birtokkönyv fn 2C (rég, Közig)

’〈vmely településen:〉 az egyes földrészletekre vonatk. adatokat, azok tulajdonviszonyát és a rajtuk levő terheket nyilvántartó közokirat’ ❖ Grundbuch. Birtokkönyv (1831 Bitnitz Lajos C1116, 20) | a’ birtokváltozások bejegyzésével a’ tökéletes birtokkönyvek elkészitéséig várni egyáltalában nem kellene (1842 Pesti Hírlap C5275, 323) | [Nyalka község 13. századi határa] Erdélyinek a pannonhalmi birtokkönyvön alapuló becslése szerint – kb. 1900 kat. hold volt (1916 Hóman Bálint CD42) | [Lovasberényben] az úrbéri elkülönítés még 1840-ben megkezdődött. Elkészültek a térképek, a birtokkönyvek (2000 Erdős Ferenc CD36).

Vö. CzF.

birtokkönyv főnév 2C (rég, Közig)
〈vmely településen:〉 az egyes földrészletekre vonatk. adatokat, azok tulajdonviszonyát és a rajtuk levő terheket nyilvántartó közokirat
Grundbuch. Birtokkönyv
(1831 Bitnitz Lajos)
a’ birtokváltozások bejegyzésével a’ tökéletes birtokkönyvek elkészitéséig várni egyáltalában nem kellene
(1842 Pesti Hírlap)
[Nyalka község 13. századi határa] Erdélyinek a pannonhalmi birtokkönyvön alapuló becslése szerint – kb.körülbelül 1900 kat.katasztrális hold volt
(1916 Hóman Bálint)
[Lovasberényben] az úrbéri elkülönítés még 1840-ben megkezdődött. Elkészültek a térképek, a birtokkönyvek
(2000 Erdős Ferenc)
Vö. CzF.

Beállítások