eszerint mut hsz 0

1. ’a közvetlen szövegelőzményben megjelölt módon v. annak megfelelően, ekképp, ekképpen’ ❖ Az Ég’ igazſága egyedl Királyom, Hidd-el, hogy e’ ſzerént kvetem is dolgom’ (1772 Bessenyei György¹ C1076, 54) | a tankönyvek készítésénél a főkellék ott pontosíttassék össze, hogy a felső gymnasium osztályai számára irt tankönyvek az alsóbb osztályokban használt tankönyvek tartalmának kiegészítő részei legyenek, – csak eszerént fognak a tanulók ismereti fokonkint mintegy szakadatlan láncolatban minden nagyobb fáradság és elmefeszítés nélkül gyarapodhatni (1865 Tanodai Lapok 8666001, 263) | Ha tehát mesterség a vadászat, akkor eszerint is kell készülni reá az arra hivatottaknak (1943 Csekonics Endre 1026001, 21) | A Trienti Zsinat idején a püspökök csak kemény szankciók segítségével voltak képesek megreformálni a püspöki rendet (vagyis önmagukat). Ezt nyilván tudták, és eszerint cselekedtek (2007 Mente Éva ford.–O’Malley 3234002, 386).

2. ’a szövegelőzményben mondottak alapján, abból következőleg’ ❖ a’ Hertzeg ſok ellen való, és más-kép-is érthetö magyarázatokat hozot elö, de végtére még-is reá beſzéllette ötet az Arlindó, hogy a’ Grófné nem másutt, hanem Szitziliában tartozkodik, E’ ſzerént minthogy már olly hoſzſzas útat tett, reá vetette magát, hogy még Szitziliába-is el-mégyen (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 290) | Csigolya Dánielné asszonyom tisztességes életű és takarékos erkölcsű gazdasszony volt, eszerint gondolhatni, hogy nem igen örült meg férjének új sáfárkodásán s egy szóval sem biztatta, hogy iparkodjék minél többet inni (1847 Petőfi Sándor 8366447, 120) | meg kell különböztetni teremtő és eszerint a történelem szempontjából jelentékeny időket jelentéktelenektől (1934 Kerényi Károly 9325004, 153) | A legkisebb római tégla a bessalis. A bes kétharmad egységnyi hosszt jelent, ahol az egységet a római láb képviseli; ez 295 milliméternek felel meg. A bessalis eszerint egy körülbelül 200 mm oldalhosszúságú, négyzet alakú téglafajta (2004 Béresi Csilla ford.–Campbell² 3043002, 46).

2a. ’〈a korábban kifejtettek alapján következtetett megállapítás v. azokat összefoglaló kijelentés bevezetésére〉’ ❖ Eszerint az éjet ma együtt töltjük, nemde? (1846 Petőfi Sándor 8366446, 63) | – Az fizesse a vacsoránkat, akinek a legkevesebb pénze van. – Bánja a piszi – felelte Szűcs Mihály –, én ráállok. – Én se bánom – szólt Töviskes. – Eszerint megegyeztünk – mondá nevetve az indítványozó Nagy Péter uram (1883 Mikszáth Kálmán 8312237, 183) | Eszerint, uram, elkészülhetünk a legrosszabbra (1965 Dobozy Imre 9110002, 55) | Egyszer jegyzett meg valamit ezzel kapcsolatban az apjának, aki meg is hallgatta, mert Urinak még jó volt a szeme; József a fejét ingatta, de nem utasította rendre. Eszerint az apja is gondolt erről a szomorú esetről valamit (2005 Spiró György 3283002, 32).

Vö. CzF. e szerént; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

eszerint mutató névmási határozószó 0
1.
a közvetlen szövegelőzményben megjelölt módon v. annak megfelelően, ekképp, ekképpen
Az Ég’ igazſága egyedl Királyom, Hidd-el, hogy e’ ſzerént kvetem is dolgom’
(1772 Bessenyei György¹)
a tankönyvek készítésénél a főkellék ott pontosíttassék össze, hogy a felső gymnasium osztályai számára irt tankönyvek az alsóbb osztályokban használt tankönyvek tartalmának kiegészítő részei legyenek, – csak eszerént fognak a tanulók ismereti fokonkint mintegy szakadatlan láncolatban minden nagyobb fáradság és elmefeszítés nélkül gyarapodhatni
(1865 Tanodai Lapok)
Ha tehát mesterség a vadászat, akkor eszerint is kell készülni reá az arra hivatottaknak
(1943 Csekonics Endre)
A Trienti Zsinat idején a püspökök csak kemény szankciók segítségével voltak képesek megreformálni a püspöki rendet (vagyis önmagukat). Ezt nyilván tudták, és eszerint cselekedtek
(2007 Mente Éva ford.O’Malley)
2.
a szövegelőzményben mondottak alapján, abból következőleg
a’ Hertzeg ſok ellen való, és más-kép-is érthetö magyarázatokat hozot elö, de végtére még-is reá beſzéllette ötet az Arlindó, hogy a’ Grófné nem másutt, hanem Szitziliában tartozkodik, E’ ſzerént minthogy már olly hoſzſzas útat tett, reá vetette magát, hogy még Szitziliába-is el-mégyen
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Csigolya Dánielné asszonyom tisztességes életű és takarékos erkölcsű gazdasszony volt, eszerint gondolhatni, hogy nem igen örült meg férjének új sáfárkodásán s egy szóval sem biztatta, hogy iparkodjék minél többet inni
(1847 Petőfi Sándor)
meg kell különböztetni teremtő és eszerint a történelem szempontjából jelentékeny időket jelentéktelenektől
(1934 Kerényi Károly)
A legkisebb római tégla a bessalis. A bes kétharmad egységnyi hosszt jelent, ahol az egységet a római láb képviseli; ez 295 milliméternek felel meg. A bessalis eszerint egy körülbelül 200 mmmilliméter oldalhosszúságú, négyzet alakú téglafajta
(2004 Béresi Csilla ford.Campbell²)
2a.
〈a korábban kifejtettek alapján következtetett megállapítás v. azokat összefoglaló kijelentés bevezetésére〉
Eszerint az éjet ma együtt töltjük, nemde?
(1846 Petőfi Sándor)
– Az fizesse a vacsoránkat, akinek a legkevesebb pénze van. – Bánja a piszi – felelte Szűcs Mihály –, én ráállok. – Én se bánom – szólt Töviskes. – Eszerint megegyeztünk – mondá nevetve az indítványozó Nagy Péter uram
(1883 Mikszáth Kálmán)
Eszerint, uram, elkészülhetünk a legrosszabbra
(1965 Dobozy Imre)
Egyszer jegyzett meg valamit ezzel kapcsolatban az apjának, aki meg is hallgatta, mert Urinak még jó volt a szeme; József a fejét ingatta, de nem utasította rendre. Eszerint az apja is gondolt erről a szomorú esetről valamit
(2005 Spiró György)
Vö. CzF. e szerént; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások