bizonyosság fn 3A8

1. ’vminek a helytálló, igaz, tényeknek megfelelő v. valóságos voltáról, ill. biztos bekövetkeztéről stb. való szilárd, biztos tudás, (személyes) meggyőződés’ ❖ ſemmi kétségem immár nints hátra, […] meg-bántot barátságomnak fogtátok pártyát! […] A’ bizonyosſágok boszszu-állásomnak dhsségét nagyobbitsák (1777 Bornemisza János ford. C1151, 61) | lehetös bizonyossággal el-hihetitek (1791 Lange Márton C2884, 247) | teljes bizonyossággal állítani nem merem (1827 Szemere Pál 8439053, 225) | képzelődéseimet némi bizonyosság váltja fel (1884 Endrődi Sándor 8125103, 101) | bizonyosságban voltam a felől (1896 Kozma Andor C2786, 47) | bizonyosságot szerezzen mindarról, amit kétségbe vont (1956 Szemere Samu ford.–Spinoza 9654002, 220) | a sejtelem mindinkább bizonyossággá válik (1989 Hitel 2015003, 5).

1a. (birtokszóként) ’vminek igaz, valódi, ill. biztos(an), bizonyos(an bekövetkező) volta v. ilyen jellege’ ❖ [a] probákbol Rhedi ſok haſznos dolgokat tanula, és által látá az emlitett dolgoknak [ti. hogy a mérget el kell távolítani a sebből] bizonyoſſágát (1775 Szeli Károly ford.–Haen 7315001, 44) | Jót nem állok illyen homályos régiségnek bizonyossága felöl (1796 Gyöngyössi János C1962, 462) | fölmerűlne bennünk [III. Richárd] ereje végességének tudata s ebben bukásának bizonyossága (1885 Beöthy Zsolt 8048006, 14) | [a pápai] látogatás bizonyosságát […] tavaly ősszel erősítette meg hivatalosan a Magyar Katolikus Püspöki Kar (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (Fil is) ’érvényes, igaz(olt) tétel, feltevés, ill. a valóságnak, igazságnak biztosan, kétségtelenül megfelelő állítás, tény stb.’ ❖ Certitudo: Bizonyosság; Moralis: Okoskodásbéli. Physica: Terméſzetes. Metaphisica: Tzáfolhatatlan. Mathematica: ſzemlátomást való, vagy ſzámvetésbl következtetett (1806 Ottlik Dániel C3373, 48) | Ellenmondhatlan tényeken alapuló bizonyosság, hogy a fogyasztás a legjobb kereskedelmi rugó (1864 Erdélyi János² 8131103, 133) | abstract bizonyosságig nem tud emelkedni [a bizonyítási elmélet] (1887 Akadémiai Értesítő C0365, 227) | [az Alapvető hittan című könyv] megkülönbözteti a bizonyosságok három fajtáját. Az első csoportba sorolja a nyilvánvaló, evidens igazságokat. A másodikba a fizikai bizonyosságot, amelyen a természeti törvények bizonyosságát érti. Végül az úgynevezett „erkölcsi bizonyosságot” említi (1959 Szabó András György 2056030, 47) | Ha Isten léte bizonyosság lenne (1990 Beney Zsuzsa 2001021, 13).

2a. (birtokszóként) (Tud) ’tétel, állítás érvényes, kötelező erejű, igaz volta’ ❖ [az] iró maga is érzi, hogy bizonyítása nem kétségbevonhatatlan bizonyosságát, hanem csak valószínűségét tüntette föl az általa védett tételeknek (1880 Szabó Károly CD57) | Az alaptételek közvetetlen bizonyosságának kérdése az ismerettan egyik legfontosabb problémája (1911 RévaiNagyLex. C5697, 282) | a természeti törvények bizonyosságát (1959 Szabó András György 2056030, 47).

2b. (ritk)(kétségtelenül) bekövetkező, (elkerülhetetlenül) megvalósuló esemény, jelenség’ ❖ Számos évekig táplálván szülei a’ plánt, végre bizonyossággá vált (1832 Mulattató ford. C3234, 17) | Ez életben csak egy a bizonyosság s emez egyetlen biztos: a halál (1938 e. Dsida Jenő ford.–Li Taj-po 9114061, 149).

3. (átv is) ’az a tulajdonság, hogy vmi biztos, szilárd, stabil, ill. vminek ilyen volta’ ❖ az igaz Religio’ történeteit el-fatsarják, meg-hamisíttyák, hogy az  bizonyoſságát kéteſsé tegyék (1792 Alexovics Vazul 7005001, 6) | A vám magasbra hág, az iparnak bizonyossága könynyebb s kevesb értelmet, s tőkepénzt kiván meg (1847 Hetilap CD61) | [A pap] a bottal tapogatja a zsombék bizonyosságát (1912 Gárdonyi Géza C1840, 27) | [a kormány] infláció helyett inflációs várakozásokat gerjesztett. És ez legalább olyan romboló a gazdaság és a költségvetés bizonyossága szempontjából, mint maga az infláció (2000 Országgyűlési Napló CD62).

3a. ’az a tulajdonság, hogy vki határozott, megingathatatlan, ill. vkinek ilyen volta’ ❖ Ezen embernek kellemes könnyüsége, ereje ’s mozdulásaiban bizonyossága mellett nagyon segíti elsőségét, lelket erősítő önérzése is (1830 Döbrentei Gábor C1449, 315) | a’ czéllövésnél legnagyobb ügyességének, és bizonyosságának uj próbáit adá (1832 Mulattató ford. C3232, 10) | a próféták bizonyosságával lépkedő pátriárkáját (1923 Alkalay Ödön CD10) | az erőszak és az orgia cselekményei, melyeket a fuharosok minden erkölcsileg megítélhető rosszaság nélkül, az óriások tompa és primitív bizonyosságával visznek véghez (1985 Radnóti Sándor 1127001, 266).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bizonyosság főnév 3A8
1.
vminek a helytálló, igaz, tényeknek megfelelő v. valóságos voltáról, ill. biztos bekövetkeztéről stb. való szilárd, biztos tudás, (személyes) meggyőződés
ſemmi kétségem immár nints hátra, […] meg-bántot barátságomnak fogtátok pártyát! […] A’ bizonyosſágok boszszu-állásomnak dhsségét nagyobbitsák
(1777 Bornemisza János ford.)
lehetös bizonyossággal el-hihetitek
(1791 Lange Márton)
teljes bizonyossággal állítani nem merem
(1827 Szemere Pál)
képzelődéseimet némi bizonyosság váltja fel
(1884 Endrődi Sándor)
bizonyosságban voltam a felől
(1896 Kozma Andor)
bizonyosságot szerezzen mindarról, amit kétségbe vont
(1956 Szemere Samu ford.Spinoza)
a sejtelem mindinkább bizonyossággá válik
(1989 Hitel)
1a. (birtokszóként)
vminek igaz, valódi, ill. biztos(an), bizonyos(an bekövetkező) volta v. ilyen jellege
[a] probákbol Rhedi ſok haſznos dolgokat tanula, és által látá az emlitett dolgoknak [ti. hogy a mérget el kell távolítani a sebből] bizonyoſſágát
(1775 Szeli Károly ford.Haen)
Jót nem állok illyen homályos régiségnek bizonyossága felöl
(1796 Gyöngyössi János)
fölmerűlne bennünk [III. Richárd] ereje végességének tudata s ebben bukásának bizonyossága
(1885 Beöthy Zsolt)
[a pápai] látogatás bizonyosságát […] tavaly ősszel erősítette meg hivatalosan a Magyar Katolikus Püspöki Kar
(1996 Magyar Hírlap)
2. (Fil is)
érvényes, igaz(olt) tétel, feltevés, ill. a valóságnak, igazságnak biztosan, kétségtelenül megfelelő állítás, tény stb.
Certitudo: Bizonyosság; Moralis: Okoskodásbéli. Physica: Terméſzetes. Metaphisica: Tzáfolhatatlan. Mathematica: ſzemlátomást való, vagy ſzámvetésbl következtetett
(1806 Ottlik Dániel)
Ellenmondhatlan tényeken alapuló bizonyosság, hogy a fogyasztás a legjobb kereskedelmi rugó
(1864 Erdélyi János²)
abstract bizonyosságig nem tud emelkedni [a bizonyítási elmélet]
(1887 Akadémiai Értesítő)
[az Alapvető hittan című könyv] megkülönbözteti a bizonyosságok három fajtáját. Az első csoportba sorolja a nyilvánvaló, evidens igazságokat. A másodikba a fizikai bizonyosságot, amelyen a természeti törvények bizonyosságát érti. Végül az úgynevezett „erkölcsi bizonyosságot” említi
(1959 Szabó András György)
Ha Isten léte bizonyosság lenne
(1990 Beney Zsuzsa)
2a. (birtokszóként) (Tud)
tétel, állítás érvényes, kötelező erejű, igaz volta
[az] iró maga is érzi, hogy bizonyítása nem kétségbevonhatatlan bizonyosságát, hanem csak valószínűségét tüntette föl az általa védett tételeknek
(1880 Szabó Károly)
Az alaptételek közvetetlen bizonyosságának kérdése az ismerettan egyik legfontosabb problémája
(1911 RévaiNagyLex.)
a természeti törvények bizonyosságát
(1959 Szabó András György)
2b. (ritk)
(kétségtelenül) bekövetkező, (elkerülhetetlenül) megvalósuló esemény, jelenség
Számos évekig táplálván szülei a’ plánt, végre bizonyossággá vált
(1832 Mulattató ford.)
Ez életben csak egy a bizonyosság s emez egyetlen biztos: a halál
(1938 e. Dsida Jenő ford.Li Taj-po)
3. (átv is)
az a tulajdonság, hogy vmi biztos, szilárd, stabil, ill. vminek ilyen volta
az igaz Religio’ történeteit el-fatsarják, meg-hamisíttyák, hogy az  bizonyoſságát kéteſsé tegyék
(1792 Alexovics Vazul)
A vám magasbra hág, az iparnak bizonyossága könynyebb s kevesb értelmet, s tőkepénzt kiván meg
(1847 Hetilap)
[A pap] a bottal tapogatja a zsombék bizonyosságát
(1912 Gárdonyi Géza)
[a kormány] infláció helyett inflációs várakozásokat gerjesztett. És ez legalább olyan romboló a gazdaság és a költségvetés bizonyossága szempontjából, mint maga az infláció
(2000 Országgyűlési Napló)
3a.
az a tulajdonság, hogy vki határozott, megingathatatlan, ill. vkinek ilyen volta
Ezen embernek kellemes könnyüsége, ereje ’s mozdulásaiban bizonyossága mellett nagyon segíti elsőségét, lelket erősítő önérzése is
(1830 Döbrentei Gábor)
a’ czéllövésnél legnagyobb ügyességének, és bizonyosságának uj próbáit adá
(1832 Mulattató ford.)
a próféták bizonyosságával lépkedő pátriárkáját
(1923 Alkalay Ödön)
az erőszak és az orgia cselekményei, melyeket a fuharosok minden erkölcsileg megítélhető rosszaság nélkül, az óriások tompa és primitív bizonyosságával visznek véghez
(1985 Radnóti Sándor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások