beszól ige 3a9

1. tn ’kintről (vmin keresztül) vmely helyiségbe v. bent levő személyhez szól(va mond v. kérdez vmit)’ ❖ Bészól az ajtón (1793 Csokonai Vitéz Mihály C1325, 596) | odamenve neje hintajához, beszólt hozzá az ablakon (1860 Jókai Mór C2253, 77) | [Kisfalvi] mély, rezdülő hangon beszólt a színpadra: – Ügyelő! (1912 Krúdy Gyula CD54) | Megállt az ajtó előtt, beszólt a házba (1963 Rónay György 9573001, 268) | beszólt a második szomszédjának, hogy készülhet (1969 Varjú Sándor CD52) | amikor már úgy 10–15 perc is eltelik, beszólok a WC-be, nincs-e valami baja (1991 Ingusz Iván 2035004, 205).

1a. ts (ritk) ’vhova befelé fordulva mond, megjegyez vmit’ ❖ láta egy Kémény’ tisztítót a’ Kapuhoz menni, valamit ottan bé-szóllani (1792 Szűts István ford.–Naubert C4077, 331) | Alig távozott, Nikolaj jelent meg az ajtóban s valamit még beszólt Maklakovnak, mielőtt betette az ajtót s halkan fütyörészett (1916 Tersánszky Józsi Jenő 9706011, 55) | Majd hirtelen az öregember, – pontosan emlékezem rá, – hátrafordult és beszólt a szobába valamit (1944 Remenyik Zsigmond 9561001, 27).

1b. tn ’〈hivatalos személynek v. intézménynek〉(vmely távbeszélő-készüléken) rövid bejelentést tesz’ ❖ Jó, hát ennyit megtehetek: be fogok szólni a Securitatera. Ügyeltem rá, hogy nyilvánosság előtt, tanúk jelenlétében telefonáljak (1989 Börtön volt a hazám 1024002, 73) | beszólok a munkáltatómnak, hogy nem tudok bemenni dolgozni, mert ilyen, olyan bajom van (1991 Országgyűlési Napló CD62) | Beszólnak rádión az egészségügyiseknek, […] és elindulnak, nehogy valami baj legyen (1995 Magyar Hírlap CD09) | A diszpécser beszól a monori kapitányságra (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. tn ’vkinek a szavába vágva mond vmit, közbeszól’ ❖ Egyik alkalommal azt mondotta Tildy Zoltán a képviselőcsoport-értekezleten – ez történelem! –: ne pártoljátok a tőkéseket, majd ha a parasztok tanyájára kerül sor, én is ott leszek veletek. Egy hang beszólt, hogy akkor már késő lesz (1992 Országgyűlési Napló CD62) | nem tudom, ki volt a tisztelt képviselő urak közül, aki itt beszólt (1992 Országgyűlési Napló CD62).

3. tn beszól vkinek (vonzat n. is) (biz) ’bántó, es. kihívó megjegyzést tesz vkire’ ❖ – Ha az az úr így viselkedik – mondta Hübner bácsi –, akkor én is beszólhatok a Mikinek (1963 Mándy Iván 9420001, 197) | Az ausztrálok [a tenisztornán] jól érzik magukat, lengetnek, énekelnek, beszólnak, felnevetnek, úgy viselkednek, ahogy kell, fesztelenek (1995 Magyar Hírlap CD09) | Mint mondta, neki beszóltak, hogy „anyád picsája”, erre pedig ideges (1997 Magyar Hírlap CD09) | [a joghurtitalt reklámozó poszteren] a Yogho!-s üveg három nagydarab, morcos rosszfiúnak szól be – „Akartok egy pofont, srácok?” (2000 Médiafigyelő CD2603).

4. tn ’rövid időre bemegy, betér, belátogat vki vhova v. vkihez; benéz’ ❖ Edgy helyt ki-ugrik a’ Legény a’ Kotsiból, ’s mondja a’ Kotsisnak várakoznék, míg ide bé-ſzollana (1786 Magyar Hírmondó C0274, 219) | nectárral kínál, ha beszóllok hozzá (1825 Fáy András¹ C1716, 65) | Nem is ide szándékoztam tulajdonkép; hanem már csak beszólok, mondok, ha erre vetődtem (1846 Petőfi Sándor 8366446, 60) | egypár stibli [= nagy, csizma alakú söröspohár] sörre beszólt [a kocsmába] (1868 Vértesi Arnold C4455, 5) | Bodó másnap szemleutra rándult; beszólt erdőmesterékhez is (1900 Varga Mihály 8511010, 162) | este, mikor ment haza, beszólt a félkarú emberhez. Szó szót követett (1939 Asztalos István 9012001, 39).

4a. beszól vkiért, vmiért ’be- v. elmegy vkiért, hogy elhívja, ill. vmiért, hogy elkérje v. megvegye’ ❖ a grájzlernél [= szatócsnál] beszólni tíz krajcár ára taplóért (1895 Jókai Mór CD18) | Egy kis gyárilány szólt be az ételhordó edényekért (1908 Kaffka Margit CD10) | jó lenne, ha beszólna orvosért (1920 Kosztolányi Dezső CD10) | Ha sorra kerülnek, beszólnak értük (1969 Fejes Endre 9139002, 153) | Szólj be Süléért, és gyertek le a térre! (1973 Csukás István 9095021, 45).

5. tn ’Beavatkozik, beleszól.’

5a. ’〈vmely folyamatba, tevékenységbe〉 bekapcsolódik, részt kezd venni benne’ ❖ közel vérségi viszonyánál s szereteténél fogva, fő jogot tulajdonított … magának az árva nevelésébe … beszólhatni (1838 Csató Pál C1266, 229) | az 1790-es évek kompromisszuma óta a magyar rendiség szinte teljesen szabadjára engedte a központi kormányt, a külügyek, had- és pénzügyek birodalmi vezetésébe alig szólt be (1933 Szekfű Gyula CD42) | Ki látott már olyan gazdaságot, hogy valakinek ott van a tulajdona és nem szólhat be a vezetésbe? (1994 Országgyűlési Napló CD62).

5b. (ritk/) ’〈más személy v. közösség dolgába〉 illetéktelenül kapcsolódik be, befolyást gyakorol rá’ ❖ még abba is beszólott az érdemes tanács, hogy […] az asszonyszemélyek mennyire kapcsolják össze ruháikat (1857 Jókai Mór C2250, 4) | ugyan a két vesztes párt, az Osztrák Szociáldemokrata Párt […], valamint az Osztrák Néppárt […] bécsi központjában azt hangsúlyozták, hogy nem szólnak be a helyi szervezetek döntésébe, mégis árgus szemekkel figyelték, hogy melyik párt teszi lehetővé Haider megválasztását (1999 Magyar Hírlap CD09) | Az pedig nem ismert, hogy az adott letétkezelő mögött ki van, kilétüket ráérnek akkor felfedni, ha közvetlen módon be akarnak szólni a Mol életébe (2000 Magyar Hírlap CD09).

5c. ’vmely folyamatot v. művet közbelépésével v. irányító hatalmával megváltoztat’ ❖ A terv ki lett volna főzve, de az ur isten is beszóllott a dologba (1847 Vas Gereben C4363, 130) | Kedves nejénél a szükség beszólt (1863 Madách Imre 8284011, 651) | Be lehet-e szólnia a közhatalomnak az író témáiba? (1919 Szabó Dezső CD10) | Az elmúlt négy évben a híd szerepét töltötték be a kórházi felügyelőbizottságok a fővárosi kerületek vezetése és a helyi kórházak között, annak ellenére, hogy kevésbé szólhattak be az intézményi munkába (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

