-eszköz (utótagként)

’〈vmely tevékenység, művelet végzésére való〉 tárgy, szerszám, gép stb.’ ❖ evőeszköz fn 4C8 | Egy évő-eszközt szép magyar achátköből Rubinokkal fel-ékesitve tizenötödik Századbol Melt. Galanthai Gróf Eszterházy Josef Urnak […] köszön a’ Nemes Museum (1810 Magyar Kurír C6759, 152) | Majd minden középvagyonu háznál találni ezüst evőeszközöket, kést, kanalat, villát (1854 Vasárnapi Újság CD56) | összetartozó kés-villa-kanál evőeszközzel való étkezés (1997 Magyar néprajz CD47) | A fából készült, eldobható evőeszközre [ti. pálcikára] a kínai kormány környezetvédelmi programja keretében ötszázalékos adót vetett ki (2006 Népszabadság aug. 24. C7854, 8)  íróeszköz fn 4C8 | Etele.: Engedj tehát, édes Etelkám, egy két ſzempillantáſt, egynéhány bett írok, és azután ismét beſzélgethetünk. Etelka.: Itt van minden író eſzköz (1792 Soos Márton 7088004, 4) | Iróeszközül szintén fehér, kissé sárgás, sima, erős papir s egyenletes fekete ténta szükséges (1895 PallasLex. CD02) | A nádszálból készült íróeszköz egészen a XVI. sz.-ig használatban volt, amikor a lúdtollat kezdték alkalmazni (1914 RévaiNagyLex. C5706, 642) | A tanulószoba, íróasztal, íróeszközök, tankönyvek és füzetek hiánya körülményessé tette a tanulást (2008 Grecsó Krisztián 3037006, 114)  kínzóeszköz fn 4C8 (átv is) | Tsak óhajtás [...] vala tehát, hogy Januar. 21-dikén a’ Király Madridban a’ kinzó eszközöket megégettetni parantsolta! (1817 Hazai és Külföldi Tudósítások C8255, 214) | A falon nagy, fekete feszület függött, az alatt pedig a püspök ciliciuma – a tüskés vasöv – és az ostor, melylyel magát sanyargatta. A rettenetes kínzóeszközökkel főleg olyankor gyötörte szegény testét, ha rajta kapta magát régi hibáján, a szenvedélyességen (1902 Herczeg Ferenc 9241011, 78) | Mostanság sportol-e valamit? Csak otthon. Szobabiciklivel, súlyzókkal és egyéb házi kínzóeszközökkel (1999 Magyar Hírlap CD09)  nyíróeszköz fn 4C8 | Courlier kefélő s nyiró eszközeivel (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A szabályrendelet-tervezet kiterjeszkedik a borbélyműhely, a borotváló- és nyiró-eszközök s a törölközők stb. tisztántartására (1898 Pesti Hírlap jún. 22. C5646, 4) | [az állatnyíráshoz használható készülékeket] árusító kft. kérésre prospektust küld – és rendelésre –, utánvéttel is elküldi a kiválasztott nyíróeszközt vagy nyírófejet (1992 Szabad Föld máj. 26. C8378, 15)  szállítóeszköz fn 4C8 | [vasúti közlekedésre] alkalmaztatott szekerek’ és szállító eszközök’ készítése (1828 Hazai és Külföldi Tudósítások C8277, [204]) | Milánói közlés szerint annak érdekében, hogy minden szállító eszköz a hadianyagszállítás rendelkezésére álljon, az áprilisi firenzei kiállitás és a milánói nemzetközi vásár kivételével valamennyi idei mintavásárt elhalasztották (1942 Déli Hírlap 2121001, 9) | A betakarítást végző ún. „járvaszecskázó” gép [...] a növényt levágja, felaprítja (felszecskázza) és a szállítóeszközre juttatja (2005 A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei 3132002, 74)  szemléltetőeszköz fn 4C8 (Isk) | egy sajátságos taneszközt emlitek még föl, mely az ajtó mellett egy egész szögletet elfoglal s a számok oszthatósága, szorzása ugyszintén a geometriai alakok képződésére nézve szolgál szemléltető eszközül (1874 Vasárnapi Újság C7388, 102) | A földrajzi térképek a földrajztanítás legsajátosabb munkaeszközei és szemléltetőeszközei (1997 PedagógiaiLex. C6811, 532)  szúróeszköz fn 4C8 | Tr, 1. szúróeszköz, der Dolch (1800 Márton József¹ C3050, 405. hasáb) | a hegyes szúróeszközt őrült dühélvezettel fúrja annak mellébe (1846 Jókai Mór C2246, 18) | [fegyver] mindaz az ütő-, szúró-, vágó-eszköz, amely támadásra s testi sértés okozására alkalmas (1913 RévaiNagyLex. C5703, 244) | [a reptéri berendezés] „belát” a ruha alá, megmutatva így mindent, amit az öltözék takar, felfedve az esetleg a testre erősített lőfegyvereket, vagy vágó- és szúróeszközöket (2001 Figyelő CD2601)  vágóeszköz fn 4C8 | Thevenet Lajos híres sebész Calais-ban 1782. aláírás nélküli meghívást kapott – másnap bizonyos házhoz minden vágó eszközeivel megjelenni (1840 Horváth Zsigmond¹ 8190002, 54) | [fegyver] mindaz az ütő-, szúró-, vágó-eszköz, amely támadásra s testi sértés okozására alkalmas (1913 RévaiNagyLex. C5703, 244) | A magyarság körében a köldökzsinór elvágása rítustalanodott, szükségszerű gyakorlati műveletté vált, az alkalmi vágóeszközök pedig a XX. század közepéig egybeestek a mindennapi életben használt, éppen kéznél levő, nem is mindig sterilizált vágóeszközökkel. A köldökzsinórt elvágták ollóval, zsebkéssel (bicskával), késsel (2004–2005 Balázs Lajos² 3010002, 132)  világítóeszköz fn 4C8 | Lampas, [...] fáklya, világítóeszköz, szövétnek, világ; Fackel, Leuchte, das Licht (1818 Márton József¹ C3043, 1651. hasáb) | Hajnali egy óra volt, mikor hazaértem. Ekkoriban csak nagyon kevés világítóeszközünk volt; éppen most akartam felfrissíteni készletünket (1943 Rónay György ford.–Gauguin 9573002, 46) | Használjunk energiatakarékos háztartási gépeket és világítóeszközöket (2000 Magyar Hírlap CD09).

a. ’〈vmely területen, tevékenységi körben haszn.〉 tárgy’ ❖ harceszköz fn 4C8 | [Bánfi] közepén kapva csákányát, közelebb rugtatott Alihoz, s villámsebességgel pörgetve meg harczeszközét, mint a szélmalom szárnya forgott az kezében (1851 Jókai Mór C2239, 196) | Fegyverek, harc-eszközök (1894 PallasLex. CD02) | A robbanó bomba 10-kg-tól 1000 kg-on felüli nagyságban is, mint támadó harceszköz szerepelhet (1939 Veszprémi Népoktatás 2139001, 5) | biológiai vagy vegyi harceszközöket (2002 Magyar Hírlap CD09)  rajzeszköz fn 4C8 | Reisszeŭg, das: rajzolómívszer, rajzeszközök (1823 Márton József¹ C3048, 368) | Egy hárfát és fortepiónót láték, rajzeszközöket, pompás kötésű könyveket, hímező rámát (1834 Hasznos Mulatságok C8340, 365) | A geometriának egyik fontos ága a mértani szerkesztések elmélete. Ezek olyan eljárások, amelyek alapján adott mértani elemekből, meghatározott rajzeszközök segítségével, előírt feltételeknek megfelelő alakzatokat hozunk létre (1987 Tények könyve CD37) | [a Graphisoft] beilleszti termékportfóliójába az Ebicon Draw-t, partnere internetes rajzeszközét (2000 Magyar Hírlap CD09)  sporteszköz fn 4C8 | a kiállitáshoz pedig drága sport-eszközök kerültek (1881 Vadnay Károly C7573, 343) | [a görkorcsolya] népszerű és elterjedt sporteszközzé lett, amelynek különösen Ny-Európában van nagy tábora (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 220) | A tetőtartók egyre nagyobb szerepet kapnak a sporteszközök (kerékpár, szörf, sí, csónak) szállításában (1996 Magyar Hírlap CD09).

-eszköz (utótagként)
〈vmely tevékenység, művelet végzésére való〉 tárgy, szerszám, gép stb.
evőeszköz főnév 4C8
Egy évő-eszközt szép magyar achátköből Rubinokkal fel-ékesitve tizenötödik Századbol Melt.méltóságos Galanthai Gróf Eszterházy Josef Urnak […] köszön a’ Nemes Museum
(1810 Magyar Kurír)
Majd minden középvagyonu háznál találni ezüst evőeszközöket, kést, kanalat, villát
(1854 Vasárnapi Újság)
összetartozó kés-villa-kanál evőeszközzel való étkezés
(1997 Magyar néprajz)
A fából készült, eldobható evőeszközre [ti. pálcikára] a kínai kormány környezetvédelmi programja keretében ötszázalékos adót vetett ki
(2006 Népszabadság aug. 24.)
íróeszköz főnév 4C8
Etele.: Engedj tehát, édes Etelkám, egy két ſzempillantáſt, egynéhány bett írok, és azután ismét beſzélgethetünk. Etelka.: Itt van minden író eſzköz
(1792 Soos Márton)
Iróeszközül szintén fehér, kissé sárgás, sima, erős papir s egyenletes fekete ténta szükséges
(1895 PallasLex.)
A nádszálból készült íróeszköz egészen a XVI. sz.század-ig használatban volt, amikor a lúdtollat kezdték alkalmazni
(1914 RévaiNagyLex.)
A tanulószoba, íróasztal, íróeszközök, tankönyvek és füzetek hiánya körülményessé tette a tanulást
(2008 Grecsó Krisztián)
kínzóeszköz főnév 4C8 (átv is)
Tsak óhajtás [...] vala tehát, hogy Januar. 21-dikén a’ Király Madridban a’ kinzó eszközöket megégettetni parantsolta!
(1817 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A falon nagy, fekete feszület függött, az alatt pedig a püspök ciliciuma – a tüskés vasöv – és az ostor, melylyel magát sanyargatta. A rettenetes kínzóeszközökkel főleg olyankor gyötörte szegény testét, ha rajta kapta magát régi hibáján, a szenvedélyességen
(1902 Herczeg Ferenc)
Mostanság sportol-e valamit? Csak otthon. Szobabiciklivel, súlyzókkal és egyéb házi kínzóeszközökkel
(1999 Magyar Hírlap)
nyíróeszköz főnév 4C8
Courlier kefélő s nyiró eszközeivel
(1856 Vasárnapi Újság)
A szabályrendelet-tervezet kiterjeszkedik a borbélyműhely, a borotváló- és nyiró-eszközök s a törölközők stb.s a többi tisztántartására
(1898 Pesti Hírlap jún. 22.)
[az állatnyíráshoz használható készülékeket] árusító kft.korlátolt felelősségű társaság kérésre prospektust küld – és rendelésre –, utánvéttel is elküldi a kiválasztott nyíróeszközt vagy nyírófejet
(1992 Szabad Föld máj. 26.)
szállítóeszköz főnév 4C8
[vasúti közlekedésre] alkalmaztatott szekerek’ és szállító eszközök’ készítése
(1828 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Milánói közlés szerint annak érdekében, hogy minden szállító eszköz a hadianyagszállítás rendelkezésére álljon, az áprilisi firenzei kiállitás és a milánói nemzetközi vásár kivételével valamennyi idei mintavásárt elhalasztották
(1942 Déli Hírlap)
A betakarítást végző ún.úgynevezett „járvaszecskázó” gép [...] a növényt levágja, felaprítja (felszecskázza) és a szállítóeszközre juttatja
(2005 A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei)
szemléltetőeszköz főnév 4C8 (Isk)
egy sajátságos taneszközt emlitek még föl, mely az ajtó mellett egy egész szögletet elfoglal s a számok oszthatósága, szorzása ugyszintén a geometriai alakok képződésére nézve szolgál szemléltető eszközül
(1874 Vasárnapi Újság)
A földrajzi térképek a földrajztanítás legsajátosabb munkaeszközei és szemléltetőeszközei
(1997 PedagógiaiLex.)
szúróeszköz főnév 4C8
Tr, 1. szúróeszköz, der Dolch
(1800 Márton József¹)
a hegyes szúróeszközt őrült dühélvezettel fúrja annak mellébe
(1846 Jókai Mór)
[fegyver] mindaz az ütő-, szúró-, vágó-eszköz, amely támadásra s testi sértés okozására alkalmas
(1913 RévaiNagyLex.)
[a reptéri berendezés] „belát” a ruha alá, megmutatva így mindent, amit az öltözék takar, felfedve az esetleg a testre erősített lőfegyvereket, vagy vágó- és szúróeszközöket
(2001 Figyelő)
vágóeszköz főnév 4C8
Thevenet Lajos híres sebész Calais-ban 1782. aláírás nélküli meghívást kapott – másnap bizonyos házhoz minden vágó eszközeivel megjelenni
(1840 Horváth Zsigmond¹)
[fegyver] mindaz az ütő-, szúró-, vágó-eszköz, amely támadásra s testi sértés okozására alkalmas
(1913 RévaiNagyLex.)
A magyarság körében a köldökzsinór elvágása rítustalanodott, szükségszerű gyakorlati műveletté vált, az alkalmi vágóeszközök pedig a XX. század közepéig egybeestek a mindennapi életben használt, éppen kéznél levő, nem is mindig sterilizált vágóeszközökkel. A köldökzsinórt elvágták ollóval, zsebkéssel (bicskával), késsel
(2004–2005 Balázs Lajos²)
világítóeszköz főnév 4C8
Lampas, [...] fáklya, világítóeszköz, szövétnek, világ; Fackel, Leuchte, das Licht
(1818 Márton József¹)
Hajnali egy óra volt, mikor hazaértem. Ekkoriban csak nagyon kevés világítóeszközünk volt; éppen most akartam felfrissíteni készletünket
(1943 Rónay György ford.Gauguin)
Használjunk energiatakarékos háztartási gépeket és világítóeszközöket
(2000 Magyar Hírlap)
a.
〈vmely területen, tevékenységi körben haszn.〉 tárgy
harceszköz főnév 4C8
[Bánfi] közepén kapva csákányát, közelebb rugtatott Alihoz, s villámsebességgel pörgetve meg harczeszközét, mint a szélmalom szárnya forgott az kezében
(1851 Jókai Mór)
Fegyverek, harc-eszközök
(1894 PallasLex.)
A robbanó bomba 10-kgkilogramm-tól 1000 kgkilogramm-on felüli nagyságban is, mint támadó harceszköz szerepelhet
(1939 Veszprémi Népoktatás)
biológiai vagy vegyi harceszközöket
(2002 Magyar Hírlap)
rajzeszköz főnév 4C8
Reisszeŭg, das: rajzolómívszer, rajzeszközök
(1823 Márton József¹)
Egy hárfát és fortepiónót láték, rajzeszközöket, pompás kötésű könyveket, hímező rámát
(1834 Hasznos Mulatságok)
A geometriának egyik fontos ága a mértani szerkesztések elmélete. Ezek olyan eljárások, amelyek alapján adott mértani elemekből, meghatározott rajzeszközök segítségével, előírt feltételeknek megfelelő alakzatokat hozunk létre
(1987 Tények könyve)
[a Graphisoft] beilleszti termékportfóliójába az Ebicon Draw-t, partnere internetes rajzeszközét
(2000 Magyar Hírlap)
sporteszköz főnév 4C8
a kiállitáshoz pedig drága sport-eszközök kerültek
(1881 Vadnay Károly)
[a görkorcsolya] népszerű és elterjedt sporteszközzé lett, amelynek különösen Nynyugat-Európában van nagy tábora
(1927 TolnaiÚjLex.)
A tetőtartók egyre nagyobb szerepet kapnak a sporteszközök (kerékpár, szörf, sí, csónak) szállításában
(1996 Magyar Hírlap)

Beállítások