eucharisztikus mn 15A2

1. ’Jézus Krisztusnak az utolsó vacsorán a kenyérről és a borról mondott szavait, ezzel kapcs. cselekedeteit és keresztáldozatát felidéző, megjelenítő 〈liturgikus cselekmény(elem)〉’ ❖ az eucharisztikus szertartás, a tulajdonképpeni mise (1931 ZeneiLex. CD49) | ki elnökölt az imádságnál és különösen az eucharisztikus liturgiánál? (1972 Gyürki László 2057020, 297) | A zsidóknál a kenyér volt a legfőbb táplálék, úgyhogy még a lakomát is kenyértörésnek nevezték, s ez az elnevezés átment az eukarisztikus lakomára is (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202) | [Az ortodox templomokban] a liturgia eucharisztikus része a hívek szeme elől rejtve, a szentélyben történik (2004 Fejérdy Péter–Szabó Levente 3071001, 54).

2. ’Jézus Krisztusnak az utolsó vacsorán a kenyérről és a borról mondott szavait, ezzel kapcs. cselekedeteit feldolgozó v. ilyen témájú’ ❖ Meg van azonban engedve, hogy a kar az elénekelt vagy elrecitált offertorium után, ha erre még van idő, egy jóváhagyott szövegű motettát, az elhangzott Benedictus után pedig egy eucharisztikus szövegű kompozíciót betétként előadjon (1931 ZeneiLex. CD49) | Majdnem valamennyi eucharisztikus népénekünk ebből az időből [ti. a 18. századból] való (1941 Hermann Egyed István CD43) | Az eukarisztikus beszédeknek egész gyűjteményét találjuk meg a 6. fejezetben [ti. János evangéliumában] (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202) | a Didakhé, amelyben az eucharisztikus ima legrégebbi szövege is fennmaradt, és amely Szíriában keletkezett a 2. században, „Isten Szolgájának” nevezi Jézust (2008 Mártonffy Marcell ford.–Ohlig 3234003, 405).

3. (tulajdonnév részeként is) ’az eucharisztiával foglalkozó, annak tiszteletére, ünneplésére rendezett, ill. létrejött 〈esemény, alkalom, ill. szervezet〉’ ❖ Az eucharisztikus kongresszusra már eddig is igen sok katholikus egyházi tag és papi főméltóság jelentkezett az egész világból (1882 Fővárosi Lapok C8098, 1152) | Tiz órakor az Eucharisztikus Papi Társulat tartotta meg ülését (1925 Budapesti Hírlap okt. 14. C4713, 3) | A különböző áhítatgyakorlatok közül legjobban az Oltáriszentség kultusza volt elterjedve. Beszédes bizonysága ennek a sok eucharisztikus egyesület (1939 Balanyi György CD43) | A római Szent Péter bazilikában tartott eucharisztikus pápai misével és a záróhatározat közzétételével szombaton délben bezárult az európai püspöki szinódus (1991 Magyar Nemzet dec. 16. C8366, 2) | Felejthetetlen élményem marad 1947 augusztus utolsó vasárnapja, a budafoki eucharisztikus nap, ahol több mint 15 ezer fő hallgatta a bíboros szentbeszédét (1999 Országgyűlési Napló CD62) | az 1938-as magyarországi Eucharisztikus Világkongresszus (2004 Népszava júl. 31. C7467, 4).

3a. ’az eucharisztiát, az oltáriszentséget középpontba állító 〈szemlélet, életforma stb.〉’ ❖ Mészáros János érseki vikárius vázolta az Oltáregyesület hetvenéves müködésének történetét s hangoztatta, hogy a főváros hitéletét ujra kell szervezni, bele kell vinni az eucharisztikus lelket, mert pogánnyá lett Budapest és egész Magyarország (1920 Budapesti Hírlap okt. 26. C4708, 4) | az Eucharisticus Populus lelkében fog majd megteremtődni az a szociálpolitikai fürdő, amelyben lefürdi magáról a vivódó emberiség mindazt a terhet, amelyet nem kell a krisztusi madárröptü evangélium tanitása szerint magával cipelnie és az evangélium tanitása szerint kell kikelnie tisztán, üdén, megujhodva, megifjodva, eucharisztikusan, katholikusan (1928 Pesti Hírlap okt. 9. C5676, 3).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz. ~, eucharisztikus kongresszus

eucharisztikus melléknév 15A2
1.
Jézus Krisztusnak az utolsó vacsorán a kenyérről és a borról mondott szavait, ezzel kapcs. cselekedeteit és keresztáldozatát felidéző, megjelenítő 〈liturgikus cselekmény(elem)
az eucharisztikus szertartás, a tulajdonképpeni mise
(1931 ZeneiLex.)
ki elnökölt az imádságnál és különösen az eucharisztikus liturgiánál?
(1972 Gyürki László)
A zsidóknál a kenyér volt a legfőbb táplálék, úgyhogy még a lakomát is kenyértörésnek nevezték, s ez az elnevezés átment az eukarisztikus lakomára is
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
[Az ortodox templomokban] a liturgia eucharisztikus része a hívek szeme elől rejtve, a szentélyben történik
(2004 Fejérdy Péter–Szabó Levente)
2.
Jézus Krisztusnak az utolsó vacsorán a kenyérről és a borról mondott szavait, ezzel kapcs. cselekedeteit feldolgozó v. ilyen témájú
Meg van azonban engedve, hogy a kar az elénekelt vagy elrecitált offertorium után, ha erre még van idő, egy jóváhagyott szövegű motettát, az elhangzott Benedictus után pedig egy eucharisztikus szövegű kompozíciót betétként előadjon
(1931 ZeneiLex.)
Majdnem valamennyi eucharisztikus népénekünk ebből az időből [ti. a 18. századból] való
(1941 Hermann Egyed István)
Az eukarisztikus beszédeknek egész gyűjteményét találjuk meg a 6. fejezetben [ti. János evangéliumában]
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
a Didakhé, amelyben az eucharisztikus ima legrégebbi szövege is fennmaradt, és amely Szíriában keletkezett a 2. században, „Isten Szolgájának” nevezi Jézust
(2008 Mártonffy Marcell ford.Ohlig)
3. (tulajdonnév részeként is)
az eucharisztiával foglalkozó, annak tiszteletére, ünneplésére rendezett, ill. létrejött 〈esemény, alkalom, ill. szervezet〉
Az eucharisztikus kongresszusra már eddig is igen sok katholikus egyházi tag és papi főméltóság jelentkezett az egész világból
(1882 Fővárosi Lapok)
Tiz órakor az Eucharisztikus Papi Társulat tartotta meg ülését
(1925 Budapesti Hírlap okt. 14.)
A különböző áhítatgyakorlatok közül legjobban az Oltáriszentség kultusza volt elterjedve. Beszédes bizonysága ennek a sok eucharisztikus egyesület
(1939 Balanyi György)
A római Szent Péter bazilikában tartott eucharisztikus pápai misével és a záróhatározat közzétételével szombaton délben bezárult az európai püspöki szinódus
(1991 Magyar Nemzet dec. 16.)
Felejthetetlen élményem marad 1947 augusztus utolsó vasárnapja, a budafoki eucharisztikus nap, ahol több mint 15 ezer fő hallgatta a bíboros szentbeszédét
(1999 Országgyűlési Napló)
az 1938-as magyarországi Eucharisztikus Világkongresszus
(2004 Népszava júl. 31.)
3a.
az eucharisztiát, az oltáriszentséget középpontba állító 〈szemlélet, életforma stb.〉
Mészáros János érseki vikárius vázolta az Oltáregyesület hetvenéves müködésének történetét s hangoztatta, hogy a főváros hitéletét ujra kell szervezni, bele kell vinni az eucharisztikus lelket, mert pogánnyá lett Budapest és egész Magyarország
(1920 Budapesti Hírlap okt. 26.)
az Eucharisticus Populus lelkében fog majd megteremtődni az a szociálpolitikai fürdő, amelyben lefürdi magáról a vivódó emberiség mindazt a terhet, amelyet nem kell a krisztusi madárröptü evangélium tanitása szerint magával cipelnie és az evangélium tanitása szerint kell kikelnie tisztán, üdén, megujhodva, megifjodva, eucharisztikusan, katholikusan
(1928 Pesti Hírlap okt. 9.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz. ~, eucharisztikus kongresszus

Beállítások