elő¹ fn 1C1

1. (rég) ’〈ruhadarabon:〉 elülső rész’ ❖ a védegyleti ruhák szabása [...] derék: csűcsös, fehér elővel, mely zsinórral van által fűzve, mint a nemzeti divatképen látható (1845 Vörösmarty-emlékkönyv C5311, 240) | Orosz nemzeti öltönyt viselt, gyöngyökkel hímzett elővel, drágaköves pártával (1898 Jókai Mór C2331, 28).

2. (birtokszóként) (rég) ’vmely közösség vezetője’ ❖ a Népnek elei a F Papok (1787 Pásztori oktatás ford. C3433, 138) | [a királyné] egybe hívatá az ország Eleit (1807 Zarka Mihály C4565, 220) | itten a’ Priorságban változás történt. Előm hirtelenebb hivattatott el innen, mintsem tudósitást adhatott volna (1822 Majláth János C0030, 198) | a nagy tűz után ekkor összegyülekeztek a város elei és kimondták, hogy tűzoltó-egylet nélkül nem érünk semmit (1898 Petelei István C3493, 18).

3. (rendsz. birtokszóként, tbsz-ban) (/vál) ’vkinek az őse, ill. elődje’ ❖ Tyrannusnak mélyen kelletett bókolni, Melyly kéz vasra verte, azt kellett tsókolni, Így kellett Eleid’ hibáit pótolni (1772 Orczy Lőrinc 7249010, 54) | nagy Előktől szármozó Béldi, Bartsai etc., ha titulust nem vásárlottis, megkülömböztetve legyen (1816 Cserey Miklós C2567, 483) | a’ nagy Előjének a’ mostani Méltóságos Királyi Személyes Jelenlét’ Helytartójának megszűnt bölcs kormányát azonnal felvirradni [hittük] (1827 Takács Gáspár C4151, 79) | Öcsém Uram nem tudja is talán, mi atyafiak vagyunk, a’ feleségem eleje Öcsém Uramnak az elejével vérségben volt (1828 Kazinczy Ferenc C4937, 553) | mi nem valánk méltatlan utódai dicső előinknek (1847 Pesti Divatlap C5840, 504) | Az eleim gondos emberek voltak (1917 Krúdy Gyula CD54) | A XVIII. század végéig, amíg ezt a szót [ti. a szalvétát] nem ismertük, vajon nem volt ilyen textília vagy eleink nem is használtak efféle kendőt? (1981 Sergő Erzsébet 2206040, 50).

4. (birtokszóként → eleje.) (rég) ’kezdet, kezdeti szakasz v. mozzanat’ ❖ Exordium, kezdet, el: Anfang (1822 e. Tudományos mesterszókönyv C4429, 172) | A’ mit iskoláink Virágos Syntaxisnak mondanak, tiltott portéka az új nyelvekben, ’s mi meg nem foghatjuk [...], hogy tűrni lehessen az Anacoluthont [= következetlen mondatszerkezetet], melly vétkes gondatlanságra mutat, ’s előt és véget eggyezésbe nem hoz (1824 Kazinczy Ferenc C4936, 33) | A’ Kezdet vagy Elő (Initium) a’ nemlétből létre való változás, vagy általmenetel a’ jövendőből a’ jelenidőre (1829 Imre János C2168, 346) | az érzékek magasabb müködésképessége nem előtől fogva volt meg, hanem csak idővel az emberi nem culturbeli emelkedésével fejlődött ki lassanként (1878 Török Aurél 8613001, 77).

5. (nyj) ’〈vetéskor, kapáláskor, aratáskor:〉 az a(z egy karlendítéssel, egy kaszasuhintással kijelölt szélességű) földsáv, amelyet egyszeri végighaladással munkálnak meg’ ❖ Az erőteljes egész csapásnak a kaszás egész felső teste utánalódult. [...] Egy ilyen csapásra levágott terület egy elő volt (1930 Néprajzi Múzeum Értesítője C6979, 97) | azt az egy vagy több sorból álló darabot, amit egy munkás [ti. kapáló] a sor elejétől a visszafordulásig egyfolytában megmunkál, egy előnek nevezik (1931 Népünk és Nyelvünk C6688, 77) | [A vető,] ha nem fúj erős szél, akkor visszafele az első elő mellett vet. [...] Amint kiér a kezdővégre, megfordul s ismét az előző elő mellett vet (1960 Nagy Gyula² C6303, 261) | Az elő, az egy kaszasuhintással levágott fűsáv szélessége sok tényezőtől függött. Több vidéken említik normaként az 1 öl szélességet, de némely vidéken csak 1/2 öles, illetve 100–120 cm-es „előt fogtak” (1999 Magyar néprajz CD47).

5a. ’egy kaszavágással ledöntött gabona- v. fűcsomó’ ❖ elő [...] egy-egy kaszavágással felfogott fű vagy gabona, amit a kaszás maga előtt vág (1940 Balassa Iván C6831, 71).

5b. ’első kaszálású széna’ ❖ nem tudott tovább kaszálni, ráfogta, hogy már este van, nem lát, pedig szanaszét a határban mindenütt vágták az előt (1878 Abonyi Lajos C0500, 91).

Ö: ágy~, böjt~, ing~, kéz~, név~, nyár~, ősz~, század~, tavasz~.

ÖE: ~fű.

Vö. CzF. eleink · eleitėk · eleik, elő¹; ÉrtSz. elei, elő¹; TESz. elő¹; ÉKsz. elei, elő¹; SzT.; ÚMTsz. elő¹

elő¹ főnév 1C1
1. (rég)
〈ruhadarabon:〉 elülső rész
a védegyleti ruhák szabása [...] derék: csűcsös, fehér elővel, mely zsinórral van által fűzve, mint a nemzeti divatképen látható
(1845 Vörösmarty-emlékkönyv)
Orosz nemzeti öltönyt viselt, gyöngyökkel hímzett elővel, drágaköves pártával
(1898 Jókai Mór)
2. (birtokszóként) (rég)
vmely közösség vezetője
a Népnek elei a F Papok
(1787 Pásztori oktatás ford.)
[a királyné] egybe hívatá az ország Eleit
(1807 Zarka Mihály)
itten a’ Priorságban változás történt. Előm hirtelenebb hivattatott el innen, mintsem tudósitást adhatott volna
(1822 Majláth János)
a nagy tűz után ekkor összegyülekeztek a város elei és kimondták, hogy tűzoltó-egylet nélkül nem érünk semmit
(1898 Petelei István)
3. (rendsz. birtokszóként, tbsz-ban) (/vál)
vkinek az őse, ill. elődje
Tyrannusnak mélyen kelletett bókolni, Melyly kéz vasra verte, azt kellett tsókolni, Így kellett Eleid’ hibáit pótolni
(1772 Orczy Lőrinc)
nagy Előktől szármozó Béldi, Bartsai etc.et cetera, ha titulust nem vásárlottis, megkülömböztetve legyen
(1816 Cserey Miklós)
a’ nagy Előjének a’ mostani Méltóságos Királyi Személyes Jelenlét’ Helytartójának megszűnt bölcs kormányát azonnal felvirradni [hittük]
(1827 Takács Gáspár)
Öcsém Uram nem tudja is talán, mi atyafiak vagyunk, a’ feleségem eleje Öcsém Uramnak az elejével vérségben volt
(1828 Kazinczy Ferenc)
mi nem valánk méltatlan utódai dicső előinknek
(1847 Pesti Divatlap)
Az eleim gondos emberek voltak
(1917 Krúdy Gyula)
A XVIII. század végéig, amíg ezt a szót [ti. a szalvétát] nem ismertük, vajon nem volt ilyen textília vagy eleink nem is használtak efféle kendőt?
(1981 Sergő Erzsébet)
4. (birtokszóként → eleje) (rég)
kezdet, kezdeti szakasz v. mozzanat
Exordium, kezdet, el: Anfang
(1822 e. Tudományos mesterszókönyv)
A’ mit iskoláink Virágos Syntaxisnak mondanak, tiltott portéka az új nyelvekben, ’s mi meg nem foghatjuk [...], hogy tűrni lehessen az Anacoluthont [= következetlen mondatszerkezetet], melly vétkes gondatlanságra mutat, ’s előt és véget eggyezésbe nem hoz
(1824 Kazinczy Ferenc)
A’ Kezdet vagy Elő (Initium) a’ nemlétből létre való változás, vagy általmenetel a’ jövendőből a’ jelenidőre
(1829 Imre János)
az érzékek magasabb müködésképessége nem előtől fogva volt meg, hanem csak idővel az emberi nem culturbeli emelkedésével fejlődött ki lassanként
(1878 Török Aurél)
5. (nyj)
〈vetéskor, kapáláskor, aratáskor:〉 az a(z egy karlendítéssel, egy kaszasuhintással kijelölt szélességű) földsáv, amelyet egyszeri végighaladással munkálnak meg
Az erőteljes egész csapásnak a kaszás egész felső teste utánalódult. [...] Egy ilyen csapásra levágott terület egy elő volt
(1930 Néprajzi Múzeum Értesítője)
azt az egy vagy több sorból álló darabot, amit egy munkás [ti. kapáló] a sor elejétől a visszafordulásig egyfolytában megmunkál, egy előnek nevezik
(1931 Népünk és Nyelvünk)
[A vető,] ha nem fúj erős szél, akkor visszafele az első elő mellett vet. [...] Amint kiér a kezdővégre, megfordul s ismét az előző elő mellett vet
(1960 Nagy Gyula²)
Az elő, az egy kaszasuhintással levágott fűsáv szélessége sok tényezőtől függött. Több vidéken említik normaként az 1 öl szélességet, de némely vidéken csak 1/2 öles, illetve 100–120 cm-escentimétereselőt fogtak”
(1999 Magyar néprajz)
5a.
egy kaszavágással ledöntött gabona- v. fűcsomó
elő [...] egy-egy kaszavágással felfogott fű vagy gabona, amit a kaszás maga előtt vág
(1940 Balassa Iván)
5b.
első kaszálású széna
nem tudott tovább kaszálni, ráfogta, hogy már este van, nem lát, pedig szanaszét a határban mindenütt vágták az előt
(1878 Abonyi Lajos)
ÖE: előfű
Vö. CzF. eleink · eleitėk · eleik, elő¹; ÉrtSz. elei, elő¹; TESz. elő¹; ÉKsz. elei, elő¹; SzT.; ÚMTsz. elő¹

Beállítások