előhív ts ige 9a8

1. (átv is) ’szem elé, látható, ill. a kívánt helyre hív, szólít (vhonnan) vkit, es. vmit vki’ ❖ [a betegnek] meg nehezedvén fájdalmi engem’ más napra kelvén jó reggel el-hivatott; pulſuát erös’ gyors’ és keménynek találtam; haſa fel-puffadtt vala (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 309) | [Lónyay Menyhértet] a haza ügyei előhivták magányából, hogy tudományával s tapasztalásával […] támogassa, fejleszsze azokat (1860 Vasárnapi Újság CD56) | a bírák az ügyet maguk közt megfontolván, kimondották, leíratták és aláírták az itéletet. Mihelyt ezzel elkészűltek, előhívták a feleket és fölolvasták nekik (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a felborult jármű utasai] baj nélkül folytatták útjukat egy gyorsan előhívott másik bérkocsin (1921 Schöpflin Aladár CD10) | egy-egy lakodalmi ebéd után Koch urat, a „Király” szálloda főszakácsát előhívták konyhájából, hogy vele poharat koccintsanak (1933 Krúdy Gyula CD54) | Télapó csengettyűszóval hívja elő rénszarvasait, „akik” a varázsszánt távolba repítik (1998 Új Könyvek CD29).

2. ’〈Annak kif-ére, hogy (nem érzékelhetőből) érzékelhetővé v. létezővé tesz vmit.〉’

2a. ’emlékezetébe, tudatába stb. hív, idéz, ill. (ott) felidéz, megjelenít vkit, vmit vki’ ❖ szinte erőszakos gonddal előhívott, előkényszerített emlékképsorban, ahogy pergetem (félig transzban, önmagam médiuma) az agy girusai [= tekervényei] és ganglionjai [= idegdúcai] közé temetett filmtekercset (1937 Karinthy Frigyes 9309003, 206) | Amikor az ember olyan körülmények közé kerül, amelyeknek mindegyik vagy legalábbis sok eleme ismerős számára, emlékezetéből előhívja az ideillő tapasztalatait, és ezek révén gyorsan tisztába jön a dolgok jelentésével (1993 Halász László CD17) | [a beteg] megfelelően észleli a tárgyat, csak a jelentését nem tudja előhívni, és azt a látott tárgyhoz hozzákapcsolni (1997 Természet Világa CD50) | a felnőtt Mózes megálmodja – tudatalattijából előhívja – csecsemőkori („gyékényládácskás”) megmenekülésének történetét (1998 Magyar Hírlap CD09) | [Az utazásból] kincset, emléket jóformán mindenki hoz magával, hacsak egy kavics erejéig is, hogy télen, ha rápillant, előhívhassa képzeletében a nyár felejthetetlen pillanatait (1999 Lakáskultúra CD39).

2b. ’〈annak kif-ére, hogy vmely látvány, élmény stb. hatására, ill. az emlékezés során vkinek a tudatában megjelenik v. felidéződik vmi, vki〉’ ❖ Föltevém Gidát elő nem hívni emlékébe (1837 Tóth Péter 8491002, 169) | Ugyanazok a táj- és hangulatmotivumok teljesen más látományokat hívnak elő [Iványi-Grünwald Béla] képzeletében, mint például Ferenczynek vagy Thormának (1941 Réti István CD10) | Az emberi tudatban folytonos hullámzás van: ami egyszer tudatos volt, alámerülhet a kevésbé tudatosba, de újra tudatossá lehet, ha az emlékezet előhívja (1986 Gábor Éva CD30) | Srebrenica látványa nem a szörnyűségeket hívta elő az emlékezetből, akkor és ott a pillanat lélegzetelállító szépsége dominált (1996 Magyar Hírlap CD09) | Ha valaki leopárdot hall vagy lát, az felidézi benne a leopárd fogalmát, amely azután előhívja a „leopárd” szót (2000 Természet Világa CD50).

2c. ’〈vmely (addig rejtett) dolgot, érzést, gondolatot stb.〉 előhoz, felszínre hoz v. kivált (vkiből) vmi, vki’ ❖ Herder, amint vélem, elfelejté, hogy a fabula sem egyéb mint több charakter munkálkodásának öszvegyűlése: s magától értetik, hogy minden egyéb, s így ezen vegyűlésben is minden egyes tárgy egy kevéssé megváltozik a többiek behatása által, s hogy épen ez az öszveütközés híja elé mindegyiknek cselekvőségét (1826–1827 Toldy Ferenc C4181, 17) | Az égre, lány, ne hivd bosszúm elő! (1871 e. Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Moore C2938, 36) | Az embertől tiszta utca, amelyen nem volt semmi gonosz, amely épp úgy lehetne a boldogság utcája, mint a kíné, előhívta legemberibb gondolatait (1918 Kádár Endre CD10) | az asszony hűvössége előhívja belőlük jobbik énjüket, de mihamar visszasüppednek életük kisszerű kereteibe (1966 Béládi Miklós CD53) | az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy testi fogyatékos, illetve egészséges, de szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek zenei tehetségét, képességeit előhívja és gondozza a zeneterápia eszközeivel, gyógypedagógusok és zenetanárok segítségével (1997 Magyar Hírlap CD09) | [a kudarcok] ismét előhívták Hornból a reálpolitikust (1998 Magyar Hírlap CD09).

2d. (Inf is) ’〈digitális tartalmat, információt〉(a számítógép memóriájából a merevlemezre áthelyezve) a képernyőn, kijelzőn megjelenít, láthatóvá tesz vki, vmi’ ❖ Mind több helyen kerül sor arra, hogy szöveges információkat nem írva vagy nyomtatva kapnak kézhez, hanem számítógépek adattárolójából előhíva képernyőre kerülnek, és onnan kell leolvasni (1985 Népszabadság júl. 30. C7835, 9) | [a Ctrl-C billentyűparancs] másolja a kijelölt szöveget a vágólapra, Ctrl-X pedig kivágja. Ctrl-V fogja az új helyen előhívni (1998 Magyar Hírlap CD09) | az egér jobb gombjával előhívható gyorsmenüben (2001 Byte Magazin CD38) | Ha az ember egy bizonyos életszakaszának eseményeire kíváncsi, csak bebillentyűzi a dátumot, és a rendszer előhívja az összes akkori telefonját, e-mailjét, videóanyagát (2003 Természet Világa CD50).

2e. ’〈(átmenetileg) nem látható(, nem hozzáférhető) dolgot〉 láthatóvá(, hozzáférhetővé) tesz vmi(vel vki)’ ❖ én azt akarom, hogy a földben, olyan helyen eltűnt aranymolekulák, honnan úgysem fogja soha semmiféle emberi erő előhívhatni az aranyat: az álljon az én rendelkezésemre, feldolgozva, pénzzé verve és pedig a magyar állam, az Osztrák-magyar-bank pénze formájában (1917 Móricz Zsigmond CD10) | Harcukról szóló tulajdonképpeni mondanivalóját egy semmitmondó levél sorai közé írta láthatatlan tintával, amit mi – az előzetes megbeszélés szerint – valami vegyszerrel hívtunk elő (1978 Bereményi Géza 9048001, 149) | az ujjlenyomatokat előhívó vegyszert ciklohexén-propanol keverékében oldva használják (1995 Természet Világa ford. CD50) | [szeplőket] a tavaszi első fény is előhívhat (1996 Magyar Hírlap CD09).

2f. (Fotó) ’〈filmet, fotólemezt〉 a felvétel láthatóvá tétele céljából vegyszerekkel kezel, ill. 〈felvételt〉 ilyen módon láthatóvá tesz’ ❖ [a fotográfia] a tudományos expediciók nélkülözhetetlen segédeszköze lett s különösen a lemez rendkivüli érzékenysége, a körülmény, hogy a képeket hosszabb idő mulva is baj nélkül lehet előhivni s az egész eljárás egyszerüsége és gyorsasága emeli fontosságát (1894 PallasLex. CD02) | [A kémkedéssel vádolt tiszt] egy fotográfusnál osztrák vármüvekről fölvett fotográfiai lemezeket akart előhivatni (1909 Budapesti Hírlap szept. 23. C4697, 8) | [a] filmet, mely 50 és több méter hosszuságú is lehet, sötét szobában nagy motollákra csavarják és teknőkben levő oldatokban forgatva hívják elő (1914 RévaiNagyLex. C5707, 637) | – Van egy rókám az egyik snitten. – Csak nem. Maga lefilmezte? – Ha előhívjuk, majd megmutatom (1978 Bodor Ádám 1020036, 124).

3. ’〈vmely jelenséget, dolgot〉 okoz, eredményez vmi, ill. létrehoz, megteremt vki’ ❖ A mi századunk föladata, hogy az emberi egyenlőséget s az egyenlő szerencsét próbáljuk meg minden erőnkből előhívni (1907 Ady Endre CD0801) | [Isten a világot] a semmiből hívta elő, nem valamilyen kész anyagot formált meg (1995 BibliaiLex. CD1207) | a bizonytalansági állapot az, ami előhívta és előhívja a jelenlegi törvénymódosítást (1996 Országgyűlési Napló CD62) | [a] mozgásszegény életmód, no meg az előrehaladó évek mind előhívhatják a nyak-, a hát- és derékfájásokat, az ízületi kopásokat, a mozgásbeszűkülést (1998 Magyar Hírlap CD09) | A legjelentősebb vallásos nehézséget a teremtés bibliai történetének értelmezésével kapcsolatban Charles Darwin biológiai evolúciójának elmélete hívta elő (2010 Petri Gábor 3068001, 32).

Vö. CzF. eléhí, előhí; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléhív, eléhívat, eléhívhat; ÚMTsz. eléhív

előhív tárgyas ige 9a8
1. (átv is)
szem elé, látható, ill. a kívánt helyre hív, szólít (vhonnan) vkit, es. vmit vki
[a betegnek] meg nehezedvén fájdalmi engem’ más napra kelvén jó reggel el-hivatott; pulſuát erös’ gyors’ és keménynek találtam; haſa fel-puffadtt vala
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[Lónyay Menyhértet] a haza ügyei előhivták magányából, hogy tudományával s tapasztalásával […] támogassa, fejleszsze azokat
(1860 Vasárnapi Újság)
a bírák az ügyet maguk közt megfontolván, kimondották, leíratták és aláírták az itéletet. Mihelyt ezzel elkészűltek, előhívták a feleket és fölolvasták nekik
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a felborult jármű utasai] baj nélkül folytatták útjukat egy gyorsan előhívott másik bérkocsin
(1921 Schöpflin Aladár)
egy-egy lakodalmi ebéd után Koch urat, a „Király” szálloda főszakácsát előhívták konyhájából, hogy vele poharat koccintsanak
(1933 Krúdy Gyula)
Télapó csengettyűszóval hívja elő rénszarvasait, „akik” a varázsszánt távolba repítik
(1998 Új Könyvek)
2.
〈Annak kif-ére, hogy (nem érzékelhetőből) érzékelhetővé v. létezővé tesz vmit.〉
2a.
emlékezetébe, tudatába stb. hív, idéz, ill. (ott) felidéz, megjelenít vkit, vmit vki
szinte erőszakos gonddal előhívott, előkényszerített emlékképsorban, ahogy pergetem (félig transzban, önmagam médiuma) az agy girusai [= tekervényei] és ganglionjai [= idegdúcai] közé temetett filmtekercset
(1937 Karinthy Frigyes)
Amikor az ember olyan körülmények közé kerül, amelyeknek mindegyik vagy legalábbis sok eleme ismerős számára, emlékezetéből előhívja az ideillő tapasztalatait, és ezek révén gyorsan tisztába jön a dolgok jelentésével
(1993 Halász László)
[a beteg] megfelelően észleli a tárgyat, csak a jelentését nem tudja előhívni, és azt a látott tárgyhoz hozzákapcsolni
(1997 Természet Világa)
a felnőtt Mózes megálmodja – tudatalattijából előhívja – csecsemőkori („gyékényládácskás”) megmenekülésének történetét
(1998 Magyar Hírlap)
[Az utazásból] kincset, emléket jóformán mindenki hoz magával, hacsak egy kavics erejéig is, hogy télen, ha rápillant, előhívhassa képzeletében a nyár felejthetetlen pillanatait
(1999 Lakáskultúra)
2b.
〈annak kif-ére, hogy vmely látvány, élmény stb. hatására, ill. az emlékezés során vkinek a tudatában megjelenik v. felidéződik vmi, vki〉
Föltevém Gidát elő nem hívni emlékébe
(1837 Tóth Péter)
Ugyanazok a táj- és hangulatmotivumok teljesen más látományokat hívnak elő [Iványi-Grünwald Béla] képzeletében, mint például Ferenczynek vagy Thormának
(1941 Réti István)
Az emberi tudatban folytonos hullámzás van: ami egyszer tudatos volt, alámerülhet a kevésbé tudatosba, de újra tudatossá lehet, ha az emlékezet előhívja
(1986 Gábor Éva)
Srebrenica látványa nem a szörnyűségeket hívta elő az emlékezetből, akkor és ott a pillanat lélegzetelállító szépsége dominált
(1996 Magyar Hírlap)
Ha valaki leopárdot hall vagy lát, az felidézi benne a leopárd fogalmát, amely azután előhívja a „leopárd” szót
(2000 Természet Világa)
2c.
〈vmely (addig rejtett) dolgot, érzést, gondolatot stb.〉 előhoz, felszínre hoz v. kivált (vkiből) vmi, vki
Herder, amint vélem, elfelejté, hogy a fabula sem egyéb mint több charakter munkálkodásának öszvegyűlése: s magától értetik, hogy minden egyéb, s így ezen vegyűlésben is minden egyes tárgy egy kevéssé megváltozik a többiek behatása által, s hogy épen ez az öszveütközés híja elé mindegyiknek cselekvőségét
(1826–1827 Toldy Ferenc)
Az égre, lány, ne hivd bosszúm elő!
(1871 e. Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Moore)
Az embertől tiszta utca, amelyen nem volt semmi gonosz, amely épp úgy lehetne a boldogság utcája, mint a kíné, előhívta legemberibb gondolatait
(1918 Kádár Endre)
az asszony hűvössége előhívja belőlük jobbik énjüket, de mihamar visszasüppednek életük kisszerű kereteibe
(1966 Béládi Miklós)
az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy testi fogyatékos, illetve egészséges, de szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek zenei tehetségét, képességeit előhívja és gondozza a zeneterápia eszközeivel, gyógypedagógusok és zenetanárok segítségével
(1997 Magyar Hírlap)
[a kudarcok] ismét előhívták Hornból a reálpolitikust
(1998 Magyar Hírlap)
2d. (Inf is)
〈digitális tartalmat, információt〉 (a számítógép memóriájából a merevlemezre áthelyezve) a képernyőn, kijelzőn megjelenít, láthatóvá tesz vki, vmi
Mind több helyen kerül sor arra, hogy szöveges információkat nem írva vagy nyomtatva kapnak kézhez, hanem számítógépek adattárolójából előhíva képernyőre kerülnek, és onnan kell leolvasni
(1985 Népszabadság júl. 30.)
[a Ctrl-C billentyűparancs] másolja a kijelölt szöveget a vágólapra, Ctrl-X pedig kivágja. Ctrl-V fogja az új helyen előhívni
(1998 Magyar Hírlap)
az egér jobb gombjával előhívható gyorsmenüben
(2001 Byte Magazin)
Ha az ember egy bizonyos életszakaszának eseményeire kíváncsi, csak bebillentyűzi a dátumot, és a rendszer előhívja az összes akkori telefonját, e-mailjét, videóanyagát
(2003 Természet Világa)
2e.
(átmenetileg) nem látható(, nem hozzáférhető) dolgot〉 láthatóvá(, hozzáférhetővé) tesz vmi(vel vki)
én azt akarom, hogy a földben, olyan helyen eltűnt aranymolekulák, honnan úgysem fogja soha semmiféle emberi erő előhívhatni az aranyat: az álljon az én rendelkezésemre, feldolgozva, pénzzé verve és pedig a magyar állam, az Osztrák-magyar-bank pénze formájában
(1917 Móricz Zsigmond)
Harcukról szóló tulajdonképpeni mondanivalóját egy semmitmondó levél sorai közé írta láthatatlan tintával, amit mi – az előzetes megbeszélés szerint – valami vegyszerrel hívtunk elő
(1978 Bereményi Géza)
az ujjlenyomatokat előhívó vegyszert ciklohexén-propanol keverékében oldva használják
(1995 Természet Világa ford.)
[szeplőket] a tavaszi első fény is előhívhat
(1996 Magyar Hírlap)
2f. (Fotó)
〈filmet, fotólemezt〉 a felvétel láthatóvá tétele céljából vegyszerekkel kezel, ill. 〈felvételt〉 ilyen módon láthatóvá tesz
[a fotográfia] a tudományos expediciók nélkülözhetetlen segédeszköze lett s különösen a lemez rendkivüli érzékenysége, a körülmény, hogy a képeket hosszabb idő mulva is baj nélkül lehet előhivni s az egész eljárás egyszerüsége és gyorsasága emeli fontosságát
(1894 PallasLex.)
[A kémkedéssel vádolt tiszt] egy fotográfusnál osztrák vármüvekről fölvett fotográfiai lemezeket akart előhivatni
(1909 Budapesti Hírlap szept. 23.)
[a] filmet, mely 50 és több méter hosszuságú is lehet, sötét szobában nagy motollákra csavarják és teknőkben levő oldatokban forgatva hívják elő
(1914 RévaiNagyLex.)
– Van egy rókám az egyik snitten. – Csak nem. Maga lefilmezte? – Ha előhívjuk, majd megmutatom
(1978 Bodor Ádám)
3.
〈vmely jelenséget, dolgot〉 okoz, eredményez vmi, ill. létrehoz, megteremt vki
A mi századunk föladata, hogy az emberi egyenlőséget s az egyenlő szerencsét próbáljuk meg minden erőnkből előhívni
(1907 Ady Endre)
[Isten a világot] a semmiből hívta elő, nem valamilyen kész anyagot formált meg
(1995 BibliaiLex.)
a bizonytalansági állapot az, ami előhívta és előhívja a jelenlegi törvénymódosítást
(1996 Országgyűlési Napló)
[a] mozgásszegény életmód, no meg az előrehaladó évek mind előhívhatják a nyak-, a hát- és derékfájásokat, az ízületi kopásokat, a mozgásbeszűkülést
(1998 Magyar Hírlap)
A legjelentősebb vallásos nehézséget a teremtés bibliai történetének értelmezésével kapcsolatban Charles Darwin biológiai evolúciójának elmélete hívta elő
(2010 Petri Gábor)
Vö. CzF. eléhí, előhí; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléhív, eléhívat, eléhívhat; ÚMTsz. eléhív

Beállítások