ellipszis fn 4B

1. (Mat) ’az a zárt görbe vonal, amely pontjainak a sík két rögzített pontjától, a fókuszpontoktól mért távolsága összeadva állandó értéket mutat, ill. az ilyen görbe által határolt síkidom’ ❖ ama’ halhatatlan érdem Neuton ſem merte bizonyoan meg-határozni az üſtökös tsillagok’ útja görbeségének terméſzetét; (hogy Ellipsis-e? vagy Parabola [...]) (1789 Pálóczi Horváth Ádám 7143004, 62) | Archimédés geometriai felfedezései közül felemlítjük [...] a parabola és ellipszis területének [...] vizsgálatát (1893 PallasLex. CD02) | [a rajztanár] tudjon szerkeszteni parabolát és ellipszist, látszati képet és projekciókat (1920 Réti István CD10) | az ellipszis kerületének meghatározására nincs pontos képlet [...]. Érthető tehát, hogy miért igen jelentős Sipos Pál 18. század végi erre vonatkozó eredménye (1998 Természet Világa CD50).

1a. (jelzőként) ’olyan v. ahhoz hasonló 〈alak, forma〉, mint amilyen egy ilyen görbe v. síkidom’ ❖ [Az Androméda-ködnek] ellipszis- v. orsóalakja van, [...] a tejút módjára apró sűrün elhelyezett csillagokból áll (1893 PallasLex. CD02) | A versenypályák területe rendesen ellipszis alakú (1926 RévaiNagyLex. C5715, 179) | Téres tisztások váltakoznak szabályosan ültetett, kör és ellipszis alakú facsoportokkal (1965 Dobozy Imre 9110002, 44) | Ellipszis formájú, tálcára hasonlító tárgy [az ökörkalap nevű, az ökrök nyakát az esővíztől védő eszköz] (1999 Magyar néprajz CD47).

1b. ’ilyen görbéhez v. síkidomhoz hasonló alakú terület, tárgy, út stb.’ ❖ irregularis csavargású ellipsisre [épült Kassa egyik utcája] (1789 Kazinczy Ferenc C2520, 8) | [a Hold] a jövőben hosszúdad ellipsisben fogja azt [ti. a Földet] körülfutni (1872–1874 Jókai Mór C2292, 342) | A szitakötők szárnyuk hegyével nem ellipszist írnak le, hanem fekvő 8-as alakot (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A fúrólyuk körül koncentrálódó erők hatására az eredetileg körkeresztmetszetű lyuk ellipszissé válik (1997 Magyarország földje CD05).

2. (Nyelvt v. Irodt) ’egy v. több szónak v. mondatrésznek (az érthetőséget nem befolyásoló) kihagyása a kifejezésből, mondatból (mint stilisztikai eszköz, alakzat)’ ❖ [a vers] a’ ſok ellypſeknek ki-patoláſa [= kipótolása] által vólt érthet (1802 Gáti István C1857, 7) | Ungvármegye nevét régi iratokban gyakran olvassuk így: „Unghvár-vármegye,” ma pedig: „Ungmegye;” [...] emez ellypsis (1868 Thaly Kálmán CD57) | az ellipsisek, a mondatok szabálytalan fűzése szintén ismertető vonásai ez időből [ti. Shakespeare-nek a Coriolanus időszakából] való drámáinak (1886 Csiky Gergely CD11) | ellypsis utján keletkező jelentésszükülések (1926 Gombocz Zoltán 9192001, 55) | Retorikai kézikönyvek teljes kategóriaanyaga meríthetné csak ki a [Baltasar Gracián y Morales könyvében] felhasznált figurák, metaforák, ellipszisek stb. válfajait (1996 Új Könyvek CD29).

ÖU: fél~.

ÖE: ~ív, ~pálya.

Sz: ellipszises.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

ellipszis főnév 4B
1. (Mat)
az a zárt görbe vonal, amely pontjainak a sík két rögzített pontjától, a fókuszpontoktól mért távolsága összeadva állandó értéket mutat, ill. az ilyen görbe által határolt síkidom
ama’ halhatatlan érdem Neuton ſem merte bizonyoan meg-határozni az üſtökös tsillagok’ útja görbeségének terméſzetét; (hogy Ellipsis-e? vagy Parabola [...])
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
Archimédés geometriai felfedezései közül felemlítjük [...] a parabola és ellipszis területének [...] vizsgálatát
(1893 PallasLex.)
[a rajztanár] tudjon szerkeszteni parabolát és ellipszist, látszati képet és projekciókat
(1920 Réti István)
az ellipszis kerületének meghatározására nincs pontos képlet [...]. Érthető tehát, hogy miért igen jelentős Sipos Pál 18. század végi erre vonatkozó eredménye
(1998 Természet Világa)
1a. (jelzőként)
olyan v. ahhoz hasonló 〈alak, forma〉, mint amilyen egy ilyen görbe v. síkidom
[Az Androméda-ködnek] ellipszis- v.vagy orsóalakja van, [...] a tejút módjára apró sűrün elhelyezett csillagokból áll
(1893 PallasLex.)
A versenypályák területe rendesen ellipszis alakú
(1926 RévaiNagyLex.)
Téres tisztások váltakoznak szabályosan ültetett, kör és ellipszis alakú facsoportokkal
(1965 Dobozy Imre)
Ellipszis formájú, tálcára hasonlító tárgy [az ökörkalap nevű, az ökrök nyakát az esővíztől védő eszköz]
(1999 Magyar néprajz)
1b.
ilyen görbéhez v. síkidomhoz hasonló alakú terület, tárgy, út stb.
irregularis csavargású ellipsisre [épült Kassa egyik utcája]
(1789 Kazinczy Ferenc)
[a Hold] a jövőben hosszúdad ellipsisben fogja azt [ti. a Földet] körülfutni
(1872–1874 Jókai Mór)
A szitakötők szárnyuk hegyével nem ellipszist írnak le, hanem fekvő 8-as alakot
(1933 Az állatok világa ford.)
A fúrólyuk körül koncentrálódó erők hatására az eredetileg körkeresztmetszetű lyuk ellipszissé válik
(1997 Magyarország földje)
2. (Nyelvt v. Irodt)
egy v. több szónak v. mondatrésznek (az érthetőséget nem befolyásoló) kihagyása a kifejezésből, mondatból (mint stilisztikai eszköz, alakzat)
[a vers] a’ ſok ellypſeknek ki-patoláſa [= kipótolása] által vólt érthet
(1802 Gáti István)
Ungvármegye nevét régi iratokban gyakran olvassuk így: „Unghvár-vármegye,” ma pedig: „Ungmegye;” [...] emez ellypsis
(1868 Thaly Kálmán)
az ellipsisek, a mondatok szabálytalan fűzése szintén ismertető vonásai ez időből [ti. Shakespeare-nek a Coriolanus időszakából] való drámáinak
(1886 Csiky Gergely)
ellypsis utján keletkező jelentésszükülések
(1926 Gombocz Zoltán)
Retorikai kézikönyvek teljes kategóriaanyaga meríthetné csak ki a [Baltasar Gracián y Morales könyvében] felhasznált figurák, metaforák, ellipszisek stb.és a többi válfajait
(1996 Új Könyvek)
ÖU: félellipszis
ÖE: ellipszisív, ellipszispálya
Sz: ellipszises
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások