bérviszony fn 4A

1. (tbsz-ban) (Közg) ’a munkabérek általános helyzete, színvonala’ ❖ [ha] a munkások valamely vállalattól megtagadják szolgálatukat, ugy a vállalkozó oly vidékről hij munkásokat, ahol a bérviszonyok még rosszabbak (1870 A magyar munkásmozgalom története C4917, 157) | A nyolcórai munkaidő bevezetésével egyidejűleg a kedvezőtlen bérviszonyokat feltüntető szakmákban már minimális bérek megállapítására került a sor (1937 Kemény György 2045040, 131) | az a bérviszonyainkkal is kifejezett értékrend, amely azt az anyagi ráfordítást és személyes teljesítményt, amit egy-egy diploma kifejez, sem beruházásnak, sem teljesítménynek nem ítéli, éppen a tanári munkát teszi nehézzé (1988 Beke Kata 1012002, 169) | kedvezőtlenül alakulnak a magyarországi bérviszonyok, ma már közel sem olyan olcsó a hazai munkaerő, mint néhány évvel ezelőtt (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég, ritk, Jog) ’munkavállaló és munkáltató között a munkaszerződéssel létrejött jogviszony’ ❖ A [gazda és cselédje közötti kapcsolatban a] kegyeletek helyébe, puszta bér-viszony s hideg kötelességek álltak be s ezekkel folytonos vesződségek (1853 Fáy András¹ C1714, 319) | Választói joggal birnak […] az állami, törvényhatósági és községi tisztviselők, ha legalább 500 frtnyi, vagy magántisztviselők és egyéb bérviszonyban állók, ha legalább 700 frtnyi jövedelem után (fizetés, nyugdíj stb.) vannak állami adóval megróva (1896 PallasLex. CD02).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

bérviszony főnév 4A
1. (tbsz-ban) (Közg)
a munkabérek általános helyzete, színvonala
[ha] a munkások valamely vállalattól megtagadják szolgálatukat, ugy a vállalkozó oly vidékről hij munkásokat, ahol a bérviszonyok még rosszabbak
(1870 A magyar munkásmozgalom története)
A nyolcórai munkaidő bevezetésével egyidejűleg a kedvezőtlen bérviszonyokat feltüntető szakmákban már minimális bérek megállapítására került a sor
(1937 Kemény György)
az a bérviszonyainkkal is kifejezett értékrend, amely azt az anyagi ráfordítást és személyes teljesítményt, amit egy-egy diploma kifejez, sem beruházásnak, sem teljesítménynek nem ítéli, éppen a tanári munkát teszi nehézzé
(1988 Beke Kata)
kedvezőtlenül alakulnak a magyarországi bérviszonyok, ma már közel sem olyan olcsó a hazai munkaerő, mint néhány évvel ezelőtt
(1995 Magyar Hírlap)
2. (rég, ritk, Jog)
munkavállaló és munkáltató között a munkaszerződéssel létrejött jogviszony
A [gazda és cselédje közötti kapcsolatban a] kegyeletek helyébe, puszta bér-viszony s hideg kötelességek álltak be s ezekkel folytonos vesződségek
(1853 Fáy András¹)
Választói joggal birnak […] az állami, törvényhatósági és községi tisztviselők, ha legalább 500 frtforintnyi, vagy magántisztviselők és egyéb bérviszonyban állók, ha legalább 700 frtforintnyi jövedelem után (fizetés, nyugdíj stb.s a többi) vannak állami adóval megróva
(1896 PallasLex.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások