bonctan fn 4A8

1. (Tud) ’az élőlények, kül. az ember külső és belső felépítésével, alaktanával foglalkozó tudomány; anatómia’ ❖ [a] boncztan […] a’ tanítható bonczolási esmeretek összességét […] fejezi ki (1834 Kunoss Endre C2854, 9) | a boncztanban olly kitünő jártassággal biró Aránnyi tanár ur, az általa […] készitett szivmintát és szivmüködési gépet mutatá be (1847 Pesti Divatlap C5841, 1630) | Ilyenformán a bonctan […] nemcsak szétbontja a testet alkotórészeire, hanem egyúttal megvizsgálja szerkezetét és kikutatja az alkotórészeknek egymáshoz való viszonyát (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 100) | [Leonardo da Vinci] izmokról és a csontszerkezetről készített pontos rajzai forradalmasították a bonctant (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Isk) ’ez mint egyetemi tantárgy, ill. ezzel foglalkozó (tan)könyv’ ❖ [Stáhly Ignác] mint rendestanár tanította a bonctant (1851 Toldy Ferenc C4178, 136) | [Rufus] nem embereket, hanem állatokat, főleg majmokat bonczolt és vizsgálatai alapján […] négy könyvből álló boncztant írt (1902 ÓkoriLex. CD28) | [Schaffer Károly] az előző év folyamán Lenhossék Józsefnél a leíró bonctanból mindkét félévben „igen jól” kollokvált (1973 Miskolczy Dezső CD30).

2. ’a(z emberi) test, ill. a növény (vmely részének) felépítése, szerkezete, anatómiája’ ❖ A coniferák [= a tűlevelűek] gyökereinek boncztana (1872 Magyar írók élete CD27) | [Hudovernig Károly] külföldi tanulmányútján az idegrendszer bonctanát élettanát és betegségeit tanulmányozta (1914 RévaiNagyLex. C5706, 345) | [Marcello Malpighi és Nehemiah Grew 17. századi növénytani műve] a növények szerveinek a nagyítógéppel meglátható bonctanát adja (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 111) | A magyarság állattenyésztő nép lévén, korán megismerkedett a barmok bonctanával (1977 NéprajziLex. CD47) | Arisztotelész az Anatomia c. könyvében be is mutatta egyes tengeri állatok bonctanát (1999 Természet Világa CD50).

3. (ritk) ’vmely dolog, jelenség (belső) törvényszerűségeinek, (szerkezeti és működési) sajátosságainak rendszere, ill. ennek feltárása’ ❖ [az író könyvében] saját sorsának bonctanát vizsgálja (1927 Földi Mihály CD10) | Egy katasztrófa anatómiája – ígéri Patapievici tanulmánya címében, és ebben a társadalmi-történelmi bonctanban arra a kérdésre keresi a választ, hogy a totalitarizmus miképpen befolyásolta [a román társadalmat] (1997 Magyar Hírlap CD09).

Ö: kór~, táj~.

ÖE: ~könyv.

Vö. CzF. boncztan · boncztani; ÉrtSz.; TESz. boncol; ÉKsz.

bonctan főnév 4A8
1. (Tud)
az élőlények, kül. az ember külső és belső felépítésével, alaktanával foglalkozó tudomány; anatómia
[a] boncztan […] a’ tanítható bonczolási esmeretek összességét […] fejezi ki
(1834 Kunoss Endre)
a boncztanban olly kitünő jártassággal biró Aránnyi tanár ur, az általa […] készitett szivmintát és szivmüködési gépet mutatá be
(1847 Pesti Divatlap)
Ilyenformán a bonctan […] nemcsak szétbontja a testet alkotórészeire, hanem egyúttal megvizsgálja szerkezetét és kikutatja az alkotórészeknek egymáshoz való viszonyát
(1927 TolnaiÚjLex.)
[Leonardo da Vinci] izmokról és a csontszerkezetről készített pontos rajzai forradalmasították a bonctant
(1996 Magyar Hírlap)
1a. (Isk)
ez mint egyetemi tantárgy, ill. ezzel foglalkozó (tan)könyv
[Stáhly Ignác] mint rendestanár tanította a bonctant
(1851 Toldy Ferenc)
[Rufus] nem embereket, hanem állatokat, főleg majmokat bonczolt és vizsgálatai alapján […] négy könyvből álló boncztant írt
(1902 ÓkoriLex.)
[Schaffer Károly] az előző év folyamán Lenhossék Józsefnél a leíró bonctanból mindkét félévben „igen jól” kollokvált
(1973 Miskolczy Dezső)
2.
a(z emberi) test, ill. a növény (vmely részének) felépítése, szerkezete, anatómiája
A coniferák [= a tűlevelűek] gyökereinek boncztana
(1872 Magyar írók élete)
[Hudovernig Károly] külföldi tanulmányútján az idegrendszer bonctanát élettanát és betegségeit tanulmányozta
(1914 RévaiNagyLex.)
[Marcello Malpighi és Nehemiah Grew 17. századi növénytani műve] a növények szerveinek a nagyítógéppel meglátható bonctanát adja
(1928 TolnaiÚjLex.)
A magyarság állattenyésztő nép lévén, korán megismerkedett a barmok bonctanával
(1977 NéprajziLex.)
Arisztotelész az Anatomia c.című könyvében be is mutatta egyes tengeri állatok bonctanát
(1999 Természet Világa)
3. (ritk)
vmely dolog, jelenség (belső) törvényszerűségeinek, (szerkezeti és működési) sajátosságainak rendszere, ill. ennek feltárása
[az író könyvében] saját sorsának bonctanát vizsgálja
(1927 Földi Mihály)
Egy katasztrófa anatómiája – ígéri Patapievici tanulmánya címében, és ebben a társadalmi-történelmi bonctanban arra a kérdésre keresi a választ, hogy a totalitarizmus miképpen befolyásolta [a román társadalmat]
(1997 Magyar Hírlap)
ÖE: bonctankönyv
Vö. CzF. boncztan · boncztani; ÉrtSz.; TESz. boncol; ÉKsz.

Beállítások