bedob ts ige 2a6

1. ’vminek a belsejébe, mélyére, ill. vmely elkülönített területre dob, hajít vmit’ ❖ földszint levő szobája ablakán át feje mögött repülő kő bedobatott (1842 Pesti Hírlap CD61) | a tenger-Fenékre, mélyebben, mint valaha Járt mérő-ón, dobom be könyvemet! (1871 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | Bütyök horgát is Gyula dobta be (1956 Fekete István 9142003, 239).

1a. (Sp) ’〈(pályáról kikerült) labdát (vkinek dobva)〉 újra játékba hoz’ ❖ az I-ső métás bedobja a labdát az adogatónak (1885 Porzsolt Lajos 8375003, 56) | Ha valamelyik játékostól az oldalvonalon át jut ki a pályáról a labda, akkor az ellenpárt valamelyik tagja bedobja a játéktérre (1911 RévaiNagyLex. C5698, 773) | A tolongásba a kilences játékos dobja be a labdát (1991 Tények könyve CD37).

1b. (Sp) ’〈kosárlabdában v. kézilabdában labdát, ill. (büntető)dobást〉 az ellenfél kosarába dob v. kapujába belő’ ❖ [a pálya két végén] egy-egy labdakosár van fellállítva. Az ellenpárt kosarába kell a labdát bedobni (1911 RévaiNagyLex. C5698, 673) | két személyit [ti. személyi hibáért járó büntetőt] kapunk, Szamosi mindkettőt bedobja (1935 Nemzeti Sport aug. 11. C6590, 2) | a meccsen minden hétméteresét bedobta a Dunaferr (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vmit hanyagul(, nagy lendülettel) vminek a belsejébe tesz, helyez’ ❖ tessék ezt az újságot bedobni annak az úrnak a szobájába (1894 Pálffy Albert 8349003, 26) | [a tekercset] bedobtam íróasztalfiókomba, a sok papír, lom közé (1935 Kosztolányi Dezső 9359253, 234) | A könyv nem kér ceruzaelemet, nem lesz végzetes baja, ha bedobom a táskámba a csavarhúzók közé (2000 Byte Magazin CD38).

2a. ’〈levelet, szavazólapot, pénzt stb.〉 nyíláson keresztül beejtve a megfelelő célú ládába helyez, hogy onnan majd rendeltetési helyére kerüljön’ ❖ [Kemény János] Radvánszky föliratú céduláját bedobta az urnába (1894 Mikszáth Kálmán CD04) | tudta, hogy nem fogja bedobni a levelet (1931 Komlós Aladár CD10) | nem akartam bedobni a totószelvényt (1962 Népszabadság nov. 16. C4814, 8) | a Mátyás-templomban sok pénzt bedobnak önként a perselyekbe (1995 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’vmely többszereplős tevékenység során vmely saját tárgyáról, kül. pénzéről (könnyelműen) lemond’ ❖ kártya perdül, kártya mén; Bedobta… késő visszavenni: Ez az utolsó tétemény (1877 Arany János CD01) | [Apám] az az árverező volt, aki csak a foglalót tudja letenni, de a felvert árverési tétel árát soha kifizetni nem tudja. S képes rá, hogy bedobja az egész, kezében levő summát (1939 Móricz Zsigmond C5087, 308) | személyenként bedobtak a közösbe 500-500 forintot (2000 Magyar Hírlap CD09).

2c. (biz) ’〈szeszes ital(ból egységnyi mennyisége)t〉 gyorsan megiszik, felhajt’ ❖ Ahol a nők is állva dobják be munka előtt a féldecit: az az élet sűrűje (1978 Kerényi Grácia 9324039, 124) | gyorsan bedobott egy fél unicumot (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈ablakot〉(rádobott kemény tárggyal) betör’ ❖ e vásott fiu […] Sopronban annyi ablakot bedobott (1856 Régi képek C4370, 28) | ma esett az első hó, hát nem bedobták már az ablakomat. Bizonyosan valamelyik diák csinálta (1912 Réti Ödön CD10) | Hová forduljon az ember, ha nem tartozik a harcosok közé, nem dob be ablakot, nem tép föl uccaköveket? (1932 József Attila CD01) | a gyerekek bedobták egy labdával Lenin elvtárs ablakát (1995 Országgyűlési Napló CD62).

4. ’〈embert〉 nagy lendülettel vminek a belsejébe lök, taszít’ ❖ legyűrték, megkötözték, S bedobták őt a szekér mélyibe (1848 Petőfi Sándor CD01) | Bedobá Lőrinczet, mint valamely zsákot [a csónakba] (1879 Arany János C0657, 157) | félig vonszolnak, félig visznek le a lépcsőn, bedobnak egy autóba (1962 Réz Ádám ford.–Fučík 9567003, 18).

4a. bedobja magát (irod) ’vhova beugrik’ ❖ [A budapesti egyetemi iúság vezetői] már ian megromolva kiszámítottan dobták be magukat a szennyes árba (1900 Ady Endre C0534, 339) | bedobja magát a semmibe (1929 Kassák Lajos CD10) | Kimegy sétálni a balatonszárszói állomásra s bedobja magát a kerekek alá (1943 Juhász Géza¹ 9283004, 27).

5. (Kat) ’〈katonai egységet v. katonát〉 paranccsal hadba küld, vezényel’ ❖ a támadó sereg bal szárnya mögül dobjon be egy erős corpust [= hadtestet] velünk, hozzánk mihamarább! (1866 Kossuth Lajos CD32) | az erők fokozatosan dobattak be a harcba (1940 Bánlaky József CD16) | Már csak gyatra fölszerelésük miatt sem dobhatták volna be őket frontvonalban (1978 Fekete Gyula 9141001, 37).

5a. bedobja magát (biz) ’vmely feladatra nagy lendülettel vállalkozik’ ❖ Amilyen nyüzsgönc, biztosan rávehető, hogy most bedobja magát (1978 Spiró György 1143001, 142) | [a befektetők] teljes mellszélességgel dobják be magukat a részvényekért folytatott „küzdelembe” (1998 Figyelő CD2601).

6. (biz) ’〈vmely eszközt, módszert〉 vmely célból használ, alkalmaz’ ❖ összes testi és szellemi erejét bedobta a küzdelembe (1938 Kiss Dénes² 2138001, 303) | A legkülönfélébb trükköket dobja be azért, hogy az eladókat a követelések értékét illetően megtévessze (1978 Hankiss Ágnes 1063003, 121) | Bedobott mindent, amit lehetett, liező kamerákat, drámai vágásokat (1995 Magyar Hírlap CD09).

