érzemény fn 4B

1. (/vál) ’a külső v. belső világ eseményeire, jelenségeire adott szubjektív egyéni reakció, belső indulati megmozdulás; érzelem, érzés’ ❖ Tsak magát tetszető vak érzemény lehet, Nem pedig barátság, a melly füstbe mehet (1784 Kreskay Imre C2816, 103) | A’ színjátzónak gyakran meg kell kérdeni magát: Hogyan festette volna le Titian, Corregio, vagy Rubens azon érzeményt a’ szemben, testhordásban, ’s az inas-húsokban, mellyet nekem ábrázolnom kell (1818 Hasznos Mulatságok C0177, 56) | Mi szivét e pillanatban tölté, nem bánat s nem öröm, hanem a kettőből vegyült érzemény, hasonló az alkonyhoz, melyben napunknak setét s világos órái öszvefolynak (1857 Eötvös József 8126019, 162) | Wart úr észrevétlenül úgy tette szájához az oboát, hogy megszólaltassa azon saját érzeményeit (1906 Krúdy Gyula CD54) | úgy mondják, hogy a végső búcsú e pillanatában […] száguldva pereg le az emlékezés vásznán még egyszer az egész élet filmje, minden eseménye, minden érzeménye (1941 Réti István CD10) | [Kisfaludy Sándor Himfy szerelmei című művében] a magánemberi érzeményeknek szentimentális megéneklése, […] a dalszerű könnyedség mind olyan költészeti tulajdonságokat mutattak fel, melyek nem csekély mértékben tértek el a klasszicista előírásoktól (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

1a. (rég) ’az ilyen reakcióra való képesség (működése)’ ❖ az észtől elhagyott érzemény könnyen babonahitbe merűl (1829 Muzárion C5249, 105) | a’ szép igazán nem a’ gondolat’, hanem érzemény’ tárgya (1839 Figyelmező C0153, 309) | a mellett vagyok, hogy a fő és szív egyenlő jogban részesittessék; igy az érzemény és ész kölcsönösen fogják egymást támogatni és kiegészíteni (1850 Pesti Napló máj. 3. C8632, [1]) | hazánk emlitett égalji helyzeténél fogva, a mi kedélyünkben a „szerencsés arány s összehangzás van az érzékiség, érzemény és ész közt” (1856 Pesti Napló ápr. 24. C8638, [3]).

1b. (rendsz. minőségjelzővel) (/vál) ’vmely személy v. csoport lelki-szellemi beállítódását, habitusát, ill. vki, vmi iránti viszonyulását, annak állandósult irányát meghatározó érzés, érzület’ ❖ Te nevelsz a’ büszke vitézben Mértékre késztő érzeményt Hogy viadalmaiban megkímélgesse szelíden Még a’ vad ellenséget is (1837 Regélő C0461, 176) | a’ népek vallásos érzeményei fölébredvén, istenöknek gyermekded fogalmaik szerint lakokat magok házai között építeni kezdettek (1840 Henszlmann Imre 8609001, 226) | A csak imént gyönge s magával is tehetetlen nőnek az anyai érzemény visszaadá lelkierejét, hihetlen gyorsasággal ragadott föl egy kést, s mint boszuló cherub lángzó arczczal állott őrt fia fölött (1843 Honderű C6253, 197) | a hölgyek tisztelete az utódok vérébe átszármazott fenkölt érzemény (1921 Népszava nov. 8. C7489, 5) | [Szlobodan Milosevics,] a jogászból lett politikus rutinosan épít a titoista-kommunista nosztalgiákra és a feléledő nagyszerb nemzeti érzeményekre (1990 Népszabadság dec. 6. C7840, 2).

2. (ritk) ’külső v. belső inger, hatás által keltett fizikai érzet, érzéklet’ ❖ Érzemény Senſatio (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0171, 727) | a gyermek csak amaz érzeményektűl vezéreltetik, melyeken az érzékenységek, úgymint a látás, a hallás, az ízlés, a szaglás és az illatok támasztanak (1815 k. Verseghy Ferenc 7373014, 98) | a’ Beteg szomjuságról, fejének kábultságáról, és az altestében fájdalmos érzeményekről panaszkodik (1830 Horváth József ford.–Wendt 8187002, 35) | Felszabadultan felnevettem, és újra elöntött az előbbi forró ernyedés, ez a szinte lebegéssel határos érzemény (2010 Népszabadság febr. 25. C7858, 11).

3. (minőségjelzővel v. birtokszóként) (kissé rég) ’az az ösztönös érzék, amely képessé tesz vkit, hogy a jelzőben meghatározott szempontból felfogjon, helyesen megítéljen, ill. műveljen vmit’ ❖ A bujaság siren kénye Lep s lop így meg bennünket, Ha erkölcsünk érzeménye Meg nem őrzi szívünket (1798 Kisfaludy Sándor CD01) | a’ Római Császárok idejében vert pénzek, azon városok múnkáji volnának, mellyek valamikor olly szerencsések voltak, mellyekbe a’ jó ízles , és a’ szépnek érzeménye uralkodtak (1823 Haliczky Antal C5553, 31) | tapasztalhattuk a nem messze múltból, a forradalmi időkben és forradalmak után az erkölcsi érzeményeknek azt az eltompulását, hogy bizonyos emberek vagy bizonyos társadalmi rétegek a hazafias célból elkövetett cselekményeket nem tartják bűncselekményeknek (1926 Népszava máj. 21. C7494, 5).

ÖU: anya~, asszony~, bel~, bú~, dal~, düh~, elő~, ember~, gyász~, gyermek~, hála~, hit~, honfi~, igazság~, isten~, kín~, kötelesség~, köz~, nép~, ön~, öröm~, rokon~, szabadság~, szív~, tűz~, viszon~.

ÖE: ~ár, ~dagály, ~dús, ~világ.

Sz: érzeményes, érzeményi, érzeménytelen, érzeményű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. érez; ÉKsz.

érzemény főnév 4B
1. (/vál)
a külső v. belső világ eseményeire, jelenségeire adott szubjektív egyéni reakció, belső indulati megmozdulás; érzelem, érzés
Tsak magát tetszető vak érzemény lehet, Nem pedig barátság, a melly füstbe mehet
(1784 Kreskay Imre)
A’ színjátzónak gyakran meg kell kérdeni magát: Hogyan festette volna le Titian, Corregio, vagy Rubens azon érzeményt a’ szemben, testhordásban, ’s az inas-húsokban, mellyet nekem ábrázolnom kell
(1818 Hasznos Mulatságok)
Mi szivét e pillanatban tölté, nem bánat s nem öröm, hanem a kettőből vegyült érzemény, hasonló az alkonyhoz, melyben napunknak setét s világos órái öszvefolynak
(1857 Eötvös József)
Wart úr észrevétlenül úgy tette szájához az oboát, hogy megszólaltassa azon saját érzeményeit
(1906 Krúdy Gyula)
úgy mondják, hogy a végső búcsú e pillanatában […] száguldva pereg le az emlékezés vásznán még egyszer az egész élet filmje, minden eseménye, minden érzeménye
(1941 Réti István)
[Kisfaludy Sándor Himfy szerelmei című művében] a magánemberi érzeményeknek szentimentális megéneklése, […] a dalszerű könnyedség mind olyan költészeti tulajdonságokat mutattak fel, melyek nem csekély mértékben tértek el a klasszicista előírásoktól
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
1a. (rég)
az ilyen reakcióra való képesség (működése)
az észtől elhagyott érzemény könnyen babonahitbe merűl
(1829 Muzárion)
a’ szép igazán nem a’ gondolat’, hanem érzemény’ tárgya
(1839 Figyelmező)
a mellett vagyok, hogy a fő és szív egyenlő jogban részesittessék; igy az érzemény és ész kölcsönösen fogják egymást támogatni és kiegészíteni
(1850 Pesti Napló máj. 3.)
hazánk emlitett égalji helyzeténél fogva, a mi kedélyünkben a „szerencsés arány s összehangzás van az érzékiség, érzemény és ész közt”
(1856 Pesti Napló ápr. 24.)
1b. (rendsz. minőségjelzővel) (/vál)
vmely személy v. csoport lelki-szellemi beállítódását, habitusát, ill. vki, vmi iránti viszonyulását, annak állandósult irányát meghatározó érzés, érzület
Te nevelsz a’ büszke vitézben Mértékre késztő érzeményt Hogy viadalmaiban megkímélgesse szelíden Még a’ vad ellenséget is
(1837 Regélő)
a’ népek vallásos érzeményei fölébredvén, istenöknek gyermekded fogalmaik szerint lakokat magok házai között építeni kezdettek
(1840 Henszlmann Imre)
A csak imént gyönge s magával is tehetetlen nőnek az anyai érzemény visszaadá lelkierejét, hihetlen gyorsasággal ragadott föl egy kést, s mint boszuló cherub lángzó arczczal állott őrt fia fölött
(1843 Honderű)
a hölgyek tisztelete az utódok vérébe átszármazott fenkölt érzemény
(1921 Népszava nov. 8.)
[Szlobodan Milosevics,] a jogászból lett politikus rutinosan épít a titoista-kommunista nosztalgiákra és a feléledő nagyszerb nemzeti érzeményekre
(1990 Népszabadság dec. 6.)
2. (ritk)
külső v. belső inger, hatás által keltett fizikai érzet, érzéklet
Érzemény Senſatio
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
a gyermek csak amaz érzeményektűl vezéreltetik, melyeken az érzékenységek, úgymint a látás, a hallás, az ízlés, a szaglás és az illatok támasztanak
(1815 k. Verseghy Ferenc)
a’ Beteg szomjuságról, fejének kábultságáról, és az altestében fájdalmos érzeményekről panaszkodik
(1830 Horváth József ford.Wendt)
Felszabadultan felnevettem, és újra elöntött az előbbi forró ernyedés, ez a szinte lebegéssel határos érzemény
(2010 Népszabadság febr. 25.)
3. (minőségjelzővel v. birtokszóként) (kissé rég)
az az ösztönös érzék, amely képessé tesz vkit, hogy a jelzőben meghatározott szempontból felfogjon, helyesen megítéljen, ill. műveljen vmit
A bujaság siren kénye Lep s lop így meg bennünket, Ha erkölcsünk érzeménye Meg nem őrzi szívünket
(1798 Kisfaludy Sándor)
a’ Római Császárok idejében vert pénzek, azon városok múnkáji volnának, mellyek valamikor olly szerencsések voltak, mellyekbe a’ jó ízles , és a’ szépnek érzeménye uralkodtak
(1823 Haliczky Antal)
tapasztalhattuk a nem messze múltból, a forradalmi időkben és forradalmak után az erkölcsi érzeményeknek azt az eltompulását, hogy bizonyos emberek vagy bizonyos társadalmi rétegek a hazafias célból elkövetett cselekményeket nem tartják bűncselekményeknek
(1926 Népszava máj. 21.)
ÖU: anyaérzemény, asszonyérzemény, belérzemény, búérzemény, dalérzemény, dühérzemény, előérzemény, emberérzemény, gyászérzemény, gyermekérzemény, hálaérzemény, hitérzemény, honfiérzemény, igazságérzemény, istenérzemény, kínérzemény, kötelességérzemény, közérzemény, népérzemény, önérzemény, örömérzemény, rokonérzemény, szabadságérzemény, szívérzemény, tűzérzemény, viszonérzemény
ÖE: érzeményár, érzeménydagály, érzeménydús, érzeményvilág
Sz: érzeményes, érzeményi, érzeménytelen, érzeményű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. érez; ÉKsz.

Beállítások