon (1843 Pesti Hírlap CD61) | A magtár ma elhagyatott állapotban áll a város szélén (1997 Magyar Hírlap CD09).

Sz: elhagyatottság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. hagy; ÉKsz.; SzT.

elhagyatott melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévelhagy
II. melléknév 12A
1.
magára hagyott, elárvult, társ v. gondoskodás nélkül élő 〈ember(csoport), állat〉, ill. ilyen emberre jellemző, elhanyagolt, ápolatlan 〈kinézet, külső〉
haſzontalanul kotſollyák öſzve fejeken ezek az el hagyatott gyermekek, ártatlan kezeket
(1775 Báróczi Sándor ford.Dusch)
én úgy vagyok mint egy elhagyatott kutya gazda nékün
(1883 Budapesti Hírlap jún. 12.)
megsajnáltam önt, hogy olyan elhagyatott kinézése van
(1890 Jókai Mór)
magasztosabb dolog gondoskodni a szegény elhagyatott nép egészségi állapotairól, életéről, mint az – állatokéról
(1896 Gyulafehérvári Hírlap)
Mária, ha nagyon elhagyatottnak érezte magát, néhány sort írt naplójába
(1936 Berczeli Anzelm Károly)
[Jean Vanier] a Bárka közösségeket azzal a céllal hozta létre, hogy otthont teremtsenek és munkalehetőséget adjanak a legelhagyatottabb, sérült emberek számára
(1997 Magyar Hírlap)
1a. (kissé rég)
〈embernek, közösségnek〉 az az 〈állapota, életszakasza stb.〉, amelyben magára hagyott, elárvult(, ezért elhanyagolt, ápolatlan)
miért vagyok ſzerentſétlen, nem élhetni azzal a’ boldogſággal melyre méltoztatod tſekély ſzemélyemet? O! el hagyatott voltamat
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
nem kötelesség e olly társról gondoskodni, a’ ki életünknek minden bajait könnyebbítse ’s elhagyatott öregségünkben gyámolítson?
(1804 Németh László¹)
a nyomorult adózó népnek elhagyatott sorsán
(1831 Deák Ferenc)
elhagyatott helyzetünkben, feladva Istentül, világtul
(1848 Csányi László¹)
a fővárosi börtönökből kibocsátott s elhagyatott állapotban levő nők
(1913 RévaiNagyLex.)
2.
kihalt, üres, ill. lakatlan v. gazdátlan(, ezért gondozatlan, lepusztult) 〈hely, építmény stb.〉
egy Ketske-páſtor hajtogatván elébb-elébb a’ maga ketskéit, talála egy elhagyatott barlangra
(1776 Esopus meséi ford.)
Legelhagyatottabb a vár-útcza, melynek kövezete rosz, patakja fedetlen, s az abban kimosandó festett gyapjú halmazok nagyon kellemetlen büzt terjesztenek
(1873 Orbán Balázs)
A kávéház – az ebédszünet alatt – csöndes volt, elhagyatott
(1930 Kosztolányi Dezső)
öreg, kissé elhagyatott kert
(1969 Mándy Iván)
A kis házon tábla hirdeti, hogy eladó, áll üresen, elhagyatottan
(2002 Oravecz Imre)
2a. (/ritk)
gazdátlan, elhanyagolt(, ezért rossz állapotban levő) (szak)terület, tevékenységi kör stb.〉
Sokat, sokat köszönök én ezen szép, de elhagyatott literatúrának
(1814 Kölcsey Ferenc)
[Muhzin elhatározta, hogy] ismét hozzáfog elhagyatott üzletéhez
(1858 Jókai Mór)
A skizofrénia évtizedekig elhagyatott terület volt az új fejlesztések szempontjából
(1996 Magyar Hírlap)
2b.
〈vmely dolognak, ill. jelenségnek〉 az az 〈állapota〉, amelyben gazdátlan, ezért elhanyagolt, gondozatlan v. lepusztult
[a hazai nyelvnek] el-hagyatott sorsa
(1788–1789 Magyar Múzeum)
[a kőutak] elhagyatott karban hevernek, még Budapesthez, a’ honszivéhez, egy órányi távolra is a’ hatvani utvonalon
(1843 Pesti Hírlap)
A magtár ma elhagyatott állapotban áll a város szélén
(1997 Magyar Hírlap)
Sz: elhagyatottság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. hagy; ÉKsz.; SzT.

Beállítások