bentlakó mn és fn 1A

I. mn

1. ’a szóban forgó helyen, kül. épületben (őslakóként) élő, lakó 〈személy, állat〉’ ❖ minden bent lakó magyart sértetlenül hagyni igértek!! (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Kint vannak az állomáson [a malacok], vagonban, szeretném éjszakára ide az udvarba telepíteni. Ha a bentlakó testvérek megengedik (1931 Oláh Gábor 9487062, 43) | Elsötétített szobákban gubbasztottak, feküdtek, vagy tétlenül ténferegtek a bentlakó betegek (1936 Kunszery Gyula CD10) | Nagykőrös bentlakó nemesei (1940 Bárányné Oberschall Magda CD43) | a tulajdonjogot a bentlakó bérlő szerzi meg (1991 Országgyűlési Napló CD62) | a bentlakó állatvilág legjellemzőbb képviselői a tücskök. Általában a leszállított szalmával és fával kerülnek a bányába (2000 Természet Világa CD50).

2. ’diákotthonban v. a munkahelyén lakó(, ott lakrésszel rendelkező) 〈személy〉’ ❖ 80 bentlakó növendékkel bíró főgymnasiumi internátusnak (1903 Magyar írók élete CD27) | A lépcső alján találkoztam egy bentlakó sebészorvossal (1949 Örkény István ford.–Conrad 9500023, 56) | Átlagon felüli gyakorlattal keresek gépesített háztartásba egészséges, jól főző, leinformálható, bentlakó mindenest (1961 Magyar Nemzet ápr. 9. C4799, 11) | Valamennyi bentlakó növendék állami gondozott (1980 Taschner Frigyes CD52) | 8 bentlakó […] és 10 bejáró tanulója volt az iskolának (1999 Magyar Könyvszemle CD40).

II. fn

1. (kissé rég) ’a szóban forgó helyen (őslakóként) élő személy’ ❖ [Numídia] őslakóit a történet numidáknak nevezi, némelyek szerint keletázsiai népfaj, mások szerint a tengerpartra kivándorolt afrikai bentlakók (1896 PallasLex. CD02) | Nagyon visszasírják Nagyváradot a Kaposvárt nyaraló színészek. Nem is csinálnak ebből titkot, ami persze fáj a városukra büszke somogyi metropolisz bentlakóinak (1902 Ady Endre CD0801) | Az alemannok 400 körül elfoglalják az egész hegyes vidéket, magukba olvasztván a korábbi bentlakókat (1904 Nagy képes világtörténet CD03).

1a. ’a szóban forgó lakásban, lakóhelyiségben stb. (huzamosabb ideig) benne lakó személy’ ❖ Karácson éjszakáján zendül meg még sok jó magyar helyen a czigányok kedves bandája, de nem nótával, hanem szent ének hangjaival a házak ablakai alatt, üdvöt és boldog karácsoni ünneplést kivánva a bentlakóknak (1855 Vasárnapi Újság CD56) | kék kórházi ruhás bentlakók és az ambulancia civil ruhás várakozói (1972 Babics Antal CD30) | egy volt ávós vagy kommunista párttitkár kinézett magának egy családi házat, a bentlakót – a nép ellenségének feltüntetvén – feljelentette, a bentlakó tulajdonost internálták (1993 Országgyűlési Napló CD62).

2. (kissé rég) ’bentlakásos tanintézményben, kollégiumban, diákotthonban lakó diák’ ❖ A gimnáziumi tanulmányok befejeztével a növendékek a jogi tanfolyam első és második évében mint bentlakók járnak a bécsi egyetemre (1897 PallasLex. CD02) | Ez egy színjeles tanuló, ez a kollégium kitüntetettje, ez egy bentlakó! (1920 Móricz Zsigmond CD10) | [a Csöndes Ferenc-féle tan- és nevelő]intézet tanulói egyrészt bentlakók voltak, akik a házban laktak és tanultak, vagy esetleg városi nyilvános iskolába jártak, másrészt bejárók, akik a városban laktak (1996 Németh Ildikó CD52).

J: bennlakó.

Vö. ÉrtSz. bennlakó

bentlakó melléknév és főnév 1A
I. melléknév
1.
a szóban forgó helyen, kül. épületben (őslakóként) élő, lakó 〈személy, állat〉
minden bent lakó magyart sértetlenül hagyni igértek!!
(1848 Kossuth Hírlapja)
Kint vannak az állomáson [a malacok], vagonban, szeretném éjszakára ide az udvarba telepíteni. Ha a bentlakó testvérek megengedik
(1931 Oláh Gábor)
Elsötétített szobákban gubbasztottak, feküdtek, vagy tétlenül ténferegtek a bentlakó betegek
(1936 Kunszery Gyula)
Nagykőrös bentlakó nemesei
(1940 Bárányné Oberschall Magda)
a tulajdonjogot a bentlakó bérlő szerzi meg
(1991 Országgyűlési Napló)
a bentlakó állatvilág legjellemzőbb képviselői a tücskök. Általában a leszállított szalmával és fával kerülnek a bányába
(2000 Természet Világa)
2.
diákotthonban v. a munkahelyén lakó(, ott lakrésszel rendelkező) 〈személy〉
80 bentlakó növendékkel bíró főgymnasiumi internátusnak
(1903 Magyar írók élete)
A lépcső alján találkoztam egy bentlakó sebészorvossal
(1949 Örkény István ford.Conrad)
Átlagon felüli gyakorlattal keresek gépesített háztartásba egészséges, jól főző, leinformálható, bentlakó mindenest
(1961 Magyar Nemzet ápr. 9.)
Valamennyi bentlakó növendék állami gondozott
(1980 Taschner Frigyes)
8 bentlakó […] és 10 bejáró tanulója volt az iskolának
(1999 Magyar Könyvszemle)
II. főnév
1. (kissé rég)
a szóban forgó helyen (őslakóként) élő személy
[Numídia] őslakóit a történet numidáknak nevezi, némelyek szerint keletázsiai népfaj, mások szerint a tengerpartra kivándorolt afrikai bentlakók
(1896 PallasLex.)
Nagyon visszasírják Nagyváradot a Kaposvárt nyaraló színészek. Nem is csinálnak ebből titkot, ami persze fáj a városukra büszke somogyi metropolisz bentlakóinak
(1902 Ady Endre)
Az alemannok 400 körül elfoglalják az egész hegyes vidéket, magukba olvasztván a korábbi bentlakókat
(1904 Nagy képes világtörténet)
1a.
a szóban forgó lakásban, lakóhelyiségben stb. (huzamosabb ideig) benne lakó személy
Karácson éjszakáján zendül meg még sok jó magyar helyen a czigányok kedves bandája, de nem nótával, hanem szent ének hangjaival a házak ablakai alatt, üdvöt és boldog karácsoni ünneplést kivánva a bentlakóknak
(1855 Vasárnapi Újság)
kék kórházi ruhás bentlakók és az ambulancia civil ruhás várakozói
(1972 Babics Antal)
egy volt ávós vagy kommunista párttitkár kinézett magának egy családi házat, a bentlakót – a nép ellenségének feltüntetvén – feljelentette, a bentlakó tulajdonost internálták
(1993 Országgyűlési Napló)
2. (kissé rég)
bentlakásos tanintézményben, kollégiumban, diákotthonban lakó diák
A gimnáziumi tanulmányok befejeztével a növendékek a jogi tanfolyam első és második évében mint bentlakók járnak a bécsi egyetemre
(1897 PallasLex.)
Ez egy színjeles tanuló, ez a kollégium kitüntetettje, ez egy bentlakó!
(1920 Móricz Zsigmond)
[a Csöndes Ferenc-féle tan- és nevelő]intézet tanulói egyrészt bentlakók voltak, akik a házban laktak és tanultak, vagy esetleg városi nyilvános iskolába jártak, másrészt bejárók, akik a városban laktak
(1996 Németh Ildikó)
Vö. ÉrtSz. bennlakó

Beállítások