eufemisztikus mn 15A

’durva, illetlen v. kellemetlen hangulatú szó, kifejezés helyett haszn. enyhébb, szépítő 〈szó, kifejezés v. körülírás〉’ ❖ A fügelevelet a bibliára való czélzattal az egész keresztény világ használja, midőn „tisztesség legyen mondva” beszél; metonimikus kitétel […]. Az eufemisztikus fügelevélnek e jelentését a népképzelet később, hogy minő körülmény alapján, nem tartozik ide, a gyümölcsre ruházta át (1886 Szarvas Gábor C5952, 77) | Eubuleus (gör. a. m. jó tanácsot adó), az alvilág istenének, a halálország félelmes urának eufémisztikus neve, tehát azonos Hadesszel (1913 RévaiNagyLex. C5703, 21) | [Gárdonyi a Magyar Nyelvőrben] kifejti, hogy a nép száján gyakran találunk eufemisztikus kifejezéseket, „az ocsmány szavakra használt finomabb helyettesítéseket”, pl. Egerben a törvénytelen gyermeket senki-gyereknek hívják… mennyivel finomabb kifejezés, mint a zabi (1963 Bakos József C6014, 409) | Az ébredés mindennapos aktusa úgy lesz beállítva, mint maga a feltámadás, de a feltámadás is rögtön eufemisztikus körülírással és kihagyással („mint halálom után”) van csak jelölve (2001 Margócsy István 3230002, 118) | Csank János alakulata egyáltalán nincs kirobbanó formában, és akkor még nagyon eufemisztikusan fogalmaztunk (2008 Népszava ápr. 16. C7471, 14).

a. (tréf v. gúny) ’a valóságnak nem (pontosan) megfelelő, enyhítő, rendsz. vminek a jobb színben való feltüntetésére haszn.(, csúsztatást eredményező) 〈szó, kifejezés, megfogalmazás〉’ ❖ A szeszadó reformja oly eufemisztikus elnevezés, a mely utóbbi időkben ismét és ismét volt ankettezés, konferencia és intézkedés tárgya, de valahányszor volt, mindig egy-jelentésünek bizonyult ez indirekt adó fölemelésével (1883 Budapesti Hírlap febr. 6. C4730, [1]) | a magyar forradalmat – akkor forradalomnak nevezték, csak jóval később adták neki az euphemisztikusabb szabadságharc nevet – nem a saját dinamikája döntötte el, hanem az orosz túlerő beavatkozása (1937 Schöpflin Aladár CD10) | Thaiföld valóban fejlődő ország, ellentétben azokkal a nyomorultakkal, melyekre ezt a jelzőt eufemisztikus módon ráaggatták (1997 Természet Világa CD50) | Magyar vonatkozása miatt az egyik legvonzóbb célpont a Libanon-hegységben lévő cédruserdők közül az egyik, nevezetesen a maronita keresztények által lakott Bsarré városa melletti. […] Az „erdő” meghatározás kissé eufemisztikus, gyakorlatilag néhány tucat 2-3 ezer éves cédrus egy csoportjára vonatkozik (2008 Népszabadság nov. 10. C7856, 3).

Vö. IdSz.

eufemisztikus melléknév 15A
durva, illetlen v. kellemetlen hangulatú szó, kifejezés helyett haszn. enyhébb, szépítő 〈szó, kifejezés v. körülírás〉
A fügelevelet a bibliára való czélzattal az egész keresztény világ használja, midőn „tisztesség legyen mondva” beszél; metonimikus kitétel […]. Az eufemisztikus fügelevélnek e jelentését a népképzelet később, hogy minő körülmény alapján, nem tartozik ide, a gyümölcsre ruházta át
(1886 Szarvas Gábor)
Eubuleus (gör.görög a. m.annyi mint jó tanácsot adó), az alvilág istenének, a halálország félelmes urának eufémisztikus neve, tehát azonos Hadesszel
(1913 RévaiNagyLex.)
[Gárdonyi a Magyar Nyelvőrben] kifejti, hogy a nép száján gyakran találunk eufemisztikus kifejezéseket, „az ocsmány szavakra használt finomabb helyettesítéseket”, pl.például Egerben a törvénytelen gyermeket senki-gyereknek hívják… mennyivel finomabb kifejezés, mint a zabi
(1963 Bakos József)
Az ébredés mindennapos aktusa úgy lesz beállítva, mint maga a feltámadás, de a feltámadás is rögtön eufemisztikus körülírással és kihagyással („mint halálom után”) van csak jelölve
(2001 Margócsy István)
Csank János alakulata egyáltalán nincs kirobbanó formában, és akkor még nagyon eufemisztikusan fogalmaztunk
(2008 Népszava ápr. 16.)
a. (tréf v. gúny)
a valóságnak nem (pontosan) megfelelő, enyhítő, rendsz. vminek a jobb színben való feltüntetésére haszn.(, csúsztatást eredményező) 〈szó, kifejezés, megfogalmazás〉
A szeszadó reformja oly eufemisztikus elnevezés, a mely utóbbi időkben ismét és ismét volt ankettezés, konferencia és intézkedés tárgya, de valahányszor volt, mindig egy-jelentésünek bizonyult ez indirekt adó fölemelésével
(1883 Budapesti Hírlap febr. 6.)
a magyar forradalmat – akkor forradalomnak nevezték, csak jóval később adták neki az euphemisztikusabb szabadságharc nevet – nem a saját dinamikája döntötte el, hanem az orosz túlerő beavatkozása
(1937 Schöpflin Aladár)
Thaiföld valóban fejlődő ország, ellentétben azokkal a nyomorultakkal, melyekre ezt a jelzőt eufemisztikus módon ráaggatták
(1997 Természet Világa)
Magyar vonatkozása miatt az egyik legvonzóbb célpont a Libanon-hegységben lévő cédruserdők közül az egyik, nevezetesen a maronita keresztények által lakott Bsarré városa melletti. […] Az „erdő” meghatározás kissé eufemisztikus, gyakorlatilag néhány tucat 2-3 ezer éves cédrus egy csoportjára vonatkozik
(2008 Népszabadság nov. 10.)
Vö. IdSz.

Beállítások