boncolókés fn 4B8 (kissé rég)

1. (Orvos is) ’boncolásra haszn., kés alakú kisebb vágóeszköz (mint a boncoló eljárás jelképe)’ ❖ ajánlották a bonczoló késnek […] pótlékát (1857 Széchenyi István CD1501) | [Komjáthy] halálának okát még a boncolókés sem deríthette fel (1906 Kosztolányi Dezső C2751, 147) | ezt a veszedelmes jószágot, a fertőzött agyvelőt nyesegette, metélgette a Pasteur-gárda finom boncolókések segítségével (1933 Az állatok világa ford. CD46) | csupán akkor juthatunk majd végső eredményhez [ti. a halpusztulás okához], ha valamennyi odaveszett angolnatetem már boncolókés alá került (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (vál) ’〈az elemző módszer, ill. a kritikai szellem v. hajlam jelképeként〉’ ❖ [szükséges], hogy nemzetünk ezredéves életének mindazon ténye, melyet valaha a szellemi vagy anyagi téren véghez vitt, kellő világításban előállítva s a kritika bonczoló késével megtísztítva legyen (1868 Eötvös Lajos CD57) | [Péterfy Jenő] a részleteket elemzi, hol aesthetikai, hol lélektani bonczoló késsel, biztos, gyors elegantiával (1900 Riedl Frigyes C0079, 38) | az ily kényes, ezerszeres ködbe burkolt valóság élesebb boncolókést kíván (1932 Rosti Magdolna CD10) (vmilyen) boncolókés alá vesz vmit (kritikai célzattal) vizsgál, feltár, elemez vmit’ ❖ criticai bonczoló késünk alá az igazságelvet […] vettük (1842 Eötvös József–Lukács Móric C1602, 52) | [A kutatók] boncoló kés alá veszik a bibliát és sokan arra a véleményre jutottak, hogy némely szentkönyvek nem egységes művek, hanem több külön munka vagy töredék összetételei (1911 RévaiNagyLex. C5699, 280) | [Ambrus Zoltán] minden elfogultságtól mentesen vette boncoló kése alá az írót, hogy megértesse jelességeit és megmagyarázza tévedéseit (1940 Pintér Jenő CD44).

J: bonckés.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

boncolókés főnév 4B8 (kissé rég)
1. (Orvos is)
boncolásra haszn., kés alakú kisebb vágóeszköz (mint a boncoló eljárás jelképe)
ajánlották a bonczoló késnek […] pótlékát
(1857 Széchenyi István)
[Komjáthy] halálának okát még a boncolókés sem deríthette fel
(1906 Kosztolányi Dezső)
ezt a veszedelmes jószágot, a fertőzött agyvelőt nyesegette, metélgette a Pasteur-gárda finom boncolókések segítségével
(1933 Az állatok világa ford.)
csupán akkor juthatunk majd végső eredményhez [ti. a halpusztulás okához], ha valamennyi odaveszett angolnatetem már boncolókés alá került
(1995 Magyar Hírlap)
2. (vál)
〈az elemző módszer, ill. a kritikai szellem v. hajlam jelképeként〉
[szükséges], hogy nemzetünk ezredéves életének mindazon ténye, melyet valaha a szellemi vagy anyagi téren véghez vitt, kellő világításban előállítva s a kritika bonczoló késével megtísztítva legyen
(1868 Eötvös Lajos)
[Péterfy Jenő] a részleteket elemzi, hol aesthetikai, hol lélektani bonczoló késsel, biztos, gyors elegantiával
(1900 Riedl Frigyes)
az ily kényes, ezerszeres ködbe burkolt valóság élesebb boncolókést kíván
(1932 Rosti Magdolna)
(vmilyen) boncolókés alá vesz vmit
(kritikai célzattal) vizsgál, feltár, elemez vmit
criticai bonczoló késünk alá az igazságelvet […] vettük
(1842 Eötvös József–Lukács Móric)
[A kutatók] boncoló kés alá veszik a bibliát és sokan arra a véleményre jutottak, hogy némely szentkönyvek nem egységes művek, hanem több külön munka vagy töredék összetételei
(1911 RévaiNagyLex.)
[Ambrus Zoltán] minden elfogultságtól mentesen vette boncoló kése alá az írót, hogy megértesse jelességeit és megmagyarázza tévedéseit
(1940 Pintér Jenő)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások