áramol l. áramlik

áramlik tn ige 16a10áramol (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)

1. ’〈folyadék, kül. víz, vér〉 vmiben folyik’ ❖ áramlik strömen (1858 A magyar nyelvújítás szótára C6000, 13) | a rózsaszínű vér áramlik és piheg keringve, a szív ritmikusan lüktet (1922 Karinthy Frigyes 9309008, 35) | a gyökér felől nedvek áramolhassanak felfelé (1977 Tandori Dezső 9703054, 99) | A Zádorhíd mellett most széles csatornában áramlik a Tisza vize Karcag felé (1987 Antalffy Gyula 1004003, 117).

1a. (átv is) ’〈villamosság〉 vezetékben terjed’ ❖ [az elektrokémiai hatás] arányos az elektromosság mennyiségével, mely a galván elemen át áramlik (1894 PallasLex. CD02) | az áramló villamosság (1916 Karinthy Frigyes 9309081, 26) | minden és mindenki, itt, az új regényben, s végig az előzőkben azt a szerepet töltik be, mint a villamosvezeték, amelyen csak végigfut az áram. Felizzanak, meglobbannak, de ez a villamosság nem belőlük jön, máshonnan áramlik oda (1937 Illés Endre CD10).

2. (átv is) ’〈légnemű anyag, fény, hang stb.〉 azonos irányban terjed’ ❖ levegő áramol kivülről befelé a tüdőkbe (1895 PallasLex. CD02) | a Duna felől dermesztő hideg áramlott (1914 Krúdy Gyula C2841, 210) | A szürke füst elvegyülve a párával sugárban áramlik a padlás felé, ahol eloszlik a dermedt fekete levegőben (1940 Veres Péter 9771009, 55) | Szájának, hajának illata a délnövények fűszeres balzsamával áramlott felém (1952 Márai Sándor 9421019, 100).

2a. ’〈illat, hang, fény stb.〉 ömlik, árad vmiből’ ❖ a melyekből [ti. az ablakokból] még mindig áramlott az ünnepies világítás fénye (1881 Vajkay Károly C4673, 129) | meleg áramlott az apró vaskályhából (1974 Kortárs 2025008, 564) | a padlóból durva petróleumszag áramlott, a konyhából meg a pacal émelyítő illata (1979 Esterházy Péter 9129002, 314).

2b. ’〈szó, beszéd〉 megállás nélkül folyik vkiből’ ❖ Szájából szakadatlan áramlott az összefüggéstelen szavak özöne (1881 Vajkay Károly C4675, 45).

2c. ’〈kultúra, eszme, hír stb.〉 jut, terjed vhonnan vhova’ ❖ Jaj volt a németkeleti, férfias kultúrának, valahányszor beléje áramlott az az idegenszerű, nőies nyugati kultúra, melyet Franciaország képviselt (1931 Kosztolányi Dezső 9359258, 231) | A keleti vallások már Nagy Sándor hódításai nyomán kezdtek keveredni (szinkretizmus) és áramlani Nyugat felé (1977 Gecse Gusztáv 1057002, 36) | [a] kritika szabadon áramolhatott (1986 Losonczi Ágnes 1095002, 123) | [Pázmány] Bécs és Erdély, sőt Róma, Nyugat-Európa, valamint a Török Birodalom között is közvetített, áramoltatta az információkat (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

3. ’〈emberek, állatok csoportja, sokasága〉 tódul, özönlik vhova’ ❖ a görögség … a szigetekről áramlott Dacia felé (1891 Akadémiai Értesítő C0012, 94) | a galambok felrezzentek és tömött, sűrű tömegben áramlottak az éjszakába (1947 Örkény István 2005106, 30) | Jöttek, áramlottak az ismerősök (1989 Berkovits György 2039021, 71).

4. ’〈pénz, tőke, áru〉 nagy mennyiségben jut vhova’ ❖ öt és félmilliárd frank áramlik Franciaországból Oroszországba (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | egyre növekszik a kereskedelmi hálózatba áramló árumennyiség (1953 Szabad Nép aug. 9. C0400, 2) | A kizsákmányolás profitja pedig Kambodzsából a háború végső szakaszáig háborítatlanul áramlott Hongkong kínai bankjaiba (1975 Valóság 2056005, 60) | az Egyesült Államokból Nyugat-Európába áramló segélyek (1991 Gazdag Ferenc CD17).

5. ’〈tulajdonság, érzés, hangulat stb.〉 erőteljesen megnyilvánul, sugárzik, árad’ ❖ a belőle áramló hazafias érzéseknek (1905 Mikszáth Kálmán CD04) | Nyugodtság áramlott ebből az asszonyból (1919 Krúdy Gyula C2835, 22) | Öröm áramlott az arcán (1928 Tamási Áron 9701001, 22) | áramló lelkesedéssel beszélt (1937 Pável Ágoston CD10).

Ö: át, be~, ki~, végig~, vissza~.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

áramol lásd áramlik
áramlik tárgyatlan ige 16a10
áramol (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
1.
〈folyadék, kül. víz, vér〉 vmiben folyik
áramlik strömen
(1858 A magyar nyelvújítás szótára)
a rózsaszínű vér áramlik és piheg keringve, a szív ritmikusan lüktet
(1922 Karinthy Frigyes)
a gyökér felől nedvek áramolhassanak felfelé
(1977 Tandori Dezső)
A Zádorhíd mellett most széles csatornában áramlik a Tisza vize Karcag felé
(1987 Antalffy Gyula)
1a. (átv is)
〈villamosság〉 vezetékben terjed
[az elektrokémiai hatás] arányos az elektromosság mennyiségével, mely a galván elemen át áramlik
(1894 PallasLex.)
az áramló villamosság
(1916 Karinthy Frigyes)
minden és mindenki, itt, az új regényben, s végig az előzőkben azt a szerepet töltik be, mint a villamosvezeték, amelyen csak végigfut az áram. Felizzanak, meglobbannak, de ez a villamosság nem belőlük jön, máshonnan áramlik oda
(1937 Illés Endre)
2. (átv is)
〈légnemű anyag, fény, hang stb.〉 azonos irányban terjed
levegő áramol kivülről befelé a tüdőkbe
(1895 PallasLex.)
a Duna felől dermesztő hideg áramlott
(1914 Krúdy Gyula)
A szürke füst elvegyülve a párával sugárban áramlik a padlás felé, ahol eloszlik a dermedt fekete levegőben
(1940 Veres Péter)
Szájának, hajának illata a délnövények fűszeres balzsamával áramlott felém
(1952 Márai Sándor)
2a.
〈illat, hang, fény stb.〉 ömlik, árad vmiből
a melyekből [ti. az ablakokból] még mindig áramlott az ünnepies világítás fénye
(1881 Vajkay Károly)
meleg áramlott az apró vaskályhából
(1974 Kortárs)
a padlóból durva petróleumszag áramlott, a konyhából meg a pacal émelyítő illata
(1979 Esterházy Péter)
2b.
〈szó, beszéd〉 megállás nélkül folyik vkiből
Szájából szakadatlan áramlott az összefüggéstelen szavak özöne
(1881 Vajkay Károly)
2c.
〈kultúra, eszme, hír stb.〉 jut, terjed vhonnan vhova
Jaj volt a németkeleti, férfias kultúrának, valahányszor beléje áramlott az az idegenszerű, nőies nyugati kultúra, melyet Franciaország képviselt
(1931 Kosztolányi Dezső)
A keleti vallások már Nagy Sándor hódításai nyomán kezdtek keveredni (szinkretizmus) és áramlani Nyugat felé
(1977 Gecse Gusztáv)
[a] kritika szabadon áramolhatott
(1986 Losonczi Ágnes)
[Pázmány] Bécs és Erdély, sőt Róma, Nyugat-Európa, valamint a Török Birodalom között is közvetített, áramoltatta az információkat
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
3.
〈emberek, állatok csoportja, sokasága〉 tódul, özönlik vhova
a görögség … a szigetekről áramlott Dacia felé
(1891 Akadémiai Értesítő)
a galambok felrezzentek és tömött, sűrű tömegben áramlottak az éjszakába
(1947 Örkény István)
Jöttek, áramlottak az ismerősök
(1989 Berkovits György)
4.
〈pénz, tőke, áru〉 nagy mennyiségben jut vhova
öt és félmilliárd frank áramlik Franciaországból Oroszországba
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
egyre növekszik a kereskedelmi hálózatba áramló árumennyiség
(1953 Szabad Nép aug. 9.)
A kizsákmányolás profitja pedig Kambodzsából a háború végső szakaszáig háborítatlanul áramlott Hongkong kínai bankjaiba
(1975 Valóság)
az Egyesült Államokból Nyugat-Európába áramló segélyek
(1991 Gazdag Ferenc)
5.
〈tulajdonság, érzés, hangulat stb.〉 erőteljesen megnyilvánul, sugárzik, árad
a belőle áramló hazafias érzéseknek
(1905 Mikszáth Kálmán)
Nyugodtság áramlott ebből az asszonyból
(1919 Krúdy Gyula)
Öröm áramlott az arcán
(1928 Tamási Áron)
áramló lelkesedéssel beszélt
(1937 Pável Ágoston)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások