előbbi mn és fn 21B

I. mn

1. ’a mostanit időben (éppen) megelőző, a mostaninál (kicsit) korábbi’ ❖ melly nehéz légyen igazán meg-térni; az elébbi gyönyörüségek nélkül halálig el-lenni (1772 Vajda Sámuel 7365001, 146) | Ama nagy [portugál] Minister Pombál, a’ ki az elébbi Király alatt olly bltsen kórmányozta a’ dolgokat, hívatalából ki vettetett (1790 Péczeli József 7267002, 330) | „Mit, hát meghalt?” kiálta fel Hangody, s előbbi öröme oly ijedéssé vált, hogy ajkai rezgése miatt alig birta kérdését kidadogni (1841 Gaal József 8149004, 146) | senkisem merte Hanna elébbi életét elmondani neki (1887 Justh Zsigmond C2461, 220) | Az elébbi évëgbe nehez vót a gazdálkodás, de mastan reméjjük, hogy job lëssz a gazdálkodás (1947–1950 Moldvai csángó népmesék C6347, 250) | Közben fölcsattan újra az előbbi kutyaugatás (1991 Csoóri Sándor 9090058, 343).

1a. (a partikulaszerűen fokozásként haszn. mennél, minél, mentől szóval) ’rövid idő alatt megvalósuló v. rövid időn belül bekövetkező, hamarabbi’ ❖ Ezen szívességednek mentül előbbi teljesítése által nagyon le fogsz engemet is kötelezni (1806 Cserey Farkas² C2557, 209) | A’ doctor teljes reményt ad most már a’ minél előbbi gyógyulás iránt (1841 Kovács Pál² 8251003, 71) | Történetirásunk ezen hiányai s azok mennél elébbi s mennél teljesebb pótlásának szüksége forogtak azon hazafiak előtt, kik e történelmi társaságot tervezték (1869 Horváth Mihály CD57) | a cselekedet a cél minél előbbi elérését szolgálja (1985 Cseh-Szombathy László 1025001, 29).

2. ’sorrendileg vkit v. vmit közvetlenül megelőző’ ❖ Az adattatott ſzámok öſzve-adandó ſzámoknak hivattatnak. P. O. 1. 2. 3. az elöbbi példában öſzve-adandó ſzámok (1780 Bévezetés a számvetésre 7397001, 6) | az előbbi Fejezetben előadott szabásokat (1825 Szilasy János 8450005, 104) | Hadd sétáljanak szegények! – mondta az előbbi asszony (1933–1938 Déry Tibor 9107007, 174) | Mind az előbbi pontban említett tartalmi, mind pedig a színvonalbeli okok miatt sugárzásra el nem fogadott filmek száma messze alatta van az átvett filmek 1%-ának (1979 Varga György 1160005, 98).

II. fn

(hat ne-vel) ’olyan személy, dolog, esemény stb., amely időben v. sorrendileg (éppen) megelőzi a másikat v. a többit, amely annál v. azoknál (kicsit) korábbi’ ❖ A’ máſodik [erőtörvény], melly az ö módgya ſzerént az elébbiböl következik, az, hogy a’ téteménnyel, vagy erölködéſſel mindenkor ellenzö, és egyenlö a’ viſzſza való tétemény, vagy viſzſza erölködés (1777 Molnár János 7232008, 34) | Az előbbire visszatérve, a’ históriáról petyegtél ugy-e? (1838 Lombok C0263, 146) | Alig gyógyultak bé azon sebek, mellyek a’ 4 év előtt meglátogatott tüzvész által okoztattak, folyó hó 4én városunkat újabb, az elébbinél sokkal nagyobb veszedelem érte (1840 Sürgöny 8661001, 130) | új, négynapos házmester volt, az előbbit elcsapták (1881 Mikszáth Kálmán 8312028, 163) | Amikor belépett, az előbbieket már nem találta régi helyükön, hanem a csapos mosolyogva intett a legbelső szoba felé (1919 Cholnoky László 9077002, 195) | a falatok már nehezebben mennek le a torkomon, mint az előbbiek (1931 Kassák Lajos 9314010, 59) | a természettudományi és a társadalomtudományi kutatóhelyeken foglalkoztatott kutatók bérhelyzete között jelentős különbség van az előbbiek javára (1991 Csomó István–F. Tóth Tibor 2037007, 1467).

a. (Szính) ’〈drámai mű szövegében szerzői megjegyzésként:〉 az előző jelenetben szereplő személy’ ❖ Hatodik jelenés. Elöbbiek. Strásameſter. Egynehány Káplárok (1782 Kónyi János ford.–Müller¹ 7190023, 48) | Negyedik jelenés. Katzki Pál és Elébbiek (1822 Sebestyén Gábor 8405005, 117) | Második Jelenés. Jancsi s az előbbi (1846 Obernyik Károly 8339001, 2) | Néhány mesterlegény: Mért éppen arra, hé? Mások: Hát a vadásztanya felé! Előbbiek: Mi szivesebben mennénk a malomnak (1959 Jékely Zoltán ford.–Goethe 9278106, 37).

Vö. CzF. elébbi, ~; ÉrtSz.; TESz. elé; ÉKsz.; SzT. elébbi; ÚMTsz. elébbi

előbbi melléknév és főnév 21B
I. melléknév
1.
a mostanit időben (éppen) megelőző, a mostaninál (kicsit) korábbi
melly nehéz légyen igazán meg-térni; az elébbi gyönyörüségek nélkül halálig el-lenni
(1772 Vajda Sámuel)
Ama nagy [portugál] Minister Pombál, a’ ki az elébbi Király alatt olly bltsen kórmányozta a’ dolgokat, hívatalából ki vettetett
(1790 Péczeli József)
„Mit, hát meghalt?” kiálta fel Hangody, s előbbi öröme oly ijedéssé vált, hogy ajkai rezgése miatt alig birta kérdését kidadogni
(1841 Gaal József)
senkisem merte Hanna elébbi életét elmondani neki
(1887 Justh Zsigmond)
Az elébbi évëgbe nehez vót a gazdálkodás, de mastan reméjjük, hogy job lëssz a gazdálkodás
(1947–1950 Moldvai csángó népmesék)
Közben fölcsattan újra az előbbi kutyaugatás
(1991 Csoóri Sándor)
1a. (a partikulaszerűen fokozásként haszn. mennél, minél, mentől szóval)
rövid idő alatt megvalósuló v. rövid időn belül bekövetkező, hamarabbi
Ezen szívességednek mentül előbbi teljesítése által nagyon le fogsz engemet is kötelezni
(1806 Cserey Farkas²)
A’ doctor teljes reményt ad most már a’ minél előbbi gyógyulás iránt
(1841 Kovács Pál²)
Történetirásunk ezen hiányai s azok mennél elébbi s mennél teljesebb pótlásának szüksége forogtak azon hazafiak előtt, kik e történelmi társaságot tervezték
(1869 Horváth Mihály)
a cselekedet a cél minél előbbi elérését szolgálja
(1985 Cseh-Szombathy László)
2.
sorrendileg vkit v. vmit közvetlenül megelőző
Az adattatott ſzámok öſzve-adandó ſzámoknak hivattatnak. P. O.példának okáért 1. 2. 3. az elöbbi példában öſzve-adandó ſzámok
(1780 Bévezetés a számvetésre)
az előbbi Fejezetben előadott szabásokat
(1825 Szilasy János)
Hadd sétáljanak szegények! – mondta az előbbi asszony
(1933–1938 Déry Tibor)
Mind az előbbi pontban említett tartalmi, mind pedig a színvonalbeli okok miatt sugárzásra el nem fogadott filmek száma messze alatta van az átvett filmek 1%-ának
(1979 Varga György)
II. főnév
(hat ne-vel)
olyan személy, dolog, esemény stb., amely időben v. sorrendileg (éppen) megelőzi a másikat v. a többit, amely annál v. azoknál (kicsit) korábbi
A’ máſodik [erőtörvény], melly az ö módgya ſzerént az elébbiböl következik, az, hogy a’ téteménnyel, vagy erölködéſſel mindenkor ellenzö, és egyenlö a’ viſzſza való tétemény, vagy viſzſza erölködés
(1777 Molnár János)
Az előbbire visszatérve, a’ históriáról petyegtél ugy-e?
(1838 Lombok)
Alig gyógyultak bé azon sebek, mellyek a’ 4 év előtt meglátogatott tüzvész által okoztattak, folyó hó 4én városunkat újabb, az elébbinél sokkal nagyobb veszedelem érte
(1840 Sürgöny)
új, négynapos házmester volt, az előbbit elcsapták
(1881 Mikszáth Kálmán)
Amikor belépett, az előbbieket már nem találta régi helyükön, hanem a csapos mosolyogva intett a legbelső szoba felé
(1919 Cholnoky László)
a falatok már nehezebben mennek le a torkomon, mint az előbbiek
(1931 Kassák Lajos)
a természettudományi és a társadalomtudományi kutatóhelyeken foglalkoztatott kutatók bérhelyzete között jelentős különbség van az előbbiek javára
(1991 Csomó István–F. Tóth Tibor)
a. (Szính)
〈drámai mű szövegében szerzői megjegyzésként:〉 az előző jelenetben szereplő személy
Hatodik jelenés. Elöbbiek. Strásameſter. Egynehány Káplárok
(1782 Kónyi János ford.Müller¹)
Negyedik jelenés. Katzki Pál és Elébbiek
(1822 Sebestyén Gábor)
Második Jelenés. Jancsi s az előbbi
(1846 Obernyik Károly)
Néhány mesterlegény: Mért éppen arra, hé? Mások: Hát a vadásztanya felé! Előbbiek: Mi szivesebben mennénk a malomnak
(1959 Jékely Zoltán ford.Goethe)
Vö. CzF. elébbi, ~; ÉrtSz.; TESz. elé; ÉKsz.; SzT. elébbi; ÚMTsz. elébbi

Beállítások