élőerő fn 6C

1. (rég, Fil) ’〈bizonyos elképzelések szerint:〉 az a természetfeletti erő, amely a világmindenséget, ill. az élővilágot és benne az életet működteti, mozgatja; életerő’ ❖ ha a Terméſzetbe magába lakik is az az él erö, melly a halandóſágnak ellent ál lehet é azt az eröt egy kis üvegbe tüz által belé húzni? (1779 Bessenyei György¹ C1082, 68) | [ez a világ] hátha olyan, mint valamely állat, vagy plánta? melynek tehát változásai és rendi a’ benne lévő élő-erőnek, nem pedig valamely tőle különböző oknak munkája (1816 Ercsei Dániel C1617, 86).

2. ’élő munkaerő, emberi erő’ ❖ Illyes kettős czél pedig mindenek előtt gőzmozgony által érhető el; mert ez bányászokat, gépészeket idéz elé nagy számban, míg más részrül határtalanul több élő erőnek biztosabb pótléka, mint szél vagy víz (1846 Széchenyi István CD1501) | Élőerővel működő malmok a Kárpát-medencében (1987 Balázs György² CD52) | Az 1870. évre – amellett, hogy a lakosság száma ötszáz fölött maradt – a gazdasági munkaeszközök (élő erő és más eszközök) jelentős gyarapodása figyelhető meg (2002 Erdős Ferenc–Kelemen Krisztián CD36).

2a. (Kat) ’a haderőnek a személyi állomány alkotta része’ ❖ Az erőviszonyok: élő erő 4 : 1, lövegek és aknavetők 9 : 1, harckocsik és rohamlövegek 1 : 1, a 4. és 9. gárdahadsereg javára (1972 Szita Szabolcs CD52) | az észak-atlanti szövetség légiereje a továbbiakban már nemcsak a hadsereg infrastruktúráját fogja rombolni, hanem közvetlen csapásokat mér a szerb élőerőkre is (1999 Magyar Hírlap CD09) | Moszkalenko az urivi hídfőnél élőerőben három és félszeres, tüzérségben tízszeres, Scsucsjénél élőerőben kétszeres, tüzérségben pedig hétszeres fölényt hozhatott létre (2010 Ungváry Krisztián 3330001, 35).

élőerő főnév 6C
1. (rég, Fil)
〈bizonyos elképzelések szerint:〉 az a természetfeletti erő, amely a világmindenséget, ill. az élővilágot és benne az életet működteti, mozgatja; életerő
ha a Terméſzetbe magába lakik is az az él erö, melly a halandóſágnak ellent ál lehet é azt az eröt egy kis üvegbe tüz által belé húzni?
(1779 Bessenyei György¹)
[ez a világ] hátha olyan, mint valamely állat, vagy plánta? melynek tehát változásai és rendi a’ benne lévő élő-erőnek, nem pedig valamely tőle különböző oknak munkája
(1816 Ercsei Dániel)
2.
élő munkaerő, emberi erő
Illyes kettős czél pedig mindenek előtt gőzmozgony által érhető el; mert ez bányászokat, gépészeket idéz elé nagy számban, míg más részrül határtalanul több élő erőnek biztosabb pótléka, mint szél vagy víz
(1846 Széchenyi István)
Élőerővel működő malmok a Kárpát-medencében
(1987 Balázs György²)
Az 1870. évre – amellett, hogy a lakosság száma ötszáz fölött maradt – a gazdasági munkaeszközök (élő erő és más eszközök) jelentős gyarapodása figyelhető meg
(2002 Erdős Ferenc–Kelemen Krisztián)
2a. (Kat)
a haderőnek a személyi állomány alkotta része
Az erőviszonyok: élő erő 4 : 1, lövegek és aknavetők 9 : 1, harckocsik és rohamlövegek 1 : 1, a 4. és 9. gárdahadsereg javára
(1972 Szita Szabolcs)
az észak-atlanti szövetség légiereje a továbbiakban már nemcsak a hadsereg infrastruktúráját fogja rombolni, hanem közvetlen csapásokat mér a szerb élőerőkre is
(1999 Magyar Hírlap)
Moszkalenko az urivi hídfőnél élőerőben három és félszeres, tüzérségben tízszeres, Scsucsjénél élőerőben kétszeres, tüzérségben pedig hétszeres fölényt hozhatott létre
(2010 Ungváry Krisztián)

Beállítások