erősködik tn ige 12c

1. ’kitartóan, állhatatosan, es. erőszakosan állít vmit, ill. kitart kérése, követelése mellett’ ❖ a Nagyságod becses levelét a postalegény házamhoz hozta. [...] addig erősködött az anyámon, hogy véle a recepissét [= vevényt] subscribáltatta [= aláíratta] (1801 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 681) | A tót erősködött, hogy neki [...] két keresztneve van (1899 Vay Sarolta C4394, 32) | körömszakadtig erősködnek [az állítás] igaz volta mellett (1933 Az állatok világa ford. CD46) | De, tedd meg! – erősködött. – Nekem fontos. Kérlek! (1974 Munkácsi Miklós 2025025, 606) | – Tanár úr, wifi lesz [az osztálykiránduláson]? [...] A wifi életbevágó! – erősködött Dave (2010 Leiner Laura 3208008, 288).

2. (rég) ’vmely cél érdekében erőfeszítéseket tesz, nagy igyekezetet tanúsít’ ❖ ersködik naponként a’ törvénytelenségek ellen (1772 Jenei Márton ford.–Haeften C2222, 195) | A’ Parlámentom béli Oppositzió eléggé ersködött, hogy a’ Királyi Procurátor’ projectomának meg-erssittetését meg-gátolhassa (1799 Magyar Kurír C0335, 425) | mindegyik azon erősködik a másik ellen, hogy azt tönkre tegye (1860 Jókai Mór C2344, 135) | A nemesi uralom kicsapongásaival és korlátlanságával szemben semmit sem tehetett a vármegye [...]. Még a legtekintélyesebb fejdelmek sem erősködtek ezen a téren (1887 Deák Farkas CD55) | gyanítani lehet, hogy visszahelyezése miatt az utrechti békében nem igen fog erősködni [II. Rákóczi Ferenc] (1910 Márki Sándor CD55).

3. ’erejét megfeszítve, nagy erőt kifejtve tevékenykedik, ill. nagy erőbedobással, erőfeszítéssel végez vmely tevékenységet’ ❖ [anyja] váltig erősködék őt [ti. az iszapba süppedt fiút] kiszabaditani (1844 Pesti Hírlap CD61) | Majd lemegy a könyökéről a bőr úgy erősködik (1878 Kristóffy József C2825, 35) | Az új óriásplakáton atlétatrikóra vetkezett ifjú próbál áthúzni egy jegesmedvét az egyik jégtábláról a másikra. [...] Nem puszta kézzel erősködik az ifjú, hanem pulóverjének segítségével (1996 Magyar Hírlap CD09).

3a. (/biz)(erejét fitogtatva v. fenyegetőzve) huzakodik, harciasan viselkedik, ill. dulakodik, hadakozik’ ❖ [Molnár András uram] mindenben túl akart tenni Nagy Pál uramon, akivel már évek óta erősködtek (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | összemenének, megküzsdölődének, Még a föld is rengett, ugy erősködének (1885 Benedek Elek C0931, 118) | mintha feszültség lenne a levegőben. Talán a sok rendőr jelenléte teszi [...]. A 6-os villamoson [...] zászlós csoport erősködik (1999 Magyar Hírlap CD09).

Sz: erősködés.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erő; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

erősködik tárgyatlan ige 12c
1.
kitartóan, állhatatosan, es. erőszakosan állít vmit, ill. kitart kérése, követelése mellett
a Nagyságod becses levelét a postalegény házamhoz hozta. [...] addig erősködött az anyámon, hogy véle a recepissét [= vevényt] subscribáltatta [= aláíratta]
(1801 Csokonai Vitéz Mihály)
A tót erősködött, hogy neki [...] két keresztneve van
(1899 Vay Sarolta)
körömszakadtig erősködnek [az állítás] igaz volta mellett
(1933 Az állatok világa ford.)
De, tedd meg! – erősködött. – Nekem fontos. Kérlek!
(1974 Munkácsi Miklós)
– Tanár úr, wifi lesz [az osztálykiránduláson]? [...] A wifi életbevágó! – erősködött Dave
(2010 Leiner Laura)
2. (rég)
vmely cél érdekében erőfeszítéseket tesz, nagy igyekezetet tanúsít
ersködik naponként a’ törvénytelenségek ellen
(1772 Jenei Márton ford.Haeften)
A’ Parlámentom béli Oppositzió eléggé ersködött, hogy a’ Királyi Procurátor’ projectomának meg-erssittetését meg-gátolhassa
(1799 Magyar Kurír)
mindegyik azon erősködik a másik ellen, hogy azt tönkre tegye
(1860 Jókai Mór)
A nemesi uralom kicsapongásaival és korlátlanságával szemben semmit sem tehetett a vármegye [...]. Még a legtekintélyesebb fejdelmek sem erősködtek ezen a téren
(1887 Deák Farkas)
gyanítani lehet, hogy visszahelyezése miatt az utrechti békében nem igen fog erősködni [II. Rákóczi Ferenc]
(1910 Márki Sándor)
3.
erejét megfeszítve, nagy erőt kifejtve tevékenykedik, ill. nagy erőbedobással, erőfeszítéssel végez vmely tevékenységet
[anyja] váltig erősködék őt [ti. az iszapba süppedt fiút] kiszabaditani
(1844 Pesti Hírlap)
Majd lemegy a könyökéről a bőr úgy erősködik
(1878 Kristóffy József)
Az új óriásplakáton atlétatrikóra vetkezett ifjú próbál áthúzni egy jegesmedvét az egyik jégtábláról a másikra. [...] Nem puszta kézzel erősködik az ifjú, hanem pulóverjének segítségével
(1996 Magyar Hírlap)
3a. (/biz)
(erejét fitogtatva v. fenyegetőzve) huzakodik, harciasan viselkedik, ill. dulakodik, hadakozik
[Molnár András uram] mindenben túl akart tenni Nagy Pál uramon, akivel már évek óta erősködtek
(1883 Mikszáth Kálmán)
összemenének, megküzsdölődének, Még a föld is rengett, ugy erősködének
(1885 Benedek Elek)
mintha feszültség lenne a levegőben. Talán a sok rendőr jelenléte teszi [...]. A 6-os villamoson [...] zászlós csoport erősködik
(1999 Magyar Hírlap)
Sz: erősködés
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erő; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások