ért² (I. 12B II. 2B1) l. érett

érett mn-i ign, mn és fn  ért (kissé rég v. irod)

I. mn-i ign → érik.

II. mn 12B

1. ’érése révén kifejlett alakját, jellemző színét, ízét stb. elnyert v. vmire megfelelővé vált 〈növényi termés(rész), es. más növényi rész〉, ill. olyan 〈növényzet〉, amelynek termése ilyen állapotban van’ ❖ Ftt alma és ſzilva, és minden némü más érett gymltſk, haſznos eledelek, e’ nyavalyában (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 172) | Értünk Kunság mezein Ért kalászt lengettél, Tokaj szőlővesszein Nektárt csepegtettél (1823 Kölcsey Ferenc 8253013, 101) | Burgonya jól fejlődik, a korainak gumója már félig-meddig érett (1889 Budapesti Hírlap júl. 7. C4736, 11) | A paszuly zöld hüvelye meg az érett magva jó főzelék (1896 PallasLex. CD02) | kék ég, pipacsok, érett búzatáblák (1922 Krúdy Gyula CD54) | Az érett termés [ti. az ún. durián növényé] sajátosan édeskés, rothadó szagot áraszt (2008 Bernek Ágnes–Szabó Pál⁴ 3154003, 596) | [A téli körtéket] zölden, pontosabban tárolásra éretten szedik, és ilyen állapotukban tárolják hónapokig (2010 Szabad Föld nov. 12. C8396, 30).

1a. ’az abban végbemenő vegyi folyamat révén fogyasztásra, ill. felhasználásra (leg)alkalmas(abb) állapotában levő 〈szerves anyag, készítmény〉’ ❖ [a szőlő földjét] jó érett ſzarvas Marha ganéjjal, […] meg-hordatja, ’s meg-trágyáztatja (1780 Prónay Pál 7360002, 50) | Az érett turóból, sóval keménymaggal összegyurva, lesz a’ paraszt sajt (1844 e. Edvi Illés Pál 8573002, 59) | a ledöntött tőkére előbb érett föld, erre némi trágya s végül nyersebb föld hányatik (1893 PallasLex. CD02) | midőn például aludt tejet, joghurt-ot, érett sajtot fogyasztunk, jótékony baktériumok millióit visszük be szervezetünkbe (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 17) | Az érett, hároméves bor ízében és illatában még jól felismerhető a szőlő üdesége is (2002 Magyar Hírlap CD09).

1b. (Ásv) ’régebbi keletkezésű, szerkezetét, összetételét stb. tekintve kialakult állapotában levő 〈kőzet, ásvány〉’ ❖ A K [ti. az azbeszt] magában kétféle, ugymint érett ’s éretlen. Az érettben a Szálak ſzépen elválnak egymástól ’s felfonattathatnak, az éretlenben pedig öſzve ragaſztva találkoznak ’s fel nem fonathatók (1798 Sándor István 7287087, 119) | Magyarország tére alatt tudtomra szinte mindenütt van kőszén, s […] több helyen a Kárpátok tövében oly érett s vegyületlen találkozik, melynél különb sehol sem (1834–1837 Széchenyi István 8429021, 123) | hazánk nem termel annyi érett szenet, mint a mennyit rendes szükséglete megkiván (1906 Budapesti Hírlap dec. 23. C4694, 33) | A törmelékes kifejlődést a felfelé érettebb anyagú, növekvő karbonáttartalmú, andezites vulkáni szintekkel tagolt alsó-devon (?) Révfülöpi aleurolitpala zárja (1997 Magyarország földje CD05).

1c. ’olyan 〈állat v. növény(i rész), növényzet〉, amely növekedése során elérte azt a kort, méretet stb., amelyben vmire, kül. felhasználásra (a leg)alkalmas(abb)’ ❖ [a gazdasági egylet elnöke] felhivja a bortermesztőket, hogy a vidékükben meghonositott minden nemü fajból 10–30 darab érett vesszőt, vagy gyökeres tőt küldjenek be (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Vágósertésként csak valóban késre érett, darabonkint 130 kilón felül levő hizott sertés bocsátható kivitelre (1923 Budapesti Hírlap febr. 14. C4711, 8) | a mai kor erdésze is abban az erdőben, amelyben nagyméretű szerfát kíván nevelni, az évi használatot nem egész foltok tarravágásával veszi ki, hanem a vágásra érett egyes fa gondos kikeresésével és kijelölésével szálanként szedegeti (1938 Soproni Szemle CD52) | Az érett erdő faállományának értékesítésekor befolyó összeg magában foglalja a megújítás, az újratelepítés költségeit is (1999 Népszabadság máj. 14. C6989, 18).

1d. ’teljesen kifejlődött, teljes fejlettségét elért v. vmire alkalmassá vált 〈hályog, daganat stb.〉’ ❖ A’ himlö bé-óltáſa abban áll, midön olly ſzemélynek, a’ kin még a’ himlö ſoha ſem vóltt, börit fel-vágván, abba a’ ſebetskébe, más himls ſzemélybl vött érett himlö genyetſéget, ereſztnek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 645) | az egyik szemen az érett hályog szerencsétlenül, míg később a másikon az éretlen teljes sikerrel műtétetett (1862 Orvosi Hetilap C8112, 764) | Látszott rajta [ti. Alberten], hogy azért jött ő el a kávéházba, mert ki kellett magából önteni a meggyülemlett keserűséget. Fel kellett azt vágni, mint egy érett kelést, hogy megkönnyebbüljön (1926 Surányi Miklós CD10) | a műtétre „érett” fekélyek sebészi úton igen jól orvosolhatók (1955 Orvosi Hetilap C8202, 869) | A placentateratomák [= a méhlepényen keletkező tumorok] szolidak vagy cystásak, szövettanilag többnyire érettek (2006 Orvosi Hetilap C8252, 38).

1e. ’az az 〈állapot, fejlődési szakasz〉, amelyben az ilyen növény, növényi termés(rész) v. anyag, készítmény, kóros elváltozás stb. van, ill. az a 〈jelleg, minőség〉, amely arra jellemző’ ❖ [a teacserjének] egy barna fás Magtokja van, mely érett korában megreped (1798 Sándor István 7287085, 96) | még alig található geny mert még nem érkezett meg a kór érett időszakába (1881 Orvosi Hetilap C8131, 1147) | nagy súlyt fektettek a hályog érett voltára hályogoperálásoknál (1890 Orvosi Hetilap C8140, 51) | a kalászosok érett állapota miatt a rozszsal és buzával jóformán egy időben kasza alá kerül az árpa (1903 Budapesti Napló júl. 15. C4885, 14) | [A sajt] illata érett korában már önmagában laktató (2001 Magyar Hírlap CD09) | Minél érettebb szakaszban szedjük a gyümölcsöt, annál ízletesebb (2001 Szabad Föld júl. 6. C8387, 8).

2. ’olyan 〈ember, állat〉, aki v. amely biológiai fejlődésében a testileg, szexuálisan stb. kifejlett(, vmire alkalmas) állapotát elérte, ill. (vmihez) megfelelően fejlett v. kifejlett 〈magzat, szerv stb.〉’ ❖ Szünny meg anyád utánn síránkozni! Az érett ſzzhöz férjfiak illenek (1806 Verseghy Ferenc 8518017, 94) | Érett magzat. Foetus maturus (1828 Bugát Pál ford.–Hempel C1210, 8) | [a gombatestben] a legfelső, legidősebb spórák már érettek és készek, az alsók ellenben még fejlődésben vannak (1897 Természettudományi Közlöny C7921, 356) | [a mezei nyulak] már 5-8 hónapos korukban szaporodásra érettek (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 171) | a csecsemők szervezete – tüdejük, veséik, központi idegrendszerük – még nem elég érett e nagy műtétekhez (1965 Népszava aug. 8. C4829, 12) | Kóros körülmények között a vörösvértestek alakja lényeges eltérést mutathat a normális, érett vörösvértestekéhez képest (1986 Az emberi test 1114002, 585).

2a. ’az a 〈kor, időszak v. állapot〉, amelyben az ilyen ember, állat, szerv stb. van’ ❖ A’ felserdült, és ért idben (tempus pubescentis adolescentiae) tehát a’ mag a’ tökökben elkészittetik szüntelen (1789 Rácz Sámuel C3562, 175) | Az üsző három év mulva jut érett korra (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Darwin csecsemőmegfigyeléseiben azt hangoztatja, hogy az automatikus működések [agybeli] székhelyei korábban jutnak el tökéletes, azaz érett állapotukhoz, mint azok, amelyek az akaratlagos mozgás koordinációját végzik (1974 Orvosi Hetilap C8220, 2252) | Amikor egy kislány megszületik, a szervezetében már ott van – ha nem is érett állapotban – valamennyi petesejtje (1996 Népszabadság dec. 24. C7846, 11).

2b. (Orvos) ’kellő időben, idejében végbemenő, élettanilag teljesen kifejlett magzat világrahozatalával járó 〈szülés〉’ ❖ A’ terméſzet ſzerént való ért ſzléskor a’ ſzl méh kznségeſen a’ kilentzedik hónapnak vége felé le-lohad, s le-ereſzkedik (1780 Rácz Sámuel ford.–Störck C3571, 134) | A szülések közül éretlen szülés volt 4, koraszülés 8, érett szülés 62 esetben (1874 Orvosi Hetilap C8124, 78) | a lázas elvetélésekről szóló értekezésében az érett szülések után visszamaradt lepényrészek eltávolításának kérdését is érintve (1925 Orvosi Hetilap C8175, 243) | [Az ún. Bartter-szindróma esetében] kora- vagy érett szülés után pedig az újszülött életét veszélyeztető víz- és elektrolitháztartási zavar léphet fel (1991 Orvosi Hetilap C8237, 1156).

2c. ’nőiségében kibontakozott, már nem fiatal, de még vonzó külsejű 〈nő〉, ill. az a 〈kor〉, amelyben az ilyen nő van, v. arra jellemző 〈tulajdonság〉’ ❖ A kastély asszonya belép. Érett korú, de kellemeiből ki nem fosztott hölgy (1871 Fővárosi Lapok C8087, 868) | Érett asszony szépsége meddig tart? (1898 Pesti Hírlap aug. 10. C5646, 14) | Szép, érett alakja a harmincas évekre vallott (1917 Kaffka Margit 9290048, 15) | [Annuska] hamvas báját, az édesanya, Paula érett nőisége homályosítja el (2000 Új Könyvek CD29).

2d. ’biológiailag kifejlett emberre jellemző, a mutálás után kialakult mélyebb, ill. az idő múltával v. fejlesztése révén (sötétebb tónusúvá,) erőteljesebbé váló 〈beszéd- v. énekhang〉’ ❖ „Abafi Olivér”, szólt azon mély ezüst hangon Margit, melly olly ritka ’s szinte közép a’ fiatal férfiú, ’s az érett asszonyi hang között (1836 Jósika Miklós 8212003, 93) | – Ebtenyésztők – közölte [a telefonba] egy érett hang (1959 Magyar Nemzet márc. 5. C4798, 5) | nagyon szép, érett basszus hangom volt, így általában bekerültem a kórusba (2001 Magyar Hírlap CD09) | [Keszei Borbála] temperamentumához Bánk hitvese közel áll, de hangja még nem érett a szerepre (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ’kellő szellemi, lelki, erkölcsi fejlettséggel, élettapasztalattal stb. rendelkező(, felnőtt v. öreg) 〈személy〉, ill. az a 〈kor〉, amelyben az ilyen személy van’ ❖ nem mintha érettebb koromban a’ szerelemre olvasztó Siegwartot kiadni szégyenleném (1789 Kazinczy Ferenc C2517, [XV]) | Fogadok bár kivel, kapitány úr ezt nem fogná mondani érett asszonyságok előtt (1837 Fáy András¹ C0044, 205) | [a vadász] tud beszélni egyetmást, amit nemcsak a gyerek hallgat örömmel – de akármely érett ember, a szobák bölcse, vagy szemlélődő természetbuvár is (1882 Vajda János 8503070, 58) | Nem volt érett az anyaságra, és az inkubátorban elhelyezett újszülött látogatásakor nem élhette meg az anyaságot (1989 Polcz Alaine 1120003, 275) | rájön arra, hogy bár „szabadon” nyúlt a kábítószerhez, azaz formálisan el is utasíthatta volna, de amikor cselekedett, még nem volt elég érett ehhez a választáshoz, mert alapvető ismeretei is hiányoztak (2007 Balázs Zoltán² 3011001, 62).

3a. (kissé rég) ’az az 〈életkor〉, amelyben vki jogilag nagykorúnak számít, ill. ebben az életkorban levő, felnőtt 〈személy〉’ ❖ a gyermekek érett korukat elérvén, atyjokról maradt örökségüket kezökbe vehetnék (1858 Vasárnapi Újság CD56) | a büntetőjogi érettkor, mely a magyar btkv. szerint a betöltött 16-ik év (1893 PallasLex. CD02) | Már pedig, kedves Helén, akár akarod, akár nem, rajtad most már csak én segithetek. Kötelességem ez családunk iránt, melynek én vagyok egyetlen érett férfitagja (1903 Kóbor Tamás 1081001, 81).

3b. ’döntéseiben felelősségteljes, összetartó, közösségként jól működő 〈csoport〉’ ❖ valjon mikor lesz népünk eléggé érett ön javának megfontolására (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | hetykén azt szokták mondani: „a mely nép maga nem képes idegen segitség nélkül magát szabaddá tenni, nem érett a szabadságra.” (1894 e. Kossuth Lajos CD32) | nem az érett politikai nemzet, hanem az éretlen csőcselék akaratát juttatja kifejezésre (1912 Népszava jan. 12. C7480, [1]) | a vállalati szemlélet, amely mindenkor sugallja: érett, cselekvőkész közösségeknek tartja a brigádokat (1986 Népszabadság ápr. 2. C7836, 3).

3c. (ilyen személyre v. csoportra jellemző,) szellemi, lelki, erkölcsi stb. szempontból kellően fejlett 〈képesség, tulajdonság〉, ill. döntéseiben önálló, megfontolt 〈viselkedés, magatartás stb.〉’ ❖ érett eſzü ſzeméllyek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 5[r]) | Páris, Berlin, Róma népe képes volna-e ilyen érett és lovagias viselkedésre, ha területén tüntetnének a nemzeti egység ellen? (1895 Pesti Hírlap aug. 11. C5643, 1) | ifjú korában a nagy föladatok nehézségeit nem ismerte föl, csakis az aggkor érettebb belátásával és sok tapasztalat gyűjtése után győződött meg tévedéséről (1903 Rácz Lajos C7651, 367) | Tamást már igy, érett fejjel csak gyűlölni tudta (1929 Cholnoky László 9077001, 15) | Felnőtt, érett gondolkodású lények vagyunk, adjuk meg egymásnak a kellő tiszteletet (1985 Békés Pál 1014003, 34) | a szakszervezeti tagság érett, felelősségteljes magatartást tanúsított (1989 Népszava jan. 14. C7454, 1) | Az érett védekezési mechanizmusok olyan lelki lengéscsillapítók, amelyek megóvnak a lelki szerkezet szétrázódásához vezető szélsőséges, túlfűtött mentális működési módoktól (2004 Oláh Attila 3262001, 643).

4. ’alkotói, politikusi stb. egyéniségében teljesen kialakult, ill. kiteljesedett 〈személy〉’ ❖ Bárány János Úr, eggy ifjú, de érett Litterator, Don Carlost vette munkába. Prosában fogja fordítani (1790 Kazinczy Ferenc levelezése C2555, 563) | Legdistingváltabb felfogásu végül Stróbl Alajos „Réz tányérverő”-je; érett müvész jeles alkotása ez (1887 Fővárosi Lapok C8103, 587) | a kis Shirley Templeről kiderül: nem „csodagyerek” már, hanem komoly, érett szinésznő (1940 Pesti Hírlap dec. 24. C5688, 8) | [Deák Ferenc] fiatalon lett a megye országgyűlési képviselője, de már akkor érett, felkészült politikus volt (1998 Új Könyvek CD29) | Helsinkiben 200 méter mellen Európa legjobbja lett, és a medencében már nem a sikertől megrészegedett Gyurta [Dániel] úszott, hanem a céltudatos, érett sportoló (2008 Nemzeti Sport júl. 30. C8077, 10).

4a. ’kiérlelt, kiforrott 〈alkotás, stílus stb.〉’ ❖ Napjait éltednek de felesb ſzámokra vetettem, A’ mikor olly érett verſed elmbe kerlt (1787 Baróti Szabó Dávid C0814, 98) | A hátrahagyott töredék Mendelssohn legérettebb alkotásai közé tartozik (1891 Fővárosi Lapok C0160, 175) | [Móricz Zsigmond] realizmusa még nem elég érett, s társadalmi kritikája sem elég szilárd (1952 Darvas József 9101003, 125) | [Sinkó László] újszerű, fanyar színészegyéniség, meglepően érett játékstílussal (1965 B. Nagy László 9474009, 238) | [Sebestyén Júliának] lendületes, érett kűrje van […], szépek a forgásai, látványosak a lépéssorai, magasak az ugrásai (2002 Magyar Hírlap CD09).

5. (legvirágzóbb szakaszában,) tetőpontján levő 〈jelenség, folyamat, állapot, kül. művészeti, történelmi korszak〉, ill. 〈vminek〉 erre az állapotra jellemző 〈szakasza, része〉’ ❖ Moſt látom immár: hogy érett ideiben vagyon a’ gonoſzság; és nem ſoká Orſzágunknak nagy kárára ki-is-üthet (1786 Dugonics András C1470, 239) | Goethével való barátsága és kölcsönös hatásuk látszik meg Wieland munkásságának harmadik (érett) korszakán (1897 PallasLex. CD02) | Az érett középkort ma már nem látjuk csak „sötét”-nek (1935 Turóczi-Trostler József CD10) | [a nacionalizmus] a nemzeti erő kialakulásában és érett korszakában integráló erő volt, a kultúra és a haladás hordozója s legbensőbb lényéből más ma sem következik (1937 Gáspár Zoltán 2045021, 88) | az épülő székesegyház mégoly sematikusan visszaadott részletformái is az érett gótikára utalnak (1947 Dercsényi Dezső CD40) | A makrogazdasági mutatószámok alapján a gazdasági ciklus a fellendülés érett szakaszába ért (2010 Népszabadság ápr. 27. C7858, 11).

6. ’olyan 〈dolog〉, amely változása, fejlődése révén alkalmassá, megfelelővé vált vmire, ill. olyan 〈személy〉, aki élete, cselekedetei révén rászolgált vmire’ ❖ Érett vagy mennyekre; de nints még fldre miért únj (1786 Baróti Szabó Dávid ford. C0825, 66) | A nemzetgyülés kimondotta a hitszegő dynastia számüzését és hazánk függetlenségét. A dolog érett volt. Késni vele nem lehetett (1849 Kossuth Lajos CD32) | már gyilkosság nélkül is érett vagy a bitófára (1895 Budapesti Hírlap dec. 3. C4742, 12) | A magyar filmgyártás érett és fölkészült egy filmre (1937 Márai Sándor 2010002, 5) | a szocialista feltételek még nem elég érettek ahhoz, hogy a szocialista diktatúra gondolata beteljesedhessék (1956 Gergely Viola ford.–Drapkina 2025097, 687) | érett-e a helyzet az euró bevezetésére (2006 Magyar Nemzet 3221001, 3).

III. fn 2B1

1. (egysz 3. sz-ű birt szjellel) ’növényi termés megérett, megfelelő alakját, színét, ízét stb. elnyert része’ ❖ Eredj, a második pásztában van az a koránti sárga-baraczkfa, az érettjit jól lerázta a szél, szedegesd össze, jó lesz az unokáidnak (1898 Móra István 8321002, 157) | Fótolni, lyukgalni lehetne itt-ott az érettjét, de nem érdemes, mert nem hozhatunk ide ki huszonnégy pár aratót, hogy gázoljon, kastoljon [ti. sárban, lucsokban járkáljon] itt néhány hold érett búzáért (1949 Veres Péter 9771012, 78) | [A zöldség- és gyümölcsosztály vezetője a citromból] először magának méret egy kilót: – Az érettjét, Mariska, és rücskös ne legyen benne, mert a feleségem vele együtt kihajít! (1984 Népszabadság nov. 17. C7834, 13).

2. (kissé rég) ’érettségizett személy’ ❖ Az érettek közül 18 lép papi pályára (1890 Pesti Hírlap jún. 24. C5638, 10) | Magyarországon 1896 óta oly nők is léphetnek orvosi pályára, kik a kellő középiskolai tanulmányokat (jeles, v. jól érettek) végezték (1916 RévaiNagyLex. C5710, 845) | a gimnáziumok érettjei sem mind mennek főiskolákra (1925 Budapesti Hírlap aug. 9. C4713, 4).

Ö: fél~, túl~.

Vö. CzF. érėtt, érėtten; ÉrtSz. ~, ért²; TESz. érik; ÉKsz.; SzT. ért²; ÚMTsz.

ért² lásd érett
érett melléknévi igenév, melléknév és főnév
ért I. 12B II. 2B1 (kissé rég v. irod)
I. melléknévi igenévérik
II. melléknév 12B
1.
érése révén kifejlett alakját, jellemző színét, ízét stb. elnyert v. vmire megfelelővé vált 〈növényi termés(rész), es. más növényi rész〉, ill. olyan 〈növényzet〉, amelynek termése ilyen állapotban van
Ftt alma és ſzilva, és minden némü más érett gymltſk, haſznos eledelek, e’ nyavalyában
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Értünk Kunság mezein Ért kalászt lengettél, Tokaj szőlővesszein Nektárt csepegtettél
(1823 Kölcsey Ferenc)
Burgonya jól fejlődik, a korainak gumója már félig-meddig érett
(1889 Budapesti Hírlap júl. 7.)
A paszuly zöld hüvelye meg az érett magva jó főzelék
(1896 PallasLex.)
kék ég, pipacsok, érett búzatáblák
(1922 Krúdy Gyula)
Az érett termés [ti. az ún. durián növényé] sajátosan édeskés, rothadó szagot áraszt
(2008 Bernek Ágnes–Szabó Pál)
[A téli körtéket] zölden, pontosabban tárolásra éretten szedik, és ilyen állapotukban tárolják hónapokig
(2010 Szabad Föld nov. 12.)
1a.
az abban végbemenő vegyi folyamat révén fogyasztásra, ill. felhasználásra (leg)alkalmas(abb) állapotában levő 〈szerves anyag, készítmény〉
[a szőlő földjét]érett ſzarvas Marha ganéjjal, […] meg-hordatja, ’s meg-trágyáztatja
(1780 Prónay Pál)
Az érett turóból, sóval keménymaggal összegyurva, lesz a’ paraszt sajt
(1844 e. Edvi Illés Pál)
a ledöntött tőkére előbb érett föld, erre némi trágya s végül nyersebb föld hányatik
(1893 PallasLex.)
midőn például aludt tejet, joghurt-ot, érett sajtot fogyasztunk, jótékony baktériumok millióit visszük be szervezetünkbe
(1926 TolnaiÚjLex.)
Az érett, hároméves bor ízében és illatában még jól felismerhető a szőlő üdesége is
(2002 Magyar Hírlap)
1b. (Ásv)
régebbi keletkezésű, szerkezetét, összetételét stb. tekintve kialakult állapotában levő 〈kőzet, ásvány〉
A K [ti. az azbeszt] magában kétféle, ugymint érett ’s éretlen. Az érettben a Szálak ſzépen elválnak egymástól ’s felfonattathatnak, az éretlenben pedig öſzve ragaſztva találkoznak ’s fel nem fonathatók
(1798 Sándor István)
Magyarország tére alatt tudtomra szinte mindenütt van kőszén, s […] több helyen a Kárpátok tövében oly érett s vegyületlen találkozik, melynél különb sehol sem
(1834–1837 Széchenyi István)
hazánk nem termel annyi érett szenet, mint a mennyit rendes szükséglete megkiván
(1906 Budapesti Hírlap dec. 23.)
A törmelékes kifejlődést a felfelé érettebb anyagú, növekvő karbonáttartalmú, andezites vulkáni szintekkel tagolt alsó-devon (?) Révfülöpi aleurolitpala zárja
(1997 Magyarország földje)
1c.
olyan 〈állat v. növény(i rész), növényzet〉, amely növekedése során elérte azt a kort, méretet stb., amelyben vmire, kül. felhasználásra (a leg)alkalmas(abb)
[a gazdasági egylet elnöke] felhivja a bortermesztőket, hogy a vidékükben meghonositott minden nemü fajból 10–30 darab érett vesszőt, vagy gyökeres tőt küldjenek be
(1855 Vasárnapi Újság)
Vágósertésként csak valóban késre érett, darabonkint 130 kilón felül levő hizott sertés bocsátható kivitelre
(1923 Budapesti Hírlap febr. 14.)
a mai kor erdésze is abban az erdőben, amelyben nagyméretű szerfát kíván nevelni, az évi használatot nem egész foltok tarravágásával veszi ki, hanem a vágásra érett egyes fa gondos kikeresésével és kijelölésével szálanként szedegeti
(1938 Soproni Szemle)
Az érett erdő faállományának értékesítésekor befolyó összeg magában foglalja a megújítás, az újratelepítés költségeit is
(1999 Népszabadság máj. 14.)
1d.
teljesen kifejlődött, teljes fejlettségét elért v. vmire alkalmassá vált 〈hályog, daganat stb.〉
A’ himlö bé-óltáſa abban áll, midön olly ſzemélynek, a’ kin még a’ himlö ſoha ſem vóltt, börit fel-vágván, abba a’ ſebetskébe, más himls ſzemélybl vött érett himlö genyetſéget, ereſztnek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
az egyik szemen az érett hályog szerencsétlenül, míg később a másikon az éretlen teljes sikerrel műtétetett
(1862 Orvosi Hetilap)
Látszott rajta [ti. Alberten], hogy azért jött ő el a kávéházba, mert ki kellett magából önteni a meggyülemlett keserűséget. Fel kellett azt vágni, mint egy érett kelést, hogy megkönnyebbüljön
(1926 Surányi Miklós)
a műtétre „érett” fekélyek sebészi úton igen jól orvosolhatók
(1955 Orvosi Hetilap)
A placentateratomák [= a méhlepényen keletkező tumorok] szolidak vagy cystásak, szövettanilag többnyire érettek
(2006 Orvosi Hetilap)
1e.
az az 〈állapot, fejlődési szakasz〉, amelyben az ilyen növény, növényi termés(rész) v. anyag, készítmény, kóros elváltozás stb. van, ill. az a 〈jelleg, minőség〉, amely arra jellemző
[a teacserjének] egy barna fás Magtokja van, mely érett korában megreped
(1798 Sándor István)
még alig található geny mert még nem érkezett meg a kór érett időszakába
(1881 Orvosi Hetilap)
nagy súlyt fektettek a hályog érett voltára hályogoperálásoknál
(1890 Orvosi Hetilap)
a kalászosok érett állapota miatt a rozszsal és buzával jóformán egy időben kasza alá kerül az árpa
(1903 Budapesti Napló júl. 15.)
[A sajt] illata érett korában már önmagában laktató
(2001 Magyar Hírlap)
Minél érettebb szakaszban szedjük a gyümölcsöt, annál ízletesebb
(2001 Szabad Föld júl. 6.)
2.
olyan 〈ember, állat〉, aki v. amely biológiai fejlődésében a testileg, szexuálisan stb. kifejlett(, vmire alkalmas) állapotát elérte, ill. (vmihez) megfelelően fejlett v. kifejlett 〈magzat, szerv stb.〉
Szünny meg anyád utánn síránkozni! Az érett ſzzhöz férjfiak illenek
(1806 Verseghy Ferenc)
Érett magzat. Foetus maturus
(1828 Bugát Pál ford.Hempel)
[a gombatestben] a legfelső, legidősebb spórák már érettek és készek, az alsók ellenben még fejlődésben vannak
(1897 Természettudományi Közlöny)
[a mezei nyulak] már 5-8 hónapos korukban szaporodásra érettek
(1928 TolnaiÚjLex.)
a csecsemők szervezete – tüdejük, veséik, központi idegrendszerük – még nem elég érett e nagy műtétekhez
(1965 Népszava aug. 8.)
Kóros körülmények között a vörösvértestek alakja lényeges eltérést mutathat a normális, érett vörösvértestekéhez képest
(1986 Az emberi test)
2a.
az a 〈kor, időszak v. állapot〉, amelyben az ilyen ember, állat, szerv stb. van
A’ felserdült, és ért idben (tempus pubescentis adolescentiae) tehát a’ mag a’ tökökben elkészittetik szüntelen
(1789 Rácz Sámuel)
Az üsző három év mulva jut érett korra
(1858 Vasárnapi Újság)
Darwin csecsemőmegfigyeléseiben azt hangoztatja, hogy az automatikus működések [agybeli] székhelyei korábban jutnak el tökéletes, azaz érett állapotukhoz, mint azok, amelyek az akaratlagos mozgás koordinációját végzik
(1974 Orvosi Hetilap)
Amikor egy kislány megszületik, a szervezetében már ott van – ha nem is érett állapotban – valamennyi petesejtje
(1996 Népszabadság dec. 24.)
2b. (Orvos)
kellő időben, idejében végbemenő, élettanilag teljesen kifejlett magzat világrahozatalával járó 〈szülés〉
A’ terméſzet ſzerént való ért ſzléskor a’ ſzl méh kznségeſen a’ kilentzedik hónapnak vége felé le-lohad, s le-ereſzkedik
(1780 Rácz Sámuel ford.Störck)
A szülések közül éretlen szülés volt 4, koraszülés 8, érett szülés 62 esetben
(1874 Orvosi Hetilap)
a lázas elvetélésekről szóló értekezésében az érett szülések után visszamaradt lepényrészek eltávolításának kérdését is érintve
(1925 Orvosi Hetilap)
[Az ún. Bartter-szindróma esetében] kora- vagy érett szülés után pedig az újszülött életét veszélyeztető víz- és elektrolitháztartási zavar léphet fel
(1991 Orvosi Hetilap)
2c.
nőiségében kibontakozott, már nem fiatal, de még vonzó külsejű 〈nő〉, ill. az a 〈kor〉, amelyben az ilyen nő van, v. arra jellemző 〈tulajdonság〉
A kastély asszonya belép. Érett korú, de kellemeiből ki nem fosztott hölgy
(1871 Fővárosi Lapok)
Érett asszony szépsége meddig tart?
(1898 Pesti Hírlap aug. 10.)
Szép, érett alakja a harmincas évekre vallott
(1917 Kaffka Margit)
[Annuska] hamvas báját, az édesanya, Paula érett nőisége homályosítja el
(2000 Új Könyvek)
2d.
biológiailag kifejlett emberre jellemző, a mutálás után kialakult mélyebb, ill. az idő múltával v. fejlesztése révén (sötétebb tónusúvá,) erőteljesebbé váló 〈beszéd- v. énekhang〉
„Abafi Olivér”, szólt azon mély ezüst hangon Margit, melly olly ritka ’s szinte közép a’ fiatal férfiú, ’s az érett asszonyi hang között
(1836 Jósika Miklós)
– Ebtenyésztők – közölte [a telefonba] egy érett hang
(1959 Magyar Nemzet márc. 5.)
nagyon szép, érett basszus hangom volt, így általában bekerültem a kórusba
(2001 Magyar Hírlap)
[Keszei Borbála] temperamentumához Bánk hitvese közel áll, de hangja még nem érett a szerepre
(2002 Magyar Hírlap)
3.
kellő szellemi, lelki, erkölcsi fejlettséggel, élettapasztalattal stb. rendelkező(, felnőtt v. öreg) 〈személy〉, ill. az a 〈kor〉, amelyben az ilyen személy van
nem mintha érettebb koromban a’ szerelemre olvasztó Siegwartot kiadni szégyenleném
(1789 Kazinczy Ferenc)
Fogadok bár kivel, kapitány úr ezt nem fogná mondani érett asszonyságok előtt
(1837 Fáy András¹)
[a vadász] tud beszélni egyetmást, amit nemcsak a gyerek hallgat örömmel – de akármely érett ember, a szobák bölcse, vagy szemlélődő természetbuvár is
(1882 Vajda János)
Nem volt érett az anyaságra, és az inkubátorban elhelyezett újszülött látogatásakor nem élhette meg az anyaságot
(1989 Polcz Alaine)
rájön arra, hogy bár „szabadon” nyúlt a kábítószerhez, azaz formálisan el is utasíthatta volna, de amikor cselekedett, még nem volt elég érett ehhez a választáshoz, mert alapvető ismeretei is hiányoztak
(2007 Balázs Zoltán²)
3a. (kissé rég)
az az 〈életkor〉, amelyben vki jogilag nagykorúnak számít, ill. ebben az életkorban levő, felnőtt 〈személy〉
a gyermekek érett korukat elérvén, atyjokról maradt örökségüket kezökbe vehetnék
(1858 Vasárnapi Újság)
a büntetőjogi érettkor, mely a magyar btkv.büntető törvénykönyv szerint a betöltött 16-ik év
(1893 PallasLex.)
Már pedig, kedves Helén, akár akarod, akár nem, rajtad most már csak én segithetek. Kötelességem ez családunk iránt, melynek én vagyok egyetlen érett férfitagja
(1903 Kóbor Tamás)
3b.
döntéseiben felelősségteljes, összetartó, közösségként jól működő 〈csoport〉
valjon mikor lesz népünk eléggé érett ön javának megfontolására
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
hetykén azt szokták mondani: „a mely nép maga nem képes idegen segitség nélkül magát szabaddá tenni, nem érett a szabadságra.”
(1894 e. Kossuth Lajos)
nem az érett politikai nemzet, hanem az éretlen csőcselék akaratát juttatja kifejezésre
(1912 Népszava jan. 12.)
a vállalati szemlélet, amely mindenkor sugallja: érett, cselekvőkész közösségeknek tartja a brigádokat
(1986 Népszabadság ápr. 2.)
3c.
(ilyen személyre v. csoportra jellemző,) szellemi, lelki, erkölcsi stb. szempontból kellően fejlett 〈képesség, tulajdonság〉, ill. döntéseiben önálló, megfontolt 〈viselkedés, magatartás stb.〉
érett eſzü ſzeméllyek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Páris, Berlin, Róma népe képes volna-e ilyen érett és lovagias viselkedésre, ha területén tüntetnének a nemzeti egység ellen?
(1895 Pesti Hírlap aug. 11.)
ifjú korában a nagy föladatok nehézségeit nem ismerte föl, csakis az aggkor érettebb belátásával és sok tapasztalat gyűjtése után győződött meg tévedéséről
(1903 Rácz Lajos)
Tamást már igy, érett fejjel csak gyűlölni tudta
(1929 Cholnoky László)
Felnőtt, érett gondolkodású lények vagyunk, adjuk meg egymásnak a kellő tiszteletet
(1985 Békés Pál)
a szakszervezeti tagság érett, felelősségteljes magatartást tanúsított
(1989 Népszava jan. 14.)
Az érett védekezési mechanizmusok olyan lelki lengéscsillapítók, amelyek megóvnak a lelki szerkezet szétrázódásához vezető szélsőséges, túlfűtött mentális működési módoktól
(2004 Oláh Attila)
4.
alkotói, politikusi stb. egyéniségében teljesen kialakult, ill. kiteljesedett 〈személy〉
Bárány János Úr, eggy ifjú, de érett Litterator, Don Carlost vette munkába. Prosában fogja fordítani
(1790 Kazinczy Ferenc levelezése)
Legdistingváltabb felfogásu végül Stróbl Alajos „Réz tányérverő”-je; érett müvész jeles alkotása ez
(1887 Fővárosi Lapok)
a kis Shirley Templeről kiderül: nem „csodagyerek” már, hanem komoly, érett szinésznő
(1940 Pesti Hírlap dec. 24.)
[Deák Ferenc] fiatalon lett a megye országgyűlési képviselője, de már akkor érett, felkészült politikus volt
(1998 Új Könyvek)
Helsinkiben 200 méter mellen Európa legjobbja lett, és a medencében már nem a sikertől megrészegedett Gyurta [Dániel] úszott, hanem a céltudatos, érett sportoló
(2008 Nemzeti Sport júl. 30.)
4a.
kiérlelt, kiforrott 〈alkotás, stílus stb.〉
Napjait éltednek de felesb ſzámokra vetettem, A’ mikor olly érett verſed elmbe kerlt
(1787 Baróti Szabó Dávid)
A hátrahagyott töredék Mendelssohn legérettebb alkotásai közé tartozik
(1891 Fővárosi Lapok)
[Móricz Zsigmond] realizmusa még nem elég érett, s társadalmi kritikája sem elég szilárd
(1952 Darvas József)
[Sinkó László] újszerű, fanyar színészegyéniség, meglepően érett játékstílussal
(1965 B. Nagy László)
[Sebestyén Júliának] lendületes, érett kűrje van […], szépek a forgásai, látványosak a lépéssorai, magasak az ugrásai
(2002 Magyar Hírlap)
5.
(legvirágzóbb szakaszában,) tetőpontján levő 〈jelenség, folyamat, állapot, kül. művészeti, történelmi korszak〉, ill. 〈vminek〉 erre az állapotra jellemző 〈szakasza, része〉
Moſt látom immár: hogy érett ideiben vagyon a’ gonoſzság; és nem ſoká Orſzágunknak nagy kárára ki-is-üthet
(1786 Dugonics András)
Goethével való barátsága és kölcsönös hatásuk látszik meg Wieland munkásságának harmadik (érett) korszakán
(1897 PallasLex.)
Az érett középkort ma már nem látjuk csak „sötét”-nek
(1935 Turóczi-Trostler József)
[a nacionalizmus] a nemzeti erő kialakulásában és érett korszakában integráló erő volt, a kultúra és a haladás hordozója s legbensőbb lényéből más ma sem következik
(1937 Gáspár Zoltán)
az épülő székesegyház mégoly sematikusan visszaadott részletformái is az érett gótikára utalnak
(1947 Dercsényi Dezső)
A makrogazdasági mutatószámok alapján a gazdasági ciklus a fellendülés érett szakaszába ért
(2010 Népszabadság ápr. 27.)
6.
olyan 〈dolog〉, amely változása, fejlődése révén alkalmassá, megfelelővé vált vmire, ill. olyan 〈személy〉, aki élete, cselekedetei révén rászolgált vmire
Érett vagy mennyekre; de nints még fldre miért únj
(1786 Baróti Szabó Dávid ford.)
A nemzetgyülés kimondotta a hitszegő dynastia számüzését és hazánk függetlenségét. A dolog érett volt. Késni vele nem lehetett
(1849 Kossuth Lajos)
már gyilkosság nélkül is érett vagy a bitófára
(1895 Budapesti Hírlap dec. 3.)
A magyar filmgyártás érett és fölkészült egy filmre
(1937 Márai Sándor)
a szocialista feltételek még nem elég érettek ahhoz, hogy a szocialista diktatúra gondolata beteljesedhessék
(1956 Gergely Viola ford.Drapkina)
érett-e a helyzet az euró bevezetésére
(2006 Magyar Nemzet)
III. főnév 2B1
1. (egysz 3. sz-ű birt szjellel)
növényi termés megérett, megfelelő alakját, színét, ízét stb. elnyert része
Eredj, a második pásztában van az a koránti sárga-baraczkfa, az érettjit jól lerázta a szél, szedegesd össze, jó lesz az unokáidnak
(1898 Móra István)
Fótolni, lyukgalni lehetne itt-ott az érettjét, de nem érdemes, mert nem hozhatunk ide ki huszonnégy pár aratót, hogy gázoljon, kastoljon [ti. sárban, lucsokban járkáljon] itt néhány hold érett búzáért
(1949 Veres Péter)
[A zöldség- és gyümölcsosztály vezetője a citromból] először magának méret egy kilót: – Az érettjét, Mariska, és rücskös ne legyen benne, mert a feleségem vele együtt kihajít!
(1984 Népszabadság nov. 17.)
2. (kissé rég)
érettségizett személy
Az érettek közül 18 lép papi pályára
(1890 Pesti Hírlap jún. 24.)
Magyarországon 1896 óta oly nők is léphetnek orvosi pályára, kik a kellő középiskolai tanulmányokat (jeles, v.vagy jól érettek) végezték
(1916 RévaiNagyLex.)
a gimnáziumok érettjei sem mind mennek főiskolákra
(1925 Budapesti Hírlap aug. 9.)
Vö. CzF. érėtt, érėtten; ÉrtSz. ~, ért²; TESz. érik; ÉKsz.; SzT. ért²; ÚMTsz.

Beállítások