epigramma fn 6Aepigramm (kissé rég)

1. (Irodt) ’a gondolati tartalmat rövid, csattanós formában, gyakr. ellentétekre építve kifejező, rendsz. disztichonban írt költemény, ill. ez mint lírai műfaj’ ❖ ide ragaſztani lehet némelly purgomákat (epigrammákat) az az rövid verſekbe ſzorított éles, és vídám gondolatokat (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 219) | [a magyarok közt] Kazinczi Úr volt az első, ki Tövisek, és virágok nevű Könyvetskéjében tsupa Epigrammákkal állott elő (1818 Hasznos Mulatságok C0177, 175) | [Petőfi] epigrammjai csipősek, sok igazságot s még több költői szépséget rejtenek (1846 Petőfi napjai C1573, 188) | hires szatmármegyei úri versfaragók igen éles epigrammákat írtak némely napi és mágnási esetekről (1901 Ady Endre C0535, 256) | Az epigramma klasszikus műfaja a reneszánsz óta mind újra meg újra feltámad (1956 Irodalmi Újság szept. 29. C5231, 4) | Kazinczy metszetgyűjteményének részét képezte az emblémaszerző Zsámboki János képe, amely alatt az orvost (ahogyan Aszklépioszt a művészet jelképeként alkalmazta a Báróczy-kötetben) és literátort dicsőítő epigrammát találunk (2008 Csanádi-Bognár Szilvia 3008002, 128).

2. ’Felirat.’

2a. (Irodt) ’kül. emlékműre, sírra felvésett rövid (jellemzést is tartalmazó), rendsz. verses szöveg’ ❖ [Simonides] poetikus tehetségének színe-javát fordította azokra az epigrammákra, melyek a perzsa háborúban elesettek siremlékeit díszítették és művészi értéküket növelték (1902 ÓkoriLex. CD28) | vastáblába örökített epigramm (1934 Móra Ferenc C3204, 130) | ha az utcatáblára nézek, az epigrammára kell emlékeznem, merthiszen sírfelirat ez is (1946 Devecseri Gábor 9108075, 47) | butellavers, butéliavers: a verses felirat egyik népi válfaja, pálinkásbutélia oldalára írt alkalmi rigmus. A klasszikus epigramma egyik kései leszármazottja (1977 NéprajziLex. CD47).

2b. (Tört) ’〈éremtanban:〉 érem felületén található kör alakú felirat; körirat’ ❖ körirat (epigramma) (1894 PallasLex. CD02) | Jóllehet a legtöbb érem mindkét oldalán van felirat, illetőleg körirat (epigramma), mégis azt az oldalukat, melyen arckép és felirat van […], epigráfiai oldalnak nevezik az éremleírásokban (1912 RévaiNagyLex. C5702, 215).

ÖE: ~költészet, ~költő, ~kötet.

Sz: epigrammai.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

epigramma főnév 6A
epigramm 3A1 (kissé rég)
1. (Irodt)
a gondolati tartalmat rövid, csattanós formában, gyakr. ellentétekre építve kifejező, rendsz. disztichonban írt költemény, ill. ez mint lírai műfaj
ide ragaſztani lehet némelly purgomákat (epigrammákat) az az rövid verſekbe ſzorított éles, és vídám gondolatokat
(1777 Baróti Szabó Dávid)
[a magyarok közt] Kazinczi Úr volt az első, ki Tövisek, és virágok nevű Könyvetskéjében tsupa Epigrammákkal állott elő
(1818 Hasznos Mulatságok)
[Petőfi] epigrammjai csipősek, sok igazságot s még több költői szépséget rejtenek
(1846 Petőfi napjai)
hires szatmármegyei úri versfaragók igen éles epigrammákat írtak némely napi és mágnási esetekről
(1901 Ady Endre)
Az epigramma klasszikus műfaja a reneszánsz óta mind újra meg újra feltámad
(1956 Irodalmi Újság szept. 29.)
Kazinczy metszetgyűjteményének részét képezte az emblémaszerző Zsámboki János képe, amely alatt az orvost (ahogyan Aszklépioszt a művészet jelképeként alkalmazta a Báróczy-kötetben) és literátort dicsőítő epigrammát találunk
(2008 Csanádi-Bognár Szilvia)
2.
Felirat.
2a. (Irodt)
kül. emlékműre, sírra felvésett rövid (jellemzést is tartalmazó), rendsz. verses szöveg
[Simonides] poetikus tehetségének színe-javát fordította azokra az epigrammákra, melyek a perzsa háborúban elesettek siremlékeit díszítették és művészi értéküket növelték
(1902 ÓkoriLex.)
vastáblába örökített epigramm
(1934 Móra Ferenc)
ha az utcatáblára nézek, az epigrammára kell emlékeznem, merthiszen sírfelirat ez is
(1946 Devecseri Gábor)
butellavers, butéliavers: a verses felirat egyik népi válfaja, pálinkásbutélia oldalára írt alkalmi rigmus. A klasszikus epigramma egyik kései leszármazottja
(1977 NéprajziLex.)
2b. (Tört)
〈éremtanban:〉 érem felületén található kör alakú felirat; körirat
körirat (epigramma)
(1894 PallasLex.)
Jóllehet a legtöbb érem mindkét oldalán van felirat, illetőleg körirat (epigramma), mégis azt az oldalukat, melyen arckép és felirat van […], epigráfiai oldalnak nevezik az éremleírásokban
(1912 RévaiNagyLex.)
ÖE: epigrammaköltészet, epigrammaköltő, epigrammakötet
Sz: epigrammai
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások