bennható mn 11A3 (Nyelvt)benható (rég)

’tárgyatlan 〈jelentés(ű ige)〉’ ❖ A’ cselekvő ige továbbá: a) átható […] b) benható, mellynél az alanynak cselekvése másra ki nem terjed, hanem magában marad: p. o. jár, kel, […] zokog, készűl, épűl stb. c) míveltető (1846 A magyar nyelv rendszere C6661, 187) | A van-nal körülirt állapotjegyző, mint: ki van irtva azaz kiirtva létezik stb. mindig benható jelentményű állitmányt ad (1864 Szvorényi József 8458009, 315) | Benható ige helyesebben: tárgyatlan ige, az olyan ige, mely a mondatban nem vonatkozik tárgyra (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 119) | a tárgyi vonzat nélküli, ’pakol, rendet rak’ jelentésű rakodik ige nyilvánvalóan kihatóbb, mint a sétál, de azért mindkettő még a bennhatók osztályában foglal helyet (1998 Forgács Tamás C5938, 312).

Vö. CzF. benható

bennható melléknév 11A3 (Nyelvt)
benható 11A3 (rég)
tárgyatlan 〈jelentés(ű ige)
A’ cselekvő ige továbbá: a) átható […] b) benható, mellynél az alanynak cselekvése másra ki nem terjed, hanem magában marad: p. o.példának okáért jár, kel, […] zokog, készűl, épűl stb.s a többi c) míveltető
(1846 A magyar nyelv rendszere)
A van-nal körülirt állapotjegyző, mint: ki van irtva azaz kiirtva létezik stb.s a többi mindig benható jelentményű állitmányt ad
(1864 Szvorényi József)
Benható ige helyesebben: tárgyatlan ige, az olyan ige, mely a mondatban nem vonatkozik tárgyra
(1926 TolnaiÚjLex.)
a tárgyi vonzat nélküli, ’pakol, rendet rak’ jelentésű rakodik ige nyilvánvalóan kihatóbb, mint a sétál, de azért mindkettő még a bennhatók osztályában foglal helyet
(1998 Forgács Tamás)
Vö. CzF. benható

Beállítások