birtokol ts ige 6a2

1. (tárgy n. is) (Jog is) ’〈vmely ingó v. ingatlan dolgot〉 ténylegesen a hatalmában tart, ill. azt tulajdonosként v. más jogcímen használja v. hasznosítja’ ❖ Possidere, birni, birtoklani (1833 Fogarasi János C5307, 34) | Az urbéri viszonyok megszüntetése által felszabadittatván földesuraik hatalma alól az urbéresek, a haza szabad polgáraivá s addig birtokolt urbériségeik tulajdonosaivá lettek (1861 Dósa Elek 8110006, 116) | [Verbőczy Imre] birtokainak nagy része a felföldön terült el; de Dunán túl is birtokolt, s övé volt névszerint Babocsa vára (1865 Salamon Ferenc 8402009, 316) | [a kereset] a visszatartott tulajdonnak visszakövetelését célozza s az ellen irányul, aki a tulajdonos kizárásával a dolgot birtokolja (1897 PallasLex. CD02) | [a székelység] nem mint királyi adományt, hanem mint nemzetségi közös vagyont birtokolta szállásföldjét (1938 Hóman Bálint CD42) | a cég 63 százalékát a Miniszterelnöki Hivatal birtokolja, a többi részvény a menedzsmenté és a dolgozóké (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’hatalmában tart, ural vmit’ ❖ Mihály vajda […] Rudolfnak hű szolgálatait felajánlotta: ha Erdélyt s a részeket azonképen mint Moldvát és Havasalföldet teljes fejdelmi hatalommal birtokolhatja (1861 Szalay László 8419011, 449) | egy vad erő birtokolja a világot és magát jognak nevezteti (1893 Kossuth Lajos ford. CD32) | a hatalmasok, akik a fél világot birtokolták (1937 Egri Viktor 9119001, 52) | aki a sajtót birtokolja, az talán komolyabb hatalomra tesz szert, mint aki bejuttatja képviselőjét egy tehetetlen országgyűlésbe (1989 Lengyel László 2024001, 7).

3. ’〈vmely hatalmat, jogot〉 magáénak mondhat, rendelkezik vele’ ❖ a gyökeres átváltozásra […] nagy szüksége volt a magyar nemzetnek. Az a kor lejárt, amelyben csak egy kiváltságos osztály birtokolta (1860 Jókai Mór CD18) | jogtalanul birtokolják vagy birtokolták az államhatalmat (1947 Szabad Föld jún. 1. C1537, 2) | az ősi ismereteket birtokolja (1990 Tamás Amaryllis 2011023, 63) | [Aristide Briand 1914 nyarán] egyik miniszteri tárcát sem birtokolta (1993 Diószegi István CD17).

Vö. CzF. ~, birtokolhat; ÉrtSz.; TESz. bír; ÉKsz.

birtokol tárgyas ige 6a2
1. (tárgy n. is) (Jog is)
〈vmely ingó v. ingatlan dolgot〉 ténylegesen a hatalmában tart, ill. azt tulajdonosként v. más jogcímen használja v. hasznosítja
Possidere, birni, birtoklani
(1833 Fogarasi János)
Az urbéri viszonyok megszüntetése által felszabadittatván földesuraik hatalma alól az urbéresek, a haza szabad polgáraivá s addig birtokolt urbériségeik tulajdonosaivá lettek
(1861 Dósa Elek)
[Verbőczy Imre] birtokainak nagy része a felföldön terült el; de Dunán túl is birtokolt, s övé volt névszerint Babocsa vára
(1865 Salamon Ferenc)
[a kereset] a visszatartott tulajdonnak visszakövetelését célozza s az ellen irányul, aki a tulajdonos kizárásával a dolgot birtokolja
(1897 PallasLex.)
[a székelység] nem mint királyi adományt, hanem mint nemzetségi közös vagyont birtokolta szállásföldjét
(1938 Hóman Bálint)
a cég 63 százalékát a Miniszterelnöki Hivatal birtokolja, a többi részvény a menedzsmenté és a dolgozóké
(1998 Magyar Hírlap)
2.
hatalmában tart, ural vmit
Mihály vajda […] Rudolfnak hű szolgálatait felajánlotta: ha Erdélyt s a részeket azonképen mint Moldvát és Havasalföldet teljes fejdelmi hatalommal birtokolhatja
(1861 Szalay László)
egy vad erő birtokolja a világot és magát jognak nevezteti
(1893 Kossuth Lajos ford.)
a hatalmasok, akik a fél világot birtokolták
(1937 Egri Viktor)
aki a sajtót birtokolja, az talán komolyabb hatalomra tesz szert, mint aki bejuttatja képviselőjét egy tehetetlen országgyűlésbe
(1989 Lengyel László)
3.
〈vmely hatalmat, jogot〉 magáénak mondhat, rendelkezik vele
a gyökeres átváltozásra […] nagy szüksége volt a magyar nemzetnek. Az a kor lejárt, amelyben csak egy kiváltságos osztály birtokolta
(1860 Jókai Mór)
jogtalanul birtokolják vagy birtokolták az államhatalmat
(1947 Szabad Föld jún. 1.)
az ősi ismereteket birtokolja
(1990 Tamás Amaryllis)
[Aristide Briand 1914 nyarán] egyik miniszteri tárcát sem birtokolta
(1993 Diószegi István)
Vö. CzF. ~, birtokolhat; ÉrtSz.; TESz. bír; ÉKsz.

Beállítások