beszivárog tn ige 7a

1. ’〈folyékony v. légnemű anyag〉 szűk résen v. vmely rétegen keresztülszivárogva behatol, bejut vhova(, és ott elterjed)’ ❖ Az Isten szolgái, a’ Prédikátorok pedig azok a’ tsatornák, a’ kik az Isten beszédének prédikállása által ezt a mennyei vizet az ö szíveknek kúttyába bé-szivárogtattyák (1776 Weszprémi István ford.–Wood C4556, 17) | tűrhetetlen szivarfüst szivárog be a folyosókról a terembe (1885 Mikszáth Kálmán C3122, 28) | apró ablakom rácsán beszivárog az édes tavaszi levegő (1920 Kuncz Aladár CD10) | a kellemetlen hólének semmiféle cipő nem tudott ellenállni, beszivárgott, átnedvesítette az ember lábát (1983 Balla László 1010019, 151).

1a. ’〈fény, hang〉(vmin keresztül) gyéren, tompán bejut, beszűrődik vhova’ ❖ A szoba ablakain át … világ szivárgott be (1855 Jósika Miklós C2377, 147) | érezte a saját testét, a testén a ruhát, érzékelte az utcáról beszivárgó kocsizörejt (1930 Nagy Lajos 9472013, 70) | nyitva kell hagyni az ajtót, hogy az előtérből beszivárogjon valami kis fény a tett helyszínére (1994 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈(kinnlevő v. kirótt) pénzösszeg, jövedelem〉 befizetés(ek) révén apránként befolyik vkihez v. vhova’ ❖ mig a’ csak apródonkint beszivárgó adakozások utolsó fillérig be nem gyűlendenek (1844 Pesti Hírlap CD61) | [a helybeli műkedvelő színtársulat előadásai] után beszivárgó tisztajövedelem felét a nemzeti szinház nyugdijintézet alaptőkéjének szaporitására, másik felét pedig a tóti népiskola nagyobbitására forditják (1855 Vasárnapi Újság CD56) | [a szovjet megszállás gyengülése után Pakisztánba] beszivárgott némi pénz is [Szaúd-Arábiából] (1999 Magyar Nemzet szept. 29. C6108, 10).

2. ’〈emberek, állatok v. dolgok tömege〉 egyenként v. kisebb csoportokban lassan, feltűnés nélkül bejut vhova(, és ott megtelepedik)’ ❖ [a katonák] minden vígaſág nélkül úgy ſzivárogtak-bé Mahanaim’ Vároſába, mintha tsúfoſan viſſza verettettek vólna (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C5363, 403) | az országból minden ezüst kis idő alatt – kifolyván, más részről pedig a bécsi bankjegyek folyvást beszivárogván – ezen bankjegyek a felváltás megtagadása miatt már régen devalvatio alá kerültek volna (1848 Kossuth Lajos CD32) | a kipusztulók számát sok helyen pótolják az ősi falusi lakosok közé beszivárgó zsellérek, béresek, napszámosok, munkanélküliek (1933 Fülep Lajos 9159001, 284) | Az ablakon háló feszül, általuk [ti. a szúnyogok által] áthatolhatatlan. Talán napközben, ajtónyitáskor szivárogtak be (1966 Bernáth Aurél 9052003, 22) | szép csendesen beszivárogtunk valamennyien az Új Symposionba, s a hetvenes évek végére már mi írtuk tele a lapot (1989 Keresztury Tibor 2001011, 50).

2a. ’〈(új v. idegen) érzés, (szellemi) hatás stb.〉 lassan, (szinte) észrevétlenül bejut, beférkőzik vhova’ ❖ e’ Templombann fel vannak írva, minden meglett dolgok, valamellyekbe az ő Mennyei hathatósága bészivárgott (1794 Csokonai Vitéz Mihály C1318, 106) | viszonyukba valami … hidegség szivárgott be (1847 Jósika Miklós C2407, 10) | A kalocsai, pécsi, bécsi és szerémi egyházmegyékbe már Zsigmond korában beszivárogtak Huss tanai (1913 Márki Sándor CD55) | Közgazdasági gondolkodásunkba […] az olyan, sokáig tabunak tekintett fogalmak, mint a „munkanélküliség”, az „elbocsátás” óvatosan szivárogtak be (1990 Hárs Ágnes 2004022, 503).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. beszivárgó; ÚMTsz.

beszivárog tárgyatlan ige 7a
1.
〈folyékony v. légnemű anyag〉 szűk résen v. vmely rétegen keresztülszivárogva behatol, bejut vhova(, és ott elterjed)
Az Isten szolgái, a’ Prédikátorok pedig azok a’ tsatornák, a’ kik az Isten beszédének prédikállása által ezt a mennyei vizet az ö szíveknek kúttyába bé-szivárogtattyák
(1776 Weszprémi István ford.Wood)
tűrhetetlen szivarfüst szivárog be a folyosókról a terembe
(1885 Mikszáth Kálmán)
apró ablakom rácsán beszivárog az édes tavaszi levegő
(1920 Kuncz Aladár)
a kellemetlen hólének semmiféle cipő nem tudott ellenállni, beszivárgott, átnedvesítette az ember lábát
(1983 Balla László)
1a.
〈fény, hang〉 (vmin keresztül) gyéren, tompán bejut, beszűrődik vhova
A szoba ablakain át … világ szivárgott be
(1855 Jósika Miklós)
érezte a saját testét, a testén a ruhát, érzékelte az utcáról beszivárgó kocsizörejt
(1930 Nagy Lajos)
nyitva kell hagyni az ajtót, hogy az előtérből beszivárogjon valami kis fény a tett helyszínére
(1994 Magyar Hírlap)
1b.
(kinnlevő v. kirótt) pénzösszeg, jövedelem〉 befizetés(ek) révén apránként befolyik vkihez v. vhova
mig a’ csak apródonkint beszivárgó adakozások utolsó fillérig be nem gyűlendenek
(1844 Pesti Hírlap)
[a helybeli műkedvelő színtársulat előadásai] után beszivárgó tisztajövedelem felét a nemzeti szinház nyugdijintézet alaptőkéjének szaporitására, másik felét pedig a tóti népiskola nagyobbitására forditják
(1855 Vasárnapi Újság)
[a szovjet megszállás gyengülése után Pakisztánba] beszivárgott némi pénz is [Szaúd-Arábiából]
(1999 Magyar Nemzet szept. 29.)
2.
〈emberek, állatok v. dolgok tömege〉 egyenként v. kisebb csoportokban lassan, feltűnés nélkül bejut vhova(, és ott megtelepedik)
[a katonák] minden vígaſág nélkül úgy ſzivárogtak-bé Mahanaim’ Vároſába, mintha tsúfoſan viſſza verettettek vólna
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
az országból minden ezüst kis idő alatt – kifolyván, más részről pedig a bécsi bankjegyek folyvást beszivárogván – ezen bankjegyek a felváltás megtagadása miatt már régen devalvatio alá kerültek volna
(1848 Kossuth Lajos)
a kipusztulók számát sok helyen pótolják az ősi falusi lakosok közé beszivárgó zsellérek, béresek, napszámosok, munkanélküliek
(1933 Fülep Lajos)
Az ablakon háló feszül, általuk [ti. a szúnyogok által] áthatolhatatlan. Talán napközben, ajtónyitáskor szivárogtak be
(1966 Bernáth Aurél)
szép csendesen beszivárogtunk valamennyien az Új Symposionba, s a hetvenes évek végére már mi írtuk tele a lapot
(1989 Keresztury Tibor)
2a.
(új v. idegen) érzés, (szellemi) hatás stb.〉 lassan, (szinte) észrevétlenül bejut, beférkőzik vhova
e’ Templombann fel vannak írva, minden meglett dolgok, valamellyekbe az ő Mennyei hathatósága bészivárgott
(1794 Csokonai Vitéz Mihály)
viszonyukba valami … hidegség szivárgott be
(1847 Jósika Miklós)
A kalocsai, pécsi, bécsi és szerémi egyházmegyékbe már Zsigmond korában beszivárogtak Huss tanai
(1913 Márki Sándor)
Közgazdasági gondolkodásunkba […] az olyan, sokáig tabunak tekintett fogalmak, mint a „munkanélküliség”, az „elbocsátás” óvatosan szivárogtak be
(1990 Hárs Ágnes)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. beszivárgó; ÚMTsz.

Beállítások