beszól ige 3a9
1. tárgyatlan
kintről (vmin keresztül) vmely helyiségbe v. bent levő személyhez szól(va mond v. kérdez vmit)
Bészól az ajtón
(1793 Csokonai Vitéz Mihály)
odamenve neje hintajához, beszólt hozzá az ablakon
(1860 Jókai Mór)
[Kisfalvi] mély, rezdülő hangon beszólt a színpadra: – Ügyelő!
(1912 Krúdy Gyula)
Megállt az ajtó előtt, beszólt a házba
(1963 Rónay György)
beszólt a második szomszédjának, hogy készülhet
(1969 Varjú Sándor)
amikor már úgy 10–15 perc is eltelik, beszólok a WC-be, nincs-e valami baja
(1991 Ingusz Iván)
1a. tárgyas (ritk)
vhova befelé fordulva mond, megjegyez vmit
láta egy Kémény’ tisztítót a’ Kapuhoz menni, valamit ottan bé-szóllani
(1792 Szűts István ford.Naubert)
Alig távozott, Nikolaj jelent meg az ajtóban s valamit még beszólt Maklakovnak, mielőtt betette az ajtót s halkan fütyörészett
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
Majd hirtelen az öregember, – pontosan emlékezem rá, – hátrafordult és beszólt a szobába valamit
(1944 Remenyik Zsigmond)
1b. tárgyatlan
〈hivatalos személynek v. intézménynek〉 (vmely távbeszélő-készüléken) rövid bejelentést tesz
Jó, hát ennyit megtehetek: be fogok szólni a Securitatera. Ügyeltem rá, hogy nyilvánosság előtt, tanúk jelenlétében telefonáljak
(1989 Börtön volt a hazám)
beszólok a munkáltatómnak, hogy nem tudok bemenni dolgozni, mert ilyen, olyan bajom van
(1991 Országgyűlési Napló)
Beszólnak rádión az egészségügyiseknek, […] és elindulnak, nehogy valami baj legyen
(1995 Magyar Hírlap)
A diszpécser beszól a monori kapitányságra
(1997 Magyar Hírlap)
2. tárgyatlan
vkinek a szavába vágva mond vmit, közbeszól
Egyik alkalommal azt mondotta Tildy Zoltán a képviselőcsoport-értekezleten – ez történelem! –: ne pártoljátok a tőkéseket, majd ha a parasztok tanyájára kerül sor, én is ott leszek veletek. Egy hang beszólt, hogy akkor már késő lesz
(1992 Országgyűlési Napló)
nem tudom, ki volt a tisztelt képviselő urak közül, aki itt beszólt
(1992 Országgyűlési Napló)
3. tárgyatlan beszól vkinek (vonzat n. is) (biz)
bántó, es. kihívó megjegyzést tesz vkire
– Ha az az úr így viselkedik – mondta Hübner bácsi –, akkor én is beszólhatok a Mikinek
(1963 Mándy Iván)
Az ausztrálok [a tenisztornán] jól érzik magukat, lengetnek, énekelnek, beszólnak, felnevetnek, úgy viselkednek, ahogy kell, fesztelenek
(1995 Magyar Hírlap)
Mint mondta, neki beszóltak, hogy „anyád picsája”, erre pedig ideges
(1997 Magyar Hírlap)
[a joghurtitalt reklámozó poszteren] a Yogho!-s üveg három nagydarab, morcos rosszfiúnak szól be – „Akartok egy pofont, srácok?”
(2000 Médiafigyelő)
4. tárgyatlan
rövid időre bemegy, betér, belátogat vki vhova v. vkihez; benéz
Edgy helyt ki-ugrik a’ Legény a’ Kotsiból, ’s mondja a’ Kotsisnak várakoznék, míg ide bé-ſzollana
(1786 Magyar Hírmondó)
nectárral kínál, ha beszóllok hozzá
(1825 Fáy András¹)
Nem is ide szándékoztam tulajdonkép; hanem már csak beszólok, mondok, ha erre vetődtem
(1846 Petőfi Sándor)
egypár stibli [= nagy, csizma alakú söröspohár] sörre beszólt [a kocsmába]
(1868 Vértesi Arnold)
Bodó másnap szemleutra rándult; beszólt erdőmesterékhez is
(1900 Varga Mihály)
este, mikor ment haza, beszólt a félkarú emberhez. Szó szót követett
(1939 Asztalos István)
4a. beszól vkiért, vmiért
be- v. elmegy vkiért, hogy elhívja, ill. vmiért, hogy elkérje v. megvegye
a grájzlernél [= szatócsnál] beszólni tíz krajcár ára taplóért
(1895 Jókai Mór)
Egy kis gyárilány szólt be az ételhordó edényekért
(1908 Kaffka Margit)
jó lenne, ha beszólna orvosért
(1920 Kosztolányi Dezső)
Ha sorra kerülnek, beszólnak értük
(1969 Fejes Endre)
Szólj be Süléért, és gyertek le a térre!
(1973 Csukás István)
5. tárgyatlan
Beavatkozik, beleszól.
5a.
〈vmely folyamatba, tevékenységbe〉 bekapcsolódik, részt kezd venni benne
közel vérségi viszonyánál s szereteténél fogva, fő jogot tulajdonított … magának az árva nevelésébe … beszólhatni
(1838 Csató Pál)
az 1790-es évek kompromisszuma óta a magyar rendiség szinte teljesen szabadjára engedte a központi kormányt, a külügyek, had- és pénzügyek birodalmi vezetésébe alig szólt be
(1933 Szekfű Gyula)
Ki látott már olyan gazdaságot, hogy valakinek ott van a tulajdona és nem szólhat be a vezetésbe?
(1994 Országgyűlési Napló)
5b. (ritk/)
〈más személy v. közösség dolgába〉 illetéktelenül kapcsolódik be, befolyást gyakorol rá
még abba is beszólott az érdemes tanács, hogy […] az asszonyszemélyek mennyire kapcsolják össze ruháikat
(1857 Jókai Mór)
ugyan a két vesztes párt, az Osztrák Szociáldemokrata Párt […], valamint az Osztrák Néppárt […] bécsi központjában azt hangsúlyozták, hogy nem szólnak be a helyi szervezetek döntésébe, mégis árgus szemekkel figyelték, hogy melyik párt teszi lehetővé Haider megválasztását
(1999 Magyar Hírlap)
Az pedig nem ismert, hogy az adott letétkezelő mögött ki van, kilétüket ráérnek akkor felfedni, ha közvetlen módon be akarnak szólni a Mol életébe
(2000 Magyar Hírlap)
5c.
vmely folyamatot v. művet közbelépésével v. irányító hatalmával megváltoztat
A terv ki lett volna főzve, de az ur isten is beszóllott a dologba
(1847 Vas Gereben)
Kedves nejénél a szükség beszólt
(1863 Madách Imre)
Be lehet-e szólnia a közhatalomnak az író témáiba?
(1919 Szabó Dezső)
Az elmúlt négy évben a híd szerepét töltötték be a kórházi felügyelőbizottságok a fővárosi kerületek vezetése és a helyi kórházak között, annak ellenére, hogy kevésbé szólhattak be az intézményi munkába
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások