előfizetés 4B fn 

1. ’az előfizet igével kifejezett cselekvés’ ❖ A’ follyó hónapnak végével, az 1790-dik eſztendnek els fele, és azzal a’ fél esztendre való el fizetés-is el-végezdik (1790 Magyar Kurír C0316, 624).

2. ’az a szerződéses megállapodás, hogy vmely (időszaki) kiadvány árát v. rendszeres szolgáltatás díját (előre) kifizeti vki, ill. az így létrejött üzleti viszony’ ❖ Ebbe való biztomba ezt a könyvet kibocsátottam minden előfizetés nélkül (1793 Csokonai Vitéz Mihály C1325, 621) | a’ tek. Karok husvétig a’ társaságot előfizetés által ide kötelezék (1833 Jelenkor C0225, 210) | A „Borászati Lapok” olvasóit tisztelettel kérjük, ujitsák meg mielőbb előfizetésüket, nehogy a lap küldése fennakadást szenvedjen (1899 Borászati Lapok 8607001, 393) | csak előfizetéssel igénybe vehető televíziós csatornák (2001 Országgyűlési Napló CD62) | A lapnak kezdett öreges légköre lenni, ami már az új előfizetések számának csökkenésében is megmutatkozott (2009 Torma Péter ford.–Larsson 3321001, 173).

2a. ’e szerződés révén vminek a rendszeres igénybevételére való jogosultság’ ❖ A győztes [pályázó] a Nemzeti Sport bronzplakettjét kapja, míg a második lapunk féléves előfizetését, a harmadik negyedéves előfizetést nyer (1929 Nemzeti Sport jún. 21. C7153, 2) | Az érettségi bizonyítvány mellékletéül előfizetést kapott az üzemi konyhára negyven évre (1967 Benjámin László 9044022, 9) | Lapunkra egyéves előfizetést kap: Csapó Tamás (ELTE Természettudományi Kar, Budapest) (2000 Természet Világa CD50).

2b. ’vmely rendszeres szolgáltatásért v. (időszaki) kiadványért fizetett pénzösszeg, előfizetési díj’ ❖ Magyar Knyveket batsát [= bocsát] világra, 2 forint elöfizetésért (1785 Magyar Hírmondó C0273, 554) | Fölkérjük alföldünk derék lakóit, hogy ezen hetenkint kétszer megjelenő kereskedelmi, gazdászati és szépirodalmi lapunkra előfizetéseiket idejekorán beküldeni sziveskedjenek (1859 Szegedi Híradó 8663001, 1) | A kapzsi Magyar Mihály juliusban 3 forintra emelte az előfizetést, melyért annyira megnehezteltek, hogy kétezer előfizető sem lett (1882 Boross Mihály C1153, 341) | Az évi előfizetés negyven híján ezer forint (1991 Magyar Tudomány 2037011, 1491).

Sz: előfizetéses, előfizetési.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.; SzT.

előfizetés 4B főnév
1.
az előfizet igével kifejezett cselekvés
A’ follyó hónapnak végével, az 1790-dik eſztendnek els fele, és azzal a’ fél esztendre való el fizetés-is el-végezdik
(1790 Magyar Kurír)
2.
az a szerződéses megállapodás, hogy vmely (időszaki) kiadvány árát v. rendszeres szolgáltatás díját (előre) kifizeti vki, ill. az így létrejött üzleti viszony
Ebbe való biztomba ezt a könyvet kibocsátottam minden előfizetés nélkül
(1793 Csokonai Vitéz Mihály)
a’ tek.tekintetes Karok husvétig a’ társaságot előfizetés által ide kötelezék
(1833 Jelenkor)
A „Borászati Lapok” olvasóit tisztelettel kérjük, ujitsák meg mielőbb előfizetésüket, nehogy a lap küldése fennakadást szenvedjen
(1899 Borászati Lapok)
csak előfizetéssel igénybe vehető televíziós csatornák
(2001 Országgyűlési Napló)
A lapnak kezdett öreges légköre lenni, ami már az új előfizetések számának csökkenésében is megmutatkozott
(2009 Torma Péter ford.Larsson)
2a.
e szerződés révén vminek a rendszeres igénybevételére való jogosultság
A győztes [pályázó] a Nemzeti Sport bronzplakettjét kapja, míg a második lapunk féléves előfizetését, a harmadik negyedéves előfizetést nyer
(1929 Nemzeti Sport jún. 21.)
Az érettségi bizonyítvány mellékletéül előfizetést kapott az üzemi konyhára negyven évre
(1967 Benjámin László)
Lapunkra egyéves előfizetést kap: Csapó Tamás (ELTEEötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest)
(2000 Természet Világa)
2b.
vmely rendszeres szolgáltatásért v. (időszaki) kiadványért fizetett pénzösszeg, előfizetési díj
Magyar Knyveket batsát [= bocsát] világra, 2 forint elöfizetésért
(1785 Magyar Hírmondó)
Fölkérjük alföldünk derék lakóit, hogy ezen hetenkint kétszer megjelenő kereskedelmi, gazdászati és szépirodalmi lapunkra előfizetéseiket idejekorán beküldeni sziveskedjenek
(1859 Szegedi Híradó)
A kapzsi Magyar Mihály juliusban 3 forintra emelte az előfizetést, melyért annyira megnehezteltek, hogy kétezer előfizető sem lett
(1882 Boross Mihály)
Az évi előfizetés negyven híján ezer forint
(1991 Magyar Tudomány)
Sz: előfizetéses, előfizetési
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.; SzT.

Beállítások