benediktinus mn és fn 4A (rég)

I. mn (Vall)

’bencés 〈szerzetesrend (vmely csoportja, közössége)〉, ill. e rendhez tartozó 〈személy〉’ ❖ a’ Benediktinus Barátok mint Reformátorok fel-támadtak a’ világi papok ellen (1797 Gvadányi József ford. 7125030, 224) | hét benediktinus atyák mindenfelé magyar egyházi beszédeket tartottanak (1820 Szemere Pál C3949, 206) | a mindég tudós, és tolerans Benedictinus Szerzet falai között találtak menedék helyet, az egyebüt tüzzel vassal üldözött szép tudományok (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Az [alapítólevelet] aláírók sorában említett Lázár volt az első tihanyi apát: bizonyára kiváló benediktinus szerzetes, azért tette őt apáttá ura és királya (1930 Pintér Jenő CD44).

a. ’e szerzetesközösség által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény〉’ ❖ az 1166-dik esztendben békét hagyott Manuel Istvánnak, ki a’ Dalmátzia szélén, hajdan Alba nev várasban lév sz. Kosma ’s Damián nevezet Benedictinus-klastromnak jussait megersítette (1808 Virág Benedek 8522058, 251) | [Dientzenhofer] építette a Prága melletti Brewnavi Szt.-Margit c. benediktinus templomot (1715-ig) szellemes, de tulságokba menő barok-stilban (1894 PallasLex. CD02) | Francia- és Németország benediktinus kolostorai, udvari iskolái […] latin irodalmi gócpontokká válnak (1915 RévaiNagyLex. C5708, 219).

II. fn

1. (hat ne-vel, tbsz-ban) (Vall)(a) bencés szerzetesrend (vmely közössége)’ ❖ [Szvatopluk] neve napja tizen-egygyedik Marciusban tiszteltetik a’ Benediktinusoknál (1786 Dugonics András 8116003, 289) | [IV. Béla király] arról tudósította ’s arra kérte a’ pápát, hogy az Esztergomi megyében lakó Benediktinusokat, mivel csavargók, tekergk, gonosz és feslett élet fráterek, az érsek hozná józanságra ’s jámborságra (1808 Virág Benedek 8522061, 448) | a benedictinusok az oklevéltan alapját megvetették s ez által a történelmi kutatásnak új és alaposb irányt adtak (1877 Századok CD57).

1a. (Vall) ’e rend tagja’ ❖ A jelenvaló értekezés 1748. esztendőben egy bölcs benedictinusnak irótollából folyt (1790 k. Verseghy Ferenc 7373007, 122) | [Vörösmartyval] majdnem egy időben lép föl Czuczor Gergely, a lelkes benediktinus, az ősidőkből vett kis époszaival (1896 Beöthy Zsolt C1014, 101) | Ez a sima, szelíd modorú benediktinus [ti. Vaszary Kolos] a pannonhalmi főapátság falán olvasható „Pax” feliratot választotta jelszavává (1911 Halász Imre CD10).

2. ’benediktiner’ ❖ ha ez véletlenül elfogyott, hát hozzon valami egyebet, benediktinust vagy cognacot (1880 Balázs Sándor¹ 8024001, 60) | Benediktinus, finom francia származásu pálinka, mely Fécamp helység benediktinus kolostorából származva kapta nevét (1893 PallasLex. CD02).

Vö. IdSz.

benediktinus melléknév és főnév 4A (rég)
I. melléknév (Vall)
bencés 〈szerzetesrend (vmely csoportja, közössége), ill. e rendhez tartozó 〈személy〉
a’ Benediktinus Barátok mint Reformátorok fel-támadtak a’ világi papok ellen
(1797 Gvadányi József ford.)
hét benediktinus atyák mindenfelé magyar egyházi beszédeket tartottanak
(1820 Szemere Pál)
a mindég tudós, és tolerans Benedictinus Szerzet falai között találtak menedék helyet, az egyebüt tüzzel vassal üldözött szép tudományok
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Az [alapítólevelet] aláírók sorában említett Lázár volt az első tihanyi apát: bizonyára kiváló benediktinus szerzetes, azért tette őt apáttá ura és királya
(1930 Pintér Jenő)
a.
e szerzetesközösség által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény〉
az 1166-dik esztendben békét hagyott Manuel Istvánnak, ki a’ Dalmátzia szélén, hajdan Alba nev várasban lév sz.Szent Kosma ’s Damián nevezet Benedictinus-klastromnak jussait megersítette
(1808 Virág Benedek)
[Dientzenhofer] építette a Prága melletti Brewnavi Szt.Szent-Margit c.című benediktinus templomot (1715-ig) szellemes, de tulságokba menő barok-stilban
(1894 PallasLex.)
Francia- és Németország benediktinus kolostorai, udvari iskolái […] latin irodalmi gócpontokká válnak
(1915 RévaiNagyLex.)
II. főnév
1. (hat ne-vel, tbsz-ban) (Vall)
(a) bencés szerzetesrend (vmely közössége)
[Szvatopluk] neve napja tizen-egygyedik Marciusban tiszteltetik a’ Benediktinusoknál
(1786 Dugonics András)
[IV. Béla király] arról tudósította ’s arra kérte a’ pápát, hogy az Esztergomi megyében lakó Benediktinusokat, mivel csavargók, tekergk, gonosz és feslett élet fráterek, az érsek hozná józanságra ’s jámborságra
(1808 Virág Benedek)
a benedictinusok az oklevéltan alapját megvetették s ez által a történelmi kutatásnak új és alaposb irányt adtak
(1877 Századok)
1a. (Vall)
e rend tagja
A jelenvaló értekezés 1748. esztendőben egy bölcs benedictinusnak irótollából folyt
(1790 k. Verseghy Ferenc)
[Vörösmartyval] majdnem egy időben lép föl Czuczor Gergely, a lelkes benediktinus, az ősidőkből vett kis époszaival
(1896 Beöthy Zsolt)
Ez a sima, szelíd modorú benediktinus [ti. Vaszary Kolos] a pannonhalmi főapátság falán olvasható „Pax” feliratot választotta jelszavává
(1911 Halász Imre)
2.
ha ez véletlenül elfogyott, hát hozzon valami egyebet, benediktinust vagy cognacot
(1880 Balázs Sándor¹)
Benediktinus, finom francia származásu pálinka, mely Fécamp helység benediktinus kolostorából származva kapta nevét
(1893 PallasLex.)
Vö. IdSz.

Beállítások