benépesít ts ige 4b4

1. ’〈(lakatlan v. gyéren lakott) területet emberek vmely csoportja〉 odatelepülve, odaköltözve (sűrűn) lakottá tesz’ ❖ ama rengeteg erdőket […] később időnkint kiirtották s benépesitették (1856 Vasárnapi Újság CD56) | csak minél hamarább kívül legyenek a városi lakosság által benépesített területen (1925–1927 Krúdy Gyula C2840, 390) | a Kárpát-medencét egyre jobban benépesítő őstársadalmak már a lösz fedte, termékeny, magasabb hordalékkúpsíkságokat részesítették előnyben (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

1a. ’〈lakatlan v. gyéren lakott területet〉 emberek odatelepítésével, odaköltöztetésével (sűrűn) lakottá tesz’ ❖ [Tolna vármegye] igen nagyrészét csak körülbelöl egy század óta népesitették be a földes urak, a megtelepitett lakosok kezdet óta mindjárt különös iparral mivelték a földet, az ugarban töbnyire dohányt termesztettek (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Mária Terézia] a gyéren lakott ország részeket szorgalmas bevándorlókkal benépesítette (1878 Schwicker János Henrik CD57) | Athén fegyveres erővel foglalta el Méloszt, a férfi lakosságot kiirtotta, a nőket és gyermekeket rabszolgává tette, az elpusztított szigetet pedig athéniakkal népesítette be (1997 Szabó Árpád CD17).

2. ’〈épületet, területet emberek, es. állatok vmely csoportja〉 összegyűlve betölt, megtölt’ ❖ a tömlöczök szerfelett benépesittetvén, rossz moralis hatás, és az adozóknak költség terheltetése eszközöltetik (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A víg násznép benépesíté a téres palotát (1858 Jókai Mór C2250, 115) | [a csüllők fészektelepét] talán valami óriási galambdúccal lehetne összehasonlítani, melyet milliónyi egyszínű galamb népesít be (1933 Az állatok világa ford. CD46) | a mocskos utcákat benépesítő prostituáltakra (1998 Lafferton Emese CD17).

2a. (ritk) ’〈épületet〉 összehívott, összegyűjtött személyekkel megtölt, hogy ott lakjanak v. dolgozzanak’ ❖ [II. Lajos] épített s épületeit a minden múzsák híveivel népesítette be (1886 Rákosi Jenő 8385014, 172) | Sváb Károlynak házai vannak s azokat partnereivel népesíti be (1896 Mikszáth Kálmán C3147, 185).

3. ’〈vmely területet állat, növény〉 szaporodva v. más területről átterjedve belep’ ❖ a pitypang szárnyas magvainak előnye már kétségkivűl a más növények által sürűn benépesített területtel is a legszorosabb összefüggésben van (1873 Dapsy László ford.–Darwin 8092003, 100) | [a megfagyott növényektől] elhagyott földet nem sokára a szomszédos flóra-területének azon előrenyomúló növényfajai népesítik be, melyek kár nélkűl bírják el a szigorú telet (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Az Afrikát benépesítő különböző bivalyfajok (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [a tengerililiomok] ebben az időszakban bőségesen benépesítették a tenger fenekét (1992 Kordos László 2006013, 658).

3a. ’〈területet, helyet〉 állatok, ill. növények szaporításával, tenyésztésével, elterjesztésével ezektől lakottá, ill. borítottá tesz’ ❖ [A gödöllői vadaskertnek] most csak a kastély közelében levő kis része van bekeritve s dámvaddal és szarvassal benépesitve (1860 Vasárnapi Újság CD56) | a Mecsek alatt fehérlő országúton már mindenütt lugasok alatt járunk; az egész hegyoldal ősi időktől fogva benépesítve szőlővel (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Lassankint benépesítette az udvart állatokkal, csirke is volt, tyúk is (1930 Tamás Mihály CD10) | hüllőkkel benépesített terrárium (1933 Az állatok világa ford. CD46).

4. (vál) ’〈helyet, területet rajta sűrűn elhelyezett dolgokkal〉 elborít, eláraszt, ill. vmi nagy számban jelen van vhol, eláraszt, betölt vmit’ ❖ Az én álmaimmal népesíteném-bé azon néma ürességet (1790 Darvas János C1506, 72) | A képfaragó, egy uj Deukalion, ki nagy férfiak szobrával népesiti be a földet (1855 Vasárnapi Újság CD56) | szenátorok nyaralói népesítik be a tájat (1940 Németh László² 9485011, 79) | reneszánsz díszítőelemekkel benépesített s tiszta arányokkal kimért terekben (1972 Maróti Lajos 2021018, 914) | személygépkocsi újdonságok népesítik be a standokat (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

benépesít tárgyas ige 4b4
1.
(lakatlan v. gyéren lakott) területet emberek vmely csoportja〉 odatelepülve, odaköltözve (sűrűn) lakottá tesz
ama rengeteg erdőket […] később időnkint kiirtották s benépesitették
(1856 Vasárnapi Újság)
csak minél hamarább kívül legyenek a városi lakosság által benépesített területen
(1925–1927 Krúdy Gyula)
a Kárpát-medencét egyre jobban benépesítő őstársadalmak már a lösz fedte, termékeny, magasabb hordalékkúpsíkságokat részesítették előnyben
(1993 A magyarság kézikönyve)
1a.
〈lakatlan v. gyéren lakott területet〉 emberek odatelepítésével, odaköltöztetésével (sűrűn) lakottá tesz
[Tolna vármegye] igen nagyrészét csak körülbelöl egy század óta népesitették be a földes urak, a megtelepitett lakosok kezdet óta mindjárt különös iparral mivelték a földet, az ugarban töbnyire dohányt termesztettek
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
[Mária Terézia] a gyéren lakott ország részeket szorgalmas bevándorlókkal benépesítette
(1878 Schwicker János Henrik)
Athén fegyveres erővel foglalta el Méloszt, a férfi lakosságot kiirtotta, a nőket és gyermekeket rabszolgává tette, az elpusztított szigetet pedig athéniakkal népesítette be
(1997 Szabó Árpád)
2.
〈épületet, területet emberek, es. állatok vmely csoportja〉 összegyűlve betölt, megtölt
a tömlöczök szerfelett benépesittetvén, rossz moralis hatás, és az adozóknak költség terheltetése eszközöltetik
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
A víg násznép benépesíté a téres palotát
(1858 Jókai Mór)
[a csüllők fészektelepét] talán valami óriási galambdúccal lehetne összehasonlítani, melyet milliónyi egyszínű galamb népesít be
(1933 Az állatok világa ford.)
a mocskos utcákat benépesítő prostituáltakra
(1998 Lafferton Emese)
2a. (ritk)
〈épületet〉 összehívott, összegyűjtött személyekkel megtölt, hogy ott lakjanak v. dolgozzanak
[II. Lajos] épített s épületeit a minden múzsák híveivel népesítette be
(1886 Rákosi Jenő)
Sváb Károlynak házai vannak s azokat partnereivel népesíti be
(1896 Mikszáth Kálmán)
3.
〈vmely területet állat, növény〉 szaporodva v. más területről átterjedve belep
a pitypang szárnyas magvainak előnye már kétségkivűl a más növények által sürűn benépesített területtel is a legszorosabb összefüggésben van
(1873 Dapsy László ford.Darwin)
[a megfagyott növényektől] elhagyott földet nem sokára a szomszédos flóra-területének azon előrenyomúló növényfajai népesítik be, melyek kár nélkűl bírják el a szigorú telet
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Az Afrikát benépesítő különböző bivalyfajok
(1929 Az állatok világa ford.)
[a tengerililiomok] ebben az időszakban bőségesen benépesítették a tenger fenekét
(1992 Kordos László)
3a.
〈területet, helyet〉 állatok, ill. növények szaporításával, tenyésztésével, elterjesztésével ezektől lakottá, ill. borítottá tesz
[A gödöllői vadaskertnek] most csak a kastély közelében levő kis része van bekeritve s dámvaddal és szarvassal benépesitve
(1860 Vasárnapi Újság)
a Mecsek alatt fehérlő országúton már mindenütt lugasok alatt járunk; az egész hegyoldal ősi időktől fogva benépesítve szőlővel
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Lassankint benépesítette az udvart állatokkal, csirke is volt, tyúk is
(1930 Tamás Mihály)
hüllőkkel benépesített terrárium
(1933 Az állatok világa ford.)
4. (vál)
〈helyet, területet rajta sűrűn elhelyezett dolgokkal〉 elborít, eláraszt, ill. vmi nagy számban jelen van vhol, eláraszt, betölt vmit
Az én álmaimmal népesíteném-bé azon néma ürességet
(1790 Darvas János)
A képfaragó, egy uj Deukalion, ki nagy férfiak szobrával népesiti be a földet
(1855 Vasárnapi Újság)
szenátorok nyaralói népesítik be a tájat
(1940 Németh László²)
reneszánsz díszítőelemekkel benépesített s tiszta arányokkal kimért terekben
(1972 Maróti Lajos)
személygépkocsi újdonságok népesítik be a standokat
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások