beszentel ts ige 1b

1. (Vall) ’〈kül. katolikus v. ortodox pap〉(liturgikus) szertartás keretében szenteltvízzel meghint(ve megáld) vmit, es. vkit’ ❖ ? A’ Város Nemzeti Katonái, akarták … Zászlójaikat szenteltetni (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0171, 42) | [a himlőben elhunyt gyerekek holtteste] a’ háznál beszenteltetvén minden tisztelet nélkl temettessék el (1812 Hazai és Külföldi Tudósítások C0198, 236) | Egyes [dalmáciai] falvakban karácsony és vízkereszt napján a pap beszenteli a házakat, a miért különféle ajándékokat kap (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a haldokló Katherinát] a pap beszentelte, megkente, de meggyóntatni már nem tudta (1926 Molnár Ákos CD10) | [a szenteltvíz használata végigkísérte] az emberi élet fontos eseményeit (pl. az újszülött bölcsőjét minden este beszentelték) (1981 NéprajziLex. CD47).

1a. (vál) ’〈vmi(vel vki)〉 hitelessé, igazzá tesz vmit’ ❖ eggy gyengés édes Kézszorítás, meljet a’ Nézeteknek [= a tekinteteknek] Leglágyabbja bészenteltt, köszönte meg nékem ezen szeretetlen Munkásságtalanságot (1807 Folnesics János Lajos ford.–Schilling C1754, 199) | [Méliusz József életműve,] amelyet a fanatikus naivság, a tragikus lelkesedés, a mindörökké megfoghatatlan bizonyosság sóvárgása szentelt be, fennmarad (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’〈kül. építményt〉(egyházi) szertartás keretében (szenteltvízzel meghintve) használatra átad, felszentel, felavat’ ❖ November’ 17-én beszenteltetett az itteni evang. uj leány-iskola (1844 Pesti Hírlap CD61) | Triestben több uj hadihajó szenteltetett be, roppant ünnepélyességgel (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [Essen városának] legjelentékenyebb épülete a Münster, Hildesheimi Alfred püspöktől alapított és [a] 873. [évben] beszentelt templom (1894 PallasLex. CD02) | Marcellus színházát 13-ban Kr. e. szentelték be (1904 ÓkoriLex. CD28).

3. beszentel vmibe (rendsz. ált alannyal, vonzat n. is) (rég) ’eskütétellel egybekötött (liturgikus) szertartás keretében vmely (egyházi) közösségbe, testületbe tagként befogad vkit’ ❖ Hogy pedig el-végre a’ hierophanták [= az ókori görögöknél a vallási szertartást vezető főpapok] az egész papi rendnek a’ nép előt [!] tekéntetet-is szereznének, mind azoknak, a’ kik abba magokat bé szenteltették, sanyarú törvényeket szabtak (1790 Verseghy Ferenc 7033004, 201) | adjatok hát kezet, aztán szenteld be a huszárregementbe [a legényt] (1851 Remény C1522, 137) | A kórus sürü rostélya mögül legszélrül előfehérlett egy apáca-fejkendő. Tehát még nincs feketéje, nincs véglegesen beszentelve (1907 Gárdonyi Géza 9173003, 228).

4. (nyj) ’〈ruhaneműt ráncolás, vasalás stb. előtt〉 vízzel meghint, belocsol’ ❖ A jól kikeményített alsószoknyát le lehetett a földre állítani, nem rogyott össze. Vasalás előtt belocsolták, beszentelték (2000 Tóth Ferenc CD36).

Sz: beszenteletlen.

Vö. CzF. beszentėl, beszentėlt; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

beszentel tárgyas ige 1b
1. (Vall)
〈kül. katolikus v. ortodox pap〉 (liturgikus) szertartás keretében szenteltvízzel meghint(ve megáld) vmit, es. vkit
?
A’ Város Nemzeti Katonái, akarták … Zászlójaikat szenteltetni
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[a himlőben elhunyt gyerekek holtteste] a’ háznál beszenteltetvén minden tisztelet nélkl temettessék el
(1812 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Egyes [dalmáciai] falvakban karácsony és vízkereszt napján a pap beszenteli a házakat, a miért különféle ajándékokat kap
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a haldokló Katherinát] a pap beszentelte, megkente, de meggyóntatni már nem tudta
(1926 Molnár Ákos)
[a szenteltvíz használata végigkísérte] az emberi élet fontos eseményeit (pl.például az újszülött bölcsőjét minden este beszentelték)
(1981 NéprajziLex.)
1a. (vál)
〈vmi(vel vki) hitelessé, igazzá tesz vmit
eggy gyengés édes Kézszorítás, meljet a’ Nézeteknek [= a tekinteteknek] Leglágyabbja bészenteltt, köszönte meg nékem ezen szeretetlen Munkásságtalanságot
(1807 Folnesics János Lajos ford.Schilling)
[Méliusz József életműve,] amelyet a fanatikus naivság, a tragikus lelkesedés, a mindörökké megfoghatatlan bizonyosság sóvárgása szentelt be, fennmarad
(1995 Magyar Hírlap)
2. (rég)
〈kül. építményt〉 (egyházi) szertartás keretében (szenteltvízzel meghintve) használatra átad, felszentel, felavat
November’ 17-én beszenteltetett az itteni evang.evangélikus uj leány-iskola
(1844 Pesti Hírlap)
Triestben több uj hadihajó szenteltetett be, roppant ünnepélyességgel
(1856 Vasárnapi Újság)
[Essen városának] legjelentékenyebb épülete a Münster, Hildesheimi Alfred püspöktől alapított és [a] 873. [évben] beszentelt templom
(1894 PallasLex.)
Marcellus színházát 13-ban Kr. e.Krisztus előtt szentelték be
(1904 ÓkoriLex.)
3. beszentel vmibe (rendsz. ált alannyal, vonzat n. is) (rég)
eskütétellel egybekötött (liturgikus) szertartás keretében vmely (egyházi) közösségbe, testületbe tagként befogad vkit
Hogy pedig el-végre a’ hierophanták [= az ókori görögöknél a vallási szertartást vezető főpapok] az egész papi rendnek a’ nép előt [!] tekéntetet-is szereznének, mind azoknak, a’ kik abba magokat bé szenteltették, sanyarú törvényeket szabtak
(1790 Verseghy Ferenc)
adjatok hát kezet, aztán szenteld be a huszárregementbe [a legényt]
(1851 Remény)
A kórus sürü rostélya mögül legszélrül előfehérlett egy apáca-fejkendő. Tehát még nincs feketéje, nincs véglegesen beszentelve
(1907 Gárdonyi Géza)
4. (nyj)
〈ruhaneműt ráncolás, vasalás stb. előtt〉 vízzel meghint, belocsol
A jól kikeményített alsószoknyát le lehetett a földre állítani, nem rogyott össze. Vasalás előtt belocsolták, beszentelték
(2000 Tóth Ferenc)
Sz: beszenteletlen
Vö. CzF. beszentėl, beszentėlt; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások