elszármazik tn ige 14a10

1. ’〈személy, család v. csoport〉(vhonnan) más helyre telepedik’ ❖ ’S tehát annya miatt kellett el származni? (1784 Bálintitt János ford.–Cronegk C0749, 52) | Ősi fészkük [ti. a Benkő családé] Árkos, onnan származtak el Közép Ajtára és egyebüvé (1857 Nagy Iván CD31) | [Mihalovits Béla] Teheránban élő magyar ember, ki 1879 körül Kolozsvárról származott el keletre s jelenleg a perzsa sah udvarában tekintélyes állást foglal el (1902 Magyar írók élete CD27) | [az első könyvkiadók] Németországból származtak el hozzánk, Hartleben Konrád Adolf Mainzból, Wigand Ottó Göttingából (1913 Elek Artúr CD10) | Héberek – ez a palesztinai születésű, vagy közvetlenül onnan elszármazott zsidók megjelölése (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1a. (/ritk) ’〈vmely állatfaj(ta)〉 eredeti szálláshelyéről elvándorol, ill. meghonosítva elkerül vhova’ ❖ [a darvak] hajdon Thraciából, nevezeteſen a’ Strymon folyóvize és a Biſton tó’ mellyékérl származtak-el más tartományokra (1787 Mátyus István C3069, 234) | a bonyhádi marha nemcsak Tolnában és a szomszédos Baranya, Somogy és Fejér megyében terjedt el, hanem messzebb vidékre, így az Alföldre is elszármazott (1929 Az állatok világa CD46) | A muraközi ló jellegzetes tájfajta, melynek első említéseit az 1850-es évekből ismerjük. Eredetét tekintve Stájerországból, Karintiából származott el (1999 Magyar néprajz CD47).

2. ’eredeti v. korábbi helyéről, ill. tulajdonosától máshova v. más birtokába, tulajdonába kerül vmi’ ❖ Az ország minden javai […] igazságos Mátyás óta annyira elszármaztak idegen kezekre, hogy nem ritkán megesett a szegény fejedelmen, hogy az asztalára való pecsenyét a hentesektől kellett neki hozatni (1852 Jókai Mór C2260, 119) | Joszásy ur jelentést tett a rendőrségnél, hogy N…. bankár ékszerésznél a kirakatban felismerte a tulajdonát képező ékszereket, mik tőle csak orzás utján származhattak el (1882 Degré Alajos C1392, 135) | Megkezdődött az országos múzeumokban őrzött, Sopronból és környékéről elszármazott műtárgyak jegyzékbe foglalása (1972 Domonkos Ottó CD52) | A nürnbergi Ezekiel-kommentár kéziratának […] magyarországi másolása ugyan nem bizonyított, de használata igen, tekintettel arra, hogy a kassai domonkosok könyvtárából származott el (1998 Veszprémy László CD58).

3. (kissé rég) ’〈tevékenység, szokás, ismeret stb.〉(vhonnan eredve, ill. vhova kerülve) elterjed’ ❖ [az Egyiptomban virágzó mesterségek] utóljára ſemmivé lettenek; azonban […] Görög Orſzágban, elé búvtanak, és laſsan laſsan el-ſzármaztanak (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 299) | [Tompa Mihály] e gyönyörü népdalt a természet emlőin felnőtt puszták fiának szivéből meritette, ajkaira adta, a honnan széles Magyarország minden vidékeire elszármazott (1855 Vasárnapi Újság CD56) | [a lekicsinylés] nem tudom honnét származott el hozzánk – mert bizony nem magyar szokás (1891 Eötvös Loránd 8601001, 325) | A kocsi tőlünk származott el egész Európába (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 12).

3a. ’vmiből eredve önállósul vmi’ ❖ [a haramia] név az ős eredeti gyökből közösen származhatott el, különféle értelmek s elnevezésekre (1854 Ipolyi Arnold 8197006, 93) | A históriás énekből elszármazó siralmas lírai-elbeszélő énekek (1964 Stoll Béla CD53) | A komputernek saját anyanyelve van, mely nagyjából úgy származott el az angolból, miként a francia, a spanyol vagy az olasz a latinból (1998 Byte Magazin CD38).

Vö. CzF. ~, elszármaztat; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elszármazott

elszármazik tárgyatlan ige 14a10
1.
〈személy, család v. csoport〉 (vhonnan) más helyre telepedik
’S tehát annya miatt kellett el származni?
(1784 Bálintitt János ford.Cronegk)
Ősi fészkük [ti. a Benkő családé] Árkos, onnan származtak el Közép Ajtára és egyebüvé
(1857 Nagy Iván)
[Mihalovits Béla] Teheránban élő magyar ember, ki 1879 körül Kolozsvárról származott el keletre s jelenleg a perzsa sah udvarában tekintélyes állást foglal el
(1902 Magyar írók élete)
[az első könyvkiadók] Németországból származtak el hozzánk, Hartleben Konrád Adolf Mainzból, Wigand Ottó Göttingából
(1913 Elek Artúr)
Héberek – ez a palesztinai születésű, vagy közvetlenül onnan elszármazott zsidók megjelölése
(1995 Jubileumi kommentár)
1a. (/ritk)
〈vmely állatfaj(ta) eredeti szálláshelyéről elvándorol, ill. meghonosítva elkerül vhova
[a darvak] hajdon Thraciából, nevezeteſen a’ Strymon folyóvize és a Biſton tó’ mellyékérl származtak-el más tartományokra
(1787 Mátyus István)
a bonyhádi marha nemcsak Tolnában és a szomszédos Baranya, Somogy és Fejér megyében terjedt el, hanem messzebb vidékre, így az Alföldre is elszármazott
(1929 Az állatok világa)
A muraközi ló jellegzetes tájfajta, melynek első említéseit az 1850-es évekből ismerjük. Eredetét tekintve Stájerországból, Karintiából származott el
(1999 Magyar néprajz)
2.
eredeti v. korábbi helyéről, ill. tulajdonosától máshova v. más birtokába, tulajdonába kerül vmi
Az ország minden javai […] igazságos Mátyás óta annyira elszármaztak idegen kezekre, hogy nem ritkán megesett a szegény fejedelmen, hogy az asztalára való pecsenyét a hentesektől kellett neki hozatni
(1852 Jókai Mór)
Joszásy ur jelentést tett a rendőrségnél, hogy N…. bankár ékszerésznél a kirakatban felismerte a tulajdonát képező ékszereket, mik tőle csak orzás utján származhattak el
(1882 Degré Alajos)
Megkezdődött az országos múzeumokban őrzött, Sopronból és környékéről elszármazott műtárgyak jegyzékbe foglalása
(1972 Domonkos Ottó)
A nürnbergi Ezekiel-kommentár kéziratának […] magyarországi másolása ugyan nem bizonyított, de használata igen, tekintettel arra, hogy a kassai domonkosok könyvtárából származott el
(1998 Veszprémy László)
3. (kissé rég)
〈tevékenység, szokás, ismeret stb.〉 (vhonnan eredve, ill. vhova kerülve) elterjed
[az Egyiptomban virágzó mesterségek] utóljára ſemmivé lettenek; azonban […] Görög Orſzágban, elé búvtanak, és laſsan laſsan el-ſzármaztanak
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
[Tompa Mihály] e gyönyörü népdalt a természet emlőin felnőtt puszták fiának szivéből meritette, ajkaira adta, a honnan széles Magyarország minden vidékeire elszármazott
(1855 Vasárnapi Újság)
[a lekicsinylés] nem tudom honnét származott el hozzánk – mert bizony nem magyar szokás
(1891 Eötvös Loránd)
A kocsi tőlünk származott el egész Európába
(1927 TolnaiÚjLex.)
3a.
vmiből eredve önállósul vmi
[a haramia] név az ős eredeti gyökből közösen származhatott el, különféle értelmek s elnevezésekre
(1854 Ipolyi Arnold)
A históriás énekből elszármazó siralmas lírai-elbeszélő énekek
(1964 Stoll Béla)
A komputernek saját anyanyelve van, mely nagyjából úgy származott el az angolból, miként a francia, a spanyol vagy az olasz a latinból
(1998 Byte Magazin)
Vö. CzF. ~, elszármaztat; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elszármazott

Beállítások