előhoz ts ige 4a5

1. ’szem elé, látható, ill. a kívánt helyre hoz v. vezet (vhonnan) vmit, vkit’ ❖ [Hermene] hevenyében erös balſamomot hozot elö, addig kenvén, fenvén a’ Hertzeget, míg a’ ſzemeit meg-nyitotta (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 359) | [a kutya] az elveszet jószágot sokszor két három órányi földről-is előhozza (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 477) | Eléhozott valahonnan egy kulcsot, és fölnyitotta [a vasládát] (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102003, 548) | – Lovakat hozzatok elő! – kiálta [a királynő] parancsoló szóval (1877 Jókai Mór CD18) | – Vezessétek elő a fogoly királyokat. Előhozták a két királyt nehéz láncokban (1921 Szabó Dezső 9623002, 84) | Ulrike a fal mellett álló, lehajtható oldalú kis italosszekrényből előhozta a kért innivalót (1985 Hegedüs Géza 9233001, 106).

1a. ’megemlít, szóba hoz vmit, vkit’ ❖ Itt egy peldát hozok-elö, mellybl jobban ki-tetzik miképen kell az illyetén állapatban lévö [ti. elfagyott végtagú] emberekkel bánni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 468) | Öttek-ittak, beszégettek, elűhoztak mindönfélét egyrül is, másrul is (1880–1899 Somogy megye népköltészete C5320, 286) | [Körmöczy] többet elő sem hozta öccsének a házasságot (1893 Mikszáth Kálmán C3146, 111) | [a tanár az órákon] mindig előhozta a családját és olyanokat mondott, hogy a fiúknak kétfelé állott a füle tőle (1931 Móricz Zsigmond CD10) | A koalíció megmaradása mellett érvelők többek között azt szokták előhozni, hogy az MSZP egyedül hamar elveszíthetné a parlamenti többségét (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈addig rejtett dolgot〉 érzékelhetővé tesz, felszínre hoz’ ❖ Semmi sincs a’ mi a’ tompa értelmü baromságnak tökéletes idomát az emberben igy előhozná, és azt úgy leszálítaná, mint a’ pálinkának mértékletlenül gyakorlott ivása (1835 Némethy József 8333012, 105) | az álom előhozta [a gyermekkori emléket] (1907 Gárdonyi Géza C1842, 203) | [a hibás kompenzációs rendszer] előhozta azokat a problémákat, feszültségeket, amelyeket az önkormányzatok folyamatosan jeleztek a kormánynak (1995 Országgyűlési Napló CD62) | A kéjes mozdulatok [...] előhozzák belőle az elfeledett nőt [ti. a hastánctanfolyamon] (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈vmely állapotot, folyamatot stb.〉 okoz, eredményez, előidéz vmi’ ❖ az Ellenségnek közéll való ſzomſzédsága egy ſzem-pillantáſtól a’ mákig valami ollyas [ti. veszélyeztetett] állapatot hozhat elö (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098003, 29) | [a koplalás] ſokſzor aprolékos hibákból felette nagy, és veſzedelmes nyavalyákat szokot elöhozni (1785 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4222, 344) | a szeretet azon érzelem, mely egyedűl képes boldogságot előhozni (1849 Greguss Ágost C1907, 2) | Az új, megnövekedett szükséglet csakhamar előhozta a maga új formáit (1928 Szekfű Gyula CD42) | Korunk változó pedagógiai és gazdasági preferenciái talán újabb „reneszánsz kort” hoznak elő, ahol a mesterségnek, a szakmai tudásnak újra nagyobb lesz a becsülete az egónál (2009 Sinkó István 3328001, 118).

2a. (rég, ritk) ’cselekvése, tevékenysége eredményeképpen létrehoz, megteremt vmit vki’ ❖ minden történetet s változást ő [ti. Isten] kormányoz és hoz elő (1867 Tompa Mihály C4236, 257) | Az aztán az élvezet, a kenderrel pepecsélni. Minden esztendőben a keze munkájával előhozni egy oltárterítőt a templomnak s egy abroszt az asztalra (1894 Mikszáth Kálmán CD04).

Vö. CzF. eléhoz, ~; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléhoz, eléhozat, eléhozatik, eléhozhat, eléhozott; ÚMTsz. eléhoz

előhoz tárgyas ige 4a5
1.
szem elé, látható, ill. a kívánt helyre hoz v. vezet (vhonnan) vmit, vkit
[Hermene] hevenyében erös balſamomot hozot elö, addig kenvén, fenvén a’ Hertzeget, míg a’ ſzemeit meg-nyitotta
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[a kutya] az elveszet jószágot sokszor két három órányi földről-is előhozza
(1799 Fábián József ford.Raff)
Eléhozott valahonnan egy kulcsot, és fölnyitotta [a vasládát]
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
– Lovakat hozzatok elő! – kiálta [a királynő] parancsoló szóval
(1877 Jókai Mór)
– Vezessétek elő a fogoly királyokat. Előhozták a két királyt nehéz láncokban
(1921 Szabó Dezső)
Ulrike a fal mellett álló, lehajtható oldalú kis italosszekrényből előhozta a kért innivalót
(1985 Hegedüs Géza)
1a.
megemlít, szóba hoz vmit, vkit
Itt egy peldát hozok-elö, mellybl jobban ki-tetzik miképen kell az illyetén állapatban lévö [ti. elfagyott végtagú] emberekkel bánni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Öttek-ittak, beszégettek, elűhoztak mindönfélét egyrül is, másrul is
(1880–1899 Somogy megye népköltészete)
[Körmöczy] többet elő sem hozta öccsének a házasságot
(1893 Mikszáth Kálmán)
[a tanár az órákon] mindig előhozta a családját és olyanokat mondott, hogy a fiúknak kétfelé állott a füle tőle
(1931 Móricz Zsigmond)
A koalíció megmaradása mellett érvelők többek között azt szokták előhozni, hogy az MSZPMagyar Szocialista Párt egyedül hamar elveszíthetné a parlamenti többségét
(1995 Magyar Hírlap)
1b.
〈addig rejtett dolgot〉 érzékelhetővé tesz, felszínre hoz
Semmi sincs a’ mi a’ tompa értelmü baromságnak tökéletes idomát az emberben igy előhozná, és azt úgy leszálítaná, mint a’ pálinkának mértékletlenül gyakorlott ivása
(1835 Némethy József)
az álom előhozta [a gyermekkori emléket]
(1907 Gárdonyi Géza)
[a hibás kompenzációs rendszer] előhozta azokat a problémákat, feszültségeket, amelyeket az önkormányzatok folyamatosan jeleztek a kormánynak
(1995 Országgyűlési Napló)
A kéjes mozdulatok [...] előhozzák belőle az elfeledett nőt [ti. a hastánctanfolyamon]
(2000 Magyar Hírlap)
2.
〈vmely állapotot, folyamatot stb.〉 okoz, eredményez, előidéz vmi
az Ellenségnek közéll való ſzomſzédsága egy ſzem-pillantáſtól a’ mákig valami ollyas [ti. veszélyeztetett] állapatot hozhat elö
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
[a koplalás] ſokſzor aprolékos hibákból felette nagy, és veſzedelmes nyavalyákat szokot elöhozni
(1785 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
a szeretet azon érzelem, mely egyedűl képes boldogságot előhozni
(1849 Greguss Ágost)
Az új, megnövekedett szükséglet csakhamar előhozta a maga új formáit
(1928 Szekfű Gyula)
Korunk változó pedagógiai és gazdasági preferenciái talán újabb „reneszánsz kort” hoznak elő, ahol a mesterségnek, a szakmai tudásnak újra nagyobb lesz a becsülete az egónál
(2009 Sinkó István)
2a. (rég, ritk)
cselekvése, tevékenysége eredményeképpen létrehoz, megteremt vmit vki
minden történetet s változást ő [ti. Isten] kormányoz és hoz elő
(1867 Tompa Mihály)
Az aztán az élvezet, a kenderrel pepecsélni. Minden esztendőben a keze munkájával előhozni egy oltárterítőt a templomnak s egy abroszt az asztalra
(1894 Mikszáth Kálmán)
Vö. CzF. eléhoz, ~; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléhoz, eléhozat, eléhozatik, eléhozhat, eléhozott; ÚMTsz. eléhoz

Beállítások