birtokháborítás fn 4A (Jog)

’a birtokosnak birtokától való jogalap nélküli megfosztása v. a birtoklásban való jogtalan zavarása (mint magánjogi jogsértés)’ ❖ Egyik egy telket enged át és, birtokháborítás’ esetére, segedelmét igéri (1844 Bajza József ford.–Kolb C0727, 72) | nem birtokháborítás, ha a bérbeadó a bérrel adós bérlőt a bérleményből önhatalmulag elmozdítja (1911 RévaiNagyLex. C5699, 162) | A járási állatorvosnak más telkén való építkezése a telektulajdonos által birtokháborítás címén perrel támadható meg (1958 Esti Hírlap máj. 10. C0122, 3) | [a bíróság] elfogadta egy szórakozóhely szomszédságában élők azon érvelését, hogy sérelmükre birtokháborítást követ el a „hangoskodó” vállalkozó a zeneszolgáltatásával (1998 Magyar Hírlap CD09).

Sz: birtokháborítási.

Vö. CzF.; ÉKsz.; SzT.

birtokháborítás főnév 4A (Jog)
a birtokosnak birtokától való jogalap nélküli megfosztása v. a birtoklásban való jogtalan zavarása (mint magánjogi jogsértés)
Egyik egy telket enged át és, birtokháborítás’ esetére, segedelmét igéri
(1844 Bajza József ford.Kolb)
nem birtokháborítás, ha a bérbeadó a bérrel adós bérlőt a bérleményből önhatalmulag elmozdítja
(1911 RévaiNagyLex.)
A járási állatorvosnak más telkén való építkezése a telektulajdonos által birtokháborítás címén perrel támadható meg
(1958 Esti Hírlap máj. 10.)
[a bíróság] elfogadta egy szórakozóhely szomszédságában élők azon érvelését, hogy sérelmükre birtokháborítást követ el a „hangoskodó” vállalkozó a zeneszolgáltatásával
(1998 Magyar Hírlap)
Sz: birtokháborítási
Vö. CzF.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások