érzékletes mn 15B

1. ’érzékszerv(ek) által (jól) érzékelhető, észlelhető 〈dolog, jelenség〉’ ❖ Az állam három hét alatt tíz mázsa szappant, háromezer fésüt és ezerötszáz kefét osztott szét a proletár-gyermekek közt. Hogy ugy fejezzem ki magam, ez a tiz mázsa szappan érzékletesen meglátszott minden egyes gyermeken (1919 Pesti Napló máj. 11. C8697, 6) | [Apám szemüvegével] nem láttam semmit. Egyszerre homályba borult előttem a szines, rajzos, érzékletes és csodálatos világ (1939 Pesti Hírlap dec. 15. C5687, [5]) | a kórusból érzékletesen kibomlott Paul Robeson basszusa és a mögötte zümmögő hangháttér szerény, halk kíséretté vált (1947 Népszava jan. 1. C4837, 20) | A patriotizmus mindenekelőtt rendszerint egy olyan területi fogalomhoz való viszony, melyet érzékletesen nem ismerünk, melynek lakóihoz – százezrekhez, milliókhoz – nem fűz „fizikai kontaktus” és konkréten megélt érzelmek (1974 Szűcs Jenő 9688001, 318) | Van azonban egy érzékletes különbség: míg az acéltartályok tisztítóinak erőfeszítése végül egy megszépült, csillogóvillogó tárlót eredményezett, mi hiába takarítunk nap mint nap (2008 Népszava jún. 6. C7471, 6).

1a. ’szemléletes, szinte érzékszerv(ek) által is érzékelhető módon való 〈ábrázolás, szemléltetés〉, vminek ilyen megjelenítését szolgáló 〈stílus〉 v. vmit így ábrázoló 〈személy〉, ill. így megjelenített 〈személy, jelenség stb.〉’ ❖ képpel próbáltam érzékletessé tenni, hogy haza, nemzet, ország s a nemes elzárkózásnak sok egyéb formája mint érleli meg szükségképpen a művelt emberiség egybeolvadását. Minden ilyen elzárkózás, írtam, kezd olyan lenni, mint az az esernyő, melynek szövetfeszítő bordázata egyúttal át is tépi a szövetet (1911 Ignotus CD10) | [Lucrezia és Cesare Borgiát] sokszor lerajzolták már művészek és irók, nem egy történeti könyvből ismerjük őket, de sehol oly érzékletesen és szemléletesen nem állanak előttünk, mint ebben a filmben (1923 Pesti Hírlap jan. 5. C5671, 6) | gondos, érzékletes krónikása Lovik [Károly] a falkázó, foglyászó, lovat hajtó vidéki dzsentri életének (1956 Illés Endre 2005027, 118) | a szerző stílusa tanulmányíróink között kivételesen tiszta és egyúttal rendkívül érzékletes (1977 Népszabadság ápr. 15. C7827, 7) | [A napfény íze című filmben] három óra alatt sem maradt idő bizonyos emberi és társadalmi viszonylatok érzékletesebb ábrázolására (2000 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’nyilvánvaló, jól érzékelhető 〈dolog, jelenség〉, ill. 〈vminek〉 ilyen 〈megmutat(koz)ása〉’ ❖ [Apponyi Albert] fejtegetéseiből sok minden nem derül ki, de az igen érzékletesen megérzik rajtuk, hogy nagyon keveset olvashatott Gyulai Páltól (1912 Ignotus CD10) | Érzékletesen szemlélteti Berecz sokszor vitatható, de mindig becsületes meggyőződésen alapuló és végső soron mindig haladó irodalompolitikáját a Frankenburg Kör két, „évi rendes közgyűlésének” műsora 1943-ból (1985 Sarkady Sándor CD52) | sok konkrét kérdésben a demokrata és a republikánus indulók álláspontja között érzékletes különbség nem is mutatkozott (1994 Magyar Hírlap CD09) | A budapesti tőzsde „rengései” érzékletesen mutatják azt, amiért ma is idegesek Amerikában (1997 Magyar Hírlap CD09) | A két együttes közti erőkülönbség jól látható volt az első [labdarúgó-]mérkőzésen, ezt a végeredmény is érzékletesen szemlélteti (2004 Nemzeti Sport jún. 25. C8073, 15).

2. (Tud) ’érzéki, érzékszervi észlelés nyomán keletkező 〈dolog〉, ill. azon alapuló 〈tudati jelenség〉’ ❖ A keletkezés mechanismusa itt [ti. az érzékcsalódásoknál], az abstract lelki tartalomhoz másodlagosan társuló érzékletes élmény (1940 Orvosi Hetilap C8190, 145) | Az érzékletes appercepció fogalma a jafetita nyelvekben külön nyelvi alakot kap (1948 Magyar Nyelvőr C6055, 101) | A külvilágról való benyomásaink kezdetben – mint láttuk – élménymaradványok. [...] A sémákban együtt vannak az érzékletes benyomások és az ezekre való reakciók (1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes 9435002, 101).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

érzékletes melléknév 15B
1.
érzékszerv(ek) által (jól) érzékelhető, észlelhető 〈dolog, jelenség〉
Az állam három hét alatt tíz mázsa szappant, háromezer fésüt és ezerötszáz kefét osztott szét a proletár-gyermekek közt. Hogy ugy fejezzem ki magam, ez a tiz mázsa szappan érzékletesen meglátszott minden egyes gyermeken
(1919 Pesti Napló máj. 11.)
[Apám szemüvegével] nem láttam semmit. Egyszerre homályba borult előttem a szines, rajzos, érzékletes és csodálatos világ
(1939 Pesti Hírlap dec. 15.)
a kórusból érzékletesen kibomlott Paul Robeson basszusa és a mögötte zümmögő hangháttér szerény, halk kíséretté vált
(1947 Népszava jan. 1.)
A patriotizmus mindenekelőtt rendszerint egy olyan területi fogalomhoz való viszony, melyet érzékletesen nem ismerünk, melynek lakóihoz – százezrekhez, milliókhoz – nem fűz „fizikai kontaktus” és konkréten megélt érzelmek
(1974 Szűcs Jenő)
Van azonban egy érzékletes különbség: míg az acéltartályok tisztítóinak erőfeszítése végül egy megszépült, csillogóvillogó tárlót eredményezett, mi hiába takarítunk nap mint nap
(2008 Népszava jún. 6.)
1a.
szemléletes, szinte érzékszerv(ek) által is érzékelhető módon való 〈ábrázolás, szemléltetés〉, vminek ilyen megjelenítését szolgáló 〈stílus〉 v. vmit így ábrázoló 〈személy〉, ill. így megjelenített 〈személy, jelenség stb.〉
képpel próbáltam érzékletessé tenni, hogy haza, nemzet, ország s a nemes elzárkózásnak sok egyéb formája mint érleli meg szükségképpen a művelt emberiség egybeolvadását. Minden ilyen elzárkózás, írtam, kezd olyan lenni, mint az az esernyő, melynek szövetfeszítő bordázata egyúttal át is tépi a szövetet
(1911 Ignotus)
[Lucrezia és Cesare Borgiát] sokszor lerajzolták már művészek és irók, nem egy történeti könyvből ismerjük őket, de sehol oly érzékletesen és szemléletesen nem állanak előttünk, mint ebben a filmben
(1923 Pesti Hírlap jan. 5.)
gondos, érzékletes krónikása Lovik [Károly] a falkázó, foglyászó, lovat hajtó vidéki dzsentri életének
(1956 Illés Endre)
a szerző stílusa tanulmányíróink között kivételesen tiszta és egyúttal rendkívül érzékletes
(1977 Népszabadság ápr. 15.)
[A napfény íze című filmben] három óra alatt sem maradt idő bizonyos emberi és társadalmi viszonylatok érzékletesebb ábrázolására
(2000 Magyar Hírlap)
1b.
nyilvánvaló, jól érzékelhető 〈dolog, jelenség〉, ill. 〈vminek〉 ilyen 〈megmutat(koz)ása〉
[Apponyi Albert] fejtegetéseiből sok minden nem derül ki, de az igen érzékletesen megérzik rajtuk, hogy nagyon keveset olvashatott Gyulai Páltól
(1912 Ignotus)
Érzékletesen szemlélteti Berecz sokszor vitatható, de mindig becsületes meggyőződésen alapuló és végső soron mindig haladó irodalompolitikáját a Frankenburg Kör két, „évi rendes közgyűlésének” műsora 1943-ból
(1985 Sarkady Sándor)
sok konkrét kérdésben a demokrata és a republikánus indulók álláspontja között érzékletes különbség nem is mutatkozott
(1994 Magyar Hírlap)
A budapesti tőzsde „rengései” érzékletesen mutatják azt, amiért ma is idegesek Amerikában
(1997 Magyar Hírlap)
A két együttes közti erőkülönbség jól látható volt az első [labdarúgó-]mérkőzésen, ezt a végeredmény is érzékletesen szemlélteti
(2004 Nemzeti Sport jún. 25.)
2. (Tud)
érzéki, érzékszervi észlelés nyomán keletkező 〈dolog〉, ill. azon alapuló 〈tudati jelenség〉
A keletkezés mechanismusa itt [ti. az érzékcsalódásoknál], az abstract lelki tartalomhoz másodlagosan társuló érzékletes élmény
(1940 Orvosi Hetilap)
Az érzékletes appercepció fogalma a jafetita nyelvekben külön nyelvi alakot kap
(1948 Magyar Nyelvőr)
A külvilágról való benyomásaink kezdetben – mint láttuk – élménymaradványok. [...] A sémákban együtt vannak az érzékletes benyomások és az ezekre való reakciók
(1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások