bennlakás fn 4A

1. (kissé rég) ’vkinek kötelességként v. lehetőségként abban az intézményben, épületben való (átmeneti) lakása, amelyhez munkája, szolgálata, tanulmányai kötik’ ❖ Összesen vizsgálatra bocsájtatott 32 növendék; ezek közül benlakásra felvétetett 13, bejáróul pedig 15, tehát összesen 28 növendék (1886 Győri Közlöny 8627001, 3) | a zárdai bennlakás kijátszása (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A benlakás kedvezményében csak szegény sorsú tanúlók részesűlnek (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | az Intézetben való bennlakás kötelező (1947 Szabad Föld jún. 29. C1537, 2) | Bernát kolléga […] vállalja teljesen ingyen a bennlakást s a felügyeletet (1956 Németh László² 9485043, 415) | [Farkas Péter birkózó] szívesen vesz részt akár edzőtáborokban is, csak a „bennlakás” ellen van kifogása (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’ottlakási kötelezettséget támasztó v. ilyen lehetőséget nyújtó tanintézmény (épülete)’ ❖ A bennlakás még megvan; de a kollegium nem zárda többé (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [az Andrássy úton] nagy benlakás van mindkét képezdei tanfolyam s a leányiskola növendéke, – mintegy 120 leány – számára (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | benlakás: das Internat (1901 Kelemen Béla C2581, 28).

1b. (kissé rég) ’rászorultak elhelyezése, ill. lakása a családi környezetet és ellátást pótló vmely intézményben, otthonban’ ❖ [az óbudai nyugdíjasházba] azok a nyugdíjasok és idős házaspárok költözhetnek, akik leadták korábbi lakásukat, megváltva ezzel a bennlakás lehetőségét (1997 Magyar Hírlap CD09) | A gyermekváros kapujában három ismerős fiú üdvözli. Ők is túl a tizennyolcon és a biztonságot jelentő bennlakáson (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vkinek vhol huzamos(abb) ideig való tartózkodása, ill. ennek ideje’ ❖ törvényeink szerint csak azok kaphatván […] nemességet, akik hazánknak vagy született, vagy az országbani hosszabb bennlakás és közteherviselés által naturalizált [= honosított] fiai (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | ime, ez [a gazdasági hanyatlás] a török bennlakásának emléke (1864 Salamon Ferenc C3655, 237) | Antoine bennlakása Philip kórházi osztályán, az az esztendő, amelyet Jacques a crouyi javítóintézetben töltött (1938 Benedek Marcell ford.–Martin du Gard 9042009, 825).

2a. (Jog) ’az a (jogi) helyzet, hogy vki vmely szóban forgó lakásban, épület(rész)ben (huzamosabb ideig) él, lakik’ ❖ meg kell állapítani az ingatlan forgalmi értékét és azt, hogy a bennlakó tulajdonostárs miként viselje a bennlakás értékcsökkentő hatását (1997 Magyar Hírlap CD09).

Sz: bennlakási.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

bennlakás főnév 4A
1. (kissé rég)
vkinek kötelességként v. lehetőségként abban az intézményben, épületben való (átmeneti) lakása, amelyhez munkája, szolgálata, tanulmányai kötik
Összesen vizsgálatra bocsájtatott 32 növendék; ezek közül benlakásra felvétetett 13, bejáróul pedig 15, tehát összesen 28 növendék
(1886 Győri Közlöny)
a zárdai bennlakás kijátszása
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A benlakás kedvezményében csak szegény sorsú tanúlók részesűlnek
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
az Intézetben való bennlakás kötelező
(1947 Szabad Föld jún. 29.)
Bernát kolléga […] vállalja teljesen ingyen a bennlakást s a felügyeletet
(1956 Németh László²)
[Farkas Péter birkózó] szívesen vesz részt akár edzőtáborokban is, csak a „bennlakás” ellen van kifogása
(1996 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
ottlakási kötelezettséget támasztó v. ilyen lehetőséget nyújtó tanintézmény (épülete)
A bennlakás még megvan; de a kollegium nem zárda többé
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[az Andrássy úton] nagy benlakás van mindkét képezdei tanfolyam s a leányiskola növendéke, – mintegy 120 leány – számára
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
benlakás: das Internat
(1901 Kelemen Béla)
1b. (kissé rég)
rászorultak elhelyezése, ill. lakása a családi környezetet és ellátást pótló vmely intézményben, otthonban
[az óbudai nyugdíjasházba] azok a nyugdíjasok és idős házaspárok költözhetnek, akik leadták korábbi lakásukat, megváltva ezzel a bennlakás lehetőségét
(1997 Magyar Hírlap)
A gyermekváros kapujában három ismerős fiú üdvözli. Ők is túl a tizennyolcon és a biztonságot jelentő bennlakáson
(1997 Magyar Hírlap)
2.
vkinek vhol huzamos(abb) ideig való tartózkodása, ill. ennek ideje
törvényeink szerint csak azok kaphatván […] nemességet, akik hazánknak vagy született, vagy az országbani hosszabb bennlakás és közteherviselés által naturalizált [= honosított] fiai
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
ime, ez [a gazdasági hanyatlás] a török bennlakásának emléke
(1864 Salamon Ferenc)
Antoine bennlakása Philip kórházi osztályán, az az esztendő, amelyet Jacques a crouyi javítóintézetben töltött
(1938 Benedek Marcell ford.Martin du Gard)
2a. (Jog)
az a (jogi) helyzet, hogy vki vmely szóban forgó lakásban, épület(rész)ben (huzamosabb ideig) él, lakik
meg kell állapítani az ingatlan forgalmi értékét és azt, hogy a bennlakó tulajdonostárs miként viselje a bennlakás értékcsökkentő hatását
(1997 Magyar Hírlap)
Sz: bennlakási
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások