beadvány fn 4A (Jog is, hiv)

’hatósághoz, intézményhez v. illetékes személyhez benyújtott, jelentést, javaslatot, kérelmet stb. tartalmazó irat’ ❖ a mostanig vett beadványok szerint hét halott, 37 sebesült egyén, és öt agyonlőtt ló [a veszteség Pákozdnál] (1848 Kossuth Lajos összes munkái C2749, 54) | [Laczkovics János] híressé lett azon beadványa által, melyben az 1790-iki diaetát felhívja, hogy a magyar ezredeket szabadítsák meg az idegen tisztektől (1860 Jókai Mór CD18) | [a cégbíróságokhoz] október végéig 350 ezer különféle beadvány érkezett (ezek harmada új cég bejegyzése iránti kérelem) (1996 Magyar Hírlap CD09).

a. ’polgári eljárásban az alperesnek v. felperesnek a bírósághoz címzett irata’ ❖ A törvényszéki elnök semmi olly beadványt se vegyen át követlenűl a felektől, mellynek elintézése a törvényszéket illeti (1857 Tóth Lőrinc 8490006, 255) | felperesek 1876. évi 686 sz. beadványukban azt mondják (1880 Törvényszéki Csarnok 8668002, 353) | A cég ügyvédje beadványában avval érvelt, a felperest nem érte joghátrány (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

beadvány főnév 4A (Jog is, hiv)
hatósághoz, intézményhez v. illetékes személyhez benyújtott, jelentést, javaslatot, kérelmet stb. tartalmazó irat
a mostanig vett beadványok szerint hét halott, 37 sebesült egyén, és öt agyonlőtt ló [a veszteség Pákozdnál]
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
[Laczkovics János] híressé lett azon beadványa által, melyben az 1790-iki diaetát felhívja, hogy a magyar ezredeket szabadítsák meg az idegen tisztektől
(1860 Jókai Mór)
[a cégbíróságokhoz] október végéig 350 ezer különféle beadvány érkezett (ezek harmada új cég bejegyzése iránti kérelem)
(1996 Magyar Hírlap)
a.
polgári eljárásban az alperesnek v. felperesnek a bírósághoz címzett irata
A törvényszéki elnök semmi olly beadványt se vegyen át követlenűl a felektől, mellynek elintézése a törvényszéket illeti
(1857 Tóth Lőrinc)
felperesek 1876. évi 686 sz.számú beadványukban azt mondják
(1880 Törvényszéki Csarnok)
A cég ügyvédje beadványában avval érvelt, a felperest nem érte joghátrány
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások