előadó mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → előad.

II. mn 1A

’az előadás célját szolgáló, azzal kapcs.’ ❖ előadó körútján Budapestet is útba ejtette az utazó (1922 Halász Gyula CD10) | emlékszem Ady Endrének egy előadó estélyére (1924 Fenyő Miksa CD10) | előadó körútra indul [a hegedűművésznő] (1943 Ijjas Antal 9268001, 105) | [a könyvben] egy 1976-os észak-amerikai előadó körút eseményeit örökíti meg, ezen a körúton az útinaplók írója [ti. Borbándi Gyula] az amerikai magyarság településeit, egyesületeit és intézményeit kereste fel (1989 Pomogáts Béla 2001017, 91).

III. fn 1A

1. ’előadóművész’ ❖ az előadók sajnálatra méltó karikaturát csináltak [a szomorújátékból] (1856 Abonyi Lajos C0504, 13) | minden előadó csak akkor lehet müvész, ha saját egyéniségének legyőzésével egész lényét oda idomitotta, hogy az a költői alakok megvalósitásának hajlékony eszköze legyen (1871 Paulay Ede 8357001, 2) | [Szabó Irma színésznő] szavalt a szó nemes értelmében, s el lehet mondani, hogy őnála művészibb előadó alig van színpadunkon (1899 Ady Endre CD0801) | orgonajátéknál az előadó a regiszter megválasztáson kívül csupán a ritmusnak az ura (1937 Bartók Béla 2045001, 2) | A modern táncművészet legjelentősebb előadóit és törekvéseit bemutató [sorozat] (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’oktatás, ismeretterjesztés stb. keretében előadást tartó, ill. ünnepi v. politikai gyűlésen beszédet mondó v. felolvasó személy’ ❖ A’ hangot a’ szenvedély, valamint a’ hallgatókban ezt amaz teszi; azért az előadó mindenkor érezze a’ mit beszél (1834 Wargha István 8527001, 82) | Az emberiség ünnepelni se tud … Hisz maguk a felolvasók, maguk az ünnepi előadók is únják az ünnepet (1927 Gaál Gábor 9162001, 161) | a szervezett munkások délután 3 órára gyűlést hívtak egybe. A gyűlés előadói a hirdetmény szerint Bokányi Dezső és Barón Ede voltak (1964 Faller Jenő CD52) | a konferencia szervezői felkérték az előadókat a részvételre (1991 Kálmán C. György 2028012, 106).

2a. ’〈(felső)oktatási intézményben:〉(magán)tanár’ ❖ az egyetemen csupa férfi tanított, csak a testnevelési előadó volt nő (1964 Szabó Magda 9630002, 154) | [Kodály 1930-tól] mint meghívott előadó magyar népzene kollégiumot hirdetett a budapesti Tudományegyetem bölcsészeti karán (1971 Eősze László CD30) | 1913-ban Teleki [Pál] felvállalta a gazdasági földrajz „kísérleti” oktatását mint a kereskedelmi iskolai tanárképző gazdaságföldrajzi előadója (1991 Hajdú Zoltán 2037016, 1505).

2b. (jelzővel) ’vmilyen előadói képességgel, készséggel rendelkező személy’ ❖ [Szilasy János] mindenik lapja az öngondolkodó tudós, a tapasztalt, sok olvasású férfiú s a gyakorlott előadóról tanúskodott (1856 Toldy Ferenc C4032, III) | Nem tartották jó előadónak, de tanultságának, tapasztalatainak sok és nagy hasznát vették, legkivált bányászati ügyekben (1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc CD45) | Mi tűrés-tagadás benne: be kell vallani őszintén, Gyulai Pál rossz előadó volt (1909 Hatvany Lajos CD10) | [Szentágothai Jánost] vonzó, szellemes és szemléletes előadóként szokták méltatni tanítványai (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. ’a napi ügyintézésen kívül a hivatali döntések előkészítését is végző(, majd a határozatokat előterjesztő) szakképzett tisztviselő’ ❖ [a] Gyri Püspökségbe bé helyhezteti a’ Fejedelem Okolítsányi Urat, [...] Magyar Orſzág’ Egyházi Ügy el adóját (1784 Magyar Hírmondó C0272, 64) | A törvényszéki főnök az iveket átnézi, a beadványokat kellőleg megtekinti, az ujolag indított ügyeknek előadót rendel (1857 Tóth Lőrinc 8490006, 256) | két megyének voltam a miniszter által kinevezett gazdasági előadója (1890 Tolnai Lajos C4203, 6) | hagyatéki előadó (1969 Konrád György 9351001, 9) | hét éve műszaki előadó (1985 Eörsi István 9125028, 48) | értékesítési előadóként kezdte, majd az áru- és postakezelési osztály vezetője lett (1999 Figyelő CD2601).

3a. ’parlamenti bizottság nevében vmit az országgyűlés elé terjesztő képviselő’ ❖ A budget-vita ma meglehetős számu képviselők és közönség jelenlétében megkezdetett. Első szónok dr. Lorkovics előadó volt (1876 A Hon 8600002, 2) | Mohay Sándor előadó beterjeszti a mentelmi bizottság jelentéseit (1889 Pesti Hírlap 8657001, 2) | a zárszámadási bizottság előadója (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | Mai ülésnapunkon először a bizottsági előadók ismertetik bizottságuk álláspontját (1991 Országgyűlési Napló CD62).

4. (biz) ’〈kül. egyetemen, főiskolán:〉 olyan helyiség, ahol előadásokat tartanak; előadóterem’ ❖ A visszhangos folyosókon fiatalemberek siettek szótlan ünnepélyességgel s az első emeleten, a könyvtár s az előadók előtt lábujjhegyre emelkedtek (1947 Keresztury Dezső 2055010, 64) | Vigyük be a hallgatókat a fizikai előadóba (1953 Márki János–Koncz Endre 1101002, 58) | Megnézem a lányokat, a volt katonai előadóban sokszorosítják a röplapokat (1978 Kabdebó Tamás 9816001, 17) | az ujjai közé szorított cigarettával, kezében egy csésze kávéval sétált le s föl az előadóban, miközben a munkásmozgalmat oktatta (1998 Magyar Hírlap CD09).

Ö: fő~, szak~.

ÖU: társ~, vendég~.

ÖE: ~est, ~nő.

Sz: előadói.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

előadó melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévelőad
II. melléknév 1A
az előadás célját szolgáló, azzal kapcs.
előadó körútján Budapestet is útba ejtette az utazó
(1922 Halász Gyula)
emlékszem Ady Endrének egy előadó estélyére
(1924 Fenyő Miksa)
előadó körútra indul [a hegedűművésznő]
(1943 Ijjas Antal)
[a könyvben] egy 1976-os észak-amerikai előadó körút eseményeit örökíti meg, ezen a körúton az útinaplók írója [ti. Borbándi Gyula] az amerikai magyarság településeit, egyesületeit és intézményeit kereste fel
(1989 Pomogáts Béla)
III. főnév 1A
1.
az előadók sajnálatra méltó karikaturát csináltak [a szomorújátékból]
(1856 Abonyi Lajos)
minden előadó csak akkor lehet müvész, ha saját egyéniségének legyőzésével egész lényét oda idomitotta, hogy az a költői alakok megvalósitásának hajlékony eszköze legyen
(1871 Paulay Ede)
[Szabó Irma színésznő] szavalt a szó nemes értelmében, s el lehet mondani, hogy őnála művészibb előadó alig van színpadunkon
(1899 Ady Endre)
orgonajátéknál az előadó a regiszter megválasztáson kívül csupán a ritmusnak az ura
(1937 Bartók Béla)
A modern táncművészet legjelentősebb előadóit és törekvéseit bemutató [sorozat]
(1996 Magyar Hírlap)
2.
oktatás, ismeretterjesztés stb. keretében előadást tartó, ill. ünnepi v. politikai gyűlésen beszédet mondó v. felolvasó személy
A’ hangot a’ szenvedély, valamint a’ hallgatókban ezt amaz teszi; azért az előadó mindenkor érezze a’ mit beszél
(1834 Wargha István)
Az emberiség ünnepelni se tud … Hisz maguk a felolvasók, maguk az ünnepi előadók is únják az ünnepet
(1927 Gaál Gábor)
a szervezett munkások délután 3 órára gyűlést hívtak egybe. A gyűlés előadói a hirdetmény szerint Bokányi Dezső és Barón Ede voltak
(1964 Faller Jenő)
a konferencia szervezői felkérték az előadókat a részvételre
(1991 Kálmán C. György)
2a.
(felső)oktatási intézményben:〉 (magán)tanár
az egyetemen csupa férfi tanított, csak a testnevelési előadó volt nő
(1964 Szabó Magda)
[Kodály 1930-tól] mint meghívott előadó magyar népzene kollégiumot hirdetett a budapesti Tudományegyetem bölcsészeti karán
(1971 Eősze László)
1913-ban Teleki [Pál] felvállalta a gazdasági földrajz „kísérleti” oktatását mint a kereskedelmi iskolai tanárképző gazdaságföldrajzi előadója
(1991 Hajdú Zoltán)
2b. (jelzővel)
vmilyen előadói képességgel, készséggel rendelkező személy
[Szilasy János] mindenik lapja az öngondolkodó tudós, a tapasztalt, sok olvasású férfiú s a gyakorlott előadóról tanúskodott
(1856 Toldy Ferenc)
Nem tartották jó előadónak, de tanultságának, tapasztalatainak sok és nagy hasznát vették, legkivált bányászati ügyekben
(1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc)
Mi tűrés-tagadás benne: be kell vallani őszintén, Gyulai Pál rossz előadó volt
(1909 Hatvany Lajos)
[Szentágothai Jánost] vonzó, szellemes és szemléletes előadóként szokták méltatni tanítványai
(1994 Magyar Hírlap)
3.
a napi ügyintézésen kívül a hivatali döntések előkészítését is végző(, majd a határozatokat előterjesztő) szakképzett tisztviselő
[a] Gyri Püspökségbe bé helyhezteti a’ Fejedelem Okolítsányi Urat, [...] Magyar Orſzág’ Egyházi Ügy el adóját
(1784 Magyar Hírmondó)
A törvényszéki főnök az iveket átnézi, a beadványokat kellőleg megtekinti, az ujolag indított ügyeknek előadót rendel
(1857 Tóth Lőrinc)
két megyének voltam a miniszter által kinevezett gazdasági előadója
(1890 Tolnai Lajos)
hagyatéki előadó
(1969 Konrád György)
hét éve műszaki előadó
(1985 Eörsi István)
értékesítési előadóként kezdte, majd az áru- és postakezelési osztály vezetője lett
(1999 Figyelő)
3a.
parlamenti bizottság nevében vmit az országgyűlés elé terjesztő képviselő
A budget-vita ma meglehetős számu képviselők és közönség jelenlétében megkezdetett. Első szónok dr.doktor Lorkovics előadó volt
(1876 A Hon)
Mohay Sándor előadó beterjeszti a mentelmi bizottság jelentéseit
(1889 Pesti Hírlap)
a zárszámadási bizottság előadója
(1895 Mikszáth Kálmán)
Mai ülésnapunkon először a bizottsági előadók ismertetik bizottságuk álláspontját
(1991 Országgyűlési Napló)
4. (biz)
〈kül. egyetemen, főiskolán:〉 olyan helyiség, ahol előadásokat tartanak; előadóterem
A visszhangos folyosókon fiatalemberek siettek szótlan ünnepélyességgel s az első emeleten, a könyvtár s az előadók előtt lábujjhegyre emelkedtek
(1947 Keresztury Dezső)
Vigyük be a hallgatókat a fizikai előadóba
(1953 Márki János–Koncz Endre)
Megnézem a lányokat, a volt katonai előadóban sokszorosítják a röplapokat
(1978 Kabdebó Tamás)
az ujjai közé szorított cigarettával, kezében egy csésze kávéval sétált le s föl az előadóban, miközben a munkásmozgalmat oktatta
(1998 Magyar Hírlap)
ÖU: társelőadó, vendégelőadó
ÖE: előadóest, előadónő
Sz: előadói
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások