bizomány fn 4A

1. (rég, hiv) ’megbíz(at)ás, küldetés’ ❖ Bizomány. Auftrag (1813 Mondolat C3202, 55) | ezer bizományt, ’s útasítást kapott (1842 Kuthy Lajos C2861, 133) | Bocsáss meg, hogy sok dolgaid mellett én is bizománynyal terhellek (1844 Vörösmarty Mihály C5311, 303) | megjött teendőim sorozata a magyar kormány nevében, ellenjegyezve Lukács Sándortól, ki ugylátszik, a felszerelési bizomány mellett, győrmegyei főnökségét is fentartá (1849–1850 Rónay Jácint 8396006, 115) | [az Akadémia] néhány Pétervárra szóló bizományon kivül a finn tanulmányokra vonatkozó bővebb utasítást indított útnak kétszáz forint segedelemmel [Reguly Antal számára] (1868 Toldy Ferenc 8481019, 295).

2. (Jog is) ’olyan szerződés, amelyben az egyik szerződő fél kötelezi magát, hogy díjazás ellenében a megbízó javára saját nevében egy harmadik személlyel szerződést köt, és az abban foglalt feladatokat ellátja, kül. vki másnak az áruját jutalékért árusítja’ ❖ a megbizók a’ bizományt felmondhatják, és a felmondás után azokból a’ bizományos többé semmit el nem adhat (1841 Pesti Hírlap CD61) | Bizomány tárgya lehet minden kereskedelmi ügylet, de törvényünk […] különös szabályozás tárgyává [teszi] a vételi és eladási bizományt, amannál áruk vételével, emennél eladással bizatik meg a bizományos (1893 PallasLex. CD02) | A Ptk. több szerződésfajta szabályait is tartalmazza, ezek […] a megbízás, a fuvarozás, a bizomány (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’ilyen szerződésen alapuló ügylet, ill. ilyen jellegű, kül. kereskedelmi v. kiadói tevékenység(et folytató vállalkozás)’ ❖ A’ [nemzeti kereskedő]társaság árueladásokat vállalhat provisio [= jutalék] mellett bizományba, […] vagy vásárolhat némi esetekben saját számadására is nyerészkedés végett (1843 Pesti Hírlap CD61) | Kilián György könyvárus urnak bizományában megjelent [egy füzet] (1844 Életképek C0101, 27) | borraktárt és bizományt fog nyitni Gyürky Antal ur Pesten (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Bizomány (bizományi kiadás, Kommissionsverlag) az, amidőn a könyvkereskedő a munka többszörözését s közzétételét kizárólag a szerző számlájára veszi át (1895 PallasLex. CD02) | bizományban való terjesztést (1941 Magyar művelődéstörténet CD43) | [a] bizomány olyan ügylet, amelyet a megbízott saját nevében, a megbízója számára és számlájára bonyolít le (1991 Tények könyve CD37).

2b. (-ba v. -ban raggal, hsz-szerűen) (átv is) ’ilyen ügylet, tevékenység számára, rendelkezésére, rendsz. utólagos elszámolással 〈átad, átvesz, otthagy stb. vmit〉’ ❖ bizományi kereskedés, melly a’ magyar termesztők némi termékeit, főleg a’ gyapjút, bizományba átveszi (1841 Pesti Hírlap CD61) | a hozzá bizományba adott könyveimben nagyban megkárositott; mert azok árulásában kötelességét nem teljesitette, minthogy soha nem hirdette, a raktárban hagyta (1876 Táncsics Mihály 8463016, 139) | eladás végett bizományba kapott műtárgyakat (1885 Ormós Zsigmond 8341003, 17) | milyen lehet: csak önmagunkban hinni, a szuverén emberben és abban a sorsban, melyet magunk alakítunk, abban az életben, melyet nem bizományba kapunk (1935 Bálint György 9021003, 43) | porcelánjait készpénzért megvásároljuk, vagy bizományba átvesszük (1958 Esti Hírlap márc. 26. C0122, 6) | [az írót] megszánja a boltos: otthagyhatja [regényét] egy hónapra, bizományban (1996 Magyar Hírlap CD09).

2c. (rég) ’ilyen ügylet, tevékenység tárgyát képező áru’ ❖ az áru bizományul vétetett át (1842 Pesti Hírlap CD61) | mező- és erdőgazdasági birtokoknak bizományként való adásvétele (1896 PallasLex. CD02) | Vietórisz József: Ars poetica mea [= költői hitvallásom]. – Franklin Társulat bizománya (1930 Nyugat CD10).

3. (rég) ’vki által egy másik személyre bízott, ill. hagyott érték, letét, es. hagyaték’ ❖ a’ depositumnak legjobb neve, a’ bízomány: Hinterlage, vertrautes Gut (1822 e. Tudományos mesterszókönyv C4429, 134) | az egykori Lengyelföldről jött, egy kis bizománynyal (1845 Tavasz zsebkönyv C4101, 182) | Timéa is elveszté minden vagyonát. Az árva bizománya nem volt betáblázva semmi fekvő birtokra (1872 Jókai Mór CD18) | Ősi bizomány [a mese bölcsessége], számon kell kérni az egyestől, mint sáfárkodik vele (1919 Gaál Mózes² CD10).

Ö: hit~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bízik; ÉKsz.

bizomány főnév 4A
1. (rég, hiv)
megbíz(at)ás, küldetés
Bizomány. Auftrag
(1813 Mondolat)
ezer bizományt, ’s útasítást kapott
(1842 Kuthy Lajos)
Bocsáss meg, hogy sok dolgaid mellett én is bizománynyal terhellek
(1844 Vörösmarty Mihály)
megjött teendőim sorozata a magyar kormány nevében, ellenjegyezve Lukács Sándortól, ki ugylátszik, a felszerelési bizomány mellett, győrmegyei főnökségét is fentartá
(1849–1850 Rónay Jácint)
[az Akadémia] néhány Pétervárra szóló bizományon kivül a finn tanulmányokra vonatkozó bővebb utasítást indított útnak kétszáz forint segedelemmel [Reguly Antal számára]
(1868 Toldy Ferenc)
2. (Jog is)
olyan szerződés, amelyben az egyik szerződő fél kötelezi magát, hogy díjazás ellenében a megbízó javára saját nevében egy harmadik személlyel szerződést köt, és az abban foglalt feladatokat ellátja, kül. vki másnak az áruját jutalékért árusítja
a megbizók a’ bizományt felmondhatják, és a felmondás után azokból a’ bizományos többé semmit el nem adhat
(1841 Pesti Hírlap)
Bizomány tárgya lehet minden kereskedelmi ügylet, de törvényünk […] különös szabályozás tárgyává [teszi] a vételi és eladási bizományt, amannál áruk vételével, emennél eladással bizatik meg a bizományos
(1893 PallasLex.)
A Ptk.polgári törvénykönyv több szerződésfajta szabályait is tartalmazza, ezek […] a megbízás, a fuvarozás, a bizomány
(1997 Magyar Hírlap)
2a.
ilyen szerződésen alapuló ügylet, ill. ilyen jellegű, kül. kereskedelmi v. kiadói tevékenység(et folytató vállalkozás)
A’ [nemzeti kereskedő]társaság árueladásokat vállalhat provisio [= jutalék] mellett bizományba, […] vagy vásárolhat némi esetekben saját számadására is nyerészkedés végett
(1843 Pesti Hírlap)
Kilián György könyvárus urnak bizományában megjelent [egy füzet]
(1844 Életképek)
borraktárt és bizományt fog nyitni Gyürky Antal ur Pesten
(1857 Vasárnapi Újság)
Bizomány (bizományi kiadás, Kommissionsverlag) az, amidőn a könyvkereskedő a munka többszörözését s közzétételét kizárólag a szerző számlájára veszi át
(1895 PallasLex.)
bizományban való terjesztést
(1941 Magyar művelődéstörténet)
[a] bizomány olyan ügylet, amelyet a megbízott saját nevében, a megbízója számára és számlájára bonyolít le
(1991 Tények könyve)
2b. (-ba v. -ban raggal, hsz-szerűen) (átv is)
ilyen ügylet, tevékenység számára, rendelkezésére, rendsz. utólagos elszámolással 〈átad, átvesz, otthagy stb. vmit〉
bizományi kereskedés, melly a’ magyar termesztők némi termékeit, főleg a’ gyapjút, bizományba átveszi
(1841 Pesti Hírlap)
a hozzá bizományba adott könyveimben nagyban megkárositott; mert azok árulásában kötelességét nem teljesitette, minthogy soha nem hirdette, a raktárban hagyta
(1876 Táncsics Mihály)
eladás végett bizományba kapott műtárgyakat
(1885 Ormós Zsigmond)
milyen lehet: csak önmagunkban hinni, a szuverén emberben és abban a sorsban, melyet magunk alakítunk, abban az életben, melyet nem bizományba kapunk
(1935 Bálint György)
porcelánjait készpénzért megvásároljuk, vagy bizományba átvesszük
(1958 Esti Hírlap márc. 26.)
[az írót] megszánja a boltos: otthagyhatja [regényét] egy hónapra, bizományban
(1996 Magyar Hírlap)
2c. (rég)
ilyen ügylet, tevékenység tárgyát képező áru
az áru bizományul vétetett át
(1842 Pesti Hírlap)
mező- és erdőgazdasági birtokoknak bizományként való adásvétele
(1896 PallasLex.)
Vietórisz József: Ars poetica mea [= költői hitvallásom]. – Franklin Társulat bizománya
(1930 Nyugat)
3. (rég)
vki által egy másik személyre bízott, ill. hagyott érték, letét, es. hagyaték
a’ depositumnak legjobb neve, a’ bízomány: Hinterlage, vertrautes Gut
(1822 e. Tudományos mesterszókönyv)
az egykori Lengyelföldről jött, egy kis bizománynyal
(1845 Tavasz zsebkönyv)
Timéa is elveszté minden vagyonát. Az árva bizománya nem volt betáblázva semmi fekvő birtokra
(1872 Jókai Mór)
Ősi bizomány [a mese bölcsessége], számon kell kérni az egyestől, mint sáfárkodik vele
(1919 Gaál Mózes²)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bízik; ÉKsz.

Beállítások