elszánt mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → elszán.

II. mn 12A

(vmely tevékenységében v. minőségében) megingathatatlan, akaratát érvényesíteni kész, céljai elérésében kitartó 〈személy v. csoport〉’ ❖ Meg vallom, soha egy Levél sem ébresztette fel bennem az el szánt s homályban merült lelket, mint emez (1790 Kazinczy Ferenc C2555, 89) | Elszántan a két sereg összerohan, Egymást öli bősz viadalmaiban (1847 Tompa Mihály 8484075, 386) | Zingaro elszánt ficzkó volt; hamar eltökélte magát, s aztán a mellett maradt (1851 Fiatalság Barátja 8621001, 37) | Egyik sem elég izmos, nem elég elszánt, nem elég vad ahhoz, hogy embert öljön (1915 Móricz Zsigmond 9462014, 26) | [Pelagéja] eddig gyönge volt és bizonytalan, de minél világosabb lesz előtte a cél, annál erősebb és elszántabb lesz maga is (1947 Hegedüs Géza 2005113, 54) | elszánt nőgyűlölő (1956 Bajomi Lázár Endre 2005034, 171) | még a legelszántabb vízépítőnek sem jutna eszébe Nagymarosnál egy önálló vízerőmű építése (1986 Beszélő 2003006, 369).

a. ’ilyen személyre, csoportra jellemző 〈lelkiállapot, tevékenység stb.〉, ill. e lelkiállapotot kifejező v. tükröző 〈arc, tekintet, megnyilvánulás〉’ ❖ talám az Iſtennek el-ſzánt akaratja, Hogy e’ kis várat moſt’ földig le-rontatja (1777 Kónyi János C2731, 67) | ’S mint e’ levélből látszik, ellenem Már akkor elszánt, gyilkos terve volt (1844 Vörösmarty Mihály 8524413, 173) | a tömegből egy villogó szemü, elszánt arczu fiatal ember válik ki (1895 Gracza György 8161003, 299) | elszánt cselekvéssel kell mindent elkövetnünk, hogy helyreállítsuk a jogfolytonosságot minden vonalon (1921 Bethlen István 9055002, 196) | minél erősebbek az államban és a gazdaságban egyaránt felemelkedő osztályok, annál elkeseredettebb, dühösebb, elszántabb, vadabb és eszeveszettebb ellenállást fejtenek ki a történelem szemétdombjára kerülő nagybirtokos és tőkésosztályok (1948 Marxizmus–leninizmus olvasókönyv C6907, 489) | A küzdelem hosszan és elszántan folyt. Majdnem mindig a leányrabló támadott (1961 Lipták Gábor 9400001, 62) | valami furcsát láttunk, az argentin játékosok elszánt tekintetét (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. elszánt¹, elszántan · elszánva; ÉrtSz. elszánt²; ÉKsz. elszánt²; SzT. elszánt [2]

elszánt melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévelszán
II. melléknév 12A
(vmely tevékenységében v. minőségében) megingathatatlan, akaratát érvényesíteni kész, céljai elérésében kitartó 〈személy v. csoport〉
Meg vallom, soha egy Levél sem ébresztette fel bennem az el szánt s homályban merült lelket, mint emez
(1790 Kazinczy Ferenc)
Elszántan a két sereg összerohan, Egymást öli bősz viadalmaiban
(1847 Tompa Mihály)
Zingaro elszánt ficzkó volt; hamar eltökélte magát, s aztán a mellett maradt
(1851 Fiatalság Barátja)
Egyik sem elég izmos, nem elég elszánt, nem elég vad ahhoz, hogy embert öljön
(1915 Móricz Zsigmond)
[Pelagéja] eddig gyönge volt és bizonytalan, de minél világosabb lesz előtte a cél, annál erősebb és elszántabb lesz maga is
(1947 Hegedüs Géza)
elszánt nőgyűlölő
(1956 Bajomi Lázár Endre)
még a legelszántabb vízépítőnek sem jutna eszébe Nagymarosnál egy önálló vízerőmű építése
(1986 Beszélő)
a.
ilyen személyre, csoportra jellemző 〈lelkiállapot, tevékenység stb.〉, ill. e lelkiállapotot kifejező v. tükröző 〈arc, tekintet, megnyilvánulás〉
talám az Iſtennek el-ſzánt akaratja, Hogy e’ kis várat moſt’ földig le-rontatja
(1777 Kónyi János)
’S mint e’ levélből látszik, ellenem Már akkor elszánt, gyilkos terve volt
(1844 Vörösmarty Mihály)
a tömegből egy villogó szemü, elszánt arczu fiatal ember válik ki
(1895 Gracza György)
elszánt cselekvéssel kell mindent elkövetnünk, hogy helyreállítsuk a jogfolytonosságot minden vonalon
(1921 Bethlen István)
minél erősebbek az államban és a gazdaságban egyaránt felemelkedő osztályok, annál elkeseredettebb, dühösebb, elszántabb, vadabb és eszeveszettebb ellenállást fejtenek ki a történelem szemétdombjára kerülő nagybirtokos és tőkésosztályok
(1948 Marxizmus–leninizmus olvasókönyv)
A küzdelem hosszan és elszántan folyt. Majdnem mindig a leányrabló támadott
(1961 Lipták Gábor)
valami furcsát láttunk, az argentin játékosok elszánt tekintetét
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. elszánt¹, elszántan · elszánva; ÉrtSz. elszánt²; ÉKsz. elszánt²; SzT. elszánt [2]

Beállítások