beszegődik tn ige 12c9

1. (/nyj) ’vmilyen (idény)munkára szerződéssel leköti magát, elszerződik (vhova v. vkihez) vminek’ ❖ [a cseléd a gazdától] el-pénzt vesz, és ez által bé-szegdik (1787 Törvény a vétkekről ford. C2450, 137) | Ha a többi [katona] elmegy is, én itt maradok, őrzöm a hazának határát, én ezért szegődtem be (1856 Vas Gereben C4376, 213) | Honi földjének mívelése helyett a hajósnép inkább kivándorol Amerikába, Ausztráliába, vagy beszegődik az osztrák-magyar Lloyd [hajótársaság] szolgálatába (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Péter] ide-oda lézengett, beszegődött és elmaradt, dolgozni kezdett és abbahagyta (1918 Kosztolányi Dezső 9359127, 70) | én rövidesen beszegődtem a halászcsaládhoz alkalmi halászsegédnek, mert a pénztelenség újra közeledett, s nem akartam otthonról kérni (1968 Mokry-Mészáros Dezső 1111002, 55).

1a. beszegődik vminek (kissé rég) ’vki vmilyen (foglalkozásszerű) tevékenységet elkezd, beáll vminek’ ❖ Ki legényt nem nyér magának Szegődjék be apáczának (1856 Vasárnapi Újság CD56) | elindul vala a vasember, beszegődvén a béke apostolának, hogy annak tanát hirdesse messze országokban (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | Kis akarnokok és nagy közjogi méltóságok beszegődnek katolikus írónak. Katolikus szempontból ez nem tartható örvendetesnek (1937 Horváth Béla¹ 2045038, 109).

2. (kissé rég, vál) ’〈vmely csoportba, társaságba stb.〉 tagként bekerül, ill. belép’ ❖ [bizonyos kétjegyű betűkapcsolatok] a’ mellyek a’ Zſidó, Görög, Deák, és eféle bé ſzegdöt ſzavakban az hangzatot pótollyák, úgy mint, az x hellyet ksz vagy ks, p. ok. Kszerkszes Xerxes, Taksa taxa (1792 Rosenbacher Ferenc 7284001, 13) | az iskolába beszegődő virgoncz (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [az imperialista nagyhatalmak közé] az utóbbi időkben a kidőlt francia helyére az orosz mellé másodiknak s végül főantagonistának [= fő ellenfélnek, ellenlábasnak] beszegődött Németország (1913 Blaskovich Sándor CD10) | A „bánatos rónák bús testvére” [ti. Juhász Gyula] amúgy sem tudott volna „karban” énekelni, koreszmés szavalókórusokba beszegődni (1940 Rédey Tivadar CD10).

Vö. CzF. ~, beszegődtet; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beszegődtet, beszegődtetik; ÚMTsz. ~, beszegődtet

beszegődik tárgyatlan ige 12c9
1. (/nyj)
vmilyen (idény)munkára szerződéssel leköti magát, elszerződik (vhova v. vkihez) vminek
[a cseléd a gazdától] el-pénzt vesz, és ez által bé-szegdik
(1787 Törvény a vétkekről ford.)
Ha a többi [katona] elmegy is, én itt maradok, őrzöm a hazának határát, én ezért szegődtem be
(1856 Vas Gereben)
Honi földjének mívelése helyett a hajósnép inkább kivándorol Amerikába, Ausztráliába, vagy beszegődik az osztrák-magyar Lloyd [hajótársaság] szolgálatába
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Péter] ide-oda lézengett, beszegődött és elmaradt, dolgozni kezdett és abbahagyta
(1918 Kosztolányi Dezső)
én rövidesen beszegődtem a halászcsaládhoz alkalmi halászsegédnek, mert a pénztelenség újra közeledett, s nem akartam otthonról kérni
(1968 Mokry-Mészáros Dezső)
1a. beszegődik vminek (kissé rég)
vki vmilyen (foglalkozásszerű) tevékenységet elkezd, beáll vminek
Ki legényt nem nyér magának Szegődjék be apáczának
(1856 Vasárnapi Újság)
elindul vala a vasember, beszegődvén a béke apostolának, hogy annak tanát hirdesse messze országokban
(1879 Mikszáth Kálmán)
Kis akarnokok és nagy közjogi méltóságok beszegődnek katolikus írónak. Katolikus szempontból ez nem tartható örvendetesnek
(1937 Horváth Béla¹)
2. (kissé rég, vál)
〈vmely csoportba, társaságba stb.〉 tagként bekerül, ill. belép
[bizonyos kétjegyű betűkapcsolatok] a’ mellyek a’ Zſidó, Görög, Deák, és eféle bé ſzegdöt ſzavakban az hangzatot pótollyák, úgy mint, az x hellyet ksz vagy ks, p. ok.példának okáért Kszerkszes Xerxes, Taksa taxa
(1792 Rosenbacher Ferenc)
az iskolába beszegődő virgoncz
(1860 Vasárnapi Újság)
[az imperialista nagyhatalmak közé] az utóbbi időkben a kidőlt francia helyére az orosz mellé másodiknak s végül főantagonistának [= fő ellenfélnek, ellenlábasnak] beszegődött Németország
(1913 Blaskovich Sándor)
A „bánatos rónák bús testvére” [ti. Juhász Gyula] amúgy sem tudott volna „karban” énekelni, koreszmés szavalókórusokba beszegődni
(1940 Rédey Tivadar)
Vö. CzF. ~, beszegődtet; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beszegődtet, beszegődtetik; ÚMTsz. ~, beszegődtet

Beállítások