emelkedik tn ige 12b

1. (folyékony v. légnemű közegben) felfelé mozog(va eljut vhova, vmeddig) vmi, vki, ill. addigi helyét, kül. a talajt elhagyva felszáll, felrepül vmi(vel vki)’ ❖ a’ ſojom madár égig emelkedik (1772 Barcsay Ábrahám 7019037, 19) | [a hőlégballon kosarában levő homokzsákokból] többet vagy kevesebbet hánynak ki, mikor fellyebb akarnak emelkedni (1803 Fábián József 7101024, 78) | az úszást elősegíti a léghólyag, mellyet [a halak] kényök szerént léggel megtölthetnek, és kiürithetnek, a mint a vizben emelkedni, vagy sűlyedni akarnak (1845 Hanák János 8180001, 47) | bizonyos madarak percekig lebegnek, sőt emelkednek a levegőben anélkül, hogy egyetlen szárnycsapást tennének (1935 RévaiNagyLex. C5717, 841) | [Adorján János] 1909. december 5-én egy magyar tervezésű és építésű repülőgéppel emelkedett a magasba (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | az olaj a tengeraljzatról magától emelkedik a vízfelszínre (1999 Természet Világa ford. CD50) | [Weasley asszony] suhintott a pálcájával, mire a nedves ruhák a levegőbe emelkedtek, és szépen elrendezték magukat a kötélen (2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.–Rowling 3325005, 97).

1a. ’vmely pályán, út(vonal)on felfelé halad(va magasabb helyre jut) vmi v. vki (vmivel)’ ❖ fellyebb emélkedvén a’ nap (1776 Kazinczy Ferenc ford.–Bessenyei C2516, 28) | a kötél lassan-lassan mindig mélyebbre ereszkedett alá egyik felül, a másikon pedig a láda mindig magasabbra emelkedett fölfelé (1857 Szegfi Mór 8430009, 226) | A márványnyal kirakott földszinti csarnokban márványnyal körülvett ciszterna áll, melyből a viz gépezet segélyével emelkedik az emeletekbe (1885 Ormós Zsigmond 8341003, 21) | [Imre] ráhunyorgott a két nőre, akik [a páternoszterrel] lassan emelkedtek fölfelé (1967 Örkény István 9500029, 152) | Emelkedik a hold (1980 Dedinszky Erika 2054032, 433).

2. ’〈kül. testrész, ill. kézben tartott tárgy〉 helyzetét változtatja felfelé’ ❖ mert a’ gyomrom-is emelkedik már szavaira (1788–1789 Magyar Múzeum C0352, 245) | a nézők hajszálai az ég felé kezdtek emelkedni (1856 Jókai Mór C2230, 141) | a szemöldök magasra emelkednek (1861 Mátray Gábor 8300003, 87) | az ostor fenyegetően emelkedik a bakon ülő tirannus kezében (1916 Az Est ápr. 30. C5259, 8) | a ló hátulja süllyed, az elülső lábak rövidebbet lépnek, de egyszersmind magasabbra emelkednek (1987 Domokos Lajos² 1038002, 103).

2a. ’〈ember, es. állat rendsz. ültéből v. fektéből〉(felső)testét felfelé mozgatva (vmely, a) függőleges(hez közelibb) testhelyzetbe emeli magát’ ❖ Midőn a’ hangászok játszani kezdettek ’s az énekesek szavokat hallatták, lassudan talpra emelkedtek a’ tánczosnék (1833 Társalkodó C7970, 194) | emelkedének az asztal vendégei ülőhelyeikről (1845 Pákh Albert C3390, 31) | a vidéki küldöttek emelkedtek szóláshoz (1909 Népszava aug. 4. C7477, 8) | – Győzünk, – orditotta fel a sebesült s könyökre emelkedett! (1915 Móricz Zsigmond 9462014, 64) | [a hermelin] néha két hátulsó lábára emelkedve kémlel maga körül (1995 Magyarország állatvilága CD14).

2b. (/ritk) ’〈annak kif-ére, hogy vkit, vkinek a lelkét a hétköznapin túli, magasztos, ünnepélyes érzés tölt(i) el〉’ ❖ lelkem emelkedik, valamikor Excellentziádra gondol (1804 Kazinczy Ferenc C2556, 219) | [vajon] nem emelkednék kebletek magasra, ha azt látnátok, ’s azt tudnátok, hogy nincs több olly csodaszépségü, olly nevezetes város, millyen a’ mi Budapestünk [?] (1838 Természet 8667001, 60) | ha látom Krisztust, a halál meggyőzőjét, a halhatatlanság keretét, a ki mint az emberiség zsengéje, bément a világosságba és dicsőségbe: akkor emelkedem, hiszek, örömömben reszketek (1891 Baksay Sándor C0736, 353) | Az ember lelke emelkedik és a szíve örül azon, amit ott [ti. a szocialista brigádvezetők országos gyűlésén] hallott és látott (1962 Népszabadság jún. 14. C4814, 3).

2c. (fölébe v. fölé nu-val) ’〈annak kif-ére, hogy (függetlenítve magát tőle) szellemi, lelki tekintetben meghalad vmit〉’ ❖ [a sztoikusok] álmaikkal a természetnek felibe emelkednek (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 79) | egy szenvedő és szenvedései fölébe emelkedő lélek keserű humora (1890 Gyulai Pál C0011, 510) | fölébe emelkedett a kicsinyességeknek (1927 Markovits Rodion 9423002, 54) | a napi politika fölé emelkedve [...] valósította meg a Korunk a magyar–román szellemi közeledést (1959 Csatári Dániel 2056042, 108) | Valahogy nyitottabb lettem, fölébe emelkedtem a tulajdon önzésemnek! (2009 Rakovszky Zsuzsa 3271004, 316).

3. (tárgyragos határozóval is) ’〈annak kif-ére, hogy tömegének v. térfogatának növekedése miatt vminek a szintje v. felszíne magasabbra kerül〉’ ❖ nézd meg mennyire emelkedik a higany a hévmérő csőjében (1843 Tarczy Lajos 8464002, 24) | [a] védgátak mellett a rohanó ár az utolsó félöl magasságaig emelkedett már (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Tamás úrnak ragyogott a szeme; hordónyi mellkasa pompásan emelkedett-szállt, mint egy hatalmas fújtató (1914 Oláh Gábor 9487064, 71) | három óra alatt harmincöt centit emelkedett a vízszint (2010 Magyar Narancs 3220002, 12).

3a. ’〈vmi(k)nek, kül. útnak, dombnak a szintje〉 a(z addigi) vízszintes irányhoz képest egyre magasabb lesz’ ❖ [Struve] ſzámos öſzve kaptsolt, léptsenként emelked üveg, vagy tserép rétortákat, féligre vízzel megtöltvén, [...] felmelegít (1809 Gergelyffi András 8569001, 151) | szelíden emelkedő dombok ciprussal, pineákkal fedve (1877 Jókai Mór CD18) | [Az ún. sőregtok] homlokvonala lapos ívben emelkedik (1897 PallasLex. CD02) | [a koporsónak] a fej fele mind magasabbra emelkedik az éle s mind szélesebbek lesznek az oldalai (1935 Szentkuthy Miklós 9664008, 48) | meredeken emelkedett az ösvény (1986 Nádas Péter 9466003, 210).

3b. ’〈hang, dallam〉 egyre magasabb lesz, ill. így vmeddig terjed’ ❖ [a szerzemény] muzsikája Csukly Úrnak nagy hang mívészi tudományát bizonyítja. Kár, hogy az ének nagyon magos hangokra emelkedik (1825 Mátray Gábor C5577, 76) | [a hegedű hangja,] mintha körlépcsőn futna, gyorsan emelkedett (1907 Gárdonyi Géza C5321, 80) | mind magasabbra emelkedve gurgulázott kacagása (1956 Gergely Mihály 2005073, 715) | molltercig emelkedő dallam (1958 Sonkoly István C6954, [595]) | [az eldöntendő kérdés] dallama többnyire folytonosan emelkedik a csúcshangig, amelyről lezuhan (1971 Magyar Nyelv C5911, 462).

3c. ’〈vmi(nek a mennyisége, minősége, intenzitása stb.)(hatóság, törvény stb. által megszabottan) növekedik, ill. így vmely magasabb szintre v. szintig jut’ ❖ maradj a magad kötelességének hív, hogy azoknak tiszteleti erántad soha el ne vesszen, sőt mindég nagyobb-nagyobb pontjára emelkedjen, kiktől már úgyis szerettetel s becsültetel (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax C1077, 34) | zúgolódik az, aki munkája után megszabott fizetést húz, mert az ő fizetése nem emelkedik együtt a kenyér árával (1872–1874 Jókai Mór CD18) | [a barlang hőmérséklete] nyáron legfölebb 5 fokig emelkedik (1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A lakosság száma 46 millióról 65 millióra emelkedett (1927 Weltner Jakab 9787008, 242) | az 1993-ban erről alkotott törvény szerint 1995. január elsejétől kétévenként egy évvel emelkedik a nők nyugdíjkorhatára (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a tartalmas vitáktól] munkánk minősége és hatásfoka emelkedne (2003 Országgyűlési Napló CD62).

4. ’〈annak kif-ére, hogy vmely magasabb rangra, méltóságra stb. jut, ill. vmely magasabb státuszú, rangú stb. személlyé v. dologgá válik vki, vmi〉’ ❖ [Michael de Ruyter] a’ legközönségesbb csajkásból egész tengernyi fővezérségre emelkedett (1816 Ajtay Sámuel ford.–Meissner C0574, 12) | a’ magyar nyelv eddig nem tapasztalt divatra emelkedett (1837 Figyelmező C6730, 140) | Hej beh jó lenne [ti. a vásárjog elnyerése]! Hamar mezővárossá emelkednék ez az unalmas falu (1864 Halmágyi Sándor 8177002, 49) | Stanley postaminiszter és Gladstone pénzügyminiszter javaslatot terjesztettek elő [a postatakarékpénztárakról], amely még ugyanabban az évben törvénnyé emelkedett (1922 RévaiNagyLex. C5711, 641) | az Országgyűlés múlt heti döntése nyomán egyetemi rangra emelkedik a Széchenyi István Főiskola (2001 Magyar Hírlap CD09) | [1989.] október 30-án emelkedett jogerőre az országgyűlési képviselők választásával foglalkozó XXXIV. törvény (2010 Romsics Ignác 3276001, 11).

4a. ’előrehaladásában, fejlődésében (egyre) magasabb szintre jut(va vmivé válik) vki, vmi’ ❖ Az Égnek, ’s trónuſnak roſz magyarázatja, Kínja kzt népnket, gyakran el-altatja; Melly, ha tſak magától nem emelkedhetik, Szerentsés az, kitl védelmeztethetik (1772 Bessenyei György¹ C1076, 55) | első ura a tengernek a németség volt, aztán jöttek a római fajok, aztán fejlődött és emelkedett a hollandi kereskedés, végre fölébe emelkedett mindennek a britanniai hatalom (1846 Hetilap CD61) | minden közlekedés, minden kereskedés hasonlatlanúl több hasznot, több nyereséget nyújt egy szabad, a szabadság institutiói által kifejlődött, vagyon s gazdagságra emelkedett néppel, országgal (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | a kis bábszínháznyi fejedelemségekből kikelő Nagynémetország, nyugati raktáraival, Anglia versenytársává emelkedik (1935 Németh László² 9485057, 62) | Számos kamasz jut el 16 éves korára a csúcsra, majd onnan már képtelen tovább emelkedni, noha értelmi képességei megbízhatóak, szellemi fejlődése töretlen (2009 Sinkó István 3328001, 116).

5. ’〈természeti képződmény, építmény stb.〉 a környezetéből (vmennyire) kiáll, kimagasodik (vhol), ill. így nyúlik vhova, vmeddig’ ❖ Nézd: most felköti fegyverét, Csákóján lobogó kolcsag emelkedik (1797 Berzsenyi Dániel 8054002, 10) | Salgó s Gedővár közt emelkedik Hajnácskő (1846 Petőfi Sándor C3507, 73) | [Az északi sarkkörön túl] a legmagasabb füz- és nyirfa két lábnyira emelkedik a fagyos földből (1855 Vasárnapi Újság CD56) | [az] erdő szélén emelkedő domb tetején (1902 Herczeg Ferenc 9241011, 39) | A falak mentén könyvespolcok emelkedtek a menyezetig (1944 Németh Andor 9480003, 83) | [a] széles tornác fölé emelkedő, annak egész hosszában végigfutó boltíves szerkezet (2002 Természet Világa CD50).

5a. ’〈építmény(ek sora)〉 épül (vhol)’ ❖ [Esztergomban] az emelkedő Basilicát csodálhatom (1828 Kazinczy Ferenc C4940, 373) | az épület lassan emelkedett; az augusztusi boglyázás befejeztekor az új ház még csak félig készült el (1937 Hajdu Henrik ford.–Hamsun 9212001, 14) | Telt, múlt az idő. Új emberek jöttek, házak emelkedtek, felépült a Keleti pályaudvar, fel a piac is (1985 Békés Pál 1014003, 50).

5b. (kissé rég) ’〈jelenség, állapot〉 keletkezik, támad, ill. 〈vmely vélemény, állásfoglalás〉 felmerül, megfogalmazódik vmi, vki ellen v. mellett’ ❖ az ö el-fogódott ſzívéböl ſzüntelen-való ſohajtasok vagy inkább jajgató kiáltáſok emelkedének (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 155) | már is emelkedik ellene a gyanu (1843 Széchenyi István C3882, 185) | nyilatkozatok, mik az emancipatio mellett emelkednek (1844 Pesti Hírlap CD61) | erős délkeleti szél emelkedett (1863 Birly István C1118, 101) | A vallásosság helyébe általános scepticismus emelkedett (1867 u. Asbóth János C0672, 107) | [Toldy Ferenc Kazinczy és kora című művének] rendszere, szempontjai és kritikája ellen emelkedtek kifogások, de az alapvetés óriási munkájának érdemét senki sem tagadhatja meg tőle (1925 RévaiNagyLex. C5714, 329).

Ö: fel~, felül~, ki~, meg~, túl~.

ÖU: át~, el~, elő~, vissza~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. emel; ÉKsz.; SzT. emelkedett, ~

emelkedik tárgyatlan ige 12b
1.
(folyékony v. légnemű közegben) felfelé mozog(va eljut vhova, vmeddig) vmi, vki, ill. addigi helyét, kül. a talajt elhagyva felszáll, felrepül vmi(vel vki)
a’ ſojom madár égig emelkedik
(1772 Barcsay Ábrahám)
[a hőlégballon kosarában levő homokzsákokból] többet vagy kevesebbet hánynak ki, mikor fellyebb akarnak emelkedni
(1803 Fábián József)
az úszást elősegíti a léghólyag, mellyet [a halak] kényök szerént léggel megtölthetnek, és kiürithetnek, a mint a vizben emelkedni, vagy sűlyedni akarnak
(1845 Hanák János)
bizonyos madarak percekig lebegnek, sőt emelkednek a levegőben anélkül, hogy egyetlen szárnycsapást tennének
(1935 RévaiNagyLex.)
[Adorján János] 1909. december 5-én egy magyar tervezésű és építésű repülőgéppel emelkedett a magasba
(1993 A magyarság kézikönyve)
az olaj a tengeraljzatról magától emelkedik a vízfelszínre
(1999 Természet Világa ford.)
[Weasley asszony] suhintott a pálcájával, mire a nedves ruhák a levegőbe emelkedtek, és szépen elrendezték magukat a kötélen
(2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.Rowling)
1a.
vmely pályán, út(vonal)on felfelé halad(va magasabb helyre jut) vmi v. vki (vmivel)
fellyebb emélkedvén a’ nap
(1776 Kazinczy Ferenc ford.Bessenyei)
a kötél lassan-lassan mindig mélyebbre ereszkedett alá egyik felül, a másikon pedig a láda mindig magasabbra emelkedett fölfelé
(1857 Szegfi Mór)
A márványnyal kirakott földszinti csarnokban márványnyal körülvett ciszterna áll, melyből a viz gépezet segélyével emelkedik az emeletekbe
(1885 Ormós Zsigmond)
[Imre] ráhunyorgott a két nőre, akik [a páternoszterrel] lassan emelkedtek fölfelé
(1967 Örkény István)
Emelkedik a hold
(1980 Dedinszky Erika)
2.
〈kül. testrész, ill. kézben tartott tárgy〉 helyzetét változtatja felfelé
mert a’ gyomrom-is emelkedik már szavaira
(1788–1789 Magyar Múzeum)
a nézők hajszálai az ég felé kezdtek emelkedni
(1856 Jókai Mór)
a szemöldök magasra emelkednek
(1861 Mátray Gábor)
az ostor fenyegetően emelkedik a bakon ülő tirannus kezében
(1916 Az Est ápr. 30.)
a ló hátulja süllyed, az elülső lábak rövidebbet lépnek, de egyszersmind magasabbra emelkednek
(1987 Domokos Lajos²)
2a.
〈ember, es. állat rendsz. ültéből v. fektéből〉 (felső)testét felfelé mozgatva (vmely, a) függőleges(hez közelibb) testhelyzetbe emeli magát
Midőn a’ hangászok játszani kezdettek ’s az énekesek szavokat hallatták, lassudan talpra emelkedtek a’ tánczosnék
(1833 Társalkodó)
emelkedének az asztal vendégei ülőhelyeikről
(1845 Pákh Albert)
a vidéki küldöttek emelkedtek szóláshoz
(1909 Népszava aug. 4.)
– Győzünk, – orditotta fel a sebesült s könyökre emelkedett!
(1915 Móricz Zsigmond)
[a hermelin] néha két hátulsó lábára emelkedve kémlel maga körül
(1995 Magyarország állatvilága)
2b. (/ritk)
〈annak kif-ére, hogy vkit, vkinek a lelkét a hétköznapin túli, magasztos, ünnepélyes érzés tölt(i) el〉
lelkem emelkedik, valamikor Excellentziádra gondol
(1804 Kazinczy Ferenc)
[vajon] nem emelkednék kebletek magasra, ha azt látnátok, ’s azt tudnátok, hogy nincs több olly csodaszépségü, olly nevezetes város, millyen a’ mi Budapestünk [?]
(1838 Természet)
ha látom Krisztust, a halál meggyőzőjét, a halhatatlanság keretét, a ki mint az emberiség zsengéje, bément a világosságba és dicsőségbe: akkor emelkedem, hiszek, örömömben reszketek
(1891 Baksay Sándor)
Az ember lelke emelkedik és a szíve örül azon, amit ott [ti. a szocialista brigádvezetők országos gyűlésén] hallott és látott
(1962 Népszabadság jún. 14.)
2c. (fölébe v. fölé nu-val)
〈annak kif-ére, hogy (függetlenítve magát tőle) szellemi, lelki tekintetben meghalad vmit〉
[a sztoikusok] álmaikkal a természetnek felibe emelkednek
(1802–1804 Bessenyei György¹)
egy szenvedő és szenvedései fölébe emelkedő lélek keserű humora
(1890 Gyulai Pál)
fölébe emelkedett a kicsinyességeknek
(1927 Markovits Rodion)
a napi politika fölé emelkedve [...] valósította meg a Korunk a magyar–román szellemi közeledést
(1959 Csatári Dániel)
Valahogy nyitottabb lettem, fölébe emelkedtem a tulajdon önzésemnek!
(2009 Rakovszky Zsuzsa)
3. (tárgyragos határozóval is)
〈annak kif-ére, hogy tömegének v. térfogatának növekedése miatt vminek a szintje v. felszíne magasabbra kerül〉
nézd meg mennyire emelkedik a higany a hévmérő csőjében
(1843 Tarczy Lajos)
[a] védgátak mellett a rohanó ár az utolsó félöl magasságaig emelkedett már
(1872–1874 Jókai Mór)
Tamás úrnak ragyogott a szeme; hordónyi mellkasa pompásan emelkedett-szállt, mint egy hatalmas fújtató
(1914 Oláh Gábor)
három óra alatt harmincöt centit emelkedett a vízszint
(2010 Magyar Narancs)
3a.
〈vmi(k)nek, kül. útnak, dombnak a szintje〉 a(z addigi) vízszintes irányhoz képest egyre magasabb lesz
[Struve] ſzámos öſzve kaptsolt, léptsenként emelked üveg, vagy tserép rétortákat, féligre vízzel megtöltvén, [...] felmelegít
(1809 Gergelyffi András)
szelíden emelkedő dombok ciprussal, pineákkal fedve
(1877 Jókai Mór)
[Az ún. sőregtok] homlokvonala lapos ívben emelkedik
(1897 PallasLex.)
[a koporsónak] a fej fele mind magasabbra emelkedik az éle s mind szélesebbek lesznek az oldalai
(1935 Szentkuthy Miklós)
meredeken emelkedett az ösvény
(1986 Nádas Péter)
3b.
〈hang, dallam〉 egyre magasabb lesz, ill. így vmeddig terjed
[a szerzemény] muzsikája Csukly Úrnak nagy hang mívészi tudományát bizonyítja. Kár, hogy az ének nagyon magos hangokra emelkedik
(1825 Mátray Gábor)
[a hegedű hangja,] mintha körlépcsőn futna, gyorsan emelkedett
(1907 Gárdonyi Géza)
mind magasabbra emelkedve gurgulázott kacagása
(1956 Gergely Mihály)
molltercig emelkedő dallam
(1958 Sonkoly István)
[az eldöntendő kérdés] dallama többnyire folytonosan emelkedik a csúcshangig, amelyről lezuhan
(1971 Magyar Nyelv)
3c.
〈vmi(nek a mennyisége, minősége, intenzitása stb.) (hatóság, törvény stb. által megszabottan) növekedik, ill. így vmely magasabb szintre v. szintig jut
maradj a magad kötelességének hív, hogy azoknak tiszteleti erántad soha el ne vesszen, sőt mindég nagyobb-nagyobb pontjára emelkedjen, kiktől már úgyis szerettetel s becsültetel
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
zúgolódik az, aki munkája után megszabott fizetést húz, mert az ő fizetése nem emelkedik együtt a kenyér árával
(1872–1874 Jókai Mór)
[a barlang hőmérséklete] nyáron legfölebb 5 fokig emelkedik
(1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A lakosság száma 46 millióról 65 millióra emelkedett
(1927 Weltner Jakab)
az 1993-ban erről alkotott törvény szerint 1995. január elsejétől kétévenként egy évvel emelkedik a nők nyugdíjkorhatára
(1995 Magyar Hírlap)
[a tartalmas vitáktól] munkánk minősége és hatásfoka emelkedne
(2003 Országgyűlési Napló)
4.
〈annak kif-ére, hogy vmely magasabb rangra, méltóságra stb. jut, ill. vmely magasabb státuszú, rangú stb. személlyé v. dologgá válik vki, vmi〉
[Michael de Ruyter] a’ legközönségesbb csajkásból egész tengernyi fővezérségre emelkedett
(1816 Ajtay Sámuel ford.Meissner)
a’ magyar nyelv eddig nem tapasztalt divatra emelkedett
(1837 Figyelmező)
Hej beh jó lenne [ti. a vásárjog elnyerése]! Hamar mezővárossá emelkednék ez az unalmas falu
(1864 Halmágyi Sándor)
Stanley postaminiszter és Gladstone pénzügyminiszter javaslatot terjesztettek elő [a postatakarékpénztárakról], amely még ugyanabban az évben törvénnyé emelkedett
(1922 RévaiNagyLex.)
az Országgyűlés múlt heti döntése nyomán egyetemi rangra emelkedik a Széchenyi István Főiskola
(2001 Magyar Hírlap)
[1989.] október 30-án emelkedett jogerőre az országgyűlési képviselők választásával foglalkozó XXXIV. törvény
(2010 Romsics Ignác)
4a.
előrehaladásában, fejlődésében (egyre) magasabb szintre jut(va vmivé válik) vki, vmi
Az Égnek, ’s trónuſnak roſz magyarázatja, Kínja kzt népnket, gyakran el-altatja; Melly, ha tſak magától nem emelkedhetik, Szerentsés az, kitl védelmeztethetik
(1772 Bessenyei György¹)
első ura a tengernek a németség volt, aztán jöttek a római fajok, aztán fejlődött és emelkedett a hollandi kereskedés, végre fölébe emelkedett mindennek a britanniai hatalom
(1846 Hetilap)
minden közlekedés, minden kereskedés hasonlatlanúl több hasznot, több nyereséget nyújt egy szabad, a szabadság institutiói által kifejlődött, vagyon s gazdagságra emelkedett néppel, országgal
(1848 Kossuth Hírlapja)
a kis bábszínháznyi fejedelemségekből kikelő Nagynémetország, nyugati raktáraival, Anglia versenytársává emelkedik
(1935 Németh László²)
Számos kamasz jut el 16 éves korára a csúcsra, majd onnan már képtelen tovább emelkedni, noha értelmi képességei megbízhatóak, szellemi fejlődése töretlen
(2009 Sinkó István)
5.
〈természeti képződmény, építmény stb.〉 a környezetéből (vmennyire) kiáll, kimagasodik (vhol), ill. így nyúlik vhova, vmeddig
Nézd: most felköti fegyverét, Csákóján lobogó kolcsag emelkedik
(1797 Berzsenyi Dániel)
Salgó s Gedővár közt emelkedik Hajnácskő
(1846 Petőfi Sándor)
[Az északi sarkkörön túl] a legmagasabb füz- és nyirfa két lábnyira emelkedik a fagyos földből
(1855 Vasárnapi Újság)
[az] erdő szélén emelkedő domb tetején
(1902 Herczeg Ferenc)
A falak mentén könyvespolcok emelkedtek a menyezetig
(1944 Németh Andor)
[a] széles tornác fölé emelkedő, annak egész hosszában végigfutó boltíves szerkezet
(2002 Természet Világa)
5a.
〈építmény(ek sora) épül (vhol)
[Esztergomban] az emelkedő Basilicát csodálhatom
(1828 Kazinczy Ferenc)
az épület lassan emelkedett; az augusztusi boglyázás befejeztekor az új ház még csak félig készült el
(1937 Hajdu Henrik ford.Hamsun)
Telt, múlt az idő. Új emberek jöttek, házak emelkedtek, felépült a Keleti pályaudvar, fel a piac is
(1985 Békés Pál)
5b. (kissé rég)
〈jelenség, állapot〉 keletkezik, támad, ill. 〈vmely vélemény, állásfoglalás〉 felmerül, megfogalmazódik vmi, vki ellen v. mellett
az ö el-fogódott ſzívéböl ſzüntelen-való ſohajtasok vagy inkább jajgató kiáltáſok emelkedének
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
már is emelkedik ellene a gyanu
(1843 Széchenyi István)
nyilatkozatok, mik az emancipatio mellett emelkednek
(1844 Pesti Hírlap)
erős délkeleti szél emelkedett
(1863 Birly István)
A vallásosság helyébe általános scepticismus emelkedett
(1867 u. Asbóth János)
[Toldy Ferenc Kazinczy és kora című művének] rendszere, szempontjai és kritikája ellen emelkedtek kifogások, de az alapvetés óriási munkájának érdemét senki sem tagadhatja meg tőle
(1925 RévaiNagyLex.)
ÖU: átemelkedik, elemelkedik, előemelkedik, visszaemelkedik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. emel; ÉKsz.; SzT. emelkedett, ~

Beállítások