ballag tn ige 2a

1. (átv is) ’〈ember (járművel) v. állat〉 lassú(, kényelmes) mozgással megy, halad, ill. így tart vhova v. jön vhonnan’ ❖ [A csikó] fülét le-ereſztve bádjattan ballaga (1776 Kónyi János ford.–Gellert 7190017, 14) | folytonos munkálkodásban vagyunk, ’s ha nem repülhetünk, legalább ballagunk előre (1842 Pesti Hírlap CD61) | Az országúton végig a szekérrel A négy ökör lassacskán ballagott (1845 Petőfi Sándor CD01) | Czachradnicsek Vendel ur jó kedvvel ballagott hazafelé a Ferencvárosból, a hol egy kurta korcsmában hamisitlan uj bort mértek (1882 Rákosi Jenő 8385011, 103) | János a batárral lépésben ballagott (1900 Krúdy Gyula CD54) | Kékek az alkonyi dombok, elülnek a szürke galambok, hallgat az esteli táj, ballag a kései nyáj (1911 Babits Mihály 9014044, 65) | Délfelé nagyapám is a kapuhoz ballag, hitetlenkedve nézi a feszes honvédsorokat (1976 Dobos László 1034003, 226).

1a. ballag vmi felé (vál) ’〈életének, létének folyamatában〉 lassan haladva vmely biztosan v. előreláthatóan bekövetkező esemény v. szakasz felé tart’ ❖ száz esztend felé ballagó számtalan öreg ember lakja Londont (1793 Sándor István C3665, 314) | példás önmegtagadással ballagott rosz sorsa felé (1847 Jókai Mór 8209021, 136) | a vád alá helyezett férj, egy negyven felé ballagó szálas ember (1891 Baksay Sándor C0737, 6) | A fiatal József Attila költészete még távolról sem olyan komor, mint később a halál felé ballagó költőé (1943 Féja Géza 9138008, 330) | elnézést kérek tőle, az akkor nyugdíj felé ballagó pamfletírótól (1994 Magyar Hírlap CD09) | a rossz üzlet- és hitelpolitika miatt a csőd felé ballagó bankok (1995 Országgyűlési Napló CD62).

1b. (irod) ’〈(természeti) jelenség, dolog pályáján, útvonalán〉 lassan, folyamatosan halad(va tart vhova)’ ❖ mit látok az égnek kékségén? Egy ragyogó csillag ballag kerekségén (1778 Ányos Pál CD01) | az égen Öreg felhő ballag (1852–1855 Balogh Zoltán¹ 8026001, 6) | Im itt egy csöndes hűvös barlang, Alatta csacska csermely ballag (1877 Vajda János 8503063, 217) | a tizenkettős felé ballagott az öreg mutató (1906 Krúdy Gyula C2830, 170) | Amikor felébredt, már a háztetők fölött ballagott a nap (1956 Fekete István 9142001, 58).

2. (Isk) ’〈végzős (középiskolai) növendék〉 ballagáson vesz részt’ ❖ Ballagnak az új építészmérnökök (1959 Népszava febr. 26. C4823, 3) | sok mindenért megvígasztal az, ahogyan szombaton délelőtt titeket láttalak ballagni, kedves érettségizők! (1960 Népszabadság máj. 8. C4812, 9) | fiam májusban ballag az általános iskolában (1997 Magyar Hírlap CD09).

Ö: át, be¹, billeg-~, el~, ki~, le~, vissza~.

ÖU: fel~, haza~, oda~, végig~.

Sz: ballagcsál, ballagdogál.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

ballag tárgyatlan ige 2a
1. (átv is)
〈ember (járművel) v. állat〉 lassú(, kényelmes) mozgással megy, halad, ill. így tart vhova v. jön vhonnan
[A csikó] fülét le-ereſztve bádjattan ballaga
(1776 Kónyi János ford.Gellert)
folytonos munkálkodásban vagyunk, ’s ha nem repülhetünk, legalább ballagunk előre
(1842 Pesti Hírlap)
Az országúton végig a szekérrel A négy ökör lassacskán ballagott
(1845 Petőfi Sándor)
Czachradnicsek Vendel ur jó kedvvel ballagott hazafelé a Ferencvárosból, a hol egy kurta korcsmában hamisitlan uj bort mértek
(1882 Rákosi Jenő)
János a batárral lépésben ballagott
(1900 Krúdy Gyula)
Kékek az alkonyi dombok, elülnek a szürke galambok, hallgat az esteli táj, ballag a kései nyáj
(1911 Babits Mihály)
Délfelé nagyapám is a kapuhoz ballag, hitetlenkedve nézi a feszes honvédsorokat
(1976 Dobos László)
1a. ballag vmi felé (vál)
〈életének, létének folyamatában〉 lassan haladva vmely biztosan v. előreláthatóan bekövetkező esemény v. szakasz felé tart
száz esztend felé ballagó számtalan öreg ember lakja Londont
(1793 Sándor István)
példás önmegtagadással ballagott rosz sorsa felé
(1847 Jókai Mór)
a vád alá helyezett férj, egy negyven felé ballagó szálas ember
(1891 Baksay Sándor)
A fiatal József Attila költészete még távolról sem olyan komor, mint később a halál felé ballagó költőé
(1943 Féja Géza)
elnézést kérek tőle, az akkor nyugdíj felé ballagó pamfletírótól
(1994 Magyar Hírlap)
a rossz üzlet- és hitelpolitika miatt a csőd felé ballagó bankok
(1995 Országgyűlési Napló)
1b. (irod)
(természeti) jelenség, dolog pályáján, útvonalán〉 lassan, folyamatosan halad(va tart vhova)
mit látok az égnek kékségén? Egy ragyogó csillag ballag kerekségén
(1778 Ányos Pál)
az égen Öreg felhő ballag
(1852–1855 Balogh Zoltán¹)
Im itt egy csöndes hűvös barlang, Alatta csacska csermely ballag
(1877 Vajda János)
a tizenkettős felé ballagott az öreg mutató
(1906 Krúdy Gyula)
Amikor felébredt, már a háztetők fölött ballagott a nap
(1956 Fekete István)
2. (Isk)
〈végzős (középiskolai) növendék〉 ballagáson vesz részt
Ballagnak az új építészmérnökök
(1959 Népszava febr. 26.)
sok mindenért megvígasztal az, ahogyan szombaton délelőtt titeket láttalak ballagni, kedves érettségizők!
(1960 Népszabadság máj. 8.)
fiam májusban ballag az általános iskolában
(1997 Magyar Hírlap)
ÖU: felballag, hazaballag, odaballag, végigballag
Sz: ballagcsál, ballagdogál
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások