elszalad tn ige 1a

1. (átv is) ’〈ember, állat〉 futva, szaladva elhalad vhol, ill. így (szökve, menekülve) eltávozik (vhonnan v. vhova, vmerre)’ ❖ ö pedig nem várta-el az ellenségit, hanem egynehány embereivel bátran eleibek ment, és olly méréſz ſebeſséggel kapot beléjek, hogy azonnal kettö közzülök a’ lóról le-fordúlt, a’ többiek pedig nyakra före máſodſzor-is el-ſzaladtak (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 343) | hátunk megett ,Fidelia!’ hangzék, ’s a’ valakitől pajkosságból megpöczintett kényes öleb, üvöltve szaladt el mellettünk asszonyához (1841 Kovács Pál² 8251002, 187) | A többi játszók, mig az első a most leirt müveletet végzi, közel ott állanak, s csak mikor az utolsó szót kimondja szabad elszaladniok (1878 Hamary Béla 8178001, 10) | Akinek volt mégis egy kis bátorsága, az oda szagolt a hegynyilás felé, de csakhamar eszeveszetten elszaladt onnét, mert a sárkány elkezdett dühösen mormogni (1886 Sirisaka Andor 8408011, 50) | a vasutas majdnem megfogott, de elszaladtam előle (1967 Kamjén István 9299002, 24) | A támadók valószínűleg megijedtek, egyikük Csepel felé, másikuk pedig a Boráros tér irányába szaladt el (2001 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈futóversenyen, lóversenyen versenyző〉 gyorsabb haladással megelőzve eltávolodik vkitől, ill. 〈játékos〉 hirtelen, gyorsan megindulva, más(oka)t megelőzve előre fut’ ❖ [az egyik futó] egy óriási végspurttal [= véghajrával] mintegy elszalad a többiektől és 25-30 méterrel megszerzi a győzelmet (1912 Nemzeti Sport okt. 20. C7041, 11) | Derengő a pehelysulyával jó start esetén ugy elszaladhat a mezőnytől, hogy nem érhetik utól (1927 Budapesti Hírlap máj. 1. C4715, 21) | a 21. percben Eguavon úgy szaladt el a szélen, mintha nem is lett volna balhátvéd az ellenfél csapatában (1994 Népszabadság jún. 23. C7844, 16).

1b. (tárgyragos határozóval is) ’〈ember(ek) csoportja〉 gyorsan, sietve elhalad vhol, ill. így (menekülve v. szökve) elmegy (vhonnan v. vhova)’ ❖ én Santamon királynak a’ fia vagyok; ki meg-halván, annak tſe az orſzágot el-foglalta, én pedig tle való féltemben ſzaladtam-el (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 372) | látván a’ Törökök hogy ott nts bátorságos maradáſok, Záſzloikat ſzve ſzedvén, el-ſzaladtanak és a’ Várat-is reſsen hagyták (1788 Magyar Kurír C0313, 216) | Mi lelte Húgomat? miért szalad előllem el – mint Attyát úgy szeret, és még is elfut (1819 Katona József 8226028, 251) | Mikor [a szobalány] elszaladt mellettem, megcsippentettem az orcáját, de mondhatom, hogy olyat koppantott a kezemre, hogy most is sajog bele (1869 Jókai Mór CD18) | Én most egy kicsit elszaladok a lutriba. Megteszem azokat a múltkori számokat (1872 Mikszáth Kálmán CD04) | Orvost kellene hívni. Elszaladok Tarjáni doktorért (1910 Cholnoky Viktor 9078003, 171) | parizer kellene a Havas úrnak, jó gyenge parizer, Samu elszaladna a fűszereshez (1958 Sándor Kálmán 9583002, 119) | [apám] szalad el otthonról. Mint máskor is. Mindig van valami dolga (1983 Balla László 1010019, 185).

1c. (vál) ’〈jármű v. mozgó tárgy, dolog, jelenség〉 gyorsan haladva mozog vhol, ill. eltávozik, eltűnik (vhonnan)’ ❖ Az áradás, a hogy jött, Hamar el is szaladt (1844 Tompa Mihály 8484076, 18) | Ez a folyó. Neve: Búgó. Ott szalad el a falu mellett (1882 Petelei István C3486, 118) | Elszaladt a víz a nád közül! (1937 Szentiványi Jenő 1145004, 207) | mellettünk szalad el a vonat (1937 Karinthy Frigyes 9309002, 13) | A tengelyek illesztésének rendkívül pontosnak kell lennie, különben a kocsi alól elszalad a kerék (1983 Népszava máj. 28. C7448, 4).

1d. (tagadó szerkezetben) ’〈annak kif-ére, hogy nem kell sietni vhova v. vmivel, van idő odaérni v. azzal foglalatoskodni〉’ ❖ Fiam! ne siess oly nagyon, hiszen nem szalad el előlünk a vendéglő, ha pár perczczel később érkezünk is (1861 Zlinszky István C4582, 72) | az erdész, akit a sok készület, felelősség, szónoklat megvadított, dühösen förmedt rá: – Ne a ládákkal törődjék most. Azok nem szaladnak el (1938 Tersánszky Józsi Jenő 9706013, 70) | Mit rohansz, nem szalad el az erdő! (1973 Lázár Ervin 9388006, 123) | A munka megvár, nem szalad el (1975 Hernádi Miklós 1066007, 259).

2. ’〈több dolog látványa〉 mozgó, kül. járművön utazó személy szeme előtt feltűnik, majd elhaladás közben kikerül a látóteréből’ ❖ már a faluban vannak, – ház ház után szalad el, […] – e perczben a szán épen egy ház előtt áll meg, melyben világ van (1883 Bulla János C1213, 41) | [Szindbád] ásítozva nézegetett ki a rohanó vonat ablakából a tavaszi éjbe. […] Kis bakterházak szaladtak el a sötétségben, mint az éjszaka rohanó vizén a gyermekek papírcsónakjai (1911 Krúdy Gyula CD54) | Szerettem végighajtani az erdőség kellős közepén vezető úton, szerettem, hogy sehol egy ház, csak fák, fák és fák szaladnak el mellettem (2008 Kováts Judit 3151009, 1422).

2a. (ritk) ’〈annak kif-ére, hogy részegség v. rosszullét miatt vki számára bizonytalanná válik a tárgyi környezet〉’ ❖ Nehéz lett a feje, húzta a lócára, Elszaladt előle a boglyakemence, Felborult ültéből, úgy elgyengült Bence (1846 Arany János 8014001, 143) | Az őrök hóna alá nyúltak és vezették. A folyosón biztosabban ment, csak akkor kapott a fal után, amikor az el akart szaladni mellőle (1967 Gábor Áron 9813002, 137).

3. ’〈idő(szak)〉 gyorsan eltelik, elmúlik’ ❖ Nyög az ijjedt ember e’ nagy oſtor [ti. a háború] alatt: De hogy annak rendeltt ideje el-ſzaladt, A’ tsendesség ismét azt nyomban követi (1789 Göböl Gáspár ford.–Durand 7121004, 138) | a tegnapi napot is mai nappá tenné, nehogy ismét huszonnégy óra szaladjon el (1858 Vas Gereben C4379, 331) | Jaj napjaim hogy elszaladnak (1938 Szép Ernő 9665017, 25) | Egészen belefeledkeztek az ünneplők egzotikus pörgésébe, nem vették észre, hogy elszaladt az idő (2007 Jenei László 3150006, 648).

4. (vál) ’〈út, vasút〉 indul vhonnan, ill. elhalad vhol, vmerre’ ❖ a hosszu vasvonal elszalad Budapestről s megy le az orsovai hegyeknek (1895 Tömörkény István 8493008, 114) | a kálkápolnai állomás, ahol a földosztás elkezdődik. Eddig legfeljebb arról volt nevezetes, hogy itt szaladt el a vasúti vonal Szerencs, Miskolc, Nyíregyháza felé (1919 Krúdy Gyula CD54) | figyeljük a hegy lábához odasimuló falut fentről, az úttal elszaladó kettős fasort, ahogy elmállik a délutáni tompult fények között (1987 Népszabadság szept. 3. C7837, 4).

5. ’〈a tervezetthez v. a kívánatoshoz képest〉 mennyiségét, mértékét tekintve (vmennyivel) nagyobb lesz vmi’ ❖ év közben az elszaladó költségvetési hiány részbeni csökkentésére tett egy gyermeteg kísérletet a kormányzat (1993 Országgyűlési Napló CD62) | A magánerős lakásépítés támogatása 18-19 milliárddal szalad el a pótkerettől (1995 Magyar Hírlap CD09) | A súlyom persze elszaladt, s nem is tudom, hogy meddig, mert csak a valahogy még elfogadható ötvennégy kilóig mértem (1996 Magyar Hírlap CD09) | Pesti lány vagyok, szeretnék itt maradni, csak hát az árak! Nagyon elszaladtak (1997 Lakáskultúra CD39) | a közszférában egy kicsit valóban a létszám elszaladt (2004 Országgyűlési Napló CD62).

6. ’〈vkinek a képzelete〉 szabadon, kötöttségek nélkül működik’ ❖ Már megint nagyon elszaladt a fantáziája (1915 Móricz Zsigmond C3225, 88) | a fiúk fantáziája elszaladt a gondolatokkal, hogy mi minden lehet a föld alatt (1956 Fekete István 9142003, 250) | időnként elszalad a politikusok fantáziája, ígéreteik egy része a vágyak birodalmába tartozik (1998 Magyar Hírlap CD09).

6a. ’〈annak kif-ére, hogy az adott testrésszel végzett cselekvést kontroll, gátlás nélkül végzi vki〉’ ❖ még meg is csipdelte néha a menyecskét, ha úgy el talált a keze szaladni (1894 Mikszáth Kálmán CD04) | A fiú engedte, hogy elszaladjon a nyelve. S benne nem a bor mozgott, hanem a túlfűtött helyzet izgalma (1911 Móricz Zsigmond CD10) | Akinek idegzetében van az írni tudás (és a vele járó valóságtudás), az akkor is lényegeset mond, ha látszólag elszalad a tolla (1979 Illyés Gyula 9274060, 452) | oppálá, de elszaladt a szám (1979 Esterházy Péter 9129002, 326).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. szalad¹; ÉKsz.; SzT. ~, elszaladhat, elszaladott; ÚMTsz.

elszalad tárgyatlan ige 1a
1. (átv is)
〈ember, állat〉 futva, szaladva elhalad vhol, ill. így (szökve, menekülve) eltávozik (vhonnan v. vhova, vmerre)
ö pedig nem várta-el az ellenségit, hanem egynehány embereivel bátran eleibek ment, és olly méréſz ſebeſséggel kapot beléjek, hogy azonnal kettö közzülök a’ lóról le-fordúlt, a’ többiek pedig nyakra före máſodſzor-is el-ſzaladtak
(1772 Mészáros Ignác ford.)
hátunk megett ,Fidelia!’ hangzék, ’s a’ valakitől pajkosságból megpöczintett kényes öleb, üvöltve szaladt el mellettünk asszonyához
(1841 Kovács Pál²)
A többi játszók, mig az első a most leirt müveletet végzi, közel ott állanak, s csak mikor az utolsó szót kimondja szabad elszaladniok
(1878 Hamary Béla)
Akinek volt mégis egy kis bátorsága, az oda szagolt a hegynyilás felé, de csakhamar eszeveszetten elszaladt onnét, mert a sárkány elkezdett dühösen mormogni
(1886 Sirisaka Andor)
a vasutas majdnem megfogott, de elszaladtam előle
(1967 Kamjén István)
A támadók valószínűleg megijedtek, egyikük Csepel felé, másikuk pedig a Boráros tér irányába szaladt el
(2001 Magyar Hírlap)
1a.
〈futóversenyen, lóversenyen versenyző〉 gyorsabb haladással megelőzve eltávolodik vkitől, ill. 〈játékos〉 hirtelen, gyorsan megindulva, más(oka)t megelőzve előre fut
[az egyik futó] egy óriási végspurttal [= véghajrával] mintegy elszalad a többiektől és 25-30 méterrel megszerzi a győzelmet
(1912 Nemzeti Sport okt. 20.)
Derengő a pehelysulyával jó start esetén ugy elszaladhat a mezőnytől, hogy nem érhetik utól
(1927 Budapesti Hírlap máj. 1.)
a 21. percben Eguavon úgy szaladt el a szélen, mintha nem is lett volna balhátvéd az ellenfél csapatában
(1994 Népszabadság jún. 23.)
1b. (tárgyragos határozóval is)
〈ember(ek) csoportja〉 gyorsan, sietve elhalad vhol, ill. így (menekülve v. szökve) elmegy (vhonnan v. vhova)
én Santamon királynak a’ fia vagyok; ki meg-halván, annak tſe az orſzágot el-foglalta, én pedig tle való féltemben ſzaladtam-el
(1780 Patay Sámuel ford.)
látván a’ Törökök hogy ott nts bátorságos maradáſok, Záſzloikat ſzve ſzedvén, el-ſzaladtanak és a’ Várat-is reſsen hagyták
(1788 Magyar Kurír)
Mi lelte Húgomat? miért szalad előllem el – mint Attyát úgy szeret, és még is elfut
(1819 Katona József)
Mikor [a szobalány] elszaladt mellettem, megcsippentettem az orcáját, de mondhatom, hogy olyat koppantott a kezemre, hogy most is sajog bele
(1869 Jókai Mór)
Én most egy kicsit elszaladok a lutriba. Megteszem azokat a múltkori számokat
(1872 Mikszáth Kálmán)
Orvost kellene hívni. Elszaladok Tarjáni doktorért
(1910 Cholnoky Viktor)
parizer kellene a Havas úrnak, jó gyenge parizer, Samu elszaladna a fűszereshez
(1958 Sándor Kálmán)
[apám] szalad el otthonról. Mint máskor is. Mindig van valami dolga
(1983 Balla László)
1c. (vál)
〈jármű v. mozgó tárgy, dolog, jelenség〉 gyorsan haladva mozog vhol, ill. eltávozik, eltűnik (vhonnan)
Az áradás, a hogy jött, Hamar el is szaladt
(1844 Tompa Mihály)
Ez a folyó. Neve: Búgó. Ott szalad el a falu mellett
(1882 Petelei István)
Elszaladt a víz a nád közül!
(1937 Szentiványi Jenő)
mellettünk szalad el a vonat
(1937 Karinthy Frigyes)
A tengelyek illesztésének rendkívül pontosnak kell lennie, különben a kocsi alól elszalad a kerék
(1983 Népszava máj. 28.)
1d. (tagadó szerkezetben)
〈annak kif-ére, hogy nem kell sietni vhova v. vmivel, van idő odaérni v. azzal foglalatoskodni〉
Fiam! ne siess oly nagyon, hiszen nem szalad el előlünk a vendéglő, ha pár perczczel később érkezünk is
(1861 Zlinszky István)
az erdész, akit a sok készület, felelősség, szónoklat megvadított, dühösen förmedt rá: – Ne a ládákkal törődjék most. Azok nem szaladnak el
(1938 Tersánszky Józsi Jenő)
Mit rohansz, nem szalad el az erdő!
(1973 Lázár Ervin)
A munka megvár, nem szalad el
(1975 Hernádi Miklós)
2.
〈több dolog látványa〉 mozgó, kül. járművön utazó személy szeme előtt feltűnik, majd elhaladás közben kikerül a látóteréből
már a faluban vannak, – ház ház után szalad el, […] – e perczben a szán épen egy ház előtt áll meg, melyben világ van
(1883 Bulla János)
[Szindbád] ásítozva nézegetett ki a rohanó vonat ablakából a tavaszi éjbe. […] Kis bakterházak szaladtak el a sötétségben, mint az éjszaka rohanó vizén a gyermekek papírcsónakjai
(1911 Krúdy Gyula)
Szerettem végighajtani az erdőség kellős közepén vezető úton, szerettem, hogy sehol egy ház, csak fák, fák és fák szaladnak el mellettem
(2008 Kováts Judit)
2a. (ritk)
〈annak kif-ére, hogy részegség v. rosszullét miatt vki számára bizonytalanná válik a tárgyi környezet〉
Nehéz lett a feje, húzta a lócára, Elszaladt előle a boglyakemence, Felborult ültéből, úgy elgyengült Bence
(1846 Arany János)
Az őrök hóna alá nyúltak és vezették. A folyosón biztosabban ment, csak akkor kapott a fal után, amikor az el akart szaladni mellőle
(1967 Gábor Áron)
3.
〈idő(szak) gyorsan eltelik, elmúlik
Nyög az ijjedt ember e’ nagy oſtor [ti. a háború] alatt: De hogy annak rendeltt ideje el-ſzaladt, A’ tsendesség ismét azt nyomban követi
(1789 Göböl Gáspár ford.Durand)
a tegnapi napot is mai nappá tenné, nehogy ismét huszonnégy óra szaladjon el
(1858 Vas Gereben)
Jaj napjaim hogy elszaladnak
(1938 Szép Ernő)
Egészen belefeledkeztek az ünneplők egzotikus pörgésébe, nem vették észre, hogy elszaladt az idő
(2007 Jenei László)
4. (vál)
〈út, vasút〉 indul vhonnan, ill. elhalad vhol, vmerre
a hosszu vasvonal elszalad Budapestről s megy le az orsovai hegyeknek
(1895 Tömörkény István)
a kálkápolnai állomás, ahol a földosztás elkezdődik. Eddig legfeljebb arról volt nevezetes, hogy itt szaladt el a vasúti vonal Szerencs, Miskolc, Nyíregyháza felé
(1919 Krúdy Gyula)
figyeljük a hegy lábához odasimuló falut fentről, az úttal elszaladó kettős fasort, ahogy elmállik a délutáni tompult fények között
(1987 Népszabadság szept. 3.)
5.
〈a tervezetthez v. a kívánatoshoz képest〉 mennyiségét, mértékét tekintve (vmennyivel) nagyobb lesz vmi
év közben az elszaladó költségvetési hiány részbeni csökkentésére tett egy gyermeteg kísérletet a kormányzat
(1993 Országgyűlési Napló)
A magánerős lakásépítés támogatása 18-19 milliárddal szalad el a pótkerettől
(1995 Magyar Hírlap)
A súlyom persze elszaladt, s nem is tudom, hogy meddig, mert csak a valahogy még elfogadható ötvennégy kilóig mértem
(1996 Magyar Hírlap)
Pesti lány vagyok, szeretnék itt maradni, csak hát az árak! Nagyon elszaladtak
(1997 Lakáskultúra)
a közszférában egy kicsit valóban a létszám elszaladt
(2004 Országgyűlési Napló)
6.
〈vkinek a képzelete〉 szabadon, kötöttségek nélkül működik
Már megint nagyon elszaladt a fantáziája
(1915 Móricz Zsigmond)
a fiúk fantáziája elszaladt a gondolatokkal, hogy mi minden lehet a föld alatt
(1956 Fekete István)
időnként elszalad a politikusok fantáziája, ígéreteik egy része a vágyak birodalmába tartozik
(1998 Magyar Hírlap)
6a.
〈annak kif-ére, hogy az adott testrésszel végzett cselekvést kontroll, gátlás nélkül végzi vki〉
még meg is csipdelte néha a menyecskét, ha úgy el talált a keze szaladni
(1894 Mikszáth Kálmán)
A fiú engedte, hogy elszaladjon a nyelve. S benne nem a bor mozgott, hanem a túlfűtött helyzet izgalma
(1911 Móricz Zsigmond)
Akinek idegzetében van az írni tudás (és a vele járó valóságtudás), az akkor is lényegeset mond, ha látszólag elszalad a tolla
(1979 Illyés Gyula)
oppálá, de elszaladt a szám
(1979 Esterházy Péter)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. szalad¹; ÉKsz.; SzT. ~, elszaladhat, elszaladott; ÚMTsz.

Beállítások