érzékeny mn 15B

1. (csekély) ingert (is) érzékelni képes, érzékelésre alkalmas 〈szervezet, érzékszerv, sejt〉, ill. ilyen sejtekkel különösen ellátott 〈testrész〉’ ❖ Kivántatik tudni-illik, hogy a’ test [ti. a szarvasmarháé] egéſséges, vidám, érzékeny, munkálodáſi könnyüek [legyenek] (1785 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4222, 62) | a pusztán lakó nép eléggé megfigyeli a természetet, a nyilvánulásokat. Az orra érzékeny, a füle pedig tökéletes (1897 Tömörkény István 8493004, 8) | A nyelv hegye az édes, töve a keserű, széle a savanyú íz iránt a legérzékenyebb (1939 ÚjIdőkLex. C5443, 3453) | [az örvényférgeknél] a fejvégen kívül a testfelület egyéb pontjain is vannak a fény iránt érzékeny sejtek (1952 Élet és Tudomány C4903, 539) | ajánlatos a diszkók közönségét is lehalkítani esténként, mivel az érzékenyebb fülű szomszédok könnyen feljelenthetik csendháborításért az intézmény vezetőjét (1995 Népszava dec. 21. C7460, 3).

1a. ’csekély inger érzékelésére és feldolgozására is képes 〈érzékszervi működés〉’ ❖ [némelyek] a’ vadáſz ebek’ kaholó hangjaival gyönyörködtetik füleiket, mellyeket gyakran az érzékeny hallású Ekhó meg-kettztet (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2114, 63) | A vakoknak – ugymond Edison, – igen érzékeny tapintásuk van. Ha e [ti. a síkból kiemelkedő nyomot hagyó] téntával irnak, irásban közlekedhetnek egymással (1878 Vasárnapi Újság C7392, 620) | [Az ősembert] az érzékeny szaglás a fenyegető veszedelem olyan apró jelenségeire figyelmeztette, amelyeket más módon nem ismerhetett volna fel (1948 Élet és Tudomány C4924, 633) | [a borokat ízlelő borkóstolók példája] is azt bizonyítja, hogy az érzékelésnek ez a fajtája szintén a környezethez való alkalmazkodás szolgálatában áll, hiszen – ha a szükség úgy kívánja – hallatlan mértékben kifinomul, elképesztően érzékeny lesz (1965 Élet és Tudomány C4916, 1511) | [a Rivotrilon és a Xanax] olyan elvonási tüneteket okoz, mint a heroin függőknél. Pszichésen összezavar, sokkal érzékenyebben érzékelem a színeket, a hangokat (2008 Szilánkokra hullva 3333002, 79).

1b. (átv is) ’gyenge jel felfogására (és pontos rögzítésére) is képes 〈műszer (része)〉’ ❖ Ezen Hév-mérők Reaumur grádusai szerént jelentik a’ levegő változását, és felette érzékenyek (1825 Hasznos Mulatságok C8323, 367) | A litográfiai rajzolók a sraffirozó gépekkel végzik munkájukat, és sineken dolgoznak a megmunkálandó kövön. Igen pontos, érzékeny gépezet ez (1897 PallasLex. CD02) | vannak igen érzékeny műszerek, szeizmométerek v. szeizmográfok, melyek a földkéreg legcsekélyebb rezgését is megérzik, följegyzik (1913 RévaiNagyLex. C5704, 9) | Budapest fekvésében, építészetében […] ott rejlik az a bizonyos ígéret, amit a minden izgalomra kész modern idegrendszer, mint valami érzékeny antenna, tüstént „vesz”, és amelyre készségesen ráhangolódik (1997 Kertész Imre² CD41).

2. ’lelkileg fogékony, gyengéd érzésű v. (túlságosan) kifinomult 〈személy, lélek stb.〉, ill. 〈vkinek〉 ilyen 〈természete〉’ ❖ Tudod, melly érzékeny [az asszonyoknak] kebelekbe ſzívek, Ha veſzedelembe látják esni hívek’ (1772 Bessenyei György¹ C1076, 35) | érzékeny természete őt [ti. a lengyel nemes úr lányát] inkább ég’ jegyesének, mint egy nemzetség’ törzsök anyjának rendelte (1830 Aurora C0037, 309) | [Friz Péter] álmodozó, érzékeny fiu volt és Sperman Maryért rajongott (1927 Pesti Hírlap ápr. 17. C5675, [51]) | mennél erősebb valaki, annál gyöngédebb szokott lenni. Szécsényi roppant erejű testalkatában is érzékeny lélek rejtőzik (1960 Népszava jan. 6. C4824, 6) | légkondicionált (e szótól elszörnyedt már néhány érzékeny kebel; én is utálom bizony, de használom) (2004 Bikácsy Gergely 3147004, 455).

2a. ’könnyen megbántódó, sértődékeny 〈személy, csoport〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈tulajdonság, viselkedés〉’ ❖ Elmentt! gondolám magamban. Talán igen érzékeny Kevélységét megbántotta kemény, ſebes, hírtelenked Magamviselete (1794 Kármán József² 7165022, 156) | [a fürdőtulajdonos] sietett Maszlaczky úr szállására, s ott igen udvariasan bocsánatot kért tőle ezen rendkívüli eset miatt, ami közte és a báró között történt. Azt nem kell olyan érzékenyen venni (1854 Jókai Mór CD18) | [a képviselő] ne legyen annyira érzékeny, hogy minden felszólalás által találva érezte magát. A képviselőnek vastag bőrünek kell lenni (1885 Pesti Hírlap jan. 28. C5633, 11) | a Rakovszky lemondása folytán elnökséget vesztett kereszténypárt érzékenyen duzzogott (1921 Népszava aug. 20. C7489, 4) | Munkatársa bírálatára ne reagáljon túlságosan érzékenyen! Ne feledje, hogy ön sem különösen finnyás, ha mások kritizálásáról van szó (1993 Magyar Nemzet jan. 16. C8368, melléklet VII).

3. ’bizonyos (külső) hatásokra v. vmely dologra az átlagosnál hevesebben, fájdalommal v. kóros elváltozással reagáló 〈élőlény, szerv stb.〉’ ❖ ha pedig már tellyeſſéggel meg-ſznt a’ tiſztúlás ’s erltetés, de még-igen bágyadtt és érzékeny a’ beteg azon levek mellet lágyan kéſzitett tyukmonyat-is ehetik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 332) | laxánst a’ szerfelett érzékeny gyomorra nézve nem örömest adnék (1805 Szentgyörgyi József C2556, 271) | a gyapjúing úgy felmarja az érzékeny bőrt, hogy tályogok, kelések támadnak utána (1898 Jókai Mór CD18) | fertőzéssel szemben érzékeny hasfalseb (1936 Orvosi Hetilap C8186, 672) | a fejlődő szervezet immunrendszere érzékenyebb, mint az éretteké (1985 Orvosi Hetilap C8231, 3056) | Az arcüreg gyulladásakor érzékenyek lehetnek a fogak, megjelenhet egy szokatlan érzés a fogsorban (2004 Szabad Föld ápr. 30. C8390, 14) | A sárga- és görögdinnye érzékeny a hidegre, sok meleget és napsütést kíván (2010 Szabad Föld ápr. 30. C8396, 30).

3a. (átv is) ’fájdalommal járó 〈sérülés, elváltozás v. kóros állapot〉’ ❖ a’ Lúd tollak, mellyek ugyan vért nem ontanak: de sok szíven mennél láthatatlanabb, annál érzékenyebb sebet ejtenek (1818 Hasznos Mulatságok C0178, 288) | érzékeny gyomorgörcsöm azonnal emlékeztetett, hogy – a földön vagyok (1883 Rózsaági Antal C3644, 226) | érzékeny szunyogcsipések (1937 Bánlaky József CD16) | 40. nap a hason és a lábakon néhány érzékeny bőrtályog és vörös csomó jelent meg (1999 Orvosi Hetilap C8245, 2944).

3b. ’olyan 〈élőlény〉, amely vmely ártalmas v. bántó ingerre, hatásra, ill. magatartásra az átlagosnál fokozottabb mértékben reagál’ ❖ Tégye kiki kezét a’ Szívére, és gondolja-meg, melly igen érzékeny ö a’ máſok’ Rágalmazására (1781 Gombási István ford. C1883, 111) | [ha a tehén] valamelly undoritó szag iránt érzékeny, ugy ezen szagot vagy semlegesiteni vagy eltávolitani ügyekezzünk (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045006, 25) | Ön az én rovásomra mulat! Elég ebből a rossz tréfából! Nagyon érzékeny vagyok a csúfolódással szemben (1921 Pesti Hírlap okt. 11. C5669, 2) | Nyugodtan nyomd mindenki kezébe a nagy pénzt, akkor nem lesz hiba. Csak arra érzékenyek, ha keveset adsz! (1966 Népszabadság okt. 1. C4816, 13) | Mindenki mindent csinálhat, csak a zajongásra vagyok érzékeny (2010 Népszabadság febr. 15. C7858, 9).

4. ’sérülékeny, kényes(, ezért óvatos bánásmódot igénylő) 〈tárgy, dolog, anyag〉’ ❖ a gyöngy igen érzékeny holmi ám, némely kéz érintésétől elveszti fényét (1914 Budapesti Hírlap febr. 28. C4702, 24) | Télen egy embernek fel kell mászni a tetőre és le kell verni a jeget az áramszedő saruiról és valamilyen kíméletesebb módon ki kell szabadítani az érzékenyebb porcelán korongokat is (1976 Moldova György C6893, 854) | [Szállítás esetén] az ütésre, rázkódásra érzékeny tárgyakat puha anyagokkal, filccel, habszivaccsal, szövettel érdemes burkolni (1996 Népszabadság jún. 20. C7846, 32) | kíméli az érzékeny anyagot és a későbbiekben nagyon megkönnyíti az összevarrást, hogy a jelölés varrás közben az anyag színén is látható (2007 Varrás kézikönyv kezdőknek és haladóknak ford. 3311003, 203).

4a. (ritk) ’bomlékony, instabil 〈vegyület〉, ill. vmely kémiai v. fizikai hatásra (kémiai) reakciót mutató 〈anyag v. növény〉’ ❖ A santonin [nevű, gyógyászatban használt vegyület] a világosság iránt érzékeny, s napon úgy mint a szervezetben megsárgul. A vizelet rendesen már a második adag után sárga színt ölt (1860 Orvosi Hetilap C8110, 393) | a tükör a ráeső fénysugarat toll gyanánt használja s a fény iránt érzékeny papirosra éppen olyan betüt ir, mintha csak emberi kéz vezetné (1900 Budapesti Hírlap jún. 17. C0055, 9) | A közönséges brómezüstlemezek csupán a kék, ibolya s az ibolyán túli sugarakra érzékenyek (1913 RévaiNagyLex. C5703, 720) | A fehérjék igen bonyolult felépitésü vegyületek. Ezek a rendkivül érzékeny anyagok vizvesztéskor kicsapódnak (1944 Pesti Hírlap ápr. 20. C5692, 5) | [A hortenzia] érzékeny a kémhatásra: savanyúbb talajban kékes, semleges talajban lilásabb árnyalatú virágokat hoz (1996 Lakáskultúra CD39).

4b. ’vmely külső körülmény hatására könnyen eltűnő, megszűnő 〈állapot, jelenség〉’ ❖ Uton semmi sem kellemesebb, mint ha az utitársak egy véleményen vannak. Föltettem magamban, hogy ez érzékeny egyetértést tőlem telhetőleg föntartom (1878 Fővárosi Lapok C8094, 764) | [Szenes Piroska] stílusa zavartalanul hat józan, naturalista részletekben és irreális szálakból szőtt, érzékenyen lebegő álomképekben egyaránt (1934 Kardos László CD10) | Minden eleme olyan érzékeny rendben helyezkedik el benne [ti. Tolsztoj Kreutzer szonátájában], hogy amint elveszünk belőle bármit is, a szikár és embertelen rögeszme kerül túlsúlyba (1960 Magyar Nemzet nov. 22. C0355, 4) | Elérkezünk valaha odáig, hogy az emberi lakóhelyek az ipar, a természet érzékeny összhangjának figyelembe vételével épülnek[?] (1991 Magyar Nemzet jún. 5. C8366, 8).

4c. ’〈vkinek v. vmely intézménynek, rendszernek〉 az a gyenge 〈pontja, része stb.〉, amely révén sebezhető, könnyen sérül’ ❖ az a’ kis leány, a’ kiről szóllok, most már Menyecske, sőt anya, ma vett levelében igen érzékeny oldalomról illetett (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 215) | arany-e vagy réz a sisak, a mit látok? De ez meg már épen érzékeny részén találta Decebált. – Réz ám a szented! (1885 Nemzet ápr. 19. C0384, [1]) | hatóságilag üldözték a Futárt [ti. a Pesti Futár című lapot], különösen egy miniszter, akit érzékeny oldalán talált (1928 Szini Gyula CD10) | „Magor vagy úgynevezett Kossuth bankjegyek eltitkolása.” Kossuth bankó! Érzékeny pontja volt ez a rendszernek (1962 Csenár János CD52) | Ennyi adat birtokában [a bank] olyan pontosan bombázhat majd saját és más cégek – fogyasztásunkba beleillő – ajánlataival, hogy mindig a legérzékenyebb pontunkat találhatja el (1997 Magyar Hírlap CD09).

4d. ’az az 〈időszak, időpont〉, amelyben vmely (rá veszélyes) hatásnak (különösen) ki van téve vmi’ ❖ [van a burgonyabogár] fejlődésében egy olyan „érzékeny időszak”, a melyben az állat a reá ható külső tényezőkre [...] nagyon élénken felel mustrázatának megváltoztatásával (1914 Természettudományi Közlöny C7938, 732) | alaptalan ráijesztések és fenyegetések főleg a gyermekkor érzékenyebb periódusaiban könnyen vezetnek későbbi fóbiás állapotokra (1935 RévaiNagyLex. C5717, 780) | a megegyezés minden hívének elemi érdeke, hogy ezekben a különösen fontos és érzékeny hetekben semmiféle imperialista bajkeverés ne zavarhassa az enyhülés sokat ígérő folyamatát (1959 Népszava aug. 16. C4823, 7) | [a cégek] egyre inkább ki vannak szolgáltatva annak, ha kritikus pontokon működő gépeik, szervereik egy érzékeny pillanatban (csúcsterheléskor, mikor máskor) meghibásodnak (1998 Magyar Hírlap CD09) | a kötődés kialakítására való képességet jellemzően az egyedfejlődés korai, érzékeny szakaszához kapcsolják (2006 Magyar Tudomány C8626, 147).

4e. ’kellemetlen, kínos lehetőségeket magában rejtő, körültekintést, óvatosságot igénylő, kényes 〈ügy, téma stb.〉’ ❖ Horánszky Nándor, mielőtt a dolog érdeméhez szólna, az előadóval egy kis érzékeny ügyet intéz el (1894 Pesti Hírlap jún. 17. C5642, 3) | Kényes és érzékeny témát [választott az író], amellyel nehéz volt megbirkóznia, hiszen katolikus pap törvénytelen fia regényének hőse (1937 Budapesti Hírlap dec. 12. C4725, melléklet IV) | a fontosabb közalkalmazotti állást betöltő [bajor] republikánusoknak „el kell számolniuk” pártjuk ideológiájával, vagyis bizottság előtt kell véleményt nyilvánítaniuk a politikailag érzékeny kérdésekről (1994 Magyar Hírlap CD09) | itt nagyon érzékeny alkotmányos problémák ütköznek egymással, a szólásszabadság és a közösség méltósága (2003 Országgyűlési Napló CD62).

4f. (kül. -re ragos határozóval) ’olyan 〈személy, testület〉, aki v. amely vmely (magának tulajdonított) értékre kényes, azt őrzi’ ❖ [a kötet] egy ollyan sokak előtt betsűletben lévő, a’ betsűletre igen érzékeny személyt, éppen abban az időben támad meg, midőn az [...] a’ tudomány’ alsóbb gráditsán állók között elég balúl ítélőkre talált (1817 Tudományos Gyűjtemény C5487, 115) | Én fiatal, heves, ’s mint tudja, a’ nő legszentebbjére, erényére rendkivül érzékeny vagyok, – mért gúnyolá ön azt, mellyet én gondolattal sem csonkitok soha meg (1844 Regélő Pesti Divatlap C4920, 83) | [Kazinczy] életének sok tragikuma között a legnagyobb az, hogy elismerés és dicsőség, mely iránt érzékeny volt, élete alkonyán elhagyni látszott őt (1931 Budapesti Hírlap okt. 20. C4719, 7) | a világközvélemény merőben megváltozott, az igazságra érzékenyebbé, erkölcsi hatóerejében erősebbé vált (1963 Magyar Nemzet máj. 9. C0356, [1]) | Az emberi jogok iránt érzékeny kormányok szeretnék tágítani a fehérorosz ellenzék mozgásterét (2005 Népszava aug. 3. C7468, 7).

5. (rég) ’jól érzékelhető, ill. jelentős (mértékű) 〈jelenség, dolog〉’ ❖ Eppen moſt áll a’ ſzégyen-kövön azon leg-nagyóbb Dámát jádzott csalárd aſzſzony, ki hamis petsét alatt 80-ezer forintokat vett vala-fel, és más gonoſzságokba-is nyakig hever vala: E’ ſok Bétsi Aſzſzonyok eltt nagyon érzékeny példa (1788 Magyar Kurír C0313, 423) | [az igazságot] megfogni is nehéz, de megemészteni sokszor még nehezebb; a’ szépség viszont mindnyájoknak érzékenyen fekszik szeme előtt a’ mívészletben; erőlkedés nélkül tsak hallania, látnia kell az embernek (1819 Tudományos Gyűjtemény C5509, 115) | [megelőzte a hirtelen jégesőt] bizonyos tikkasztó hőség, s még utána is szembetünően meleg volt a lég, melly későbben 9-10 óra táján már érzékenyen meghidegült (1855 Vasárnapi Újság CD56) | A szóbanforgó viszonylat forgalmának több mint 80%-át bonyolitja jelenleg autóval s igy érzékeny mennyiségeket von el a vasuttól (1926 Vasúti és Közlekedési Közlöny C8454, 64).

5a. (rég) ’erősen átérzett, átélt, nagyfokú 〈érzelem〉’ ❖ már annyi üdötöl el-jegyzett Kedveſemnek jelen-létéböl nékem, és ö néki leg érzékenyebb gyötrelmünkre el-zárva, és meg-foſztatva élvén, mindazáltal el-tekéllett ſzándékom, éltemig változhatatlan hive, ’s jegyese maradnom (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 229) | [a jegyesek] a’ leg érzékenyebb öröm között fogják egymást ölelni (1792 Magyar Kurír C0320, 1171) | [Lovassy István folyamodványai] érzékeny bánattal töltötték el a RR kebleit egyenkint, s kivétel nélkül összesen (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Kalap úr] arcán szokatlan lágyság és érzékeny öröm tükröződött, mint minő az anyáé, midőn csecsemője mosolyát lesi (1877 Mikszáth Kálmán 8312002, 129) | nem tudsz kitörni te sem hideg börtönödből, hogy kezet fogj édes testvéröcséddel; hogy letöröld az érzékeny fájdalom vastag könnycseppjeit! (1943 Berda József 9046004, 28).

5b. (vál v. tréf) ’ilyen érzelemmel teli, ill. érzelmekre erősen ható, érzelmes 〈megnyilatkozás, búcsú stb.〉’ ❖ Óh Aſſzonyom! felkiáltá rövid Halgatás után [a király], melly igen ſzeretném, ha itt nem vólna: olly érzékenyen kér, hogy ellent nem állhatok (1794 Uránia 7165002, 19) | itt-ott érzékeny sirversek olvashatók, az elporhadt hóditók hamvai felett (1854 Vasárnapi Újság CD56) | felugrott a vádlottak padjáról a fiú, kezet csókolt apjának, átölelve tartották egymást. Az érzékeny jelenetnek Kaplay Imre dr. ügyész vetett véget, aki vádbeszédében fenntartotta a zsarolás vádját (1942 Új Magyarság ápr. 3. C5256, 5) | A fölöslegessé vált kupakoktól, parafa dugóktól, kinyúlt befőttesgumiktól, rossz nejlonzacskóktól, elsárgult műanyag bögréktől vegyünk érzékeny búcsút (2000 Népszabadság márc. 23. C5833, [25]).

5c. (/vál) ’mély fájdalmat okozó v. vkit fájdalmasan érintő, súlyos 〈csapás, kár stb.〉’ ❖ ö Hertzegsége e’ moſtoha ſorsnak érzékeny tsapását másbéli vigaſztaláſsal, és örömmel meg-jutalmazva tapaſztalni fogja (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 300) | [a hadnagyra] nézve, ha szent kötelességében lélekisméretlenül járna el, lehetne érzékeny büntetést is határozni (1840 Társalkodó C7977, [53]) | Hogy én ezeket az embereket, akik ilyen érzékeny kárt vallottak, még tetejébe üldözzem is… no, már arra nem vitt rá a lelkem (1881 Mikszáth Kálmán CD04) | Amidőn 1325-ben Frigyes a bajor fogságból kiszabadult, Lipót osztrák herceg pedig meghalt, az életben maradt testvérek a családi vagyon felosztásánál Ottó herceget érzékenyen megrövidítették (1934 Bánlaky József CD16) | A XI. kongresszus óta eltelt években a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom számos kiemelkedő harcosa távozott az élők sorából. Haláluk érzékeny veszteség mindannyiunk számára (1980 Népszava márc. 25. C7445, 2).

6. ’olyan 〈tudós, művész〉, aki az adott terület műveléséhez megfelelő érzékkel rendelkezik, tudását finom érzékkel alkalmazza’ ❖ [Báróczi Sándor verseidet] Bartsai Fő-strásamester Urral és Dantzkai Pajtásommal (kik nyelvünknek érzékeny esmerőji) egy néhányszor idő kedves mulatásúl ismét, felolvasta (1784 Czirjék Mihály C2554, 62) | azt mondom, hogy egy jó, érzékeny Rhytmista lehet majd – másik Homérus (1810 Czinke Ferenc C1233, 11) | Naturalista, természetes és természetszerető volt az a költészet [ti. Francis Jammes-é], a közönséges dolgok és helyzetek barátja, a közhelyek értékének új felfedezője és érzékeny nemesítője (1944 Szabó Lőrinc 9629169, 147) | Arany János, a népköltészetünket érzékenyen értő tudós, elválasztja a balladát a románctól (1988 Magyar néprajz CD47).

6a. ’finom érzékkel végzett 〈művészi tevékenység〉, ill. ilyen módon haszn. 〈művészi eszköztár〉 v. ilyen érzékről tanúskodó, azzal megformált 〈műalkotás〉’ ❖ [Sipos József verseiben] a’ tárgyak az ő Phantaziaja alatt, a’ mellyekkel foglalatoskodik, a’ legérzékenyebb vonásokkal festettetnek-le (1818 Tudományos Gyűjtemény C5498, 108) | [leveleiben] Leonard érzékeny tollal festé a’ szerelemről halhatlanitott Clarense varázstáját (1844 Életképek C0100, 135) | finom és érzékeny versek (1911 Karinthy Frigyes CD10) | [Dobos Lajos] akvarelljeit, grafikáit a természet szépsége ihleti, érzékeny ecsettel reagál a táj változásaira (1966 Magyar Nemzet jan. 8. C4803, 4) | Kivételes remekmű ez [ti. Schubert hetedik szimfóniája], amely csak kivételesen érzékeny előadásban tárja fel saját szépségeit (1970 Magyar Nemzet aug. 22. C4807, 4) | színészeink érzékenyen játszanak, azonosulnak a szereppel (2005 Népszabadság okt. 27. C7853, 3).

7. ’vmely jelenség, megnyilvánulás stb. iránt fogékony, arra könnyen ráhangolódni képes 〈személy, közösség〉’ ❖ Jól tudtam én azt, hogy ha tsak távulról ſzemléltetem-is veled ezeket a’ ſzépségeket, érzékeny fogſz Te azokra lenni (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3751, 38) | néha egymástól nem is nagyon messze eső vidékek egész eltérőleg használják az ikes és iktelen igéket, az egyik vidék régiesebb, a másik meg inkább az euphonia iránt érzékenyebb (1882 Magyar Nyelvőr C5949, 310) | [a megfigyelőkészség a színészt] az emberi szellem minden látható megnyilatkozásával szemben érzékennyé, fogékonnyá teszi (1944 Magyar Nemzet jan. 12. C8360, 9) | Nem vagyok különösebben érzékeny a férfiszépségre, de ilyen vonzó, a durvaságnak és a finomságnak különös elegyéből kikalapált arcot még nem láttam (1972 Lázár Ervin 2021004, 870) | Az természetesen nagyon is helyénvaló lehet, ha az ember bizonyos választási lehetőségekhez közönyösen viszonyul, vagy elutasítja őket, mert ez lehet a feltétele annak, hogy más, fontosabb választási lehetőségek iránt érzékenyebb legyen (2007 Balázs Zoltán² 3011001, 62).

Ö: fény~, front~, glutén~, liszt~, tej~, túl~.

ÖU: fagy~.

ÖE: ~szívűség.

Sz: érzékenytelen.

Vö. CzF. érzékėny, érzékėnyen, érzékenyül; ÉrtSz.; TESz. érez; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

érzékeny melléknév 15B
1.
(csekély) ingert (is) érzékelni képes, érzékelésre alkalmas 〈szervezet, érzékszerv, sejt〉, ill. ilyen sejtekkel különösen ellátott 〈testrész〉
Kivántatik tudni-illik, hogy a’ test [ti. a szarvasmarháé] egéſséges, vidám, érzékeny, munkálodáſi könnyüek [legyenek]
(1785 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
a pusztán lakó nép eléggé megfigyeli a természetet, a nyilvánulásokat. Az orra érzékeny, a füle pedig tökéletes
(1897 Tömörkény István)
A nyelv hegye az édes, töve a keserű, széle a savanyú íz iránt a legérzékenyebb
(1939 ÚjIdőkLex.)
[az örvényférgeknél] a fejvégen kívül a testfelület egyéb pontjain is vannak a fény iránt érzékeny sejtek
(1952 Élet és Tudomány)
ajánlatos a diszkók közönségét is lehalkítani esténként, mivel az érzékenyebb fülű szomszédok könnyen feljelenthetik csendháborításért az intézmény vezetőjét
(1995 Népszava dec. 21.)
1a.
csekély inger érzékelésére és feldolgozására is képes 〈érzékszervi működés〉
[némelyek] a’ vadáſz ebek’ kaholó hangjaival gyönyörködtetik füleiket, mellyeket gyakran az érzékeny hallású Ekhó meg-kettztet
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
A vakoknak – ugymond Edison, – igen érzékeny tapintásuk van. Ha e [ti. a síkból kiemelkedő nyomot hagyó] téntával irnak, irásban közlekedhetnek egymással
(1878 Vasárnapi Újság)
[Az ősembert] az érzékeny szaglás a fenyegető veszedelem olyan apró jelenségeire figyelmeztette, amelyeket más módon nem ismerhetett volna fel
(1948 Élet és Tudomány)
[a borokat ízlelő borkóstolók példája] is azt bizonyítja, hogy az érzékelésnek ez a fajtája szintén a környezethez való alkalmazkodás szolgálatában áll, hiszen – ha a szükség úgy kívánja – hallatlan mértékben kifinomul, elképesztően érzékeny lesz
(1965 Élet és Tudomány)
[a Rivotrilon és a Xanax] olyan elvonási tüneteket okoz, mint a heroin függőknél. Pszichésen összezavar, sokkal érzékenyebben érzékelem a színeket, a hangokat
(2008 Szilánkokra hullva)
1b. (átv is)
gyenge jel felfogására (és pontos rögzítésére) is képes 〈műszer (része)
Ezen Hév-mérők Reaumur grádusai szerént jelentik a’ levegő változását, és felette érzékenyek
(1825 Hasznos Mulatságok)
A litográfiai rajzolók a sraffirozó gépekkel végzik munkájukat, és sineken dolgoznak a megmunkálandó kövön. Igen pontos, érzékeny gépezet ez
(1897 PallasLex.)
vannak igen érzékeny műszerek, szeizmométerek v.vagy szeizmográfok, melyek a földkéreg legcsekélyebb rezgését is megérzik, följegyzik
(1913 RévaiNagyLex.)
Budapest fekvésében, építészetében […] ott rejlik az a bizonyos ígéret, amit a minden izgalomra kész modern idegrendszer, mint valami érzékeny antenna, tüstént „vesz”, és amelyre készségesen ráhangolódik
(1997 Kertész Imre²)
2.
lelkileg fogékony, gyengéd érzésű v. (túlságosan) kifinomult 〈személy, lélek stb.〉, ill. 〈vkinek〉 ilyen 〈természete〉
Tudod, melly érzékeny [az asszonyoknak] kebelekbe ſzívek, Ha veſzedelembe látják esni hívek’
(1772 Bessenyei György¹)
érzékeny természete őt [ti. a lengyel nemes úr lányát] inkább ég’ jegyesének, mint egy nemzetség’ törzsök anyjának rendelte
(1830 Aurora)
[Friz Péter] álmodozó, érzékeny fiu volt és Sperman Maryért rajongott
(1927 Pesti Hírlap ápr. 17.)
mennél erősebb valaki, annál gyöngédebb szokott lenni. Szécsényi roppant erejű testalkatában is érzékeny lélek rejtőzik
(1960 Népszava jan. 6.)
légkondicionált (e szótól elszörnyedt már néhány érzékeny kebel; én is utálom bizony, de használom)
(2004 Bikácsy Gergely)
2a.
könnyen megbántódó, sértődékeny 〈személy, csoport〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈tulajdonság, viselkedés〉
Elmentt! gondolám magamban. Talán igen érzékeny Kevélységét megbántotta kemény, ſebes, hírtelenked Magamviselete
(1794 Kármán József²)
[a fürdőtulajdonos] sietett Maszlaczky úr szállására, s ott igen udvariasan bocsánatot kért tőle ezen rendkívüli eset miatt, ami közte és a báró között történt. Azt nem kell olyan érzékenyen venni
(1854 Jókai Mór)
[a képviselő] ne legyen annyira érzékeny, hogy minden felszólalás által találva érezte magát. A képviselőnek vastag bőrünek kell lenni
(1885 Pesti Hírlap jan. 28.)
a Rakovszky lemondása folytán elnökséget vesztett kereszténypárt érzékenyen duzzogott
(1921 Népszava aug. 20.)
Munkatársa bírálatára ne reagáljon túlságosan érzékenyen! Ne feledje, hogy ön sem különösen finnyás, ha mások kritizálásáról van szó
(1993 Magyar Nemzet jan. 16.)
3.
bizonyos (külső) hatásokra v. vmely dologra az átlagosnál hevesebben, fájdalommal v. kóros elváltozással reagáló 〈élőlény, szerv stb.〉
ha pedig már tellyeſſéggel meg-ſznt a’ tiſztúlás ’s erltetés, de még-igen bágyadtt és érzékeny a’ beteg azon levek mellet lágyan kéſzitett tyukmonyat-is ehetik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
laxánst a’ szerfelett érzékeny gyomorra nézve nem örömest adnék
(1805 Szentgyörgyi József)
a gyapjúing úgy felmarja az érzékeny bőrt, hogy tályogok, kelések támadnak utána
(1898 Jókai Mór)
fertőzéssel szemben érzékeny hasfalseb
(1936 Orvosi Hetilap)
a fejlődő szervezet immunrendszere érzékenyebb, mint az éretteké
(1985 Orvosi Hetilap)
Az arcüreg gyulladásakor érzékenyek lehetnek a fogak, megjelenhet egy szokatlan érzés a fogsorban
(2004 Szabad Föld ápr. 30.)
A sárga- és görögdinnye érzékeny a hidegre, sok meleget és napsütést kíván
(2010 Szabad Föld ápr. 30.)
3a. (átv is)
fájdalommal járó 〈sérülés, elváltozás v. kóros állapot〉
a’ Lúd tollak, mellyek ugyan vért nem ontanak: de sok szíven mennél láthatatlanabb, annál érzékenyebb sebet ejtenek
(1818 Hasznos Mulatságok)
érzékeny gyomorgörcsöm azonnal emlékeztetett, hogy – a földön vagyok
(1883 Rózsaági Antal)
érzékeny szunyogcsipések
(1937 Bánlaky József)
40. nap a hason és a lábakon néhány érzékeny bőrtályog és vörös csomó jelent meg
(1999 Orvosi Hetilap)
3b.
olyan 〈élőlény〉, amely vmely ártalmas v. bántó ingerre, hatásra, ill. magatartásra az átlagosnál fokozottabb mértékben reagál
Tégye kiki kezét a’ Szívére, és gondolja-meg, melly igen érzékeny ö a’ máſok’ Rágalmazására
(1781 Gombási István ford.)
[ha a tehén] valamelly undoritó szag iránt érzékeny, ugy ezen szagot vagy semlegesiteni vagy eltávolitani ügyekezzünk
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
Ön az én rovásomra mulat! Elég ebből a rossz tréfából! Nagyon érzékeny vagyok a csúfolódással szemben
(1921 Pesti Hírlap okt. 11.)
Nyugodtan nyomd mindenki kezébe a nagy pénzt, akkor nem lesz hiba. Csak arra érzékenyek, ha keveset adsz!
(1966 Népszabadság okt. 1.)
Mindenki mindent csinálhat, csak a zajongásra vagyok érzékeny
(2010 Népszabadság febr. 15.)
4.
sérülékeny, kényes(, ezért óvatos bánásmódot igénylő) 〈tárgy, dolog, anyag〉
a gyöngy igen érzékeny holmi ám, némely kéz érintésétől elveszti fényét
(1914 Budapesti Hírlap febr. 28.)
Télen egy embernek fel kell mászni a tetőre és le kell verni a jeget az áramszedő saruiról és valamilyen kíméletesebb módon ki kell szabadítani az érzékenyebb porcelán korongokat is
(1976 Moldova György)
[Szállítás esetén] az ütésre, rázkódásra érzékeny tárgyakat puha anyagokkal, filccel, habszivaccsal, szövettel érdemes burkolni
(1996 Népszabadság jún. 20.)
kíméli az érzékeny anyagot és a későbbiekben nagyon megkönnyíti az összevarrást, hogy a jelölés varrás közben az anyag színén is látható
(2007 Varrás kézikönyv kezdőknek és haladóknak ford.)
4a. (ritk)
bomlékony, instabil 〈vegyület〉, ill. vmely kémiai v. fizikai hatásra (kémiai) reakciót mutató 〈anyag v. növény〉
A santonin [nevű, gyógyászatban használt vegyület] a világosság iránt érzékeny, s napon úgy mint a szervezetben megsárgul. A vizelet rendesen már a második adag után sárga színt ölt
(1860 Orvosi Hetilap)
a tükör a ráeső fénysugarat toll gyanánt használja s a fény iránt érzékeny papirosra éppen olyan betüt ir, mintha csak emberi kéz vezetné
(1900 Budapesti Hírlap jún. 17.)
A közönséges brómezüstlemezek csupán a kék, ibolya s az ibolyán túli sugarakra érzékenyek
(1913 RévaiNagyLex.)
A fehérjék igen bonyolult felépitésü vegyületek. Ezek a rendkivül érzékeny anyagok vizvesztéskor kicsapódnak
(1944 Pesti Hírlap ápr. 20.)
[A hortenzia] érzékeny a kémhatásra: savanyúbb talajban kékes, semleges talajban lilásabb árnyalatú virágokat hoz
(1996 Lakáskultúra)
4b.
vmely külső körülmény hatására könnyen eltűnő, megszűnő 〈állapot, jelenség〉
Uton semmi sem kellemesebb, mint ha az utitársak egy véleményen vannak. Föltettem magamban, hogy ez érzékeny egyetértést tőlem telhetőleg föntartom
(1878 Fővárosi Lapok)
[Szenes Piroska] stílusa zavartalanul hat józan, naturalista részletekben és irreális szálakból szőtt, érzékenyen lebegő álomképekben egyaránt
(1934 Kardos László)
Minden eleme olyan érzékeny rendben helyezkedik el benne [ti. Tolsztoj Kreutzer szonátájában], hogy amint elveszünk belőle bármit is, a szikár és embertelen rögeszme kerül túlsúlyba
(1960 Magyar Nemzet nov. 22.)
Elérkezünk valaha odáig, hogy az emberi lakóhelyek az ipar, a természet érzékeny összhangjának figyelembe vételével épülnek[?]
(1991 Magyar Nemzet jún. 5.)
4c.
〈vkinek v. vmely intézménynek, rendszernek〉 az a gyenge 〈pontja, része stb.〉, amely révén sebezhető, könnyen sérül
az a’ kis leány, a’ kiről szóllok, most már Menyecske, sőt anya, ma vett levelében igen érzékeny oldalomról illetett
(1807 Kazinczy Ferenc)
arany-e vagy réz a sisak, a mit látok? De ez meg már épen érzékeny részén találta Decebált. – Réz ám a szented!
(1885 Nemzet ápr. 19.)
hatóságilag üldözték a Futárt [ti. a Pesti Futár című lapot], különösen egy miniszter, akit érzékeny oldalán talált
(1928 Szini Gyula)
„Magor vagy úgynevezett Kossuth bankjegyek eltitkolása.” Kossuth bankó! Érzékeny pontja volt ez a rendszernek
(1962 Csenár János)
Ennyi adat birtokában [a bank] olyan pontosan bombázhat majd saját és más cégek – fogyasztásunkba beleillő – ajánlataival, hogy mindig a legérzékenyebb pontunkat találhatja el
(1997 Magyar Hírlap)
4d.
az az 〈időszak, időpont〉, amelyben vmely (rá veszélyes) hatásnak (különösen) ki van téve vmi
[van a burgonyabogár] fejlődésében egy olyan „érzékeny időszak”, a melyben az állat a reá ható külső tényezőkre [...] nagyon élénken felel mustrázatának megváltoztatásával
(1914 Természettudományi Közlöny)
alaptalan ráijesztések és fenyegetések főleg a gyermekkor érzékenyebb periódusaiban könnyen vezetnek későbbi fóbiás állapotokra
(1935 RévaiNagyLex.)
a megegyezés minden hívének elemi érdeke, hogy ezekben a különösen fontos és érzékeny hetekben semmiféle imperialista bajkeverés ne zavarhassa az enyhülés sokat ígérő folyamatát
(1959 Népszava aug. 16.)
[a cégek] egyre inkább ki vannak szolgáltatva annak, ha kritikus pontokon működő gépeik, szervereik egy érzékeny pillanatban (csúcsterheléskor, mikor máskor) meghibásodnak
(1998 Magyar Hírlap)
a kötődés kialakítására való képességet jellemzően az egyedfejlődés korai, érzékeny szakaszához kapcsolják
(2006 Magyar Tudomány)
4e.
kellemetlen, kínos lehetőségeket magában rejtő, körültekintést, óvatosságot igénylő, kényes 〈ügy, téma stb.〉
Horánszky Nándor, mielőtt a dolog érdeméhez szólna, az előadóval egy kis érzékeny ügyet intéz el
(1894 Pesti Hírlap jún. 17.)
Kényes és érzékeny témát [választott az író], amellyel nehéz volt megbirkóznia, hiszen katolikus pap törvénytelen fia regényének hőse
(1937 Budapesti Hírlap dec. 12.)
a fontosabb közalkalmazotti állást betöltő [bajor] republikánusoknak „el kell számolniuk” pártjuk ideológiájával, vagyis bizottság előtt kell véleményt nyilvánítaniuk a politikailag érzékeny kérdésekről
(1994 Magyar Hírlap)
itt nagyon érzékeny alkotmányos problémák ütköznek egymással, a szólásszabadság és a közösség méltósága
(2003 Országgyűlési Napló)
4f. (kül. -re ragos határozóval)
olyan 〈személy, testület〉, aki v. amely vmely (magának tulajdonított) értékre kényes, azt őrzi
[a kötet] egy ollyan sokak előtt betsűletben lévő, a’ betsűletre igen érzékeny személyt, éppen abban az időben támad meg, midőn az [...] a’ tudomány’ alsóbb gráditsán állók között elég balúl ítélőkre talált
(1817 Tudományos Gyűjtemény)
Én fiatal, heves, ’s mint tudja, a’ nő legszentebbjére, erényére rendkivül érzékeny vagyok, – mért gúnyolá ön azt, mellyet én gondolattal sem csonkitok soha meg
(1844 Regélő Pesti Divatlap)
[Kazinczy] életének sok tragikuma között a legnagyobb az, hogy elismerés és dicsőség, mely iránt érzékeny volt, élete alkonyán elhagyni látszott őt
(1931 Budapesti Hírlap okt. 20.)
a világközvélemény merőben megváltozott, az igazságra érzékenyebbé, erkölcsi hatóerejében erősebbé vált
(1963 Magyar Nemzet máj. 9.)
Az emberi jogok iránt érzékeny kormányok szeretnék tágítani a fehérorosz ellenzék mozgásterét
(2005 Népszava aug. 3.)
5. (rég)
jól érzékelhető, ill. jelentős (mértékű) 〈jelenség, dolog〉
Eppen moſt áll a’ ſzégyen-kövön azon leg-nagyóbb Dámát jádzott csalárd aſzſzony, ki hamis petsét alatt 80-ezer forintokat vett vala-fel, és más gonoſzságokba-is nyakig hever vala: E’ ſok Bétsi Aſzſzonyok eltt nagyon érzékeny példa
(1788 Magyar Kurír)
[az igazságot] megfogni is nehéz, de megemészteni sokszor még nehezebb; a’ szépség viszont mindnyájoknak érzékenyen fekszik szeme előtt a’ mívészletben; erőlkedés nélkül tsak hallania, látnia kell az embernek
(1819 Tudományos Gyűjtemény)
[megelőzte a hirtelen jégesőt] bizonyos tikkasztó hőség, s még utána is szembetünően meleg volt a lég, melly későbben 9-10 óra táján már érzékenyen meghidegült
(1855 Vasárnapi Újság)
A szóbanforgó viszonylat forgalmának több mint 80%-át bonyolitja jelenleg autóval s igy érzékeny mennyiségeket von el a vasuttól
(1926 Vasúti és Közlekedési Közlöny)
5a. (rég)
erősen átérzett, átélt, nagyfokú 〈érzelem〉
már annyi üdötöl el-jegyzett Kedveſemnek jelen-létéböl nékem, és ö néki leg érzékenyebb gyötrelmünkre el-zárva, és meg-foſztatva élvén, mindazáltal el-tekéllett ſzándékom, éltemig változhatatlan hive, ’s jegyese maradnom
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[a jegyesek] a’ leg érzékenyebb öröm között fogják egymást ölelni
(1792 Magyar Kurír)
[Lovassy István folyamodványai] érzékeny bánattal töltötték el a RRrendek kebleit egyenkint, s kivétel nélkül összesen
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
[Kalap úr] arcán szokatlan lágyság és érzékeny öröm tükröződött, mint minő az anyáé, midőn csecsemője mosolyát lesi
(1877 Mikszáth Kálmán)
nem tudsz kitörni te sem hideg börtönödből, hogy kezet fogj édes testvéröcséddel; hogy letöröld az érzékeny fájdalom vastag könnycseppjeit!
(1943 Berda József)
5b. (vál v. tréf)
ilyen érzelemmel teli, ill. érzelmekre erősen ható, érzelmes 〈megnyilatkozás, búcsú stb.〉
Óh Aſſzonyom! felkiáltá rövid Halgatás után [a király], melly igen ſzeretném, ha itt nem vólna: olly érzékenyen kér, hogy ellent nem állhatok
(1794 Uránia)
itt-ott érzékeny sirversek olvashatók, az elporhadt hóditók hamvai felett
(1854 Vasárnapi Újság)
felugrott a vádlottak padjáról a fiú, kezet csókolt apjának, átölelve tartották egymást. Az érzékeny jelenetnek Kaplay Imre dr.doktor ügyész vetett véget, aki vádbeszédében fenntartotta a zsarolás vádját
(1942 Új Magyarság ápr. 3.)
A fölöslegessé vált kupakoktól, parafa dugóktól, kinyúlt befőttesgumiktól, rossz nejlonzacskóktól, elsárgult műanyag bögréktől vegyünk érzékeny búcsút
(2000 Népszabadság márc. 23.)
5c. (/vál)
mély fájdalmat okozó v. vkit fájdalmasan érintő, súlyos 〈csapás, kár stb.〉
ö Hertzegsége e’ moſtoha ſorsnak érzékeny tsapását másbéli vigaſztaláſsal, és örömmel meg-jutalmazva tapaſztalni fogja
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[a hadnagyra] nézve, ha szent kötelességében lélekisméretlenül járna el, lehetne érzékeny büntetést is határozni
(1840 Társalkodó)
Hogy én ezeket az embereket, akik ilyen érzékeny kárt vallottak, még tetejébe üldözzem is… no, már arra nem vitt rá a lelkem
(1881 Mikszáth Kálmán)
Amidőn 1325-ben Frigyes a bajor fogságból kiszabadult, Lipót osztrák herceg pedig meghalt, az életben maradt testvérek a családi vagyon felosztásánál Ottó herceget érzékenyen megrövidítették
(1934 Bánlaky József)
A XI. kongresszus óta eltelt években a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom számos kiemelkedő harcosa távozott az élők sorából. Haláluk érzékeny veszteség mindannyiunk számára
(1980 Népszava márc. 25.)
6.
olyan 〈tudós, művész〉, aki az adott terület műveléséhez megfelelő érzékkel rendelkezik, tudását finom érzékkel alkalmazza
[Báróczi Sándor verseidet] Bartsai Fő-strásamester Urral és Dantzkai Pajtásommal (kik nyelvünknek érzékeny esmerőji) egy néhányszor idő kedves mulatásúl ismét, felolvasta
(1784 Czirjék Mihály)
azt mondom, hogy egy jó, érzékeny Rhytmista lehet majd – másik Homérus
(1810 Czinke Ferenc)
Naturalista, természetes és természetszerető volt az a költészet [ti. Francis Jammes-é], a közönséges dolgok és helyzetek barátja, a közhelyek értékének új felfedezője és érzékeny nemesítője
(1944 Szabó Lőrinc)
Arany János, a népköltészetünket érzékenyen értő tudós, elválasztja a balladát a románctól
(1988 Magyar néprajz)
6a.
finom érzékkel végzett 〈művészi tevékenység〉, ill. ilyen módon haszn. 〈művészi eszköztár〉 v. ilyen érzékről tanúskodó, azzal megformált 〈műalkotás〉
[Sipos József verseiben] a’ tárgyak az ő Phantaziaja alatt, a’ mellyekkel foglalatoskodik, a’ legérzékenyebb vonásokkal festettetnek-le
(1818 Tudományos Gyűjtemény)
[leveleiben] Leonard érzékeny tollal festé a’ szerelemről halhatlanitott Clarense varázstáját
(1844 Életképek)
finom és érzékeny versek
(1911 Karinthy Frigyes)
[Dobos Lajos] akvarelljeit, grafikáit a természet szépsége ihleti, érzékeny ecsettel reagál a táj változásaira
(1966 Magyar Nemzet jan. 8.)
Kivételes remekmű ez [ti. Schubert hetedik szimfóniája], amely csak kivételesen érzékeny előadásban tárja fel saját szépségeit
(1970 Magyar Nemzet aug. 22.)
színészeink érzékenyen játszanak, azonosulnak a szereppel
(2005 Népszabadság okt. 27.)
7.
vmely jelenség, megnyilvánulás stb. iránt fogékony, arra könnyen ráhangolódni képes 〈személy, közösség〉
Jól tudtam én azt, hogy ha tsak távulról ſzemléltetem-is veled ezeket a’ ſzépségeket, érzékeny fogſz Te azokra lenni
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
néha egymástól nem is nagyon messze eső vidékek egész eltérőleg használják az ikes és iktelen igéket, az egyik vidék régiesebb, a másik meg inkább az euphonia iránt érzékenyebb
(1882 Magyar Nyelvőr)
[a megfigyelőkészség a színészt] az emberi szellem minden látható megnyilatkozásával szemben érzékennyé, fogékonnyá teszi
(1944 Magyar Nemzet jan. 12.)
Nem vagyok különösebben érzékeny a férfiszépségre, de ilyen vonzó, a durvaságnak és a finomságnak különös elegyéből kikalapált arcot még nem láttam
(1972 Lázár Ervin)
Az természetesen nagyon is helyénvaló lehet, ha az ember bizonyos választási lehetőségekhez közönyösen viszonyul, vagy elutasítja őket, mert ez lehet a feltétele annak, hogy más, fontosabb választási lehetőségek iránt érzékenyebb legyen
(2007 Balázs Zoltán²)
ÖU: fagyérzékeny
ÖE: érzékenyszívűség
Sz: érzékenytelen
Vö. CzF. érzékėny, érzékėnyen, érzékenyül; ÉrtSz.; TESz. érez; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások