érseki mn 18B

1. ’vmely egyház érsekéhez tartozó, őt megillető’ ❖ Így viselé püspökségét, ’s minap Érseki tiſztit (1776 Baróti Szabó Dávid C0821, 76) | [az érseki palást] a pápai és érseki méltóság jelvénye (1894 PallasLex. CD02) | [Merániai] János esztergomi érseket […] 1226-ban a pápa bizalmából érseki rangot nyert francia Róbert váltotta fel (1930 Hóman Bálint CD42) | Pázmány életének legviszontagságosabb, legzaklatottabb időszaka volt a grazi tanárkodás és az esztergomi érseki szék elfoglalása közti hét esztendő, amelyet Forgách Ferenc érsek mellett töltött (1987–1988 Holl Béla 2019012, 734).

1a. ’érsek székhelyéül szolgáló 〈székesegyház, város〉’ ❖ Zsjezdai Báró Patacsics Ádám Ur  Excellentziája, ezen Érſeki városba [ti. Esztergomba] leg-elször jöve (1780 Magyar Hírmondó C0268, 538) | A görög-keleti érseki székesegyház a legelső építmény Czernowitzban, sőt általán Bukovinában, mely művészeti tekintetben kiváló alkotásnak mondható (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21).

1b. ’érsek által haszn. 〈épület, ruházat stb.〉’ ❖ a csak gyanura elfogottakat a Mészáros-utcza azon házába vitték, mely most érseki lak (1870 Orbán Balázs 8340017, 156) | Mendoza helyezte fejedre a koronát, vörös selyem érseki ruhában (1976 Illés Endre 9273001, 67) | az érseki palota kápolnájában helyezik el Boldog Gizella ereklyéjét (felső karcsontját) (1996 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’vmely egyház érsekétől eredő, általa elrendelt v. általa véghezvitt 〈intézkedés, írás, beszéd stb.〉’ ❖ a királyi családban kötött házasságokat illető törvény értelmében az érseki határozat érvénytelennek nyilvánította [a házasságot] (1893 PallasLex. CD02) | [Pop György tanári állásából való elbocsátása] 1892. decz. 24. kelt érseki rendelettel megtörtént (1905 Magyar írók élete CD27) | [Várdai Pál esztergomi érsek elleni éneke] cáfolja az érseki levél tanításait, rendelkezéseinek helyességét (1964 Varjas Béla CD53) | Hriszosztomosz ciprusi érsek Makariosz elnök halálának első évfordulóján beszédet mondott a Kikko kolostorban. Az érseki beszéd Kiprianu elnök […] előtt hangzott el (1978 Népszava aug. 5. C7443, 2) | Érseki terv a válás ellen (2001 Magyar Hírlap CD09).

2. ’az érsekséghez mint intézményhez tartozó, ill. az érsekség irányítása v. fennhatósága alatt levő’ ❖ [a libanoni hegyvidéken élő keresztények száma] az érseki levéltár kimutatása szerint legalább is 600,000-re megy (1843 Pesti Hírlap CD61) | érseki papnöveldében (1860 Vasárnapi Újság CD56) | esztergomi érseki könyvtár (1931 Szekfű Gyula CD42) | A tanintézetek közül az Egri Érseki Jogakadémia, az első magyar nyelvű érseki tanítóképző és az egri ciszterci gimnázium iratai különösen fontosak (1997 Magyar Hírlap CD09) | Az esztergomi érseki birtokok kamarai kezelésbe vételével [...] Alsó-Magyarországon szerzett a Magyar Kamara jó pozíciókat a tizedbérlet területén (2001 Kenyeres István CD58).

2a. ’az érsekség által alkalmazott, kinevezett v. vmilyen tevékenységgel megbízott 〈személy〉 v. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ Fáy [János] reszketve ment a’ postaházhoz eggy Érseki Képíró által kísérve (1822 Kazinczy Ferenc C2571, 92) | megyei és érseki huszárok délczeg paripákon ágaskodtak (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Az érseki titkár a legkeményebb hangon figyelmeztette, hogy a kegyesen engedélyezett szabadság lejárt (1956 Szentkuthy Miklós 2005067, 685) | [az esztergomi érsek] jogaihoz tartozott az érseki nemesek kinevezése is (1992 Mikó Sándor CD52) | [Kozma Imre] 1977-től érseki tanácsos (1996 Magyar Hírlap CD09) | [A kanonoki testület tagjai] szakrális feladatot (papszentelés, bérmálás), beiktatást végeztek, vagy érseki helynökként (vicarius) bíráskodtak (2002 Solymosi László CD58).

Vö. CzF. érsėki, érsėkileg; ÉrtSz.; TESz. érsek; ÉKsz.

érseki melléknév 18B
1.
vmely egyház érsekéhez tartozó, őt megillető
Így viselé püspökségét, ’s minap Érseki tiſztit
(1776 Baróti Szabó Dávid)
[az érseki palást] a pápai és érseki méltóság jelvénye
(1894 PallasLex.)
[Merániai] János esztergomi érseket […] 1226-ban a pápa bizalmából érseki rangot nyert francia Róbert váltotta fel
(1930 Hóman Bálint)
Pázmány életének legviszontagságosabb, legzaklatottabb időszaka volt a grazi tanárkodás és az esztergomi érseki szék elfoglalása közti hét esztendő, amelyet Forgách Ferenc érsek mellett töltött
(1987–1988 Holl Béla)
1a.
érsek székhelyéül szolgáló 〈székesegyház, város〉
Zsjezdai Báró Patacsics Ádám Ur  Excellentziája, ezen Érſeki városba [ti. Esztergomba] leg-elször jöve
(1780 Magyar Hírmondó)
A görög-keleti érseki székesegyház a legelső építmény Czernowitzban, sőt általán Bukovinában, mely művészeti tekintetben kiváló alkotásnak mondható
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
1b.
érsek által haszn. 〈épület, ruházat stb.〉
a csak gyanura elfogottakat a Mészáros-utcza azon házába vitték, mely most érseki lak
(1870 Orbán Balázs)
Mendoza helyezte fejedre a koronát, vörös selyem érseki ruhában
(1976 Illés Endre)
az érseki palota kápolnájában helyezik el Boldog Gizella ereklyéjét (felső karcsontját)
(1996 Magyar Hírlap)
1c.
vmely egyház érsekétől eredő, általa elrendelt v. általa véghezvitt 〈intézkedés, írás, beszéd stb.〉
a királyi családban kötött házasságokat illető törvény értelmében az érseki határozat érvénytelennek nyilvánította [a házasságot]
(1893 PallasLex.)
[Pop György tanári állásából való elbocsátása] 1892. decz.december 24. kelt érseki rendelettel megtörtént
(1905 Magyar írók élete)
[Várdai Pál esztergomi érsek elleni éneke] cáfolja az érseki levél tanításait, rendelkezéseinek helyességét
(1964 Varjas Béla)
Hriszosztomosz ciprusi érsek Makariosz elnök halálának első évfordulóján beszédet mondott a Kikko kolostorban. Az érseki beszéd Kiprianu elnök […] előtt hangzott el
(1978 Népszava aug. 5.)
Érseki terv a válás ellen
(2001 Magyar Hírlap)
2.
az érsekséghez mint intézményhez tartozó, ill. az érsekség irányítása v. fennhatósága alatt levő
[a libanoni hegyvidéken élő keresztények száma] az érseki levéltár kimutatása szerint legalább is 600,000-re megy
(1843 Pesti Hírlap)
érseki papnöveldében
(1860 Vasárnapi Újság)
esztergomi érseki könyvtár
(1931 Szekfű Gyula)
A tanintézetek közül az Egri Érseki Jogakadémia, az első magyar nyelvű érseki tanítóképző és az egri ciszterci gimnázium iratai különösen fontosak
(1997 Magyar Hírlap)
Az esztergomi érseki birtokok kamarai kezelésbe vételével [...] Alsó-Magyarországon szerzett a Magyar Kamara jó pozíciókat a tizedbérlet területén
(2001 Kenyeres István)
2a.
az érsekség által alkalmazott, kinevezett v. vmilyen tevékenységgel megbízott 〈személy〉 v. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
Fáy [János] reszketve ment a’ postaházhoz eggy Érseki Képíró által kísérve
(1822 Kazinczy Ferenc)
megyei és érseki huszárok délczeg paripákon ágaskodtak
(1856 Vasárnapi Újság)
Az érseki titkár a legkeményebb hangon figyelmeztette, hogy a kegyesen engedélyezett szabadság lejárt
(1956 Szentkuthy Miklós)
[az esztergomi érsek] jogaihoz tartozott az érseki nemesek kinevezése is
(1992 Mikó Sándor)
[Kozma Imre] 1977-től érseki tanácsos
(1996 Magyar Hírlap)
[A kanonoki testület tagjai] szakrális feladatot (papszentelés, bérmálás), beiktatást végeztek, vagy érseki helynökként (vicarius) bíráskodtak
(2002 Solymosi László)
Vö. CzF. érsėki, érsėkileg; ÉrtSz.; TESz. érsek; ÉKsz.

Beállítások