előbeszéd fn 3B2 (kissé rég)

1. ’vmely (írás)mű elé a szerző, a kiadó v. más személy által írt, a művel kapcs. különféle információkat közlő bevezető szöveg; előszó’ ❖ Könyv eleibe függeſztett Elö-beſzéd (1774 Dugonics András C1484, [19]) | Elöl járó beszédje az elöbeszédnek. Közönséges dolog az Authoroknál Elől-járó Beszédet írni; de még közönségeſebb az Olvasóknál, azt ſoha el nem olvasni (1803 Csokonai Vitéz Mihály C6231, 70) | [Gyulai Ágost háborús lírájából] a tudákos előbeszéd szerint ez a közzétételre került rész a gyűjtemény leginkább költői értékű darabjait tartalmazza (1917 Tóth Árpád CD10) | szükségesnek tartom, hogy könyvem bevezető vallomásaiban, vagyis előbeszédében beszámoljak ifjúkorom élményeiről (1983 e. Tandori Dezső ford.–De Quincey 9703003, 19).

2. ’vmi előtt bevezetésként elmondott, rendsz. vmit előkészítő beszéd’ ❖ [a mester] biztatá Simont valami szépet mondani az özvegynek, előbeszéde gyanánt a’ következő frigynek (1823 Kisfaludy Károly 8242033, 135) | hősünk öccse váratlan mellettük terem s előbeszéd nélkül, hamarjában ezeket közli fivérével (1918 Füst Milán CD10) | Michal Kovác 1994 októberében Strasbourgban gyakorlatilag a később megalakuló Meciar-kormány programjának ideológiai előbeszédét tartotta (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

előbeszéd főnév 3B2 (kissé rég)
1.
vmely (írás)mű elé a szerző, a kiadó v. más személy által írt, a művel kapcs. különféle információkat közlő bevezető szöveg; előszó
Könyv eleibe függeſztett Elö-beſzéd
(1774 Dugonics András)
Elöl járó beszédje az elöbeszédnek. Közönséges dolog az Authoroknál Elől-járó Beszédet írni; de még közönségeſebb az Olvasóknál, azt ſoha el nem olvasni
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
[Gyulai Ágost háborús lírájából] a tudákos előbeszéd szerint ez a közzétételre került rész a gyűjtemény leginkább költői értékű darabjait tartalmazza
(1917 Tóth Árpád)
szükségesnek tartom, hogy könyvem bevezető vallomásaiban, vagyis előbeszédében beszámoljak ifjúkorom élményeiről
(1983 e. Tandori Dezső ford.De Quincey)
2.
vmi előtt bevezetésként elmondott, rendsz. vmit előkészítő beszéd
[a mester] biztatá Simont valami szépet mondani az özvegynek, előbeszéde gyanánt a’ következő frigynek
(1823 Kisfaludy Károly)
hősünk öccse váratlan mellettük terem s előbeszéd nélkül, hamarjában ezeket közli fivérével
(1918 Füst Milán)
Michal Kovác 1994 októberében Strasbourgban gyakorlatilag a később megalakuló Meciar-kormány programjának ideológiai előbeszédét tartotta
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

Beállítások