amoda mut hsz 32A1

1. ’arra a másik helyre, abba a másik irányba, ill. az előbbivel ellentétes helyre v. irányba’ ❖ [lelkünket] ide vagy amoda elvezérelhetjük (1772 Bessenyei György¹ CD01) | hol ide hol amoda tekintett, mint-ha el-akart vólna ſzaladni (1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.–Bunian 7353005, 3) | [a bogár] amoda ül, talám párja mellé, a’ harangotskára (1785 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner 7163042, 258) | Ne oda tessék ülni a papirosokra, inkább amoda (1854 Jókai Mór CD18) | Hanem a kantárt se ide, se amoda ne húzza, csak hadd feküdjön a ló nyakán (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102003, 546) | ma este amoda tegye be a vizet, a vőlegényem szobájába (1912 Gárdonyi Géza 9173001, 67) | Üljenek le. A bíró ide. Törvénybíró oda. Esküdt amoda (1912 Kertész István CD10) | ezt mondanátok ím ez hegynek: menj el innét amoda (1952 Németh Andor ford.–Dreiser 9480004, 24) | mitévő legyen: az iskolába menjen-e, vagy amoda, a dudaszóhoz (1967 Rónay György ford.–Collodi 9573161, 32).

2. (ritk) ’〈az ide hsz-val együtt:〉 a szóban forgó dolog ellenére, ill. azt figyelmen kívül hagyva’ ❖ Már szerződés ide, szerződés amoda! én nem látok más menekedést (1834 Vörösmarty Mihály 8524402, 102).

3. (gyakr. más hsz-val együtt) (/nyj) ’amott’ ❖ Ide Kaſzálló, amoda Zſombékos (1786 Dugonics András 7087010, 162) | amoda látok egy karámot (1872 Elegyes gyűjtések C2998, 496) | Amoda távolabb a sötét rónán egyben egyformán morajlik a tábor (1885 Görgey István 8160006, 609) | Micsoda fehér fény van amoda távol! (1902 Gárdonyi Géza C1843, 131) | Lássák amoda azt a hármas gémeskutat? (1955 Antalffy Gyula 1004012, 126).

ÖU: ide-~, imide-~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. am-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

amoda mutató névmási határozószó 32A1
1.
arra a másik helyre, abba a másik irányba, ill. az előbbivel ellentétes helyre v. irányba
[lelkünket] ide vagy amoda elvezérelhetjük
(1772 Bessenyei György¹)
hol ide hol amoda tekintett, mint-ha el-akart vólna ſzaladni
(1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.Bunian)
[a bogár] amoda ül, talám párja mellé, a’ harangotskára
(1785 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
Ne oda tessék ülni a papirosokra, inkább amoda
(1854 Jókai Mór)
Hanem a kantárt se ide, se amoda ne húzza, csak hadd feküdjön a ló nyakán
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
ma este amoda tegye be a vizet, a vőlegényem szobájába
(1912 Gárdonyi Géza)
Üljenek le. A bíró ide. Törvénybíró oda. Esküdt amoda
(1912 Kertész István)
ezt mondanátok ím ez hegynek: menj el innét amoda
(1952 Németh Andor ford.Dreiser)
mitévő legyen: az iskolába menjen-e, vagy amoda, a dudaszóhoz
(1967 Rónay György ford.Collodi)
2. (ritk)
〈az ide hsz-val együtt:〉 a szóban forgó dolog ellenére, ill. azt figyelmen kívül hagyva
Már szerződés ide, szerződés amoda! én nem látok más menekedést
(1834 Vörösmarty Mihály)
3. (gyakr. más hsz-val együtt) (/nyj)
Ide Kaſzálló, amoda Zſombékos
(1786 Dugonics András)
amoda látok egy karámot
(1872 Elegyes gyűjtések)
Amoda távolabb a sötét rónán egyben egyformán morajlik a tábor
(1885 Görgey István)
Micsoda fehér fény van amoda távol!
(1902 Gárdonyi Géza)
Lássák amoda azt a hármas gémeskutat?
(1955 Antalffy Gyula)
ÖU: ide-amoda, imide-amoda
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. am-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások