előagy fn 2A (Anat)

’az agyvelő elülső része, vagyis a nagyagy (a köztiaggyal együtt), ill. az embrionális agynak az a része, amelyből ez kialakul’ ❖ Széchenyi koponyája, mint említettem, nagy vala; de kiformált hátulsó és közép rész fölött uralkodott az előagy tanyája (1850 Kemény Zsigmond C1271, 423) | [a nagyagy] fejlődése a halak igénytelen előagyából indul ki, amely a két agy féltekének (hemisphaeria cerebri) mind hatalmasabb kifejlődése által – már a többi gerinces osztályokban is lassanként előtérbe nyomuló – nagyaggyá lesz (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [a hüllőembrióban] lassanként meg lehet különböztetni az agyvelő egyes részeit, melyek közül már jó korán az előagy a legjelentékenyebb (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [A nagyagyat] előagynak is nevezik, mivel ez az agyvelő elülső része (2001 MagyarNagyLex. C7362, 457).

Vö. ÉKsz.

előagy főnév 2A (Anat)
az agyvelő elülső része, vagyis a nagyagy (a köztiaggyal együtt), ill. az embrionális agynak az a része, amelyből ez kialakul
Széchenyi koponyája, mint említettem, nagy vala; de kiformált hátulsó és közép rész fölött uralkodott az előagy tanyája
(1850 Kemény Zsigmond)
[a nagyagy] fejlődése a halak igénytelen előagyából indul ki, amely a két agy féltekének (hemisphaeria cerebri) mind hatalmasabb kifejlődése által – már a többi gerinces osztályokban is lassanként előtérbe nyomuló – nagyaggyá lesz
(1929 Az állatok világa ford.)
[a hüllőembrióban] lassanként meg lehet különböztetni az agyvelő egyes részeit, melyek közül már jó korán az előagy a legjelentékenyebb
(1933 Az állatok világa ford.)
[A nagyagyat] előagynak is nevezik, mivel ez az agyvelő elülső része
(2001 MagyarNagyLex.)
Vö. ÉKsz.

Beállítások