7. ’〈hírt, ill. témát, javaslatot stb.〉 terjesztés, ill. megvitatás céljából (váratlanul) felvet’ ❖ senki sem tud új hittani jelszót bedobni a világba, amely izgalomba hozza az emberiséget (1913 Móricz Zsigmond CD10) | azt kereste, hogyan lehetne zavart kelteni, milyen találgatásokat és rémhíreket lehetne a közvéleménybe bedobni (1958 Népszabadság márc. 6. C1499, 1) | azt a témát dobta be, mellyel tudta, hogy Kertészné figyelmét elterelheti (1965 Németh László² 9485042, 419).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bedob tárgyas ige 2a6
1.
vminek a belsejébe, mélyére, ill. vmely elkülönített területre dob, hajít vmit
földszint levő szobája ablakán át feje mögött repülő kő bedobatott
(1842 Pesti Hírlap)
a tenger-Fenékre, mélyebben, mint valaha Járt mérő-ón, dobom be könyvemet!
(1871 Szász Károly² ford.Shakespeare)
Bütyök horgát is Gyula dobta be
(1956 Fekete István)
1a. (Sp)
(pályáról kikerült) labdát (vkinek dobva) újra játékba hoz
az I-ső métás bedobja a labdát az adogatónak
(1885 Porzsolt Lajos)
Ha valamelyik játékostól az oldalvonalon át jut ki a pályáról a labda, akkor az ellenpárt valamelyik tagja bedobja a játéktérre
(1911 RévaiNagyLex.)
A tolongásba a kilences játékos dobja be a labdát
(1991 Tények könyve)
1b. (Sp)
〈kosárlabdában v. kézilabdában labdát, ill. (büntető)dobást〉 az ellenfél kosarába dob v. kapujába belő
[a pálya két végén] egy-egy labdakosár van fellállítva. Az ellenpárt kosarába kell a labdát bedobni
(1911 RévaiNagyLex.)
két személyit [ti. személyi hibáért járó büntetőt] kapunk, Szamosi mindkettőt bedobja
(1935 Nemzeti Sport aug. 11.)
a meccsen minden hétméteresét bedobta a Dunaferr
(1995 Magyar Hírlap)
2.
vmit hanyagul(, nagy lendülettel) vminek a belsejébe tesz, helyez
tessék ezt az újságot bedobni annak az úrnak a szobájába
(1894 Pálffy Albert)
[a tekercset] bedobtam íróasztalfiókomba, a sok papír, lom közé
(1935 Kosztolányi Dezső)
A könyv nem kér ceruzaelemet, nem lesz végzetes baja, ha bedobom a táskámba a csavarhúzók közé
(2000 Byte Magazin)
2a.
〈levelet, szavazólapot, pénzt stb.〉 nyíláson keresztül beejtve a megfelelő célú ládába helyez, hogy onnan majd rendeltetési helyére kerüljön
[Kemény János] Radvánszky föliratú céduláját bedobta az urnába
(1894 Mikszáth Kálmán)
tudta, hogy nem fogja bedobni a levelet
(1931 Komlós Aladár)
nem akartam bedobni a totószelvényt
(1962 Népszabadság nov. 16.)
a Mátyás-templomban sok pénzt bedobnak önként a perselyekbe
(1995 Magyar Hírlap)
2b.
vmely többszereplős tevékenység során vmely saját tárgyáról, kül. pénzéről (könnyelműen) lemond
kártya perdül, kártya mén; Bedobta… késő visszavenni: Ez az utolsó tétemény
(1877 Arany János)
[Apám] az az árverező volt, aki csak a foglalót tudja letenni, de a felvert árverési tétel árát soha kifizetni nem tudja. S képes rá, hogy bedobja az egész, kezében levő summát
(1939 Móricz Zsigmond)
személyenként bedobtak a közösbe 500-500 forintot
(2000 Magyar Hírlap)
2c. (biz)
〈szeszes ital(ból egységnyi mennyisége)t〉 gyorsan megiszik, felhajt
Ahol a nők is állva dobják be munka előtt a féldecit: az az élet sűrűje
(1978 Kerényi Grácia)
gyorsan bedobott egy fél unicumot
(1996 Magyar Hírlap)
3.
〈ablakot〉 (rádobott kemény tárggyal) betör
e vásott fiu […] Sopronban annyi ablakot bedobott
(1856 Régi képek)
ma esett az első hó, hát nem bedobták már az ablakomat. Bizonyosan valamelyik diák csinálta
(1912 Réti Ödön)
Hová forduljon az ember, ha nem tartozik a harcosok közé, nem dob be ablakot, nem tép föl uccaköveket?
(1932 József Attila)
a gyerekek bedobták egy labdával Lenin elvtárs ablakát
(1995 Országgyűlési Napló)
4.
〈embert〉 nagy lendülettel vminek a belsejébe lök, taszít
legyűrték, megkötözték, S bedobták őt a szekér mélyibe
(1848 Petőfi Sándor)
Bedobá Lőrinczet, mint valamely zsákot [a csónakba]
(1879 Arany János)
félig vonszolnak, félig visznek le a lépcsőn, bedobnak egy autóba
(1962 Réz Ádám ford.Fučík)
4a. bedobja magát (irod)
vhova beugrik
[A budapesti egyetemi iúság vezetői] már ian megromolva kiszámítottan dobták be magukat a szennyes árba
(1900 Ady Endre)
bedobja magát a semmibe
(1929 Kassák Lajos)
Kimegy sétálni a balatonszárszói állomásra s bedobja magát a kerekek alá
(1943 Juhász Géza¹)
5. (Kat)
〈katonai egységet v. katonát〉 paranccsal hadba küld, vezényel
a támadó sereg bal szárnya mögül dobjon be egy erős corpust [= hadtestet] velünk, hozzánk mihamarább!
(1866 Kossuth Lajos)
az erők fokozatosan dobattak be a harcba
(1940 Bánlaky József)
Már csak gyatra fölszerelésük miatt sem dobhatták volna be őket frontvonalban
(1978 Fekete Gyula)
5a. bedobja magát (biz)
vmely feladatra nagy lendülettel vállalkozik
Amilyen nyüzsgönc, biztosan rávehető, hogy most bedobja magát
(1978 Spiró György)
[a befektetők] teljes mellszélességgel dobják be magukat a részvényekért folytatott „küzdelembe”
(1998 Figyelő)
6. (biz)
〈vmely eszközt, módszert〉 vmely célból használ, alkalmaz
összes testi és szellemi erejét bedobta a küzdelembe
(1938 Kiss Dénes²)
A legkülönfélébb trükköket dobja be azért, hogy az eladókat a követelések értékét illetően megtévessze
(1978 Hankiss Ágnes)
Bedobott mindent, amit lehetett, liező kamerákat, drámai vágásokat
(1995 Magyar Hírlap)
7.
〈hírt, ill. témát, javaslatot stb.〉 terjesztés, ill. megvitatás céljából (váratlanul) felvet
senki sem tud új hittani jelszót bedobni a világba, amely izgalomba hozza az emberiséget
(1913 Móricz Zsigmond)
azt kereste, hogyan lehetne zavart kelteni, milyen találgatásokat és rémhíreket lehetne a közvéleménybe bedobni
(1958 Népszabadság márc. 6.)
azt a témát dobta be, mellyel tudta, hogy Kertészné figyelmét elterelheti
(1965 Németh László²)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások