arám mn és fn 

I. mn 13A

1. ’arámi 〈törzsek (egy)csoportja〉, ill. e népességhez tartozó 〈személy〉’ ❖ Náámán megmaradhatott az arám király szolgálatában (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | egy arám harcos nyilával eltalálta Izr. királyát (1989 HaagLex. ford. CD1208) | arám törzs (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202) | arám és arab lakosság (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

1a. ’e népességgel kapcs., ez által végzett, ill. ehhez tartozó v. ennek területén levő, folyó’ ❖ Az arám uralom alóli fölszabadulás jólétet hozott (1989 HaagLex. ford. CD1208) | az arám függetlenségi harcoknak (1989 HaagLex. ford. CD1208) | arám istenség (1989 HaagLex. ford. CD1208) | A város akkor élte fénykorát, amikor arám főváros volt (1989 HaagLex. ford. CD1208) | arám háború (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202) | Arám a damaszkuszi arám (szír) királyságot jelenti, mely 732-ben pusztult el (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

2. (Nyelvt is) ’arámi 〈nyelv(járás)〉’ ❖ Judit könyve héber vagy arám nyelven (1893 PallasLex. CD02) | a palesztinai keresztény arám dialektusban (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | [Eszter és A prédikátor könyve] már az arám köznyelv hatását mutatja (1989 HaagLex. ford. CD1208) | megkezdődött a Szentírás héber, arám, szír, görög nyelvű kiadása (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2a. (-ul raggal, hsz-szerűen) ’ezen a nyelven’ ❖ Abba. Arámul: atya, édesapa (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209) | az Egyiptomban élő izráeliek arámul beszéltek (1993–1995 BibliaiLex. CD1207) | Máté evangéliumával kapcsolatban vetődött fel az a […] lehetőség, hogy ennek ősszövege azon a nyelven – arámul – született volna, amely nyelven a korabeli zsidók, Jézus tanítványai beszéltek (2000 Horváth Pál² CD17).

2b. ’e nyelvhez tartozó, ill. ilyen nyelvű 〈szó, szöveg stb.〉’ ❖ héber, arám és görög szövegnek (1893 PallasLex. CD02) | [mammon a] fényűzés és gazdagság arám neve (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209) | a héb. szövegben arám fordulatok találhatók (1989 HaagLex. ford. CD1208) | az ősi arám evangélium (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202) | Szent Jeromos egy korábbi latin fordításon maga végezte a szöveg javítását egy arám parafrázis segítségével (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202) | a két forrást Máté és Lukács nem eredeti arám formájában, hanem görög fordításban használták fel (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202) | a fordítás is eltért az arám eredetitől (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

II. fn 3A1

1. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)(az) arámi törzs(ek csoportja)’ ❖ Sziria, Mesopotania, Palesztina és a Földközi tenger közt lakó szirek vagy nyugati arámok, szemita fajú nép hazája (1909 A keresztyén vallás rendszere CD1211) | az arámok fővárosa (1989 HaagLex. ford. CD1208) | az arámok nagy területeken, szétszórtan éltek (1993–1995 BibliaiLex. CD1207).

1a. ’arámi személy’ ❖ a következőképpen írja körül ezt a kifejezést: „az arám (Lábán) ki akarta irtani” t. i. ősatyámat Jákóbot (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | [Benhadad király] egy betörés alkalmával, Omri idejében kierőszakolta, hogy az arámok boltokat nyithassanak Szamariában (1989 HaagLex. ford. CD1208).

2. (Nyelvt is) ’az arámi nyelv’ ❖ a héber nyelv testvérei; az arab, akkád és arám (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209) | Minthogy a zsidók a fogságból hazatérve már nem értették a héb.-t, szükségessé vált, hogy zsinagógai használatra arámra fordítsák a héb. ÓSz-et (1989 HaagLex. ford. CD1208).

arám melléknév és főnév
I. melléknév 13A
1.
arámi 〈törzsek (egy)csoportja〉, ill. e népességhez tartozó 〈személy〉
Náámán megmaradhatott az arám király szolgálatában
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
egy arám harcos nyilával eltalálta Izr.Izrael királyát
(1989 HaagLex. ford.)
arám törzs
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
arám és arab lakosság
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
1a.
e népességgel kapcs., ez által végzett, ill. ehhez tartozó v. ennek területén levő, folyó
Az arám uralom alóli fölszabadulás jólétet hozott
(1989 HaagLex. ford.)
az arám függetlenségi harcoknak
(1989 HaagLex. ford.)
arám istenség
(1989 HaagLex. ford.)
A város akkor élte fénykorát, amikor arám főváros volt
(1989 HaagLex. ford.)
arám háború
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
Arám a damaszkuszi arám (szír) királyságot jelenti, mely 732-ben pusztult el
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
2. (Nyelvt is)
arámi 〈nyelv(járás)
Judit könyve héber vagy arám nyelven
(1893 PallasLex.)
a palesztinai keresztény arám dialektusban
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
[Eszter és A prédikátor könyve] már az arám köznyelv hatását mutatja
(1989 HaagLex. ford.)
megkezdődött a Szentírás héber, arám, szír, görög nyelvű kiadása
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2a. (-ul raggal, hsz-szerűen)
ezen a nyelven
Abba. Arámul: atya, édesapa
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
az Egyiptomban élő izráeliek arámul beszéltek
(1993–1995 BibliaiLex.)
Máté evangéliumával kapcsolatban vetődött fel az a […] lehetőség, hogy ennek ősszövege azon a nyelven – arámul – született volna, amely nyelven a korabeli zsidók, Jézus tanítványai beszéltek
(2000 Horváth Pál²)
2b.
e nyelvhez tartozó, ill. ilyen nyelvű 〈szó, szöveg stb.〉
héber, arám és görög szövegnek
(1893 PallasLex.)
[mammon a] fényűzés és gazdagság arám neve
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
a héb.héber szövegben arám fordulatok találhatók
(1989 HaagLex. ford.)
az ősi arám evangélium
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
Szent Jeromos egy korábbi latin fordításon maga végezte a szöveg javítását egy arám parafrázis segítségével
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
a két forrást Máté és Lukács nem eredeti arám formájában, hanem görög fordításban használták fel
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
a fordítás is eltért az arám eredetitől
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
II. főnév 3A1
1. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)
(az) arámi törzs(ek csoportja)
Sziria, Mesopotania, Palesztina és a Földközi tenger közt lakó szirek vagy nyugati arámok, szemita fajú nép hazája
(1909 A keresztyén vallás rendszere)
az arámok fővárosa
(1989 HaagLex. ford.)
az arámok nagy területeken, szétszórtan éltek
(1993–1995 BibliaiLex.)
1a.
arámi személy
a következőképpen írja körül ezt a kifejezést: „az arám (Lábán) ki akarta irtani” t. i.tudniillik ősatyámat Jákóbot
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
[Benhadad király] egy betörés alkalmával, Omri idejében kierőszakolta, hogy az arámok boltokat nyithassanak Szamariában
(1989 HaagLex. ford.)
2. (Nyelvt is)
az arámi nyelv
a héber nyelv testvérei; az arab, akkád és arám
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
Minthogy a zsidók a fogságból hazatérve már nem értették a héb.héber-t, szükségessé vált, hogy zsinagógai használatra arámra fordítsák a héb.héber ÓSzÓszövetség-et
(1989 HaagLex. ford.)

Beállítások